1.0.31 / December 11, 2019
(4.2/5) (67,595)

Description

Get ready for true winter madness! Presenting Ski Jump Challenge,the first mobile ski jumping game that’s so playable, you’ll neverwant to put your phone down. It’s so easy anybody can play it andso realistic that you can control all the actions of your skijumper. - Create your jumper profile and develop their skills! -Level up and improve take-off and landing technique. - Compete onclose to 90 ski jumping hills (with more coming soon) in careermode, unlock new countries and hills, spend your hard-earned moneyon fancy ski suits, skis and helmets! - Train before everycompetition, try your skills in all conditions and get ready tocompete! - Challenge your friends in multiplayer mode! Play withyour friends on one phone, FB multiplayer coming soon! You can feellike you’re watching a real ski jumping competition thanks todetailed graphics, advanced physics system and realistic sounds!Ideal for Winter Olympics!

App Information Ski Jump Challenge

 • App Name
  Ski Jump Challenge
 • Package Name
  com.simplicity.ski_jump_challenge
 • Updated
  December 11, 2019
 • File Size
  63M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.0.31
 • Developer
  Simplicity Games
 • Installs
  1,000,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Sports
 • Developer
  ul. Podkarpacka 22a, 35-082 Rzeszów
 • Google Play Link

Ski Jump Challenge Version History

Select Ski Jump Challenge Version :
 • 1.0.31 (32) - Latest Version
 • Ski Jump Challenge 1.0.31 APK File

  Publish Date: 2020 /1/6
  Requires Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  File Size: 63.2 MB
  Tested on: Android 9 (Pie, API: 28)
  File Sha1: fe46bb5c0c50b72718443fe369ec89345c8a4839
  APK Signature: dd397591b629ab4ee08ec79623d45185af81bf02
Simplicity Games Show More...
Czółko 1.0.38 APK
Czółko - gra imprezowa twórców 96% Zasady są proste: - Po pierwszemusisz znaleźć chętnych przyjaciół (wystarczy nawet 2 osoby). Możeto być rodzina, dzieci, znajomi, obojętnie. - Gracz, który zgadujewybiera kategorię i przykłada telefon do czoła. - Zadaniempozostałych znajomych jest pokazać, opowiedzieć lub zaśpiewaćhasło, które jest wyświetlone na telefonie. - Jeśli gracz jeodgadnie, przechyla telefon, jeśli zaś pasuje puka palcem wurządzenie. Czółko zawiera 33 kategorie, świetne na każdą imprezę,wśród nich: filmy, gry, sławne osoby, zwierzęta, życie codzienne,superbohaterowie, geek, +18, agd, , Polska itp. Do wyboru macie 3fantastyczne tryby rozgrywki, wybierz co wolisz: - pokazywanie -opowiadanie - śpiewanie piosenki lub melodii Czółko to gra dladziewczynek, chłopców i dorosłych - idealna gra towarzyska oraz naimprezy. W 100% najfajniejsza rozrywka w gronie rodzinny czy naspotkaniach ze znajomymi. Dużo śmiechu i najlepsza zabawagwarantowane. Jeśli kojarzysz takie tytuły jak: , państwa miasta,czy wisielec trafiłeś idealnie. Grając w Czółko rozwijasz wzależności od tego co wolisz: swój talent do opowiadania,pokazywania a nawet nucenia piosenek i śpiewania. Zgadnij jaka tomelodia którą nucą Ci koledzy. Znakomita gra na wycieczkę. Miejscaidealne na grę to: szkoła, praca, przerwa, impreza! Simplicity -tworzymy najlepsze gry na świecie i najpopularniejsze gry w Polsce.Forehead - party game developers 96% The rules are simple: - Firstyou have to find friends willing (even just 2 persons). It can be afamily, children, friends, indifferent. - The player who guessesselects a category and puts the phone to his forehead. - The taskis to show other friends, talk or sing a password that is displayedon your phone. - If a player guesses them, leaning on the phone,and if the fit is knocking his finger in the device. Foreheadcontains 33 categories, perfect for every event, among them:movies, games, celebrities, animals, daily life,  superheroes,geek, 18, appliances,, Poland, etc. You have a choice of 3fantastic game modes, select what you prefer: - show - story -singing a song or melody Forehead is a game for girls, boys andadults - the perfect party game and events.  100% coolestentertainment among family or meetings with friends.  Lots oflaughter and the fun guaranteed. If you associate titles such as,the state of the city, the hangman right place. Playing foreheaddevelop depending on what you prefer: his talent for storytelling,and even the show humming and singing songs. Guess what that tuneyou hum your colleagues. Excellent game on a trip. The perfectplace for the game are: school, work, break, party! Simplicity - wecreate the best games in the world and the most popular game inPoland.
