Top 49 Games Similar to Kelime Cambazı Kelime Oyunu

Loading...
com.moralabs.wordchef 1.5.6
Moralabs
Kelime bulmacası Kelime Tatlısı - Kelime Bulmaca Oyunu'nuoynamayahazır mısın? 300'den fazla bölümün 1000'den fazla kelimeninolduğubirbirinden eğlenceli bulmacalar seni bekliyor. Oyunumuzadeta birkelime makinesi, sözcükleri hızlıca bul! Üstelik kelimebilgisi vekelime haznesi geliştirmek ve genişletmek, bu kelimebulma oyunuile çok kolay! Bu kelime türetmece oyununda sana karışıkharflerverilecek öncelikle. Bu harflerden oluşan doğru kelimelerikutularayerleştirmen gerekiyor. Her bir harf senin için çokdeğerli,harfleri birleştir ve sözcüğü türet! Cevapta olmayan amaanlamlıkelimeler ise sana ekstra özellik olarak geri geliyor veipucuedinebiliyorsun. İyi bir kelime bulucu olduğunu herkesekanıtla,puanları topla! Yani ne kadar çok kelime bulursan o kadarhızlıilerlersin. Kelimece, kelimecik gibi oyunları seviyorsan buoyunaadeta bağımlı olacaksın! Oyunumuzdaki tüm kelimeler, TürkDilKurumu Türkçe Sözlüğü 'nden alınmıştır. OYUNDAKİ ÖZELLİKLER;KELİMEBULMACA Kelime oyunları içinde en rahat olanı:Kelimeyioluştururken elini hiç kaldırmadan rahatlıklakelimelerioluşturabilirsin. Ayrıca oluşturduğun kelimeyigörebilirsin.BULMACAYI ÇÖZME En zor bulmacalar: Bulmacada bir ya dabirkaçkelimeden oluşan kelime öbeğini verilen harflerdenbulmanisteniyor. Bulmacayı tamamlamak için tüm kelimeleribulmalısın.EKSTRA KELİME ÖZELLİĞİ Daha fazla kelime, kelime avı:Bizimistediğimiz kelimeleri değil de anlamlı kelimeler bulursanbukelimeler ile taş kazanabilirsin. İPUCU ÖZELLİĞİ Onlinemağazadanipucu alabilirsin: Sahip olduğun taş miktarına göredilediğinceipucu kullanabilirsin. İpucu kullanarak hızlı birşekildebulmacaları çözebilirsin. Ayrıca takıldığın kelimeleri ipucuilegeçebilirsin. İNTERNETSİZ İnternet Gerektirmeyen Bir KelimeOyunu:Metroda,otobüste,metrobüste evde dışarıda istediğin yerdeinternetolmadan da oynayabilirsin. TAMAMEN ÜCRETSİZDİR,İNTERNETGEREKTİRMEZ. ZORLUK SEVİYELERİ Kolaydan Zora Doğru:Zorlukseviyelerine göre kolaydan zora bölümleri geçerekilerlemelisin.Boş vaktinizi, KEYİFLE doldurmak için en eğlencelioyun KelimeTatlısı-Kelime Bulmaca Oyunu! Oyunla ilgili yorumlarınızve hatabildirimleriniz için, info@moralabs.com’a mailatabilirsiniz.Oyunla ilgili tüm sorularınız için Kelime TatlısıFacebooksayfasını beğenebilirsiniz. Word puzzles Word Dessert -Ready toplay word puzzle game? More than 300 puzzles from each partof thefun is waiting for you more than 1000 words. Our game likeamachine words, get word out quickly! Moreover vocabularyanddevelop and expand vocabulary, word finding very easy withthisgame! In this game you will be given first word derivationmixedletters. This is supposed to place the right words box ofletters.Each letter is very valuable for you, combining letters andwordssprung! In reply, but the words are not meaningful to youcomingback as an extra feature, and you can get a clue. Prove toeveryonethat the best word finder, collect points! So if you findhow manywords you move so fast. Words by, if you love games likekelimecikyou will be addicted to this game literally! All the wordsin ourgame, the Turkish Language Society Turkish Dictionary 'istakenfrom. GAME FEATURES ON; WORD PUZZLES most comfortable inwordgames: You can easily create a word without ever lifting ahandcreating a word. Also you can see the words you create. SOLVETHEPUZZLE  The most difficult puzzles: Puzzles are promptedtofind a word or phrase is given in the letters consisting ofseveralwords. You have to find all the words to complete thepuzzle. EXTRAFEATURE WORDS More words, word hunt: not words we wantthe stoneyou find meaningful words you can win with these words.TIP FEATUREYou can get tips from the online store: stone by theamount youhave tips you can use as they wish. You can quickly solvepuzzlesusing tip. In addition, you can now hang out with wordshint.INTERNET Internet Requiring a Word Game: Metro, bus, anywhereyouwant to play outside without internet at home on Metrobus.TOTALLYFREE, it DOES NOT REQUIRE THE INTERNET. DIFFICULTY LEVELSEasy toDifficult to right: You have to scroll through difficultsectionsaccording to their level of difficulty from easy. Your freetime,the most fun games to fill Dessert PLEASANT Word-Word PuzzleGame!For your comments and bug reports about the game, you can sendanemail to info@moralabs.com. You can appreciate the wordsSweetFacebook page for all your questions about the game.
Kelime Bulucu -- Harf Oyunu, #1 Türkçe! 30
Looklike Game
En iyi kelime avcısı olmaya hazır mısın? karmaşık haldeverilenharfleri birleştirerek kelime türet ve kelime bul en iyikelimeleribul, eğlencenin tadını çıkar.Kelime türetme oyunlarıilgini çekiyormu? Kelime dehası konusunda iyi olduğunu mudüşünüyorsun?Kendinikelime avı konusunda ispatlamak istermisin?Tamamen türkçe veücretsiz olan kelime bilmece tam sana göreoyunu hemen indiripkelimeler türetebilir ve zekanıgeliştirebilirsin unutmabitirdiğinde tam bir kelime dehasıolacaksın.Hemen Kelime OyunuTürkçe'yi indir ve sözcük bulmacakonusunda ne kadar iyi olduğunuherkese göster.Kelime türet oyunuile kelime bul, zeka ve beyinegzersizi yap.Bu Eğlenceli Zeka oyunuçok basit kurallardanoluşuyor. Amacın sana verilen dağınık harflerikullanarak farklıkelimeler türetebilmek.Kelime oyunu sana enkolaydan başlayarakgittikçe zorlaşan bir kelime avı macerasısunuyor. Bu kelimelerledolu macera oyununda harf sayısı 3 ilebaşlayıp 8 harfe kadarzorlaşıyor.3 Ana bölüm ve her ana bölümünaltında hazırlamışonlarca küçük bölüm seni bu eğlenceli vesürükleyici kelimeyarışına devet ediyor.Bu Kelime bulmaca oyunu hemeğlenceli zamangeçirmeni sağlayacak hem de beyin jimnastiği yapmanayardımcıolacak. Görsel zekana güveniyorsan hemen bu oyunu indir vekendiniispatla.Oyunda zorlandığını hissettiğin anlarda sanayardımcıolacak zümrütler bulacaksın. Bu zümrütleri ipucu almakiçinkullanabilirsin.Kullandığın zümrüt ile aradığın kelimenin birharfisana ipucu olarak verilecek ve bu kelime bulmacasını çözmeşansınıarttıracak. Zümrütlerin bittiyse üzülme, kısa bir ödülvideosuizleyerek ya da zümrüt desteği alarak kelime türetmeoyununakaldığın yerden devam edebilirsin.Kelime oyununu yalnızbaşınaoynamak istemiyorsan arkadaşlarını da bu rekabete davet et.Kimindaha iyi bir kelime avcısı olduğunu onlara göster. Yenilsendeüzülme, sürekli oynayarak kendini geliştirebilir ve birbaşkaseferde üstünlüğü kazanabilirsin.Bu oyunda özetle nelermibulacaksın;• Eğlenceli grafikler• 800'den fazla bölüm•Harfsayısına göre zamanla zorlaşan bölümler• Kelime avcılığındasanaipucu verecek zümrütler• Dikkat seviyenizi arttırmayayönelikdağınık harfler• Eğlenceli oyun müziği & ses efektler•HarfbulmacaKelime bulmaca ve zeka oyununa yepyeni bir soluk katanbuoyunu hemen indir.Are you ready to be the best word hunter?Findthe complex form letters and words combining words derive findthebest words, enjoy the entertainment.Did attracts Wordderivationgames?Do you think that is good about the word genius?Youwant toprove yourself about the word hunt?When fully by Turkish andwordpuzzle game which is full you can derive immediate downloadandfree words can improve your intelligence and you will befullycompleted forget a word genius.Just download and showWordplayTurkish word puzzle to everyone about how good it is.Findwords orword derives game, made intelligence and brainexercise.This gameconsists of a lot of fun Intelligence simplerules. The purpose ofderiving the scattered letters of differentwords you use.Word huntadventure game offers a word that isbecoming increasinglydifficult starting from the easiest for you.With these words thenumber of letters in the adventure game getsharder starting with 3to 8 case.3 main sections and has prepareddozens of small sectionsunder each main section are you in this funand engaging wordsdevet race.This is both fun word puzzle game thatwill allow you tospend time and to help make your brain.If you relyon visualintellect immediately download this game and provehimself.You willfind emerald will help you in difficult momentsthat you feel inthe game. This emeralds can use to get a clue.Use aletter of theword you're looking for the emerald will be given tipsand you willincrease the chances of solving these word puzzles.Donot worry ifbits of Emerald, by watching a short video prize or youcancontinue where you had to play by supporting the emeraldwordderivation.If you do not want to play alone the pun friendsalsoinvited to this competition. Show them who is the betterwordhunter.Yenils de worry, you can constantly improve themselvesandyou can win by playing the lead in another time.Did yousummarizewhat you will find in this game;• Fun graphics• More than800sections• Depending on the number of times the letterdifficultsections• In Word will give you a clue hunting emeralds•Attentionis scattered letters to increase your level• Fun gamemusic &sound effects• Letter puzzleWord puzzles and adds awhole newbreath to the mental game download this game now.
