0.79 / October 25, 2018
(4.2/5) (5)

Description

SkemaIntra er en app til elever og forældre, som brugerskemaintra.dk. Man kan modtage pushmeddelelser, når der beskeder,registreret fravær, kommentarer eller en ny karakter. Man kanselvfølgelig og tjekke sine lektier. Schedule Intra is an app forstudents and parents who use skemaintra.dk. You can receive pushnotifications when messages recorded absence, comments or a newcharacter. Of course you can and check his homework.

App Information SkemaIntra

Nebulanet Systems Show More...
SchoolIntra Pro 0.79 APK
The teacher and administrator's edition of the SchoolIntra App forthe SchoolIntra System. Allows the teacher to do attendance, gradesand comments, albeit on simpler scale than on the website.
SchoolIntra 0.79 APK
Schoolintra is an app developed for the online school systemschoolintra.com. The app accesses schoolintra.com. It can receivepush messages when a student receives a new message, has been givena new grade, is absent from school and when new homework has beenadded. The app mainly targets students and their parents as it'sfunctionality is designed to suit their needs.
SkemaIntra Pro 0.79 APK
SkemaIntra Pro er lavet til lærere og administratorer, som brugerSkemaIntra -systemet på deres skole. Man kan føre protokol, skrivekommentarer til hver elev for hver lektion, give karakterer, sendebeskeder og selvfølgelig skrive lektier ind. Schedule Intra Pro isdesigned for teachers and administrators who use Form Intra-systemat their school. You can keep records, write comments for eachstudent for each lesson, provide characters, send messages and ofcourse writing lessons into.
SkemaIntra 0.79 APK
SkemaIntra er en app til elever og forældre, som brugerskemaintra.dk. Man kan modtage pushmeddelelser, når der beskeder,registreret fravær, kommentarer eller en ny karakter. Man kanselvfølgelig og tjekke sine lektier. Schedule Intra is an app forstudents and parents who use skemaintra.dk. You can receive pushnotifications when messages recorded absence, comments or a newcharacter. Of course you can and check his homework.
PASCHAL 1.5 APK
Denne app er udviklet til brug af PASCHAL-Danmarks kunder. Man kanslå teknisk information op hurtigt og nemt på byggepladsen. App' enkræver ikke internet for at fungere, hvilket gør den til en hurtigog bekvem løsning for vores kunder. This app is designed for use byPaschal-Danish customers. You can turn technical information upquickly and easily on site. App 'one does not require internet tofunction, making it a quick and convenient solution for ourcustomers.
Loading...