Zgadnij co to? 1.0.39 APK
Nowa gra twórców: 96% po polsku oraz Czółko. Tym razem masz przedsobą zagadki w formie obrazków. Odgadnij je wszystkie! Gry bezinternetu. Wydaje się to banalne, jednak czasem odpowiedź napytanie: Zgadnij co to jest? - przysporzy Ci wiele problemów. Naszquiz to: - wciągające szalone zagadki logiczne - humor - rosnącypoziom trudności - darmowa gra po polsku Intuicyjna rozgrywka,przejrzyste i dopracowane grafiki, logiczne obrazki, żarty i humor,pokręcone zagadki - to wszystko łączy w sobie darmowa gra - Zgadnijco to. Coś zdecydowanie dla fanów rebusów, słówek, gry wskojarzenia czy zagadki. Wciągająca gra po polsku poprawiającaTwoją kreatywność. Poznaj nowe związki frazeologiczne iskojarzenia. Simplicity - tworzymy najlepsze gry na świecie inajpopularniejsze gry w Polsce. New game of creators: 96% in Polishand Czółko. This time you have puzzles in the form of pictures.Guess them all! Games without internet. It seems trivial, butsometimes the answer to the question: Guess what is it? - it willcause you many problems. Our quiz is: - addictive crazy logicpuzzles - humor - increasing level of difficulty - free game inPolish Intuitive gameplay, transparent and refined graphics,logical pictures, jokes and humor, twisted puzzles - it allcombines a free game - Guess what it is. Something definitely forfans of rebuses, vocabulary, associations or puzzles. An addictivePolish game that improves your creativity. Meet new phraseologicalassociations and associations. Simplicity - we create the bestgames in the world and the most popular games in Poland.
Zgadnij co to 2 1.0.21 APK
Najbardziej szalone i pokręcone zagadki wracają! Nowa polska gratwórców: 96% po polsku oraz Czółko. Następca świetnego Zgadnij coto! Do rozwiązania czeka na Was ponad 800 zagadek pogrupowanych wświaty o rosnącym poziomie trudności. Za odgadnięcie każdej z nichzdobywacie monety ułatwiające rozgrywkę. Początkowe rebusy sąstosunkowo łatwe, ale im dalej, tym trudniej i z czasem odpowiedźna pytanie: 'Zgadnij co to jest?' stanie się wyzwaniem. Ćwiczcieswoją kreatywność, zgadujcie związki frazeologiczne i kalambury,dobierajcie różne skojarzenia, myślcie nieszablonowo! Zgadnij co to2, to: - darmowa gra po polsku - niepowtarzalny humor - wciągającezagadki z rosnącym poziomem trudności - przejrzyste i dopracowaneobrazki Nowa darmowa gra - Zgadnij co to jest 2: ciekaweskojarzenia, kalambury, żarty, zagadki i rebusy, a wszystko jakzawsze po polsku. Polska gra w słówka. Simplicity - tworzymynajlepsze gry na świecie i najpopularniejsze gry w Polsce.