Word Cookies!® 4.2.2
BitMango
🍪 Here comes lovely tasty Word Cookies! Chow down on it! Theworld'sbest word scramble puzzle game!🍪 Do you like to playcrosswordpuzzles like Scrabble? Word Cookies is a cross betweenall theaspects of word games you love to make you totally addictedandentertained! With so many brilliant challenges, you'll beobsessedwith testing your spelling and vocabulary limits! HOW TOPLAY 🍰Swipe the alphabet cookies on the baking pan to form a word.🍭 Fillup Jack's cookie jar with extra words you find to earncoins! WHYWORD COOKIES? • SIMPLE & EASY Sweet graphics witheasy controls& simple premise • KEEPS YOUR BRAIN ACTIVE Highlyentertaining& educational for everyone • SHUFFLE TO REARRANGEChange theorder of letters to spark your memory ✨ • HINTSAVAILABLE Go italone or use hints to get clues • NO NEED TO RUSHNo time limit orpenalties for wrong answers • DAILY REWARDS Playeveryday to earnbonus rewards! • NEW LEVELS Stay tuned forupdates! Need Help? HaveQuestions? Please contact us athelp@bitmango.com Visit Ushttp://www.bitmango.com/ Like Us onFacebook to StayUp-to-Date!http://www.facebook.com/wordcookiesofficial Please Note-WordCookies™ is supported on various mobile devices. -WordCookies™contains ad-like banners, interstitials, videos, and houseads.-Word Cookies™" is free to play; however, you may purchasein-appcontents like AD FREE and level packages. ** App Permissions**[Required Permissions] - None [Optional Permissions] - Photo/Media / File: required storage access permission to save gamedata[Permission setting and withdrawal method] - Android 6.0+:DeviceSettings> Application Management> Select App>RevokeAccess - Under Android 6.0: Can revoke access bydeletingapplication ================================
Kelime Gezmece 3.8
BigStar Games
Yeni Kelime ve Sözcük Bulmaca Oyununuz! Kelime Arama veSözcükBulmaca oyunlarını seviyorsanız ve yaratıcı bir kelimebulmacaoyunu arıyorsanız bu oyun tam size göre! Kelimelerindünyasında birgeziye çıkmaya var mısınız? Kelime Gezmece ile hemkelime bilginizigeliştirerek beyin jimnastiği yapın hem de eşsizyöresel müziklereşliğinde birbirinden güzel şehir manzaralarınıntadını çıkarın!Oyunların hepsi bu kadar güzel değil! Sadece kelimegezmece siziTürkiyenin en güzel yerlerini gezdirecek bir Türkçekelime ve akıloyunudur. Çok farklı türden oyun sevenler buraya!Zeka oyunları,ücretsiz oyunlar ve eğlenceli oyunları seviyor isenizen güzeloyunlardan birisi Kelime Gezmece! En popüler oyunlardan veendeğişik oyunlardan bir söz oyunu karşınızda. Harfleribirleştirmeyeşimdi başlayın! Günlük hayatın stresi modern hayatınen büyüksorunu. Zor oyunlar ve en eğlenceli oyunlardan birisi olanKelimeGezmece günün yorgunluğunu atabileceğiniz bir oyun. Evde,metrodave otobüste ücretsiz ve internetsiz olarak oynayabilirsiniz.NASILOYNANIR? - Çapraz bulmacadaki yatay ve dikey boşluklarıdoldurmakiçin harfleri sırayla kaydırarak yan yana dizin. -Takıldığınızdaipucu kullanmak için “İpucu” butonuna tıklayın. -İstediğinizdetabaktaki harflerin sırasını değiştirin. - Videoizleyerek veyasatın alarak daha fazla ipucu elde edin. ÖZELLİKLER •100'lerceeşsiz zorluk seviyesi ve bölüm • Ücretsiz günlük bonusödülleri •Daha fazla ödül toplamak için bonus kelimeleri bulma •Basit veoynaması kolay arayüz grafikleri • Hem çocuklar hem deyetişkinleriçin kelime dağarcığını geliştirme • Beyin için günlükharikaegzersizler • İstediğiniz zaman ve her yerde OFFLINEoynayabilme •Dünyanın her yerinden benzersiz şehirlerle eşsizseyahat teması •En güzel oyunlar ve bilmece oyunları sevenler içintasarlandı •İnternetsiz oyunlar içinde en iyi zeka oyunu ve kelimeavı •Seviyeli oyunlar(levelli oyunlar) ve her seviyede artankelimesayısı • 2-18 arası kelimelik seviyeler • Zor oyunlarsevenler içingünlük bulmaca Kelime Gezmece en yeni oyunlardanolmasına rağmendünyanın en güzel oyunları arasına girdi ve popülerücretsizoyunlardan biri haline geldi. Bütün kullanıcılarımızateşekkürler!----------- Umarız oyunumuzu sevmişsinizdir!bigstargames@gmail.come-posta adresimiz üzerinden herzaman bizeyazabilirsiniz. Bizitakip edin: facebook.com/kelimegezmece/----------- Oyun müziklerive sesler zapsplat.com,freemusicarchive.org, www.bensound.com,www.purple-planet.comadreslerinden alınmıştır. Your New Word andWord Puzzle Game! If youlike Word Search and Word Puzzle games andare looking for acreative word puzzle game, this game is for you!Are you on a tripto the world of words? With Word Gezmece, you cantrain your brainby improving your vocabulary and enjoy beautifulcityscapes withunique regional music! The games aren't all thatbeautiful! Justride is a Turkish word by word and mind game thatwill show you themost beautiful places of Turkey. Many differenttypes of game lovershere! If you love brain games, free games andfun games, one of themost beautiful games is Word Trip! The mostpopular games and themost different games, a word game. Startjoining letters now! Thestress of everyday life is the biggestproblem of modern life.Difficult games and one of the mostentertaining games, Word Gezmeceis a game where you can relievethe tiredness of the day. You canplay at home, in the subway andon the bus for free and withoutinternet. HOW TO PLAY? - Arrangethe letters side by side by slidingletters in order to fill thehorizontal and vertical spaces in thecrossword puzzle. - Click the“Hint” button to use a hint when youare stuck. - Change the orderof the letters on the plate at anytime. - Get more tips bywatching or buying videos. FEATURES • 100sof unique difficultylevels and episodes • Free daily bonus rewards• Find bonus wordsto collect more rewards • Simple and easy to playinterfacegraphics • Improving vocabulary for both children andadults •Great daily exercises for the brain • Play OFFLINE anytimeandanywhere • Unique travel theme with unique cities from all overtheworld • Designed for lovers of the most beautiful games andriddlegames • The best intelligence game and word hunt in internetgames• Level games and increasing number of words in each level •Levelsbetween 2-18 words • Daily puzzles for those who lovedifficultgames Although Word Gezmece is one of the newest games, ithasbecome one of the most beautiful games in the world and hasbecomeone of the popular free games. Thanks to all our users!-----------We hope you like our game! You can always write to usvia our emailaddress bigstargames@gmail.com. Follow uson:facebook.com/kwordgezmece/ ----------- The soundtracks andsoundsfrom zapsplat.com, freemusicarchive.org,www.bensound.com,www.purple-planet.com.
Resfebe-Zihin Oyunları:resimli kelime bulmaca 4.2
Resimli kelime bulmaca, resfebe şifreleme tekniğine göreüretilensorulardan oluşmaktadır. Türkçe resimli kelime bulmaca,kelimeoyunu, sözcük oyunları ve resfebe seven herkes içininternetsiztasarlanmıştır, tabletlere yüzde yüz uyumludur. TamamenÜCRETSİZDİRve satın almanızı gerektirecek hiç bir kapalıözellikbarındırmamaktadır.FacebookGrup:https://www.facebook.com/groups/417288371969862/FacebookSayfası:https://www.facebook.com/EmorGames/ Etiketler:zekaoyunu,zeka oyunları büyükler için, akıl oyunları, resimli kelimebulmaca,kelime oyunları, beyin çalıştırma. 2018 Tüm HaklarıSaklıdır. EmorGames Studio. Visual word puzzles, consists ofquestions producedby the resfeb encryption techniques. Turkishpictorial wordpuzzles, word games, word games, and an internetresfeb is designedfor anyone who is a hundred percent compatiblewith tablets. It istotally FREE and does not host any off featurewill require you topurchase. Facebook Group:https://www.facebook.com/groups/417288371969862/ Facebook Page:https://www.facebook.com/emorgames/ Tags: mental game, mental gameforadults, mind games, word picture puzzles, word games,brainoperation. 2018 All Rights Reserved. Em Games Studio.
Word Find : Hidden Words 3.1.2
Androbros
Word find game with online real time multiplayer feature! Findwordshidden in the grid. Similar to classic word find games exceptthewords are not hidden on straight lines. It is simple yetchallengingand even more fun with online scoreboard feature onGoogle+. WordFind is a free and popular word game, enjoy it!Challenge your brainwith this puzzle app and improve your brainpower! Features: - Realtime multiplayer game play mode - Onlineleaderboard - Compete withyour friends - Almost infinite number ofrandom word puzzles -Supports tablets and all screen sizes Achievethe highest scores andcompete with your friends and also otherword find puzzle fans!There are list of words hidden in the 5X5grid. Your aim is to findthese words as quickly as possible. Inmultiplayer mode, the one whofinds all 12 words first wins thegame. Score is calculated based onthe length of the found wordsand the elapsed time. When you findall the words in the puzzle,the score is sent to the onlinescoreboard on Google+. You can seethe best players daily, weekly orfor all times. If you do notprefer to sign in with Google+, you canstill play the game inoffline mode but your score is not submittedto online scoreboardin this case. Have fun everyone!
com.generamobile.bubblewords
Genera Games
Welcome to Bubble Word Games: a modern word game to challengeyourbrain. Enjoy one of the best word games free for adults, kidsandfamily. Have fun in a word connect puzzle: link letters to formthelongest words hidden under the sea. Bubble Word Games is awordconnect puzzle to play with friends and family. The brain gamewillhelp your brain training: become a word finder under the oceaninhundreds of levels. If you like to search words, scramble wordsorguessing words, if you are a fan of crossword games, wordpuzzlegames, brainteasers or word connect, Bubble Word Games isyourright choice! Improve your English skills in this brain game:thelonger the word you find, the higher your score. Bubble WordGamesstarts easy and becomes challenging! It’s time to wordconnect,word hunt, word scramble and word puzzles! Features of themostaddictive word connect puzzles: - Word games puzzles tolinkletters as in word connect games. - Brain training: fun levelstochallenge your brain skills, vocabulary and spelling skillsinEnglish doing word search. - Difficulty increases in wordconnectlevels: this wordsearch puzzle starts easy and becomeschallenging!- Facebook sync to see the progress of your friends orask them forlives. - Play online or offline these exciting and freeword games& word puzzles. - Addictive story: discoverwonderfuldestinations in the sea. Clean the sea searching wordswithadorable characters: balloon fishes, turtles and crabs. This isaword connect challenge. - Word games with exciting achievementsandevents. - A word connect for those who love to scramblewords,brainteasers and crossword puzzles. Enjoy free word gamesforadults, word games for kids and word games for all thefamily.Stimulate your mind and memory in beautiful environmentsunder thesea. Concentrate and have fun guessing words and findingwords.Enjoy addictive word connect and word puzzle games to linkandconnect letters. In this brain game your goal is to clean theoceandoing word search and word hunt. Become a word finder and awordgenius with these brain challenges.
