1.05 / March 18, 2014
(4.4/5) (19252)
Loading...

Description

Sinoptik.bg - прогноза за времето, навсякъде и по всяковреме.Sinoptik.bg е най-големият сайт за прогноза за времето вбългарското интернет пространство.Сайтът предоставя детайлнадесетдневна прогноза за 80 000 локации в цял свят.На Sinoptik.bgможете да се информирате и за условията за ски в най-големитебългарски зимни курорти, както и да видите картина от камерите напистите.Сега цялата информация от Sinoptik.bg е достъпна за васнавсякъде, където и да сте и по всяко време, чрез мобилното ниприложение за Android.Някои от любимите ни функционалности:- „Усещасе като“ температурна стойност;- Синхрон между фоново изображение исъстояние на времето в момента;- Почасова прогноза за следващите 24ч., с конкретни детайли за всеки час;- Детайлна 10-дневнапрогноза;- Бърз достъп до любими локации;- Ски условия в големитебългарски зимни курорти;- Картина от камери на пистите;- Състояниена пистите и съоръженията;- Карти на пистите;- Widget;Как даизползвате приложението:- Плъзнете екрана нагоре, за да видитедетайли за времето в момента;- Плъзнете екрана наляво, за дапреминете на 24-часова или 10-дневна прогноза;- Добавете любималокация чрез символа + в горния десен ъгъл;- Натиснете името награда за бързо превключване между любими локации;- За детайли законкретен ден или час - натиснете върху конкретния ред;- За дапуснете камера от конкретна местност, натиснете върху реда илималката камера вдясно;- Изкарайте пълното меню от символа в горнияляв ъгъл;Sinoptik.bg - weather, anywhere and anytime.Sinoptik.bglargest website weather forecast for Bulgarian Internet space.Thesite provides a detailed ten-day forecast for 80,000 locationsworldwide.On Sinoptik.bg you can inform and ski conditions in thebiggest Bulgarian ski resorts, and view pictures from cameras onthe slopes.Now all the information from Sinoptik.bg is available toyou wherever you are and at any time through our mobile app forAndroid.Some of our favorite features:- "Feels Like" temperaturevalue;- Synchronization between the background image and weatherconditions at the time;- Hourly forecast for the next 24 hours,with specific details for each hour;- Detailed 10 day forecast;-Quick access to favorite locations;- Ski conditions in majorBulgarian ski resorts;- Picture of cameras on the slopes;- State ofslopes and facilities;- Maps of slopes;- Widget;How to use theapplication:- Slide the screen upwards to view the details of thecurrent weather;- Slide the screen left to go on 24-hour or 10-dayforecast;- Add your favorite location by the + symbol in the upperright corner;- Click on the city name to quickly switch betweenyour favorite locations;- For details on a particular day or hour -click on this line;- To start the camera from a particular place,click on the row or small camera right;- Get the full menu of thesymbol in the upper left corner;

App Information Sinoptik.bg

 • App Name
  Sinoptik.bg
 • Package Name
  bg.sinoptik
 • Updated
  March 18, 2014
 • File Size
  22M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.05
 • Developer
  „Нет Инфо” АД
 • Installs
  1,000,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Weather
 • Developer
  NetInfo AD, Sofia, 41, Christopher Columbus bul. fl.6, VAT# 202632567, Hristo Hristov
 • Google Play Link

Sinoptik.bg Version History

Select Sinoptik.bg Version :
 • 1.05 (5) - Latest Version
 • 1.1 (4)
 • 1.1 (4)
 • Sinoptik.bg 1.05 APK File

  Publish Date: 2018 /9/14
  Requires Android: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  File Size: 21.0 MB
  Tested on: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  File Sha1: bec9c1c06bc62328e8f83d22d4c275db64274b12
  APK Signature: dceff6307603652221d613bc2062d3b588ea8c52
 • Sinoptik.bg 1.1 APK File

  Publish Date: 2015 /12/13
  Requires Android: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  File Size: 22.4 MB
  Tested on: Android 4.4 (KitKat, API: 19)
  File Sha1: 0651bdbf14d29819292625dcd0e0fdec2cb40ca5
  APK Signature: dceff6307603652221d613bc2062d3b588ea8c52
 • Sinoptik.bg 1.1 APK File

  Publish Date: 2017 /3/16
  Requires Android: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  File Size: 22.4 MB
  Tested on: Android 4.4 (KitKat, API: 19)
  File Sha1: 0651bdbf14d29819292625dcd0e0fdec2cb40ca5
  APK Signature: dceff6307603652221d613bc2062d3b588ea8c52

„Нет Инфо” АД Show More...