Boulder of Squany Island 1.0.0 APK
Find the missing stone ball to save Squany Island. Be careful. Youwill have to strain your brain to solve logical riddles and bringproper number of creatures to the finish point.Control threedifferent types of Squanies:- chilled out guys in green hats - theyare always happy (wonder why...) and ready to help others figureresponsible for the spirit of adventure- the orange monsters arethe strongest fellows on the whole island. They may look a littlebit stressed out, but it's because they want to bring everyonehome, He can move the stones or platform- the violet guys - thiswhole affair is theirs fault, but they don't seem to be bothered atall! Often blocking the roadExplore 3 completely different worlds,face the obstacles and use special abilities of your monsters andrescue as many of them, as you can.Logic Riddles of Squany Islandis a colorfull platform game which reminds boulder dash or blockout game. You must so move the platform and stones to get to thefinish line.Remember - cooperation is the key to success!
com.simplicity.co_jest_grane 1.0.37 APK
Co jest grane to pierwszy muzyczny quiz z polskimi piosenkami!Przed Tobą ponad 3 tysiące 10-sekundowych fragmentów utworów. Twoimzadaniem jest odgadnąć je jak najszybciej. Czeka na Ciebie 17kategorii: - Pop (m.in. Rihanna, Justin Bieber, Shakira, BrunoMars) - Rock (m.in. Metallica, AC/DC, Green Day, Red Hot ChilliPeppers) - Polskie Hity (m.in. Maryla Rodowicz, Czesław Niemen,Perfect, Krzysztof Krawczyk) - Światowe Hity (m.in Michael Jackson,Elvis Presley, Abba, Queen) - Disco Polo (m.in. Akcent, Power Play,Boys, After Party) - Pop Polski (m.in. Syliwa Grzeszczak, DawidPodsiado, Margaret, Enej) - Rock Polski (m.in. IRA, Lady Pank,Maanam, O.N.A.) - Hip-Hop (m.in. Eminem, Tupac, Snoop Dogg, Dr.Dre) - Muzyka Filmowa (m.in. Zimmer, Williams, Vangelis, Rota) -Hip-Hop Polski (m.in. Kaliber 44, Paktofonika, 18L, Gang Albanii) -Muzyka z Bajek (m.in. Pokemony, Król Lew, Kreskówki z CN,dobranocki) - Muzyka Klasyczna (m. in. Bach, Mozart, Beethoven,Chopin) - Muzyka z Seriali (m. in. Kiepscy, M jak Miłość, CSI,Skazany na Śmierć) - Muzyka z Gier - Hity roku 2016 i 2017 Kolejnekategorie (m.in, Reggae, Piosenki o miłości, Hity na Czasie,Polskie Radio) już wkrótce! Wypróbuj tryb dla 2 graczy. Rywalizujze znajomym czy przyjacielem. Jest to najlepsza gra muzyczna dla 2osób, w której odgadujecie jaka to melodia. Graj za darmo podobnie,jak w 96%, Zgadnij co to, czy Czółko. Rozkręć imprezę i rywalizujze znajomymi o to, kto jest lepszym znawcą muzyki! Simplicity -tworzymy najlepsze gry na świecie i najpopularniejsze polskie gry.Nowy tryb - dokończ teksty piosenek. Pierwszy Quiz Muzyczny zpolskimi utworami! Poczuj się jak w teleturnieju. Sprawdź swojąmuzyczną wiedzę i odgadnij melodie. What is going on is the firstmusic quiz with Polish songs! Over 3,000 10-second song fragmentsare ahead of you. Your task is to guess them as soon as possible.17 categories are waiting for you: - Pop (including Rihanna, JustinBieber, Shakira, Bruno Mars) - Rock (including Metallica, AC / DC,Green Day, Red Hot Chilli Peppers) - Polish Hits (including MarylaRodowicz, Czesław Niemen, Perfect, Krzysztof Krawczyk) - World Hits(including Michael Jackson, Elvis Presley, Abba, Queen) - DiscoPolo (including Akcent, Power Play, Boys, After Party) - Polish Pop(e.g. Syliwa Grzeszczak, Dawid Podsiado, Margaret, Enej) - PolishRock (including IRA, Lady Pank, Maanam, O.N.A.) - Hip-Hop(including Eminem, Tupac, Snoop Dogg, Dr. Dre) - Film Music(including Zimmer, Williams, Vangelis, Rota) - Polish Hip-Hop(including Kaliber 44, Paktofonika, 18L, Albania Gang) - Music fromCartoons (including Pokemons, The Lion King, Cartoons from the CN,good night) - Classical Music (among others Bach, Mozart,Beethoven, Chopin) - Music from the Series (among others Kiepscy, Mjak Miłość, CSI, Sentenced to Death) - Music from Games - The hitsof 2016 and 2017 Further categories (including, Reggae, Songs ofLove, Hits na Czasie, Polish Radio) soon! Try the 2 player mode.Compete with a friend or friend. This is the best music game for 2,in which you guess what melody it is. Play for free, just like in96%, Guess what it is or Shuffle. Start the party and compete withyour friends for who is a better music expert! Simplicity - wecreate the best games in the world and the most popular Polishgames. New mode - complete the lyrics. First Music Quiz with Polishsongs! Feel like a game show. Test your musical knowledge and guessthe melodies.