Words Crush: Hidden Words! 5.0.0
BitMango
Words Crush: Hidden Words! — A brain-stimulating word searchgamefrom the makers of Roll the Ball: Slide Puzzle, Block! HexaPuzzle& Line Puzzle: Pipe Art! The aim is to simply find allthehidden words. The words on each level are related to eachother.With this game you can easily improve yourvocabulary,concentration and spelling skills! Challenge yourselfand yourfriends with this FREE and highly addictive word scramblegame!You’re gonna crush it! Start playing now! HOW TO PLAY • Wordscanbe vertical, horizontal, diagonal and even backwards. •Swipeletters to find, select and collect words. • Any valid wordsyoufind will remain highlighted and marked on the word list. •Findall the words to advance to the next level! • The faster youfindthe words, the higher your score and ranking! FEATURES • FREEdailypuzzle & bonus rewards • Five Modes : Easy, Normal,Hard,Extreme, Variety • Unlimited undos • 20 FREE hints forfirst-timeplayers • Clear quests to earn more hints • Greatexercise tosharpen the brain • Data Sync with your Facebook account• Supportboth phones and tablets. • FREE updates NOTES • Enjoy thegame onvarious devices (phones and tablets). • "Words Crush"containsbanner, interstitial and video ads. E-MAIL •help@bitmango.comHOMEPAGE•https://play.google.com/store/apps/dev?id=6249013288401661340FACEBOOK• https://www.facebook.com/BitMangoGames Last but notleast, a bigTHANK YOU to all the Words Crush players! ** AppPermissions **[Required Permissions] - None===============================
Emoji Guess - Word Find 1.1.5
- Be ready for a guessing game like none other! Emoji Guesswillentertain you for hours! - Emoji Guess is a kind of Emoji Quiz,itis easy, lots of fun, and family friendly! - It is theultimateguessing game on Android! With hundreds of puzzles andgrowing.Emoji Guess tests your guessing skills to solve Emojipuzzles! -Emoji Guess is a very fun and exciting word puzzle game,it makesyou keep playing for FREE! - Do you enjoy the word puzzlegames? Doyou like emojis? Here comes the perfect word game for you,EmojiGuess! - Emoji Guess is a creative puzzle game which caneasilychallenge your brain. It includes all the essences of wordscramblegames to make you feel totally ADDICTIVE &ENTERTAINING. -You'll be presented with a screen displaying someemojis - what isit that these emoticons are describing?! Does thisfree word gamesounds fun to you? Can you guess them all? Challengeyourself withthis free word game! - If you’re stuck, we’ve got somehints foryou to find the right words. You can use your coins toreveal aletter or you can remove all redundant letters. If thehints arenot enough for you, you can simply ask your friends byusing socialmedia buttons. - Embrace your brain power to discoverwords. - Ifyou are obsessed with free word games, this game isdefinitely foryou and again it's free!
WordBrain
Join more than 40 million brainiacs and try WordBrain -Braintraining at its BEST! This is a word puzzle for true wordgeniuses!It starts out very easy but gets challenging quickly.Exercise yourbrain and find hidden words, slide your finger overthem, and seethe letters collapse. Do it all in the correct orderand you willbe able to clear the grid. As you get stuck on a level,which youprobably will, remember that there are no unsolvablelevels. Sothink carefully before each swipe and conquer theultimate wordchallenge while keeping your brain in shape! WordBrainis availablein 15 languages with 1260 levels per language, so eventhe smartestword game enthusiasts will have a real challenge tocomplete thisgame. In fact, only very few have! --- WordBrain hasbeen lovinglycreated by MAG Interactive, where we take funseriously. Join aglobal audience of more than 250 million playersand check out someof our other chart-topping hit games like Ruzzle,Word Dominationor WordBrain 2! We really value your feedback, gotohttps://www.facebook.com/wordbraingame and say what's on yourmind!More about MAG Interactive at www.maginteractive.com GoodTimes!
CrossCraze FREE - classic word game 3.41
ORT Software
CrossCraze is a fun, modern twist on the classic word game,designedfor players who prefer the solo challenge of an offlinecomputeropponent. Plus, now you can play in English, French,Italian,German, Spanish, Dutch, Swedish, Danish or Norwegian. ◆ 28BOARDLAYOUTS Board sizes range from the standard 15x15 squares upto21x21. ◆ 12 BOARD STYLES Change the board's appearance to suityourtaste. You can even customize the screen colours. ◆ 2 GAMEMODESChoose from "Classic" mode, where new letters must link toexistingwords (e.g. change "rabble" to "scrabble"), and "TileStacking"mode, where new tiles can also be dropped over old ones(e.g."scrabble" becomes "scramble"). ◆ 10 SKILL LEVELS Frustratedby thecheating found in online word games, with so many playersusingpuzzle solvers and in-app purchases for an unfair advantage?Tiredof waiting for your friends to make their move? CrossCraze'ssingleplayer "solitaire" mode lets you choose a computer opponentto matchyour own skill level. The super-smart AI never takes morethan amoment to think, never abandons a game before the end, andneversends you inappropriate messages. How refreshing! ◆ 9LANGUAGESCrossCraze's tournament-standard vocabularies coveralmost 5 millionwords. View English and French dictionarydefinitions with a swipeof your finger. ◆ PLAY IT YOUR WAY Want toplay names, or otherwords that aren't usually allowed? The"flexible vocabulary" optionlets you override the default wordlist. You can even challenge thecomputer's moves. ◆ STREAMLINEDGAMEPLAY CrossCraze is a pleasure toplay, with quick, accuratetile placement. See your words validatedand scored instantly asyou build them. ◆ LOST FOR WORDS? Don'tscrabble in the dark.CrossCraze's unique hint system will find youthe best word. Allowyourself as many or as few hints per game asyou like. CrossCrazecan spell out the full word, or just show youwhere to look. ◆ SORTOR SCRAMBLE Automatic rack sorting lets youorder your lettersalphabetically, or split them into vowels andconsonants.Alternatively, scramble your rack with a simpledouble-tap. ◆PREPARE FOR TOTAL WORD DOMINATION CrossCraze is agreat educationaltool for both children and adults. Boggle yourbrain, master yourspelling, expand your vocabulary, or evenpractice a foreignlanguage. Plus, it's an excellent training aidfor fans ofanagrams, crossword puzzles and other classic wordbuilding boardgames. So impress your chums and begin your journeyfrom amateurchamp to tournament word master today. ◆ FREE vs PROCrossCrazeFREE provides the core features of the game. It is paidfor byminimal, non-intrusive advertising, so you can playwithoutdistractions. There are no expensive in-app purchases, andnoprivacy-invading permissions. Upgrade to CrossCraze PRO forthefull range of features, 100% ad-free.
Kelime Dünyası - Online Türkçe Kelime Oyunu 1.36
Kelime oyunu sevenler için yeni, sürükleyici, zorlayıcı ve birokadar da eğlenceli Çevrimiçi, Online TÜRKÇE kelime bulma,türetmeoyunu. Bilgini ve genel kültürünü test etmek için eneğlenceliyol!Verilen binlerce sorudan kelimeleri tahmin et. En az 4harfli,en çok 8 harfli sırasıyla 4, 5, 6, 7, 8 harfli 5kelimeyianlamlarından çıkararak bul ve puanları topla. Bilinen herharfiçin puan al, kelimeyi tamamla! Dikkat et, istenen kelimeninharfsayısından bir kaç harf fazlan var, aralarından doğruharfleribularak kelimeyi bul, türet!Arkadaşlarınla veya herhangibirisiyleoyna! İster arkadaşınla istersen rastgele birisiylebilginiyarıştır, kelimeleri daha kısa süre içerisinde rakibindendaha iyibil. Verilen süreden daha erken bitirirsen ekstra puankazan!Bildiğin her harf için topladığın puanın yanında rakibineattığınfark kadar da ekstra puan toplayabilirsin. Bilemediğinveyahatırlayamadığın yerlerde ipucu kullanarak yardım harf alvekelimeyi bilmeni bir adım daha kolaylaştır. Unutma, herkullandığınipucunda bir miktar puanı kaybedersin. En az harfialarakkelimeleri bilmeye çalış ve rakibini yenmek için en yüksekpuanıtopla! Puan kaybetmeden ipucu kullanma şansınıdadeğerlendirebilirsin!Sıralamada en iyisi ol! Haftalık, aylıkvegenel sıralamada herkesle bilgini karşılaştır, istenenkelimelerarasından en çok bilen ve en yüksek puanı toplayan ol.Sıralamadaüste çık, haftanın, ayın ve hatta genel sıralamanınbirincisi ol.7farklı kategoride genel kültürünü ve bilgini sına.Genel, Eğlence,Spor, Bilim, Kültür & Sanat, Tarih ve Coğrafyagibi birbirindensürükleyici kategorilerde o alanlarında nelerbildiğinigöster!İster harflere tıklayarak ister sürükleyerek oyna!Doğrukelimeyi bulmak için harfleri nasıl rahat edersenöyleyerleştir.Tamamen gerçek oyunla aynı olan antreman moduylakendinitest et ve gerçek rakiplere karşı hazırlan!Oyun içindeverilenzorlayıcı görevleri yapmaya çalış ve hediye ipucu kullanmahakkıkazan.Bilmece, bulmaca, kelimelik ve sudoku oyunları gibiücretsizve offline da oynayabileceğiniz 2018 yapımı kelime ( word )avı.Fornew word game lovers, immersive, compelling and that muchmore funonline, Online Turkish word finding, derivation game.Knowledge andmost fun way to test your general knowledge!Guesswords from thequestion given by the thousands. At least 4 letter, amaximum of 8letters, respectively, 4, 5, 6, 7, 8, found bysubtracting the meanof 5-letter word and collect points. Knownreceive points for eachletter, word wraps!Watch out, there's morethan the number ofletters a few letters of the desired word, theletters to findwords finding them, derive!Play with your friends orwith anyone!Whether you want to race with a casual friend ofknowledge, knowmore words in a short time better than competitors.Extra points ifyou finish earlier than the given time! You know,next to thepoints you collect you can collect extra points for eachletteruntil you realize you throw the opponent.you do not know orcan notremember where you use clues to help facilitate a stepfurther andget to know the letters of the word. Remember, you're alittle hintyou lose points at each use. At least try to know thewords bytaking letters and collect maximum points to beat thecompetition!You can also consider cue from the chance to uselosepoints!Ranking of the best! Weekly, monthly and overallrankingcompares the information with anyone, knows from mostdesired wordand garnering the highest score. Sort the rise to thetop, weeks,months and even the overall standings was the first.7differentcategories in the general culture and test your knowledge.Overall,Entertainment, Sports, Science, Culture & Art, HistoryandGeography immersive as categories from each other in thatfieldshow what you know!Whether you want by clicking on the playbydragging the letters! How would you place the letters to findtheright words so comfortable.Completely self-test which had thesametraining mode and get ready to play against real opponentsinreal!challenging tasks in the game and try to win the right tousethe gift hint.Riddles, puzzles, and word games such as sudokufreeand you can play offline in 2018 made the word (word) hunt.
