1.2 / September 3, 2013
(3.2/5) (21)
Loading...

Description

Kurallar & Oynanış
-Sinekleri ekrandan parmağınızı kaldırmadan oynatarak öldürünpuantoplayın
-Toplam üç sinek kaçırma hakkınız var
-Bir üst levelin açılması için belirlenen puan geçmelisiniz
Rules &Gameplay
  Collect points lifting your finger on the screenbymoving the Kill-flies
  There are a total of three fly-miss right
  -A high score should set for the opening of Level

App Information Sinek Avı

Bullseyedevs Show More...

Appractice Pro 1.0 APK
Bullseyedevs
Piyasada çok miktarda gramer veyakelimeüzerine yazılım, uygulama veya site bulabilirsiniz.Fakat“Appractice” sizin yabancı bir dil öğrenirken en büyükihtiyacınızolan “pratik” eksiğinizi gidermek içintasarlanmıştır. Bu yazılımı hazırlayan Murat Yağcı,İngilizceöğretmenliğindeki yılların tecrübesini buprojeye aktararak yabancı dili öğrenmek isteyenlerinsınırlarınızorlamayı hedeflemektedir…Zengin menü ve seçenekleriyle dilerseniz “flashcard” larlaeğlencelişekilde kelime öğrenin,İngilizce’deki deyimler ve atasözleri deryasına yelken açıp,oradanda “Talk about Picture” , “Listenand speak” seçerek görsel ve işitsel donanımından faydalanın.Sizibağımlısı haline getirmeyi iddiaeden “Appractice”, sizin tüm dil hafızanızını vezihinselbirikiminizi canlandıracak aktiviteleri sizin içinbir araya getirdi.Bu kadar mı? Elbette hayır. Yabancı dil öğrenilip de oyunoynamamakolur mu? Onu da düşündük.“Let’s Play” diyerek binlerce kelimeyi hafıza oyunu veeşleştirmeoyunu eşliğinde öğrenippekiştirebilirsiniz.Hatta ve hatta “Appractise” denen bu “Yabancı dildepratikdevrim”e açılan yıldız geçidi sayesindekendi orijinal ve kreatif kelime kartlarınızı oluşturup,kendioyunlarınızı ve görsel sözlüklerinizioluşturabilirsiniz.Yine “Quiz” bölümüyle tüm bu pratiğinizi süreli ve puanlıhalegetirebilirsiniz. Tabi uygulama, zihniniziokuma özelliğine sahip olmadığı için “self grading”yapmakdurumundasınız. Yani kendinizi, uygulamaüzerinde size yakışan puanı seçerek ilerleyeceksiniz  Dahasonra“Report” sekmesiyle tümsonuçlarınızı toplu halde görüp değerlendirebilirsiniz.Velhasıl, tüm imkanlar sizin pratik yapmanız için. Bu uygulamailekarşınıza bir “Native Speaker”getiremiyoruz elbette, fakat sizi adım adım oraya hazırlıyoruz.“Howdo you say?” kısmını takipettikçe, günlük hayatta aklınıza gelen cümlelere başınızagelmedenhazırlanabilirsiniz. İster kendikendinize, ister arkadaş grubunuza bir “fenomen” olmaya adaybuuygulama ile özgüveninizi adımadım tesis edin ve bu zengin içerikli tesislerdeyabancılarıağırlayın. Zaten etkin kullandığınızda artıkyabancı dilin size pek de yabancı olmadığını fark edeceksinizA lot of grammar orwordsoftware on the market, you can find the application orsite.But"Appracti of" you need to learn a foreign language as theultimate"practical" to relieve the shortcomingdesigned. Murat preparing this software Oiler, that the yearsofexperience in teaching Englishtransferring the project aims to push the boundaries for thosewhowant to learn a foreign language ...If you wish rich menu and select "flashcard" larla fun way tolearnwords,Idioms and proverbs in English sail to sea, and from there"Talkabout Picture", "Listand speak "by selecting the use of the audio and visualequipment.Claim to make you addictedthat "Appracti of" accumulation of all the languages ​​itwillstimulate your memory and mental activities for youBrought together.Is that all? Of course, no. Is it to learn and play in aforeignlanguage? We thought him too."Let's Play," learned with thousands of word game andmemorymatching gameYou can consolidate.Even more "Appractis to" this so-called "practical revolutionina foreign language" e pop star through passageCreate your own original and creative word cards, games, andyourown visual dictionaryYou can create.Again, "Quiz" section with all that you can make lastingandscoring practice. Of course, practice your mindfor not having the ability to read "self-grading" you must do.Soyourself, practicewill move you on choosing befitting points  Then the "Report"tabwith allThere you can see your results in bulk.In short, all the facilities for you to make your practice.Thisapplication will appear on the "Native Speaker"we are unable course, but you are preparing to get there stepbystep. "How do you say?" Some followAs long as you can be prepared before you head to the phrasethatcomes to mind in everyday life. Whether itsyourself, whether your a group of friends "phenomena"withconfidence candidate for this application your stepLearn step in this rich plant and welcomes foreign plants. Ifyoualready use longer activeYou'll notice that you unfamiliar with the language