Prawda czy wyzwanie 1.0.19 APK
Przekonaj się, jakie mroczne sekrety skrywają Twoi znajomi!'Przyznaj się' to całkowicie nowa gra imprezowa. Czeka w niej naWas ponad 4 tysiące pytań pogrupowanych w kategorie. Pytanie czywyzwanie, Prawda czy wyzwanie? Zasady są proste: 1. Czytaciepytanie 2. Gracze, których ono dotyczy przyznają się i wykonujązadanie Każda z kategorii dzieli się na tryb zwykły i +18. Pierwszyjest świetny dla osób nie znającym się zbyt dobrze. Natomiast dladobrych znajomych, którzy nie mają przed sobą żadnych tajemnicpolecamy tryb +18. Tam pozbędziecie się zahamowań - zarówno wpytaniach jak i zadaniach, dzięki czemu na pewno będziecie mielidużo śmiechu! Gra przypomina popularne zabawy takie, jak: prawdaczy wyzwanie, gra never have i ever po polsku oraz gra w butelkę.Po spróbowaniu 'Przyznaj się', gra w butelkę czy prawdę czywyzwanie odejdzie w niepamięć. Odkryj nową jakość na imprezach!Find out what dark secrets your friends hide! 'Admit' is acompletely new party game. Over 4,000 questions grouped intocategories await you. Question or challenge, truth or challenge?The rules are simple: 1. Read the question 2. The players it dealswith will admit and perform the task Each category is divided intothe normal mode and +18. The first one is great for people who donot know each other well. However, for good friends who do not haveany secrets in front of us, we recommend the +18 mode. There youwill get rid of inhibitions - both in questions and tasks, so youwill definitely have a lot of laughter! The game resembles populargames such as: truth or challenge, never have and ever in Polishand plays the bottle. After trying to 'Admit', play the bottle orthe truth or the challenge will go away. Discover a new quality atevents!