com.e3games.wordsearchturkish 2.2
Aleaf Games
Kelime Bulmaca, Kelime Avı ve Sözcük Bulmaca oyunlarınısevenleriçin en iyi Kelime Bulmaca oyunu sizlerle! Farklıkategorilerdebelirlenen sözcükleri en kısa sürede bulun, en yüksekpuanları alınve kelime bulmaca oyunları ile rahatlayın. Zekaoyunları veeğlenceli oyunları seviyorsanız, bu oyun tam size göre.Zoroyunlardan ve değişik oyunlardan biridir. Kelime Oyunu veKelimeBulmaca Oyunları Özellikleri - 3 farklı zorluk seviyesi:kolay,normal ve zor - 10 farklı kategoride kelime bulma -Renkli,eğlenceli tasarım ve farklı temalar ile kelime oyunlari -Düz veçapraz kelime avı ve eğlenceli kelime oyunu sözcük bulmaca -Yüksekskorlar listesi ve en yüksek puanı görebilme - Kelimeoyunları vesözcük bulmaca - İnternetsiz kelime bulma oyunu - Bedavabilmeceoyunları ve bulmacalar - Çok hassas ve akıllı algılama-Yetişkinler için popüler ücretsiz oyun ve zeka oyunları. Onfarklıkategoride Kelime Bulmaca oynayabilme: - Sözlük - Kıyafet -Spor -Elbise - Yiyecek - Hayvanlar - Ülkeler - Mutfak - Eğitim -TaşıtlarWord Puzzle, Word Hunt and Word Puzzle games for those wholove thebest word puzzle game with you! Find the words set indifferentcategories as soon as possible, get the highest scores andrelaxwith word puzzle games. If you like intelligence games andfungames, this game is for you. It is one of the hardest gamesanddifferent games. Features of Word Game and Word Puzzle Games -3different difficulty levels: easy, normal and difficult -Findingwords in 10 different categories - Word games with colorful,fundesign and different themes - Straight and cross word hunt andfunword game word puzzle - List of high scores and view thehighestscore - Word games and word puzzles - Wordless Internet game- Freeriddle games and puzzles - Very precise and intelligentdetection -Popular free game and intelligence games for adults.Play WordPuzzle in ten different categories: - Dictionary - Clothes- Sports- Dress - Food - Animals - Countries - Kitchen - Education-Vehicles
শব্দ ধাঁধা । Shobdo Dhadha (Bangla Word Game) 1.2.3
Shobdo Mela is a bangla word puzzle game. This Bangla wordpuzzlegame is a try to keep the Bengali language in Google Play.Banglaword games are very rare in Google play. Lets build more andmoreBengali Language game and play more and more. This game ismorelike word brain or word crush in bengali words.
Word Connect 2.652.0
Zentertain
Do you enjoy the excitement of classic word games? Are you arealpuzzle game master? DOWNLOAD Word Connect for FREE! Start yourwordstory and enjoy the brainstorm NOW! Simply swipe the letterblocksand build words to collect coins! Find the clues to solvethecrossword puzzles! DOWNLOAD Word Connect NOW to begin trainingyourbrain and become a word master! It’s time to uncover hiddenwordsand build as many words as possible! Come and begin yourwordstory! What makes Word Connect so special? •AuthoritativeDictionaries! The game is powered by OxfordDictionaries. •Addictive gameplay! Simply swipe the letters tobuild words! • Tonsof words! 7604 levels in total await! •Different Modes! You canchoose from normal mode, crossword mode andthe daily challenge!Come and solve different puzzles! • DailyBonuses! Log in every dayto play exciting daily puzzles to collectbig bonuses! •Alternative Themes! Up to 11 cool themes for you tochoose from! •Vintage Style! Our wooden block graphics will bringback nostalgicchildhood memories! • Hidden Bonus! Extra words arewaiting to bediscovered! Find extra words to collect biggerbonuses! • PlayTogether! Ask your family members and friends forhelp to solve thepuzzles and send coins to each other on Facebook!• No time limits!You can use your time wisely to find new words atyour own pace! •Level List! Want to check previous levels? Go backto the LevelList and play again! • Offline Mode! No wifi? Don’tworry, you canplay Word Connect anytime, anywhere even without anetworkconnection! • Multiple Choices! Supported on both phone andtablet.Word Connect is an app designed to train your brain andlearn newwords all while having a great time. Share the fun withyour family& friends and enjoy Word Connect together! Thisyear, we aregoing to have a series of updates to bring you a bettergameexperience! Get ready for the new era of Word Connect andenjoyyour own word story!
Viral Master-Video Kelime Oyun 1.1.0
Hergün sosyal medyada yüzlerce komik video izliyorsun pekibunlarınne kadarı aklında kalıyor? Viral Master popülervideolardakibilgini sınayabileceğin bir kelime oyunu. Bu oyundaamaç popülerkomik videolardaki bilgini sınamak ve sonrasında tümfenomen olmuşkomik videoları bir arada izleyebilmek. Takıldığınyerde harf alıpcevabı açtırabilirsin veya twitter, facebook,whatsapp yoluylaarkadaşlarından yardım isteyebilirsin.Örnekvideolar?★ Oğlum bakgit★ Beyin bedava★ Piston aşağı indi★ Artiz nearar la bazarda★Hunharca gülen adam★ Okuyom ben ya★ İrlandalıturist★ Aksarayhoparlör testive daha yüzlerce komik videoya ulaşmakiçin ViralMaster'ı hemen indir.Premium üye olup hem altın kazanıphemdereklamsız oyun oynamanın tadını çıkar.Oyunumuz sürekliolarakgeliştirilmektedir. İlerleyen günlerde sizden de gelenisteklerdoğrultusunda yeni özellikleri eklemeye devam edeceğiz.★★★Lütfenoyunla ile ilgili istekleriniz ve eklenmesini istediğinizvideolarıyorum olarak paylaşın.★★★Eğer bölümü geçemeyecek olursan,harfsatın alıp cevabı açtırabilirsin veya sosyal medya vemesajlaşmauygulamarı sayesinde arkadaşlarından yardımisteyebilirsin.Bütün bukomik videolardaki bilgini sınamak vesıkıldıkça hepsini açıptekrar izlemek için Viral Master'ı hemenindir,ücretsizoyna.Keywords;kelime,video,oyun,viral,fenomen,komik,popüler,sosyal,medyaEverydayhundreds of you watching funny videos on social media so muchofwhat remains in the mind of them?A word game where you can testyourknowledge in the popular viral video master. This game aims totestthe popular funny videos in knowledge and after all thephenomenonwas funny to watch videos together. You can open a casewhere youhang out and receive answers or twitter, facebook, youcan seek helpfrom friends via WhatsApp.Sample videos?★ Go See MySon★ Brain free★landed piston down★ Artizen in what looks labazari★ brutallysmiley★ I am or okuyo★ Irish tourist★ Aksarayspeaker testinganddownload hundreds more funny viral video to getthe masterimmediately.The ad-free Premium members enjoy playingthe game andwinning gold in both.Our game is constantly beingimproved. In thefollowing days in line with the request from you,we will continueto add new features.★★★Please share in thecomments on the videothat you want to your requests and added tothe game.★★★If thematter does not pass a section, you can open ananswer letters orbuying through social media and messagingapplications can ask forhelp from friends.To test all of theinformation in this funny videoto watch again and I'm sick of allviral open the Master forimmediate download, play forfree.Keywords, words, videos, games,viral phenomenon, funny,popular, social media
Word Search Lite 1.4.2005
MetaFun Games
Word Search is famous trivia word game in the world! Theliteversion Word Search has extra mini size and easy to play, findallhidden words to expand your brain size. More than 10,000puzzleswaiting for challenge! Features- 30+ Categories of puzzles-Killleisure time in relax mode with difficulties: Beginner,Easy,Medium and hard- Dozens of colorful themes- Hot dailypuzzle-Automatically saved - Available in 14 languages- Powerfulbrainteasers play with family and friends WordSearch is totallyFREE todownload! Never get bored!
Word Blocks 2.73.0
Zentertain
Enjoy this addictive new game, fused by word searching,crosswordpuzzles, and brain teasers altogether! PLAY the world’smostexciting and entertaining game, Word Blocks, available NOWforFREE!Discover new words to complete the levels! Testyourvocabulary and brainstorming skills with family and friends!Enjoythe fun of this visually appealing crossword puzzle game,NOW!DOWNLOAD and TRY this brand new game TODAY!• Simple andaddictivegameplay awaits, swipe your letters to build words! •1000’s oflevels containing hundreds of thousands of words! • Ourcrosswordstyle makes the game even more entertaining! You’ll neverget stuckon a level for an extended period of time!• Up to 5delicate themesfor you to choose from!• More challenges await asyou progress! Thegame difficulty increases gradually!• Want to playpreviouslycompleted levels? Check out the Level List!• With no timelimits,you can discover words at your own pace! • Remember to useshufflesand hints when you need help! Your goal is always toCOMPLETE morecrossword levels and EARN more coins! Moreover, wehave otherawesome features that allow you to have even betterexperience!•Delicate game graphics deliver a refreshing gameexperience!• Playwithout wifi! Challenge and complete levels inWord Blocks anytime,anywhere!• Supported on both phone andtabletWhat are you waitingfor? We guarantee Word Blocks will exceedall your expectations ofword game or crossword puzzle! Try it nowand begin your wordadventure!
