2.0.2 / February 20, 2018
(3.2/5) (18)
Loading...

Description

Aplikace vychází z internetového systému Skalní oblasti ČR(www.skalnioblasti.cz) a je určena pro mobilní zařízení soperačními systémy Android a iOS pro terénní off-line provoz, tj.bez nutnosti připojení na internet. Ovládací logika aplikacevychází z očekávaného chování lezců v terénu, které naviguje kparkovištím u lezeckých sektorů, v neznámém terénu jim dává rychlouorientaci mezi skalami, nabízí navigaci ke konkrétní skále adisponuje kompletními popisy všech lezeckých cest na danou skálu. Uskal a cest pak aplikace podporuje zápis nových nebo opravených GPSsouřadnic, připojených fotek přímo z vestavěných fotoaparátů nebo zúložišť a připojení dalších popisných informací informací. Databázeaplikace je propojena s databází Skalních oblastí ČR a umožňujeoboustrannou výměnu dat.Applications based on online system Rockarea CR (www.skalnioblasti.cz) and is designed for mobile devicesrunning Android and iOS for field off-line operation, ie. Withoutconnecting to the Internet. Control logic applications based on theexpected behavior of climbers in the field, which navigates the carparks at the climbing sectors, in unfamiliar terrain gives them aquick orientation of the rocks, offering navigation to a particularrock has complete descriptions of all the climbing routes on therock. In the rocks and paths, then the application supportsregistration of new or repaired GPS coordinates attached photosdirectly from built-in camera or storage connectivity and otherdescriptive information information. Database application connectsto a database rocky area of ​​the Czech Republic and enablestwo-way data exchange.

App Information Skalní oblasti ČR

 • App Name
  Skalní oblasti ČR
 • Package Name
  cz.skalnioblasti
 • Updated
  February 20, 2018
 • File Size
  4.5M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  2.0.2
 • Developer
  Zdenek Strnad
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Sports
 • Developer
 • Google Play Link

Zdenek Strnad Show More...

Skalní oblasti ČR 2.0.2 APK
Zdenek Strnad
Aplikace vychází z internetového systému Skalní oblasti ČR(www.skalnioblasti.cz) a je určena pro mobilní zařízení soperačními systémy Android a iOS pro terénní off-line provoz, tj.bez nutnosti připojení na internet. Ovládací logika aplikacevychází z očekávaného chování lezců v terénu, které naviguje kparkovištím u lezeckých sektorů, v neznámém terénu jim dává rychlouorientaci mezi skalami, nabízí navigaci ke konkrétní skále adisponuje kompletními popisy všech lezeckých cest na danou skálu. Uskal a cest pak aplikace podporuje zápis nových nebo opravených GPSsouřadnic, připojených fotek přímo z vestavěných fotoaparátů nebo zúložišť a připojení dalších popisných informací informací. Databázeaplikace je propojena s databází Skalních oblastí ČR a umožňujeoboustrannou výměnu dat.Applications based on online system Rockarea CR (www.skalnioblasti.cz) and is designed for mobile devicesrunning Android and iOS for field off-line operation, ie. Withoutconnecting to the Internet. Control logic applications based on theexpected behavior of climbers in the field, which navigates the carparks at the climbing sectors, in unfamiliar terrain gives them aquick orientation of the rocks, offering navigation to a particularrock has complete descriptions of all the climbing routes on therock. In the rocks and paths, then the application supportsregistration of new or repaired GPS coordinates attached photosdirectly from built-in camera or storage connectivity and otherdescriptive information information. Database application connectsto a database rocky area of ​​the Czech Republic and enablestwo-way data exchange.
Loading...