Sinek Avı 1.2 APK
Bullseyedevs
Kurallar & Oynanış-Sinekleri ekrandan parmağınızı kaldırmadan oynatarak öldürünpuantoplayın-Toplam üç sinek kaçırma hakkınız var-Bir üst levelin açılması için belirlenen puan geçmelisinizRules &Gameplay  Collect points lifting your finger on the screenbymoving the Kill-flies  There are a total of three fly-miss right  -A high score should set for the opening of Level
Kışlaçay Medya 1.0 APK
Bullseyedevs
Köyümüz Kışlaçay’ya yakışır derecede SADEveANLAŞILIR; ETİK ve DÜZEYLİ; ETKİNLİĞE DUYARLI; GÜNCEL veHABERDAR;ARAŞTIRMACI bir vizyonu takip etmektedir.Vizyonumuz, web site alanında örnek teşkil edecekprojelergeliştirerek, sürekli üretkenlik politikasıyla Kışlaçay’insanalortamdaki en kapsamlı tanıtım organını oluşturmak vevereceğimizhizmetlerle alanımızda örnek teşkil edecek bir internetsitesikonumuna gelmektir.Our villageKışlaçay'ydecent degree in simple and understandable; ETHICS andLEVEL;SENSITIVE ACTIVITIES; UPDATED and AWARE; Researchers followedavision.Our vision is to serve as an example in the field of web sitestodevelop projects is to become the permanent productivitypolicywith Kışlaçay to create the most comprehensive introductionto theorgans in the virtual environment and a website that willserve asan example in our field to give we service position.
Blowdry Taxi 1.9.1 APK
Bullseyedevs
Sona Sut founded Blowdry Taxi after she lookedaround the popular Georgetown salon her husband (celebrityhairstylist Serkan) owns and thought to herself,"I don't have timeto come to the salon for a blowout!" A busy mom with a hectic dayjob, Sona knows other moms are just like her:the baby in onearm,coffee in the other hand,and trying to juggle meetings andappointments. At that moment Sona realized it would be fabulous tobe at her desk and with the click of a button have an experthairstylist at the door armed with all the tools found at the bestsalons. Sona brings over a decade of experience in the beauty andmanagement industry. Have you stood at your salon's front desk andwatched in wonder how the staff manages to alert your stylist, bookappointments and generally keep calm? Well, that's Sona. For almosta decade she has managed one of DC's busiest salons. With thatexperience Sona knows that Washington,DC is the headquarters forpowerful women who still want to look great whether it's for adinner out,a book party,diplomatic reception, a presentation orspeech,or appearing on cable to talk politics
Şut ve Defans 1.3 APK
Bullseyedevs
Shoot and defense 'ta defansınızı ayarlayın kalenize gol attırmayınpuan kazanın , Başkalarının kalelerine şut çekin puan toplayın vediğer oyuncuları geçip top liste yukarılara çıkın.
Istanbul Runner 1.2 APK
Bullseyedevs
İstanbul sahilinde eğlenceli bir koşuya hazır mısın? Istanbulun enhızlı koşucusu rıfkı ile en uzun mesafeyi sen koş, altınları toplave arkadaşlarını geç. koşarken sahildeki kedilere , martılara veiğnelere dikkat etmek zorundasın eğer onlara değersen denizedüşersin. Are you ready for an entertaining run at istanbulseaside? Run the longest distance, collect golds and beat yourfriends with the fastest runner of istanbul "rifki" . In seade becareful about cute cats , puffins and nails if you contact them ,they make you fall into sea
Car Striker Soccer Game 3D 1.0.3 APK
Bullseyedevs
Fun and enjoyable car soccer game. Go through various levelsofobstacles and score goals before time runs out. Try to scorethemost goals in record mode. It does not require aninternetconnection and is entirely free. Easy to play with asimpleinterface. It won't ask for unnecessary permission from yourphone.Have fun.
Loading...