Word Zen : Connect & Build Words 0.91
⛳ How big is your vocabulary? ⛳ How many words can you find inthisgame? ⛵ With 2800+ levels and in 11 languages, this is themostinclusive and challenging word connect game in the market. Comeandchallenge it, especially if you are a bilingual ortrilingual.⛳Features:1. 2800+ levels, 11 languages2. Cooperatemode: Connect tothe same Wifi, and play with families or friendsnearby.3. Contestmode: Compete with people all over the world towin coins!4.Japanese style graphics and soothing bgm.⛳ How toPlay:1. Tap andconnect letters to form words2. Use hints orshuffles if you getstuck3. Connect to the same Wifi to play withfamilies and friends⛵If you travel to Japan, you will marvel at thebeautiful and exoticasian / eastern scenes and decorations. You gotit! This word gameis designed to bring you a Zen exprience as ifyou are traveling inJapan.⛵ This is a word puzzle game differentfrom any other wordsearch or word connect game. It is an amazingexprience, like youare on an exotic journey, like you a wanderingin the sky. You willfind the Japanese elements such as samurai,kabuki, sumo,ninja,katana so amazing and attracting. Imaging youare traveling inJapan, and play word game in a luxurious springhotel near MountFuji.⛵ Come and feel WORD ZEN: word connect &word games!
Words 1.0.17
Magma Mobile
Discover all the words hidden in the grid! A new classic shows upatMagma Mobile! On the same principle as crossword puzzles, thisgameasks you to find a set of words placed in a mixed grid ofletters.You will have the opportunity to choose from two gamemodes:Challenge (solve series of varying difficulty levels) andTimeAttack (find out as many words as possible in a given time).Inaddition, this game has a words’ base referenced in dictionariesofmore than a dozen languages. Several categories of words arealsolisted including: names, common names, adjectives, verbs...Featuresof Words: - Available in several languages - Severaldifficultylevels (Easy, Medium and Hard) - Several time sessionsin TimeAttack Mode (1, 3, 5, 10, 20, 30 min) - Online dictionaryto find anunknown word while remaining in the game Share yourexperience andplay Words with your family or your friends !
Words With Friends – Word Puzzle 13.207
Zynga
Now play the World’s Most Popular Mobile Word Game inEnglish,Spanish, French, German, Italian, Brazilian Portuguese andBritishEnglish. Words With Friends is the fun, free social wordgame whereyour word building skills are tested. Challenge yourFacebookfriends to a game or make new friends with Smart Match.Playanytime and anywhere to sharpen your skills with offline SoloPlay.May the Best Friend Win.™ • CHAT with your friends in-game •TRACKyour performance and improvement with detailed stats • EXPANDyourEnglish vocabulary with Dictionary and Word of the Day •CHALLENGEyour friends to think and play faster in English with FastPlay •FIND your best English opponent by browsing players’ profilesinCommunity Match • ACCESS your games on your phone, tablet,andcomputer* *Play Words With Friends without third party adsbetweenmoves if you previously purchased Words With Friends on anymobiledevice. Be sure to login with Facebook or the email accountyouused to make the previous purchase to continue to playwithoutthird party ads between moves. Already an accomplishedWordie? Likeus on Facebook or follow us on Twitter to stayup-to-date on gamenews, contests, polls andmore.https://www.facebook.com/WordsWithFriendshttps://twitter.com/WordsWFriendshttps://instagram.com/wordswithfriendsWe love hearing from you!Have a question? Ask it here:http://zynga.tm/d01Tx Or do you havea suggestion? Please share ithere: http://zynga.tm/r02dY Thank youfor playing Words WithFriends! ADDITIONAL DISCLOSURES • Use ofthis application isgoverned by the Zynga Terms of Service. TheseTerms are availablethrough the License Agreement field below, andathttp://m.zynga.com/legal/terms-of-service. • Forspecificinformation about how Zynga collects and uses personal orotherdata, please read our privacy policyathttp://m.zynga.com/privacy/policy. Zynga’s Privacy Policy isalsoavailable through the Privacy Policy field below. • The gameisfree to play, however in-app purchase are available foradditionalcontent and premium currency. In-app purchases range from$0.99 to$99.99. • This game does permit a user to connect tosocialnetworks, such as Facebook, and as such players may comeintocontact with other people when playing this game. • TermsofService for Social Networks you connect to in this game mayalsoapply to you. You will be given the opportunity to participateinspecial offers, events, and programs from Zynga, Inc. anditspartners. • Must be 13+ to play. • Use of this applicationrequiresa Facebook or Games With Friends account.
Söz Ovçusu 2 1.20
Fugo
** Azerbaycanın eyni anda en çox onlayn oyunçusu olan ve ençoxoynanan söz oyunu! **** Dünya daxilinde 10.000.000 qeydli oyunçu**Azerbaycanın fenomen oyunu Söz Ovçusu, 2. oyunuyla qarşınızda!SözOvçusu'nu yeni qrafikler, dinamikler ve oyun rejimleri ile çoxdahaeylenceli, çox daha heyecanlı bir ölçüde yaşayın. - ReklamsızSözOvçusu- Yepyeni Dizayn- Yeni 'Marjinal' oyunrejimi-Tekmilleşdirilmiş Seviyye sistemi- Etraflı Profil ve XalCetveli-Bonus söz sistemi- Eyni şebekedeki oyunçularla oynamaimkanı-Tekmilleşdirilmiş yoldaşlıq sistemi- Ayarlanabilir oyunmüddeti-Yenilenmiş Avatar tecrübesi Söz Ovçusu 2, ferqli oyunrejimivariantları ile size verilen müddet içerisindebarmağınızıqaldırmadan herfleri birleşdirerek söz meydanagetirdiyiniz ve ençox xalı elde etmeye çalışdığınız multiplayer(onlayn) söz tapmaoyunudur.** At the same time Azerbaijan's mostpopular and mostplayed online word game player! **** 10,000,000registered playersin the world ** Azerbaijan's phenomenon ofword game hunter,2. before the game! Word Ovcusunu new graphics,dynamics and gamemodes and much more funny, more excitingexperience to adegree. - Word Hunter Ads- Brand New Design-New 'MerryChristmas' game mode- Improved Level System- A detailedprofile andRuler of points- Bonus speech system- The ability toplay the sameplayers, the network- Improved friendly system-Adjustable gameperiod- Revamped Avatar experience Word Hunter2 differentgame modes finger in the process of removing the lettersgiven toyou with the options that you have created by combining thewordsand trying to earn the most points in multiplayer (online)findinga word game.
Word Connect - Word Games Puzzle
The world's #1 HIT word connect app! The MOST addictive wordgamesEVER! DOWNLOAD the latest word puzzle game for FREE! WordConnectis an exciting puzzle game for TRUE WORD geniuses!Concentrate tofind all hidden words in given letters and connectthem anyway youlike to catch the word! It starts off as an easyword game andbecomes challenging! You will have fun improving yourvocabularyand spelling skills. Your brain will thank you for theworkout! HOWTO PLAY? - Correct swipe the letters horizontally,vertically,diagonally, forwards or backwards to form a specifichidden word. -Find as many words as possible to unlock levels andearn extrabonus coins. - Fill in every block with a word! Earncoins when youdiscover star words. - Have difficulty coming up withthe wordgames? You can use coins to buy a hint to help sovle thelevel.WORD CONNECT FEATURES: ★ Daily bonus rewards ★ 100+ packs,2000+levels, ★ Free 300 coins at the first word search game.★Difficulty increases along with levels. Easy to play, but hardtobeat! ★ Feel achievement with increased leaves of the word tree.★You can also get more coins purchasing or watchingadvertisingvideos ★ Play OFFLINE in anytime and anywhere. ★ Allgrids aredouble-checked to make sure they are solvable! ★Applicable to AnyAges! ★ FREE Update! This is a perfect word gamesfor word connectfans,Download, and enjoy the word puzzle game !Play the wordconnect now, you will find it so addictive and justcan't put yourphone down. We really value your feedback, you cansay what's onyour mind when you rate the word games. Your commentswill be readcarefully. Thanks for playing word connect! Good timesin the wordgames! There are thousands of word games on android butthis wordconnect is unique and fun. Word games can be easy or hardbut thisword connect game suits everyone. Some word games may drainyourbrain but this word connect remains good balance of funanddifficulty. You will find many similar word games but thiswordconnect will standout for sure. Word games are fun but thiswordconnect game is even better. For all word game lovers, thiswordconnect is truly what you deserve. Word games for the young,wordgames for the smart, word games for the fun. Word puzzlegamesuplift your literacy,word puzzle games improve your memory,aboveall, word puzzle games kill your boring time.
Word Finder - Word Connect 2.7
🎈Ready for Word Finder? 🔠It’s the most relaxing and simplest waytohone your vocabulary and spelling skills. Want to challengeyourbrain and your vocabulary? Try Word Finder! Come join us andhavefun brainstorming as many words aspossible!🤘-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------✨Howto Play?✨ -✍️Swipe the letters in any directions to form aspecifichidden word. -Need a new way to think? 🤔Shuffle theletters torefresh your mind! -Have trouble finding the word? Usecoins to buya hint to help you pass the level. -Want more coinsfor hints? Cometo discover the star words to earn extrarewards.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------✨Highlights:✨-🆓Daily rewards for your daily login. -DailyChallenge is a greatopportunity to earn you free coins. -😱200+chapters including 1700+levels are ready to challenge yourvocabulary. -Spin for your greatachievement to get extra rewards🎁after clearing every Chapter-Different themes bring you differentexperience. Classic? Tavern?Vintage or Classroom? You pick! -Enjoyplaying Offline in anytimeand anywhere. This is an amazing gamefor word lovers! Download itnow and play with your family andfriends! Have fun!🤗
Word Trek - Word Brain streak - hand made puzzles 1.3.76
Word Trek - Word Brain streak: Hand-made puzzles, designed totickleyour brain cells! Are you a fan of word games and puzzlechallenges?Try the most addictive free brain game on the PlayStore and gethooked! Find and swipe your way through hundreds ofword puzzles,spread across different difficulty levels and findout if you are aWord Genius and Master Puzzle Solver! Meant forcasual brainexercise, join millions of puzzle solvers and trekyour way to wordglory! Start this intriguing word search journeyas a tiny Amoebaand evolve into an Alien wordsmith! And then,solve your way acrossthe universe, clearing puzzles on differentplanets! Stuck with aPuzzle? Don’t worry, all grids aredouble-checked to make sure theyare solvable! Just keep trying, oruse a few hints to reveal someletters! Connect to Facebook! Invitefriends, earn coins for eachreferral, send more coin requests, anduse them to get more hints!Also, get to see who has a better waywith words! --Why should youchoose Word Trek?-- + A lot ofChallenging Puzzles! + Exquisite GameInterface! + Cool AlienMystery Adventure! + Download for Free! +Applicable to Any Ages! +Applies to All Android Devices or GooglePlay Users! + Any time atAny Place, Play Offline! + Daily NewLevels! + Themed Puzzlesduring Holidays! As a bonus, train yourbrain with the Daily Questfeature! Brand new puzzles every day withcool rewards! Downloadthe most popular word search and puzzle gamenow, and play forfree! Follow us on Facebook,https://www.facebook.com/wordupgameNote: Use of this applicationrequires you to grant it permissionto access the external storagefor downloading daily puzzlecontent.