Sinoptik.bg 1.05 APK
Sinoptik.bg - прогноза за времето, навсякъде и по всяковреме.Sinoptik.bg е най-големият сайт за прогноза за времето вбългарското интернет пространство.Сайтът предоставя детайлнадесетдневна прогноза за 80 000 локации в цял свят.На Sinoptik.bgможете да се информирате и за условията за ски в най-големитебългарски зимни курорти, както и да видите картина от камерите напистите.Сега цялата информация от Sinoptik.bg е достъпна за васнавсякъде, където и да сте и по всяко време, чрез мобилното ниприложение за Android.Някои от любимите ни функционалности:- „Усещасе като“ температурна стойност;- Синхрон между фоново изображение исъстояние на времето в момента;- Почасова прогноза за следващите 24ч., с конкретни детайли за всеки час;- Детайлна 10-дневнапрогноза;- Бърз достъп до любими локации;- Ски условия в големитебългарски зимни курорти;- Картина от камери на пистите;- Състояниена пистите и съоръженията;- Карти на пистите;- Widget;Как даизползвате приложението:- Плъзнете екрана нагоре, за да видитедетайли за времето в момента;- Плъзнете екрана наляво, за дапреминете на 24-часова или 10-дневна прогноза;- Добавете любималокация чрез символа + в горния десен ъгъл;- Натиснете името награда за бързо превключване между любими локации;- За детайли законкретен ден или час - натиснете върху конкретния ред;- За дапуснете камера от конкретна местност, натиснете върху реда илималката камера вдясно;- Изкарайте пълното меню от символа в горнияляв ъгъл;Sinoptik.bg - weather, anywhere and anytime.Sinoptik.bglargest website weather forecast for Bulgarian Internet space.Thesite provides a detailed ten-day forecast for 80,000 locationsworldwide.On Sinoptik.bg you can inform and ski conditions in thebiggest Bulgarian ski resorts, and view pictures from cameras onthe slopes.Now all the information from Sinoptik.bg is available toyou wherever you are and at any time through our mobile app forAndroid.Some of our favorite features:- "Feels Like" temperaturevalue;- Synchronization between the background image and weatherconditions at the time;- Hourly forecast for the next 24 hours,with specific details for each hour;- Detailed 10 day forecast;-Quick access to favorite locations;- Ski conditions in majorBulgarian ski resorts;- Picture of cameras on the slopes;- State ofslopes and facilities;- Maps of slopes;- Widget;How to use theapplication:- Slide the screen upwards to view the details of thecurrent weather;- Slide the screen left to go on 24-hour or 10-dayforecast;- Add your favorite location by the + symbol in the upperright corner;- Click on the city name to quickly switch betweenyour favorite locations;- For details on a particular day or hour -click on this line;- To start the camera from a particular place,click on the row or small camera right;- Get the full menu of thesymbol in the upper left corner;
Vbox7 2.1.7 APK
---- НЕЩО СВЕЖО В ТЕЛЕФОНА ТИ ---- Изтегли Vbox7 App и гледайпоследните епизоди на любимите си уеб сериали и реалити формати. Непропускай свежите и култови видеа от България и Vbox7 в Избор наРедактора и ТОП 40! Бъди в час с популярните музикални парчета икласации във Vbox7. Гледаш, коментираш и споделяш с 1 клик! ----ЗАЩО ДА ИЗТЕГЛИШ VBOX7 APP? ---- ▸ Фън без край - очакват темилиони видеа и часове забавление ▸ Енджойвай ексклузивносъдържание, коментирай и споделяй с приятели ▸ За да си в час каквогледат и за какво си говорят твоите хора
bg.abv.andro.emailapp 2.2.17 APK
Mobile application of ABV Mail gives you easy access to yourcorrespondence. As with the desktop version and mobile app, you cancheck and read the new letters, write emails and be in constanttouch with your friends and business partners.
Gong.bg 1.0.29 APK
Gong.bg е лидер в областта на спортната информация в интернет.Сайтът предлага богато съдържание от актуални и ексклузивни новиниот света на спорта, широк избор от аудио и видео материали, модернавизия и уникални функционалности. Gong.bg се стреми да бъденай-актуалният и най-достоверен източник на спортни новини вбългарското уеб пространство, като освен информация от света набългарския и световен футбол, на Gong.bg може да откриете и богатосъдържание за спортове като тенис, волейбол, баскетбол, моторни,зимни и др. Коментарите в Gong.bg са дело на най-авторитетнитеспортни журналисти в България. Мисията на Gong.bg е да поднасяинформацията коректно и бързо. Вече приложението е и с Livescore зафутбол. Gong.bg is a leader in the field of sports information onthe Internet. The site offers rich content from current andexclusive news from the world of sports, a wide selection of audioand video materials, modern design and unique functionalities.Gong.bg strives to be the most recent and most reliable source ofsports news in Bulgarian web space, plus information from the worldof Bulgarian and world football, of Gong.bg can find rich contentfor sports such as tennis, volleyball , basketball, motor, winterand others. Comments Gong.bg are the work of the most respectedsports journalists in Bulgaria. Gong.bg mission is to deliver theinformation correctly and quickly. Now the application is andLivescore for football.
Vesti.bg 1.0.29 APK
