2.1 / June 14, 2017
(4.4/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Ο διαιτολόγος - διατροφολόγος Σιώπης Π. Στυλιανός (πτυχιούχοςΧαροκοπείου Παν/μίου Αθηνών) εξετάζει τη διατροφή μεμονωμένωνατόμων ή ομάδων ατόμων καθώς και την κατάσταση της υγείας τους(γενική φυσική κατάσταση, παθήσεις, ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες- κύηση, γαλουχία, ανάπτυξη). Συλλέγει επίσης πληροφορίες για τιςσυνθήκες διαβίωσης τους (εργασία, δραστηριότητες κ.α.) καθώς καιγια το φύλο, την ηλικία κλπ. και συντάσσει έτσι το διαιτολόγιο τουςώστε να έχουν μια καλή και ισορροπημένη διατροφή.Γιατί χρειάζομαιδιαιτολόγο;Η ανάγκη ύπαρξης του επιστήμονα διαιτολόγου -διατροφολόγου, τα τελευταία χρόνια έχει ξεπεράσει τα όρια τηςκλινικής πραγματικότητας και έχει εισχωρήσει στην καθημερινότητάμας.Από τη μια η αύξηση του βιοτικού επιπέδου των ανθρώπων, από τηνάλλη οι πολλές επιστημονικές έρευνες που συγκλίνουν στο ότι ηδιατροφή μας είναι υπεύθυνη για διάφορες παθήσεις, έχουν καταστήσειτην επιστήμη και το επάγγελμα του διαιτολόγου, επίκαιρα καιαναγκαία.Η επιστήμη της διατροφής μελετά τους κανόνες πουκαθορίζουν τη διατροφή του ανθρώπινου οργανισμού. Διερευνά τη σχέσηανάμεσα στην πρόσληψη της τροφής και τις φυσιολογικές λειτουργίεςτου ανθρώπινου οργανισμού. Τα συμπεράσματα αυτής της επιστημονικήςμελέτης, που αφορούν τον προσδιορισμό των βέλτιστων προσλήψεων σεθρεπτικά συστατικά και τα οποία εφαρμόζονται σε υγιείς αλλά καιασθενείς αποτελούν την Επιστήμη της Διαιτολογίας.Ένας ευρύτεροςορισμός της επιστήμης της διατροφής και της διαιτολογίαςπεριλαμβάνει και τη μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς σε σχέση μετην τροφική επιλογή.The dietician - nutritionist silence II.Stylianos (graduate Harokopio / Athens University) examine the dietof individuals or groups of people and their state of health(general fitness, diseases, special dietary needs - pregnancy,lactation, growth). It also collects information on the livingconditions (work, activities, etc.) and on the sex, age, etc. andso prepare their diet to have a good and balanced diet.Why do Ineed a dietician?The need for the scientist dietitian -nutritionist, in recent years has exceeded the limits of theclinical reality and has entered in our everyday life.On the oneraising the living standards of people, on the other, manyscientific studies agree that our diet is responsible for variousdiseases, have made the science and profession of dietician, timelyand necessary.The nutrition science studies the rules thatdetermine the diet of the human body. Explores the relationshipbetween food intake and physiological functions of the human body.The conclusions of this scientific study on determining the besthiring nutrient, applied in healthy and patients are the Science ofDietetics.A broader definition of food science and nutritioninclude the study of human behavior in relation to the foodselection.

App Information Siopisdiet

 • App Name
  Siopisdiet
 • Package Name
  appinventor.ai_siopisdiet.SiopisDiet
 • Updated
  June 14, 2017
 • File Size
  2.3M
 • Requires Android
  Android 1.6 and up
 • Version
  2.1
 • Developer
  Honeyad
 • Installs
  10+
 • Price
  Free
 • Category
  Health & Fitness
 • Developer
 • Google Play Link

Honeyad Show More...