com.iscoolentertainment.wordoxfree
Do you like challenges and you are not afraid to test yourgraymatter? You thought you knew everything about word games?DiscoverWordox and face the opponents of your choice or play soloto train!P You can play in French, English, Italian, German,Spanish orBrazilian Portuguese. Wordox is a word game where youwill play inturn with your opponent. You will have to compose wordsusing the 6letters in the box below that you share with youropponent on aboard of 81 boxes (9 boxes x 9 boxes). You know allthe words inthe dictionary beginning with Y, W and Z? That's good,it can helpyou. But here EVERY LETTER WINS 1 POINT and youropponent cangrant, conjugate or just add a now famous and envied"S" to rockthe game and you STEAL ALL YOUR LETTERS AND YOUR POINTS.You willneed to use a strategy to flip the situation back to youradvantage(or prevent your opponent from doing it ...) and be thefirst toMARK 25 POINTS TO WIN. == FUNCTIONALITIES OF WORDOX == FREECHIPS -Get a welcome bonus of 5,000 coins by downloading the game(+3,000to your 1st login with your Facebook account). You can earnmoreevery day by collecting your daily bonus, gifts fromfriends,sponsorship bonuses, watching videos and participatinginmini-games on our Fanpage ... MULTIPLAYER AND SOLO LETTERS GAME-RELAX by throwing a card game with your friends, TRAIN byplayingagainst our AI or CHALLENGE over 3,000,000 players. LEAGUES- Takeon hundreds of thousands of players and progress each weekandbecome the master of words. ANIMATIONS - Participate in theHAPPYHOUR, MISE PRO ... Every week there are animations waiting foryouto discover a new atmosphere, to win coins and to meetotherplayers. PLAY ANYWHERE - Take your favorite card gameeverywhere.Go easily from a mobile to a tablet and vice versa: youjust haveto connect to your Facebook profile! SOCIAL EXPERIENCE -Challengeyour friends and meet new people. WORDOX has a vastcommunity ofword game lovers. FOLLOW US & SPEAK TO USFanpage:https://www.facebook.com/Wordox/Twitter:https://twitter.com/WordoxGame Official website:http://www.wordox.com/ Wordox is a free multiplayer word gamewithadvertising and in-app purchases. Wordox is a registeredtrademarkand is published by IsCool Entertainment.
Orkhon 2048 3.0
App Klik
Birbirinin aynısı olan harfleri eşleştirerek puan kazanacaksınızveher eşleştirmeden sonra bir sonraki harfe geçeceksiniz.Harfleriyönlendirmek için ekranı sürükleyerek sağa, sola, yukarı veaşağıyayönlendirmeniz gerekiyor. Tüm bulmaca ekranı dolmadan11.seviyedeki harfe ulaşırsanız oyunu kazanırsınız.11.seviyedekiharfin değeri 2048.Gök-Türk Alfabesi uygulamamızdansonra,eğlenerek öğrenmenizi sağlayan ilk uygulamamız.Öneriveisteklerinizi ulaştırmayı unutmayınız.Kısa süre içerisindetümuygulamalarımız güncellenecek ve yepyeni uygulamalarileatalarımızın bizlere en büyük mirası GöktürkAlfabesiniyaşatacağız.You will earn points by matching of identicallettersand you will be taken to the next letter after each match.Drag thescreen to steer the letters left, right, up and down youneed toredirect. If you reach level 11 before the end of the entireletterin the puzzle screen, you win the game.11. The value of theletteron the 2048 level.After our application Gok-Turk alphabet,learningour first application that allows you amused.Do not forgettotransport your suggestions and requests.All of ourapplicationswill be updated soon and we are the greatest legacy ofourancestors with the new applications will experience theGöktürksalphabet.
word.tailor.match.game.en 1.0.73
Simple & Addictive Word Game Word Shuffle offers theclassicgameplays of word game in a new and fun way. You can simplyswipeletters to line up different words. It’s easy to play and funtomaster. You will surely find yourself addicted to the fun ofwordsearch in this word game. More Than 2, 000 Levels Startswithsimple and daily words, our word game provides thousands ofwordpuzzles in different levels for you to play. Many more newlevelswill be updated in the future. Challenging To Find All WordsNotenough to find words in the easy levels? Try challengingyourselfto find all the extra harder words for bonus. If you getstuck oncertain words, you can use “Shuffle” or “Hints” to move on.It cancome to your big surprises how easy a word can be yet youjustcan’t find it. Best Brain Exercises Word games are best forbrainexercising and spelling improvements. Our word game is one ofthemost exciting word scramble & word search games tochallengeword search skills at any age. ► FEATURES ✔️️ Swipe theletters toline up words ✔️️ Find Extra words to collect coins ✔️️2000+LEVELS for you to play ✔️️ FREE to get Daily Bonus coins ✔️️Tapthe “Shuffle” button to change the order of letters ✔️️ Tapthe“Hints” button to get clues ✔️️ Suitable for everyone to trainwordsearch skills ✔️️ No network required and you can enjoy wordsearchat any time ✔️️ Simple & Easy to play, hard to beatgameplay✔️️ Totally FREE for all players If you are a fan ofcrosswordpuzzles or word search games, you should definitely trythis wordgame. It’s easier to pick up than crossword, and muchmoreaddictive. ► FEEDBACK & RATE: ✔️️ Follow us onFacebookhttps://www.facebook.com/1977443292499680/ ✔️️ Emaildetailedfeedback to support@wordtailorgames.freshdesk.com ✔️️ Rate5 stars⭐⭐⭐⭐⭐ if you like this game
com.scimob.wordacademy
Scimob
***** Already Ranked #1 among Word Games in 44 countries*****Enroll in Word Academy to unlock hundreds of grids made upofhidden words. The words in each grid have a theme and order:thegame starts off easy, but the size and number of words increaseasyou play, and the order becomes more important anddifficult.STUCK? That's not a bug! If you can’t connect the lettersit’sbecause you have solved the words in the wrong order. In thatcasestart over using the reload button and try to solve the wordsin anew order. SCIMOB, the creator of 94 Seconds, 94 Degrees and94%with more than 50 million players worldwide, brings you itslatestgame and brain workout, Word Academy!
Word Collect - Free Word Games 1.184
DOWNLOAD the best word games FREE in WORD COLLECT! Word Collecthasexciting word games Free Word Nerds! Word Collect starts as aneasyword game and gets harder as you level up! ENJOY WORD GAMEPLAY!-Connect letters in any direction to form the hidden word matches!-Find as many words as possible to level up and earn bonusrewards!- Fill in every word block jumbles! Earn bonus coins whenyoudiscover hidden words! - Can't figure out the word jumble?Usecoins to get a hint and win the level! FEATURES: - Dailybonuscoins for free hints! - Daily Challenge gives you more freewordgames, more free bonus coins and more FUN EVERY DAY! - Over900+Levels to play word games free! - Free 500 coins at the firstwordgame login. - Easy to play and difficulty increases as you go!-Play OFFLINE or ONLINE - anytime, anywhere. - Word Collect isthebest free word game! - For word games free single playermode,download Word Collect Word Game Now! Get Word Collect for thebestword games free for word game fans, word search addicts, andmore!Play word games now in Word Collect- it's so addictive! Havinganissue with these free word games for android? Forimmediatesupport, contact us at support@platinumplayerllc.com.Thanks!
com.iscoolentertainment.wl 1.35.42.4.1634
Discover the most beautiful of word games! Finally a lovely gameofletters with a careful visual design worth of a work of art!Youreyes will thank you! - Simple and intuitive: slide your fingeroverthe letters to make a word. - Uncover beautiful backgroundscreatedby world-renowned artists! - More than 1000 puzzles in 8differentlanguages. - Continuously improved via updates. -Thousands ofhidden words to uncover thanks to incrediblyexpansivedictionaries. Each bonus word you find earns you coins. -Playoff-line, anywhere, all the time! Give yourself a nice littlebreakto relax and think!
Word Chums 2.6.4
PeopleFun
Word Chums is the highest rated word puzzle game, voted 4.8 starsbyAndroid users. Play free with friends or solo against thecomputer!◆ For lovers of anagrams, word builder games or crosswordpuzzles,Word Chums takes it to another level with fun graphics andsounds, abuilt-in dictionary, team mode, 3-4 player mode, andmore. ◆ WordChums is a new word game that’s easy to pick up andplay, butchallenging to master. It’s fun for the whole family orwith friends– you’ll love it, we promise! Try it once and you justmay findyourself doing a daily crossword puzzle game with severalof yourfriends! ◆ INTRODUCING THE CHUMS Oozing with personality,they bringthe game to life. Have fun earning gear to outfit yourChum andexpressing your style. They’re guaranteed to make youchuckle. ◆NAGARAM-ANAGRAM WORD TEASER Put your vocabulary to thetest in thisword making game by rearranging a word scramble into areal wordthat you can play. The better your word’s dictionaryscore, the moreXP you earn. XP helps you level up and unlock moregear for yourchums! ◆ INCREDIBLY STREAMLINED GAMEPLAY Word Chumsis a pleasure toplay. See words validate instantly as you placeletters and see thescoring badge automatically indicate wordstrength. ◆ FAMILIAR WORDBUILDING GAMEPLAY, CROSS WORD STYLE WordChums stays true to theclassic word builder gameplay thatvocabulary game lovers enjoy andcross word lovers can’t get enoughof. ◆ EARN TOP CHUM STATUS Earnexperience points with each wordplayed and level up to become Kingor Queen of the Chums. Show offyour “wordly” prowess by climbingyour way to the top of the weeklycrossword game leaderboards. ◆ ATRULY SOCIAL WORD PUZZLE GAME Seehow all your friends are doingfrom the friends list on the mainscreen. Experience a new level ofcollaborative word puzzle gamefun by grabbing a teammate for acouples word game online. Inviteanyone you like, whether they’refriends, family, adults or kids.Word Chums is the best word gameapp that’s easy to learn,challenging to master and fun for all! ◆SAY GOODBYE TO GETTINGSTUMPED If you suddenly feel like you’replaying a word scramblegame and need some help figuring out a wordyou can use, justactivate Word search hints. In a pinch, Wordsearch hints can pointyou to the location of a better word and helpyou unscramble yourvocabulary memory. ◆ A NEW WORD GAME TO SATISFYTHE SERIOUS GAMERFor all the daily crossword puzzle gamers, WordChums offersachievements, best word challenges, leveling, playerstats,crossword game leaderboards and much more. It’s a deepgamingexperience for everyone that gamers can master. ◆ LEARN ALITTLEWord Chums is the best word game online, great for adults andkidsalike! As a vocabulary game, Word Chums is great for wordmakergame lovers looking to get their text twist on and flextheiranagram game muscles, while also helping beginners to expandtheirvocabulary via the built-in dictionary – just tap any word toseeits definition. Experiment with new letter combinationsandinstantly discover new words to succeed. ——————————————————————◆SPECIAL FEATURES • 2-4 player games • Play versus friends,randomopponents, and computer Chumbots • Customizable Chumcharacters •Scrabble based dictionary – Know valid words before youpress play• Automatically see the strength of your word • Weeklycross wordgame leaderboard competitions • Find the best word andbeat thehint challenges • Drop a Bomb and take your turn with a newset ofletters —————————————————————— ◆ ABOUT PeopleFun Word Chumsis aword builder game, and comes to you from the makers of AgeofEmpires, one of the best-selling and most award-winning gamesofall time. Give it a try!