Vesti.bg - новини от България и света и...не само новини. Тук щенамерите най-актуалните теми от деня, авторски материали, човешкиистории, любопитна информация, илюстрирани с много снимки и видео.Екипът на Vesti.bg се стреми да подбере най-интересното за вас отсвета на политиката, финансите, шоубизнеса, и да го поднесе поинтересен начин. Vesti.bg e информационен сайт, в който можете дапрочетете най-важните новини от деня, любопитни истории, да научитенови факти по занимателен начин, да разберете кои са топ темите всоциалните мрежи. Репортерите на Vesti.bg ще ви предложат репортажис видео от интересни събития в реално време и ще ви срещнат синтересни хора. Vesti.bg е и платформа, в която читателите могат даучастват в създаването на съдържанието чрез своите коментари, (асъщо и като ни изпращате ваши снимки и видеа, ако сте попаднали наинтересно събитие) Vesti.bg - news from Bulgaria and the world ...and not just news. Here you will find the current topics of the daycopyrighted material, human stories, infotainment, illustrated withmany photos and videos. Team Vesti.bg aims to select the mostinteresting for you from the world of politics, finance,entertainment, and present it in an interesting way. Vesti.bg einformative website where you can read the most important news ofthe day, curious stories, learn new facts entertaining way to findout which are the top topics on social networks. Reporters Vesti.bgwill offer video reports from interesting events in real time andyou meet interesting people. Vesti.bg is the platform in whichreaders can participate in the creation of content through theircomments (as well as send us your photos and videos if you comeacross an interesting event)
Vesti.bg 1.0 APK
Vesti.bg е най-големият информационен сайтвБългария. Сайтът предлага богато съдържание, подбраноотпрофесионални редактори. Научете последните новини от Българияисвета, както и много любопитна информация.
Edna.bg 1.0.29 APK
Edna е най-полезното и практично приложение за жени в България.Предоставя бърз достъп до вашия дневен, седмичен, месечен и годишенхороскоп, специално изготвен за вас от професионален астролог. Тукще откриете вашата персонална Таро карта на деня, ще получитесъвети за здраве, диети, връзки, секс, мода и козметика. Щенамерите своята лична Тайна на деня, Късмет на деня и Рецепта наденя. Edna вдъхновява жените в България и им дава възможност даоткрият себе си в качественото, актуално и авторско съдържание наприложението, създадено от лайфстайл редактори, специалисти иментори. Edna is the most useful and practical application forwomen in Bulgaria. Provides quick access to your daily, weekly,monthly and yearly horoscope, specially prepared for you by aprofessional astrologer. Here you will find your personal Tarotcard of the day, you'll get tips on health, diet, relationships,sex, fashion and cosmetics. You'll find your personal secret of theday, luck of the day and Recipe of the day. Edna inspire women inBulgaria and enables them to find themselves in quality, current,and copyright content application created by lifestyle editors,experts and mentors.
Dariknews.bg 1.0.29 APK
Dariknews.bg е сред лидерите в информационното обслужване вБългария. Darik предлага на читателите си бърза, точна и обективнаинформация за случващото се в страната и света, както и гледнитеточки, реакциите, коментарите и анализите към събитията и процеситеу нас и в чужбина. Авторските новини са запазена марка наDariknews.bg. Богатото информационно съдържание на Darik е плод наработата на редакторския екип на сайта и журналистите от Дарикрадио. Нашите потребители имат възможността да следят потока отновини и на местно ниво в 18 града на страната - София, Варна,Пловдив, Благоевград, Сливен, Хасково, Русе, Бургас, Габрово,Добрич, Шумен, Враца, Кюстендил, Плевен, Велико Търново, СтараЗагора, Кърджали и Разград. Потребителите на Darik могат да„погледнат“ към случващото се благодарение на своевременнопредставените видео и снимки към материалите от страната и чужбина.Освен сериозната и прецизна информация даваме на читателите и дозаразвлечение, и усмивка чрез рубриката ни „Любопитно“. Dariknews.bg- oбективност, бързина, прецизност, богатство и разнообразие наинформацията, винаги верни на журналистическите принципи и нааудиторията си! Dariknews.bg is a leader in information services inBulgaria. Darik offers readers fast, accurate and objectiveinformation about what is happening in the country and the world,and the views, comments and analyzes the events and processes athome and abroad. Copyright news trademark Dariknews.bg. The richinformation content of Darik is the fruit of the work of theeditorial staff of the site and journalists from Darik Radio. Ourusers have the ability to monitor the flow of news and locally in18 cities of the country - Sofia, Varna, Plovdiv, Blagoevgrad,Sliven, Haskovo, Rousse, Bourgas, Gabrovo, Dobrich, Shumen, Vratsa,Kyustendil, Pleven, Veliko Tarnovo, Stara Zagora, Kardzhali andRazgrad. Users of Darik can "look" at what is happening thanks totimely submitted videos and photos to the materials from home andabroad. Besides serious and precise information giving readers anda dose of fun and smile through the rubric "curious." Dariknews.bg- obektivnost, speed, precision, richness and diversity ofinformation always true to journalistic principles and youraudience!
Loading...