Honeynews 1.0 APK
Honeyad
Ενημέρωση (από τη θετική της πλευρά)Ψυχαγωγία (cafe, bar,εστιατόρια)Πολιτισμός (Θέατρο, κινηματογράφος, ταξίδια)Ευζην(υγεία, διατροφή, ψυχολογία)Update (the positive side)Entertainment(cafe, bar, restaurants)Culture (theater, cinema, travel)Evzin(health, nutrition, psychology)
Siopisdiet 2.1 APK
Honeyad
Ο διαιτολόγος - διατροφολόγος Σιώπης Π. Στυλιανός (πτυχιούχοςΧαροκοπείου Παν/μίου Αθηνών) εξετάζει τη διατροφή μεμονωμένωνατόμων ή ομάδων ατόμων καθώς και την κατάσταση της υγείας τους(γενική φυσική κατάσταση, παθήσεις, ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες- κύηση, γαλουχία, ανάπτυξη). Συλλέγει επίσης πληροφορίες για τιςσυνθήκες διαβίωσης τους (εργασία, δραστηριότητες κ.α.) καθώς καιγια το φύλο, την ηλικία κλπ. και συντάσσει έτσι το διαιτολόγιο τουςώστε να έχουν μια καλή και ισορροπημένη διατροφή.Γιατί χρειάζομαιδιαιτολόγο;Η ανάγκη ύπαρξης του επιστήμονα διαιτολόγου -διατροφολόγου, τα τελευταία χρόνια έχει ξεπεράσει τα όρια τηςκλινικής πραγματικότητας και έχει εισχωρήσει στην καθημερινότητάμας.Από τη μια η αύξηση του βιοτικού επιπέδου των ανθρώπων, από τηνάλλη οι πολλές επιστημονικές έρευνες που συγκλίνουν στο ότι ηδιατροφή μας είναι υπεύθυνη για διάφορες παθήσεις, έχουν καταστήσειτην επιστήμη και το επάγγελμα του διαιτολόγου, επίκαιρα καιαναγκαία.Η επιστήμη της διατροφής μελετά τους κανόνες πουκαθορίζουν τη διατροφή του ανθρώπινου οργανισμού. Διερευνά τη σχέσηανάμεσα στην πρόσληψη της τροφής και τις φυσιολογικές λειτουργίεςτου ανθρώπινου οργανισμού. Τα συμπεράσματα αυτής της επιστημονικήςμελέτης, που αφορούν τον προσδιορισμό των βέλτιστων προσλήψεων σεθρεπτικά συστατικά και τα οποία εφαρμόζονται σε υγιείς αλλά καιασθενείς αποτελούν την Επιστήμη της Διαιτολογίας.Ένας ευρύτεροςορισμός της επιστήμης της διατροφής και της διαιτολογίαςπεριλαμβάνει και τη μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς σε σχέση μετην τροφική επιλογή.The dietician - nutritionist silence II.Stylianos (graduate Harokopio / Athens University) examine the dietof individuals or groups of people and their state of health(general fitness, diseases, special dietary needs - pregnancy,lactation, growth). It also collects information on the livingconditions (work, activities, etc.) and on the sex, age, etc. andso prepare their diet to have a good and balanced diet.Why do Ineed a dietician?The need for the scientist dietitian -nutritionist, in recent years has exceeded the limits of theclinical reality and has entered in our everyday life.On the oneraising the living standards of people, on the other, manyscientific studies agree that our diet is responsible for variousdiseases, have made the science and profession of dietician, timelyand necessary.The nutrition science studies the rules thatdetermine the diet of the human body. Explores the relationshipbetween food intake and physiological functions of the human body.The conclusions of this scientific study on determining the besthiring nutrient, applied in healthy and patients are the Science ofDietetics.A broader definition of food science and nutritioninclude the study of human behavior in relation to the foodselection.
Araxtos 1.0 APK
Honeyad
Το site Araxtos.gr είναι ο καλύτερος τρόπος για να κερδίσειςπροσφορές και κουπόνια από διάφορα καταστήματα εντός και εκτόςΕλλάδας. Επίσης, αν είσαι επαγγελματίας το Αraxtos.gr είναι ηιδανικότερη λύση για μια συστηματική προώθηση της επιχείρησή σαςστην Digital εποχή.The Araxtos.gr site is the best way to gaindeals and coupons from different stores in Greece and abroad. Also,if you are a pro in Araxtos.gr is the ideal solution for asystematic promotion of your business in the Digital Age.
Loading...