What am I? Riddles with Answers 2.0.5
PeakselGames
🤔 What am I? Riddles with Answers game is going to make yourgraymass sizzle! 🤔 Download guess the word game, solve riddlesandenjoy! A clever riddle game for kids and adults like this one isamust have! RIDDLE GAMES = MENTAL WORKOUT Riddle me this: I canbeshort, I can be simple, but solving me is sometimes a pimple...No,let's try this again. 🤔 I can be meaningful, I can be vain,butsolving me can sometimes be a pain. What am I? Can you guesstheanswer? What am I? Riddles with Answers is a guess the wordgameyou are simply going to get addicted to. Make your brain workapercent or two better and solve those clever tricky riddles!Thisclassic brain teaser riddle game for kids and adults isdefinitelygoing to make you cry! No, just kidding, but it will be anicemental workout. Download What am I? Riddles with Answers gameandenjoy your new pastime hobby! WHAT AM I? RIDDLES WITH ANSWERSGAMEFEATURES: 🤔 LOTS OF RIDDLES FOR KIDS AND ADULTS you willenjoysolving 🤔 LOCALIZED RIDDLES WITH ANSWERS: solve riddles inEnglish,Spanish, French, Malay, Portuguese and many other languages🤔 HINTSAS HELP: if you get stuck trying to find an answer to someof thedifficult riddles, you can use a hint and get to thesolutionfaster 🤔 UNCOVER ONE LETTER of the answer to help you solveriddles🤔 THE SOLUTION - if you have no clue what the answer is, youcanuse this option to find out 🤔 COLLECT DIAMONDS - you earn themwithevery correct answer and you use them to pay for hints 🤔CHEERFULGRAPHICS: you will not get bored solving tricky riddlegames THINKOUT OF THE BOX Riddles with answers have always beenpopular amongboth kids and adults, and what am I games are No. 1when it comesto puzzles. Some people say that guess the word gamessuch astricky and difficult riddles make your brain work fasterandtherefore your IQ raises. Well, we can't be sure about that, butwecan guarantee you that solving clever riddles will make thetimefly. Move the borders of your imagination and expand yourlogicalthinking; that will lead you to the correct answer. Here’sanexample of a clever riddle: I have skin, more eyes than one. Icanbe very nice when I am done. What am I? Wanna find out theanswer?Download What am I? Riddles with Answers and discover thesolution!You will enjoy the search, that’s for sure. What am I?Riddles withAnswers game is an intellectual property ofPeakselGames.
Kelime Dehası 1.8
Kelime oyunu sevenler için mükemmel bir oyun! Kelime Dahisi,kolaybölümlerle başlayıp gitgide zorlaşmaktadır. Saklı kelimeleribulun,seçin ve patlatın. Kelimeler belirli bir şekildesaklanmiştır,onları sadece doğru şekilde bulursanız bölümütamamlayabilirsiniz.Kelime Dahisini yalnızca çok zekiler komplebitirebilir.KelimeDahisi 600'den fazla bölüm içermektedir. 2x2'liktablodan 7x7'liktabloya kadar oyun zorlaşmaktadır. En zeki oyunseverler bile oyunubitirirken zorlanacaktır.ÖZELLİKLER• Kolay veeğlencelioynanabilme.• Bölümler kolaydan zora gitmektedir.• 600Eğlencelibölüm vardır.• Her biri 20 bölümden oluşan 5 farklı tablosayısıvardır.• Hoş ve güzel animasyonlar.• Bölümleri bitirmenizisağlayanipuçları.Oyuna balık beyni ile başlayıp her bölümbitirdiğinizdeseviye atlayacaksınız. Balık bölümünden, tilkibölümüne kadar tümbölümler sizi bekliyor!Tüm bölümlerçözülebilmektedir. Yalnızcadikkatli olmanız ve kelimelerigelişigüzel seçmemeniz gerekiyor.Bulmacayı doğru şekildebitiremediyseniz, bölümü yeniden başlatınve doğru şekilde çözmeyeçalışın.Eğer bölümü geçemeyecek olursanız,ipuçlarınıkullanabilirsiniz. Ek özellik isterseniz markete giripistediğinizözelliği alabilirsiniz.
Word Snack - Your Picnic with Words 1.4.4
APNAX Games
Do you like fun and exciting word games? DOWNLOAD Word Snack nowandenjoy countless word puzzles for FREE! In this very fun wordgameyour goal is to discover all hidden words. Just swipe theletters toform words and complete the puzzles! Enjoy hours of fungameplay andenhance your brain and spelling skills! Are you readyfor a goodword snack? FEATURES • Simple and Addictive! • Hundredsof uniquelevels with tons of different words! • Improve yourvocabulary whilehaving fun! • Take your time! Enjoy the game atyour own pacewithout any time limit! • Train your brain andspelling skills! •Play every day and collect your free dailybonus! • No Internetconnection? No problem, you can play WordSnack everywhere, onlineor offline! • Free to PLAY! This game isfor true word puzzlelovers! What are you waiting for? Try WordSnack NOW, you will loveit!
Word Search 1.3
WORD SEARCH PUZZLE★ Increase your vocabulary and have fun doingitwith this addictive word search game.1.- There are 8 itemstochoose from:- Animals- Countries of the World- Historicalfigures-Cities of the World- American presidents- Trademarks-Languages-Kids2.- Has 7 levels of difficulty:- Very Easy- Easy-Normal-Advanced- Hard- Expert- Crazy3.- Support horizontal andverticalorientation.4.- Available in many languages (22):English ,Arabic ,Catalan , Czech , German , Greek , Spanish , French , Hindi,Hungarian , Indonesian , Italian , Japanese , Korean , Dutch,Polish , Portuguese , Russian , Thai , Tagalog , TurkishandChinese.5.- Has two game modes:- List of words (words to findtheslopes shown)- Without helpForget the pen and paper - You'llneverrun out of puzzles with WORD SEARCH PUZZLES!
Szó Piknik - Word Snack 1.4.5
APNAX Games
Do you like fun and exciting word games? DOWNLOAD Word Snack nowandenjoy countless word puzzles for FREE! In this very fun wordgameyour goal is to discover all hidden words. Just swipe theletters toform words and complete the puzzles! Enjoy hours of fungameplay andenhance your brain and spelling skills! Are you readyfor a goodword snack? FEATURES • Simple and Addictive! • Hundredsof uniquelevels with tons of different words! • Improve yourvocabulary whilehaving fun! • Take your time! Enjoy the game atyour own pacewithout any time limit! • Train your brain andspelling skills! •Play every day and collect your free dailybonus! • No Internetconnection? No problem, you can play WordSnack everywhere, onlineor offline! • Free to PLAY! This game isfor true word puzzlelovers! What are you waiting for? Try WordSnack NOW, you will loveit! --- This game is part of the "WordSnack" and "Word Picnic"series, copyright APNAX Industries sro.
air.kazi 1.6.3
RandomAction
Scratch off the picture and guess the correct answer from12letters. Do not forget, the less you scratch off, the morepointsyou get. Good luck :)
com.afksoft.WordShakerAndroidFree
AFKSoft
This is the free version of Word Shaker. A word searching gamewitha twist: words don't have to be in a straight line. Your goalis toearn the most points by finding words in a grid. Each letterhas aparticular point value, and you earn bonuses by forminglongerwords. If you enjoy word games like Scrabble and Boggleyou'll loveWord Shaker. If you get stuck, just shake your device toscramblethe letters! Online leaderboards, compete with friends andpeoplearound the world. ★ Grid sizes from 4x4 to 8x8 ★ 1, 3, 5, 10,15and 30 minutes timed games ★ Relaxing untimed games★Text-to-Speech option, speaks the words you find ★ Review thewordsyou missed and learn! ★ Shake to shuffle your letters ★Fastunlimited board generator, no waiting ★ Easy & smoothwordcircling ★ Options to turn on/off sounds, vibrate and voice★Daily, Weekly, Monthly and All Time Online leaderboards ★Bestwords leaderboard ★ Support for phones andtablets(portrait/landscape) Suggestions and other feedback welcome!
com.coreisoft.apps.word 2.0.3
Core I Soft
Cracky Words is a tough and funny game. Target is to findgolds,badges and surprise rewards by finding the words appropriateto thesubject from the letters. You can test your vocabularydatabasewith Cracky Words. This game will be indispensable foranyone wholoves word games! Cracky Words offers you the opportunityto find1200 puzzles and thousands of hidden words. As you progressthroughthe game, you can compete with the golds you collect withyourfriends on the points table, you can also carry yourself up inthesequence with the diamonds you have won with your friends onlineorwith random players. You can discover hidden achievements inthegame and earn bonuses in the game with your achievement scores.Youcan also take advantage of hints at places where you can’tfindwords. Cracky Words is constantly being developed. In thefollowingdays, we will continue to add new sections in line withrequestsfrom you. You can either remove the ads or buy additionaltipsusing in-app purchases. Cracky Words offers online compilationwithyour friends and is completely FREE. No unnecessary permissionisrequired. Have fun everybody!
com.iscoolentertainment.snc 1.35.42.4.1634
Easy to play, Garden of Words is a word game that makeslearningfun! Play every day and improve your spelling! Memorize newwordsand expand your vocabulary! - Simple and accessible: slideyourfinger on the letters to make a word. - Original and fun:thecrossword puzzle gives you hints about the words you can find.-Enjoy the different and colorful garden backgrounds! The calmandcozy atmosphere will help you concentrate when looking forwords. -Over 700 puzzles in 8 languages, with regular updates eachweek! -Thousands of hidden words to unlock thanks to ourcomprehensivedictionaries! Win coins with each bonus word you find.- Can'tthink of a word in a puzzle? Use a hint to uncover a letteron theboard! - Play offline, anywhere, anytime! Once you start toplay,you'll never want to stop!