Tabu - gra imprezowa na 2 osoby 1.0.5 APK
Oto gra studia Simplicity Games w której uśmiejecie się zprzyjaciółmi do łez! Próbowałeś kiedyś wytłumaczyć obcokrajowcowidrogę do dworca kolejowego? Nasza gra wskakuje na jeszcze wyższypoziom – wyjaśnij znajomym słowo bez używania prostych skojarzeń zdaną rzeczą! Każde hasło zawiera szereg słów tabu, których podżadnym pozorem nie wolno użyć graczowi – w przeciwnym wypadku czekana niego GniewKury™. Kręć, nawijaj, mrucz, nuć, krzycz – każdysposób aby ominąć złowrogie słowa i zdobyć więcej punktów niżprzeciwnicy jest dobry! Czas goni! Czeka na Ciebie mnóstwokategorii, spośród których każdy może znaleźć coś dla siebie – odżycia familijnego po rzeczy bardziej pikantne ( ͡° ͜ʖ ͡°) . Każda znich zapewni mnóstwo zabawy, śmiechu, a z pewnością poplącze wamjęzyki i zmusi do myślenia. Super gra na nudę dla przyjaciół iznajomych! Ekstra rozrywka w szkole i pracy! idealna gra towarzyskaoraz na imprezy. W 100% najfajniejsza rozrywka w gronie rodzinnyczy na spotkaniach ze znajomymi. Znakomita gra na wycieczkę.Miejsca idealne na grę to: szkoła, praca, przerwa, impreza!Wszystko to jak zwykle w niebanalnej oprawie graficznej, pełnejdrobiu i soczystego humoru. Gwarancja jakości twórców Czółka,Przyznaj się i obu części Zgadnij co to! Here's a game studioSimplicity Games where Sli with friends to tears!   Have youever tried to explain to a foreigner the way to the train station?Our game jumps to the next level - explain your friends without theuse of a simple word associations with that thing!   Eachentry contains a number of taboo words, which under nocircumstances should you use a player - otherwise waiting for himGniewKury ™.   Turn, winding, purring, What if, shout - anyway to get around the ominous words and score more points than youropponents is good! Time is chasing!   He is waiting for you alot of categories, among which everyone can find something foreveryone - from the life of the beloved family after things morespicy (͡ ° ͜ʖ ͡ °). Each of them will provide lots of fun,laughter, and you will weep languages ​​and force to think. SuperGame boredom for friends and friends! Extra entertainment in schooland work! ideal social game and events.  100% coolestentertainment among family or meetings with friends. Excellent gameon a trip. The perfect place for the game are: school, work, break,party! Everything is as usual in remarkable visual environments,full of juicy poultry and humor. Cholka guarantee of qualityartists, Confess and both parts Guess what!
Logo Quiz PL 1.0.18 APK
Oto największy polski logo quiz PL Czeka na Was prawie 1000 zagadekzwiązanych z logo oraz różnorodne tryby rozgrywki: - Odgadujpolskie loga! - Rozpoznawaj brakujące kolory logotypów - Zgadujmarki po ich sloganach reklamowych - Znajduj skojarzenia marki zpodanymi zdjęciami - Dopasuj logo do rzucanego przez nie cienia -Przetestuj swoją wiedzę geograficzną na logo quiz flagi - Odgadnijloga widząc tylko ich fragmenty Wszystkie zagadki zostałypodzielone na kategorie. Między innymi: Jedzenie i Napoje (quizfood), motoryzacja i samochody(logo quiz samochody),logo klubypiłkarskie i piłka nożna, quiz z flagami, modą. Kolejne kategoriektóre już zostały dodane to: logo quiz gry, internet oraz życiecodzienne. Następny quiz już niedługo Logo QUIZ PL to połączenienastępujących gier quiz: logo quiz motoryzacyjny, sportowy, piłkanożna, flagi modowy, jedzeniowy(food quiz)) i wszystko to zpolskimi i zagranicznymi markami. Co to za Logo to kolejny quiz odSimplicity Games - twórców między innymi Zgadnij Co to, Zgadnij Coto 2, 96% czy Czółko. Cebula poleca! :) Here is the biggest PolishPL quiz logo Almost 1000 logos connected with the logo and variousgame modes await you: - Guess Polish logos! - Recognize the missingcolors of logos - Guess the brands by their advertising slogans -Find brand associations with given photos - Match the logo to theshadow they cast - Test your geographic knowledge on the flag quizlogo - Guess the logos seeing only their fragments All puzzles havebeen divided into categories. Among others: Food and Drinks (quizfood), motorization and cars (logo quiz cars), football clubs andfootball logos, quiz with flags, fashion. The following categorieshave already been added: logo game quiz, internet and everydaylife. Next quiz soon The QUIZ PL logo is a combination of thefollowing quiz games: automotive quiz logo, sports, football,fashion and food flags (food quiz) and all with Polish and foreignbrands. What kind of Logo is another quiz from Simplicity Games -creators, among others, Guess What, Guess What is 2, 96% or Czółko.Onions recommend! :)
Loading...