1.1.1 / June 1, 2018
(3.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Xem thêm chi tiết1. Thiết bị điều khiển ưu việt chưa từng có tạiViệt Nam.2. Tìm kiếm bài hát dễ dàng:- Tìm theo tên bài hát, ký tựđầu tiên của tên bài hát.- Tìm theo tên ca sỹ trình bày hoặc nhạcsỹ sáng tác.- Tìm theo bài hát yêu thích, theo chủ đề, theo bài hátmới…3. Cập nhật bài hát thông minh và tiện lợi hơn bao giờ hết- Đơngiản chỉ cần kết nối đầu karaoke PARAMAX LS-5000 với ứng dụng SingSmart trên điện thoại hoặc máy tính bảng là có thể cập nhật ngaytức thì bài hát mới (Quý khách cần nối mạng internet).Để được hỗtrợ thêm, Quý khách vui lòng liên hệ:PARAMAX KARAOKE Hotline: 08 3929 5000Email: info@paramax.vn Hoặc xem thêm tại www.paramax.vnMoredetails1. Control equipment offers unmatched Vietnamese inVietnam.2. Search for songs easily:- Search by song title, thefirst character of the song name.- Search by artist presentationsor composers.- Search for your favorite song, thematically,according to new songs ...3. Update songs smart and comfortablethan ever- Simply connect the LS-5000 karaoke PARAMAX with SingSmart app on your phone or tablet can instantly update new songs(you need an Internet connection).For further assistance, pleasecontact:KARAOKE PARAMAXHotline: 08 39 29 5000Email:info@paramax.vnOr more in www.paramax.vn

App Information Sing Smart PRO

Paramax Show More...

Sing Smart APK
Paramax
Xem thêm chi tiết 1. Thiết bị điều khiển ưu việt chưa từng có tạiViệt Nam. 2. Tìm kiếm bài hát dễ dàng: - Tìm kiếm bài hát bằnggiọng nói “Voice Search” - Tìm theo tên bài hát, ký tự đầu tiên củatên bài hát. - Tìm theo tên ca sỹ trình bày hoặc nhạc sỹ sáng tác.- Tìm theo bài hát yêu thích, theo chủ đề, theo bài hát mới… 3. Thuâm/tải về/gửi/chia sẽ các bài hát dễ dàng, nhanh chóng - Thu âm vàphát các bài hát của bạn trên đầu karaoke PARAMAX LS-5000. - Dễdàng chia sẽ các bài hát thu âm qua email, mạng xã hội…với bạn bèhoặc gia đình nhanh chóng. 4. Thân thiện với người sử dụng - Nghenhạc mp3 có trên LS-5000 qua ứng dụng Sing Smart trên điện thoại/máy tính bảng. - Đưa các hình ảnh đáng nhớ của gia đình lên đầukaraoke làm hình nền thay cho hình mặc định của thiết bị. 5. Cậpnhật bài hát thông minh và tiện lợi hơn bao giờ hết - Đơn giản chỉcần kết nối đầu karaoke PARAMAX LS-5000 với ứng dụng Sing Smarttrên điện thoại hoặc máy tính bảng là có thể cập nhật ngay tức thìbài hát mới (Quý khách cần nối mạng internet). Để được hỗ trợ thêm,Quý khách vui lòng liên hệ: PARAMAX KARAOKE Hotline: 08 39 29 5000Email: info@paramax.vn Hoặc xem thêm tại www.paramax.vn Moredetails 1. Control equipment offers unmatched Vietnamese inVietnam. 2. Search songs easily:    - Search byvoice song "Voice Search"    - Search by song name,the first letter of the name of the song.    -Search by artist or musician present composition.   - Search for your favorite song, thematically,according to new songs ... 3. The record / download / send / sharesongs easily and quickly    - Record and play yoursong on karaoke PARAMAX LS-5000.    - Easily sharerecorded songs via email, social networks ... with friends orfamily quickly. 4. User-friendly    - Play MP3 onLS-5000 through Sing Smart app on your phone / tablet.   - Putting the memorable image of the first familyto karaoke as wallpaper instead of the default of the device. 5.Update songs smart and convenient than ever    -Simply connect the LS-5000 karaoke PARAMAX Sing Smart app on yourphone or tablet can be instantly updated new songs (you need anInternet connection). For further assistance, please contact:KARAOKE PARAMAX Hotline: 08 39 29 5000 Email: info@paramax.vn Ormore in www.paramax.vn
Sing Smart 3000 3.2 APK
Paramax
* Các tính năng chính của ứng dụng : - Tìm kiếm, sao lưu bài hátmột cách nhanh chóng. - Xem thông tin chi tiết bài hát. - Kết nốiđiện thoại với đầu Karaoke để tương tác : chọn bài hát nhanh, điềukhiển thay cho remote.* Cập nhật các bài hát mới nhất.* Keyfeatures of the app: - Search, backing tracks quickly. -See details song. - Connect your phone to interact with thefirst Karaoke: select songs faster, instead of the remote control.*Update the latest songs.
Sing Smart 5 2.4 APK
Paramax
* Các tính năng chính của ứng dụng : - Tìm kiếm, sao lưu bài hátmột cách nhanh chóng. - Xem thông tin chi tiết bài hát. - Kết nốiđiện thoại với đầu Karaoke để tương tác : chọn bài hát nhanh, điềukhiển thay cho remote.* Cập nhật các bài hát mới nhất.* Keyfeatures of the app: - Search, backing tracks quickly. -See details song. - Connect your phone to interact with thefirst Karaoke: select songs faster, instead of the remote control.*Update the latest songs.
Sing Smart PRO 1.1.1 APK
Paramax
Xem thêm chi tiết1. Thiết bị điều khiển ưu việt chưa từng có tạiViệt Nam.2. Tìm kiếm bài hát dễ dàng:- Tìm theo tên bài hát, ký tựđầu tiên của tên bài hát.- Tìm theo tên ca sỹ trình bày hoặc nhạcsỹ sáng tác.- Tìm theo bài hát yêu thích, theo chủ đề, theo bài hátmới…3. Cập nhật bài hát thông minh và tiện lợi hơn bao giờ hết- Đơngiản chỉ cần kết nối đầu karaoke PARAMAX LS-5000 với ứng dụng SingSmart trên điện thoại hoặc máy tính bảng là có thể cập nhật ngaytức thì bài hát mới (Quý khách cần nối mạng internet).Để được hỗtrợ thêm, Quý khách vui lòng liên hệ:PARAMAX KARAOKE Hotline: 08 3929 5000Email: info@paramax.vn Hoặc xem thêm tại www.paramax.vnMoredetails1. Control equipment offers unmatched Vietnamese inVietnam.2. Search for songs easily:- Search by song title, thefirst character of the song name.- Search by artist presentationsor composers.- Search for your favorite song, thematically,according to new songs ...3. Update songs smart and comfortablethan ever- Simply connect the LS-5000 karaoke PARAMAX with SingSmart app on your phone or tablet can instantly update new songs(you need an Internet connection).For further assistance, pleasecontact:KARAOKE PARAMAXHotline: 08 39 29 5000Email:info@paramax.vnOr more in www.paramax.vn
Loading...