Fruits Word Search 2.0.2
The classic word game ‘Word Search’, or Word Find, withfruitstheme. The goal of the game is to find the words from thelist thatare distributed in the grid, mixed with random letters. Itmay bearranged in horizontal, vertical or diagonal lines in normalandreverse direction (depending on level). Each level isgeneratedwith random words and positions (selected among hundreds),makingit virtually impossible for you to play twice the samegame.Besides knowing the fruits names by looking for them, you willalsosee an image completing a game. Difficulty Levels: Easy: 8x8gridwith words distributed horizontally and vertically in onewayNormal: 12x12 grid with words distributed horizontallyandvertically in two ways Hard: 16x16 grid with wordsdistributedhorizontally, vertically and diagonally in two waysFeatures:hundreds of words, which makes the game virtually endless;threelevels of difficulty; clearing a game, you’ll see adescription ofa fruit;
Classic Words Solo
Lulo Apps
Classic Words Solo is the number one word game to play againstyoursmartphone or tablet (solitaire mode). Enrich yourvocabularythanks to the built-in word definitions! 6 difficultylevels andmany languages are supported: English, Spanish, French,Italian,German, Dutch and Polish. Tired of stumbling acrosscheaters orwaiting hours for your opponent's next move onmultiplayer wordgames? Try out Classic Words Solo for instant fun,no matter if youare a beginner in crossword games or a tournamentplayer! Choosethe skill level of the computer (from beginner toexpert), pick aword list (English word lists include TWL andSOWPODS officiallexicons), and use your strategy skills andvocabulary to try anddefeat the Droid. Classic Words gameplay isclassical to crosswordsboard games: create and place words on theboard and boost yourscore by placing letters on the high scoringDouble Letter, DoubleWord, Triple Letter and Triple Word squares.Use all 7 letters fromyour rack to play a Bingo and get a 50 pointsbonus. This game is agreat time killer for all fans of board gamesand strategy games.It is also an educational game that will allowkids (and adults) toimprove their spelling and vocabulary. Thanksto the fastreactivity and variable skill of the computer andquality wordlists, Classic Words is used by many enthusiasts toplay quicktraining matches and learn new words from the computer'smoves.Unlike with multiplayer board games where some dishonestplayersuse anagram solvers, there is no cheating possible whenplayingsolitaire... Letters and blanks are always picked randomly,and thecomputer's artificial intelligence does not have moreinformationthan you do. Only your tactics and creativity can makethedifference... Will you play strategically enough to outwitthecomputer and its extensive vocabulary? ☆ Features ☆ • 6 levelsofdifficulty • Display the definition of words by swiping them•Supports offline play • Quit and resume game whenever you want•Shake to shuffle • Languages and dictionaries supported: -English- SOWPODS 2015 (Official English tournament list) - TWL2014(Official list) - German (with support of Umlauts, and Ezset tobereplaced by two 'S') - French (Official list used in tournaments)-Italian - Spanish - Dutch - Polish • Distribution of lettersandpoints is adapted to the language
Bil Bakalım, İnternetsiz Kelime Oyunu 1.3
Proloft Games
En yeni kelime oyunu, Türkiye de tek. Karadeniz deninceaklınızahangi kelimeler geliyor? Ya da Sinema denince? İpucunabakkelimeleri tahmin et, Tek yapman gereken harfleribirleştiripkelimeleri bulmak. Toplamda 400 ü aşkın soru , 10 bölümveBenzersiz yeni oyun tarzı ile kelime bulma oyunu çokdahasürükleyici. Sevilen Resimli kelime oyunumuzdan sonra buoyunumuzuda seveceğinize eminiz. Eğlenceye katılmak için hemenyükle. Oyuniçin internet gerekmez ancak internet var ise oyuninternetikullanır. Most new word game, one in Turkey. Black comesto yourmind when you think what words? Or the mention of cinema?Guesswords refer to Tip, All you do is combine the letters tofindwords. In total, more than 400 questions, with 10 chaptersandunique new gameplay style word finding game much moreimmersive.After our popular word picture in our game are sure youwill lovethis game. Download now to join the fun. You do not needtheInternet to play games, but the internet uses the internet.
WordBuzz: The Honey Quest 1.7.32
Search, swipe and explode your way into this new word game withadiverse selection of game types to challenge everyone. WordBuzzisa unique word game that involves different strategies to climbtherankings and become the best player. ★ Frantic word frenzy orslowand steady - whatever word game takes your fancy ★ Quick gameswithleaderboards for you and your friends ★ Multiple levelsintroducenew challenges with lots more to come ★ Designed for lowbatteryusage - ideal for that commute ★ A new take on word searchgames ★A great new challenge for all the word game fans out there★Connect to Facebook see social leaderboards and friends scores★Sync and backup across multiple devices ★ Compete againstfriendsin multiplayer mode If you're a big fan of word games andwant toplay something with a little more spice then you should givethis atry! WordBuzz Facebook Page:https://www.facebook.com/WordBuzzGameScribble Games - Play IsEssential
Bubbles IQ 4.3.0.1
OVER A MILLION PLAYERS ALREADY ON FACEBOOK! Bubbles IQ isanaddictive, playful, mind-sharpening puzzle game where youcompeteonline with friends and other players. Are you the smartestBubblesIQer in your city, country, or the whole world? Find outforyourself! Features - Play on Android devices and Facebook(synced)- Compete in weekly challenges (Monday to Sunday) to see ifyou arethe sharpest in your city! - Earn medals to show off yourBubblepopping skills - Team up with friends and family to earnFREEBoosters - Compete online against people around the worldFacebooksynchronized: Play on your Android device and your scores,medalsand friends will stay in sync with Facebook. For quick accesstoBubbles IQ on Facebook go to BubblesIQ.com Join in on the funnow!
Word Shop - Brain Puzzle Games 2.6.8
Time to boost your brain power! Wanna keep your mind sharpandexercise your spelling skills? Simply swipe and connect letterstobuild words! In this brain game, all you need is to connecttheletter blocks and progressively challenge 3,900+ spellingpuzzles.You can even own and name your word shop. Great game tokill timewhen making cookies or watching TV! Looking for more funandexciting game experience? Play it with your friends or family,andsee how many letters they can connect! WHY WILL YOU LOVE WORDSHOP?- Swipe to connect letters and build words, so easy! -3,900+exciting levels, train your brain and sharpen mind! - Nameyour ownword shop, very cool! - Well designed interface, bonza! -Freeoffline game, play anywhere! ==================================Ifyou have any suggestions on Word Shop, please do not hesitatetocontact us. You can either send us message in Word Shop, oremailus at: wordshop_123_2@histudiosupport.com or follow us onFacebook:www.facebook.com/wordshopgame/==================================Download it and enjoy now!
Pengle - Penguin Match 3 2.0.5
CookApps
Match and collect 3 or more colorful blocks in Pengle! Pengle isafun match 3 puzzle game that makes you feel happy. Play it Now!TheAntarctic Ocean is covered in oil, caused by a container ship!Thebrave Penguin Pete is having a hard time cleaning up all thisoilby himself! Help Pete cleanse the ocean so that he can go backtocatching fish with his ocean friends! Make the Antarctic cleanbymatching colorful blocks. Pengle is a fun and simple match 3gamewhere you can match three or more blocks of the same color.Useyour fingers to match as many blocks as you can and go for thehighscore! Pengle awaits you with its stunning graphics andaddictivematch 3 game play! There are plenty of levels for you tobeat! Playit now! Pengle features : • Never ending exciting match 3puzzlegame! : Over 2,000 awesome levels! Updates will be continued!•Something awesome happens when you match five blockstogether!Match the 5 same color blocks and Make the wild card!These helpyou in different directions to clear the board. • Who isthe bestmatch 3 mania? : Play with friends and see who can get thehighestscore! If you get the highest score, you are the best match3mania! Challenge now! • Go! Penguin Pete! Get rid of allobstacles!: With the colorful and powerful items, you can get ridof allobstacles such as pesky vines, changing squids and darnsharks! •Whenever, wherever you are, connecting must go on! : Youcan stillenjoy Pengle. Anywhere, anytime, Play Pengle! • Googleplaystorefree download Pengle is completely free to play butin-gamecurrency, to buy items such as extra moves or lives, willrequirepayment with real money. • To add to the fun, you can signin toyour Facebook account and compete with your friends! Like usonFacebook for the latest news: Facebook page Link-https://www.facebook.com/talkpengle * This application requiresthefollowing permissions: * - Read & modify or delete contentsonSD card - View network connections - Install shortcut -Vibrationcontrol - Google Play Payment Services - Search foraccounts ondevice - Read phone status and ID - Run at startup -Data messageapp delivery - Receive data from the Internet - Modifysystemsettings - Prevent your phone from going to sleep - Readingandwriting badge alarm [Essential Access Permissions] - none[OptionalAccess Permissions] - Storage space / Phone / Addressbook: Storageaccess permission required to store game data * How toset andrevoke access authority * - Android 6.0 or higher:DeviceSettings> Manage apps> Select app> Revoke access -UnderAndroid 6.0: You can revoke access by removing apps
Bee Brilliant 1.76.1
Tactile Games
Explore the world of Beeland and meet the singing Babees, thecrazyBusy Bees and the cheeky spiders in this buzzing FREE puzzlegame.Get ready to connect colourful lines of Babees, make awesomecombosand have some buzzing fun! Release your inner puzzle bee andjointhe beedazzling adventure TODAY! FEATURES: • Easy, addictivepuzzlegameplay! Match and connect one colourful line of beesafteranother to unleash combos! • Play your way through Beeland in6different game modes and over 2000 addictive levels! •Challengeyour friends! Can you Bee Brilliant enough to top theirhighscores? • Lots of crazy bees! Meet Ms. Honey, Sgt. Sting,Beecassoand others! And, of course, the singing Babees will notmiss achance to break into a tune of buzzing barber shop disco! •Loadsof different game modes: Pop the cheeky spiders' web, collecthoneypots and much, much more! • Not to forget: A lifetime's supplyofbee puns! We are always working hard to update the game andsatisfyyour puzzle needs! Already played and enjoyed the game? Staytunedfor updates and do drop us a review! Also, check out thesesourcesfor all the latest news: Facebook:facebook.com/BeeBrilliantGameTwitter: twitter.com/TactileEnt Seeyou in Beeland! THANK YOU!