1.1 / March 10, 2016
(5.0/5) (6)
Loading...

Description

Aplikace obsahuje:

* Informace o aktuálním provozu sjezdových tratí včetněotevíracídoby včetně informací o výšce a typu sněhu
* Navigaci do skiareálu
* Měření ujeté trati pro běžkaře i sjezdaře (celkovýčas,vzdálenost, tempo, průměrná rychlost)
* Webkamery
* Aktuální počasí a předpověď na další dny
* Informace o všech sjezdových tratí (délka, převýšení, typ)
* Informace o vlecích a lanovkách (délka, převýšení, typ)
* Informace o běžkařských tratích
* Ceník jízdenek
* Informace o parkování v areálu
* Informace o občerstvení
* Informace půjčovnách, servisech a školách
* Mapu celého areálu
* Kontakty

Applications include:

* Information about the current operation of skislopes,including opening hours, including information on the heightandtype of snow
* Navigation to the ski area
* Measurement traveled route for cross country and downhillskiing(total time, distance, pace, average speed)
* Webcams
* Current weather and forecast for the next days
* Information about all ski slopes (length, elevation, type)
* Information about the lifts and cable cars (length,elevation,type)
* For information on ski routes
* Prices of tickets
* For information about parking in the area
* Information on Foods
* Information rentals, service and schools
* Map of the entire complex
* Contacts

App Information Skiareál Paseky nad Jizerou

 • App Name
  Skiareál Paseky nad Jizerou
 • Package Name
  com.reinto.skiareal_paseky
 • Updated
  March 10, 2016
 • File Size
  7.8M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.1
 • Developer
  Reinto s.r.o.
 • Installs
  10 - 50
 • Price
  Free
 • Category
  Travel & Local
 • Developer
 • Google Play Link

Reinto s.r.o. Show More...

Hotel Helios 2.0 APK
Reinto s.r.o.
Hotel Helios je nově vybudovaný uzavřený wellness komplex vJeseníkách na ploše 6 000 m2. Nabízí příjemné rodinné ubytování vrekreační oblasti Lipová - lázně, několik kilometrů od lázeňskéhoměsta Jeseník a lyžařských center Ramzová a Červenohorské sedlo. Vpřekrásném prostředí lázeňské obce Lipová lázně pro Vás mámepřipraveno pohodlné ubytování v kompletně nově zrekonstruovaném3*** wellness hotelu s vynikajícím servisem. Užijte si v kompletněnovém bazénu 12x6m s rozsáhlým saunovým světem. Nechybí whirlpool,brouzdaliště, Kneipův masážní chodník!Vyberte si ubytování vněkterém z 19 moderně vybavených dvou, tří a čtyřlůžkových pokojíchse samostatným sociálním zařízením. Preferujete soukromí? Užívejtesi ho ve 2 luxusních apartmánech o velikosti 100 m2 s výhledem dohotelové zahrady.Mobilní aplikace informuje uživatele o všechdostupných službách v hotelu a také o zajímavých lokalitách mimohotel Helios, kam se můžete se svými blízkými vypravit. V aplikacise mimo jiné dozvíte, jaké jídlo nabízí hotelová restaurace, jakéaktivity můžete zkoušet v hotelu (rybaření, wellness, lukostřelba,víceúčelové hřiště, nordic walking, půjčovna kol a koloběžek adalší).Mobilní aplikace Vám také pomůže v orientaci mezizajímavostmi v okolí a pomocí funkce navigace Vás dovede i nakonkrétní místa.Vše co jste chtěli vědět o hotelu Helios na jednommístě.Helios Hotel is a newly built entertainment complex in closedJeseníkách an area of ​​6,000 square meters. It offers comfortablefamily accommodation in the resort area of ​​Lime - a spa, a fewmiles from the spa town of Jesenik a ski center Ramzová andCervenohorské saddle.In the beautiful surroundings of the spavillage Linden Spa we have prepared a comfortable accommodation ina completely newly renovated 3 *** hotel with excellent service.Enjoy a completely new pool 12x6m with a large sauna world. Therewhirlpool, wading pool, massage Kneipův sidewalk!Choose youraccommodation in one of the 19 modern two, three and four bedroomswith private bathrooms. Prefer privacy? Enjoy it in 2 luxuryapartments of 100 m2 with views of the hotel gardens.Mobileapplication informs the user about the services available in thehotel and also about interesting locations outside the hotelHelios, where you can go with your loved ones. In the application,among other things, learn about the food, the hotel restaurant,what activities you can try in the hotel (fishing, wellness,archery, playground, nordic walking, bicycles and scooters,etc.).The mobile application will also help in orientation betweenthe nearby attractions, and use the navigation will take you on aparticular site.Everything you wanted to know about Hotel Helios inone place.
Rádio Černá Hora 1.02 APK
Reinto s.r.o.
Díky mobilní aplikaci Rádia Černá Hora můžete poslouchat svéoblíbené hity i na cestách! Kromě živého vysílání naleznete vaplikaci také novinky z východních Čech a důležité kontakty dorádia.Radio Černá Hora je komerční hudební stanice pro mladé adospělé milovníky současných hitů a hitů 80.-90. let.Thanks to themobile radio application Montenegro you can listen to your favoritesongs on the go! In addition to the live broadcast can be found inthe application also news from eastern and important contacts inthe radio.Radio Montenegro commercial music station for youngadults and lovers of contemporary hits and hits 80th to 90th years.
Letní kino Brno-střed 1.2 APK
Reinto s.r.o.
Mobilní aplikace pro Letní kino Brno-střed(dříve Letní kino Na Dobráku). Kompletní program všech promítanýchfilmů.LETNÍ KINO BRNO-STŘED● nejlepší letní kino ve středu 7 dní v týdnu● ve dne radnice - v noci magické místo pro všechny, kdo mají rádifilmy● www.kinobude.czMobilní aplikaci vytvořila společnost Reinto - mobilní a webovéaplikace (www.reinto.cz)Mobile applications forSummer Theater Brno-Centre (formerly the Summer Cinema on Dobrák).The complete program of films screened.SUMMER CINEMA Brno-center● best summer cinema on Wednesday, 7 days a week● day town hall - at night a magical place for all who lovemovies● www.kinobude.czMobile application created by Reint - mobile and webapplications (www.reinto.cz)
Letní kino Na Dobráku 1.01 APK
Reinto s.r.o.
Mobilní aplikace letního kina Na Dobráku v Brně. Aplikace obsahujepřehledný program kina, podrobnosti o filmech a informace o celémletním kině.Mobile Application For Dobrák summer theater in Brno.The application contains a clear program cinema, details of filmsand information about the entire summer cinema.
Letní kino na Dvoře MdB 1.1 APK
Reinto s.r.o.
Program letního kina na dvoře MdB vevašemmobilu! Nyní se můžete kdekoliv podívat, co se dnes hraje avyrazitna zajímavé filmové novinky i osvědčené hity.Již pátý rok můžete navštívit oblíbené LETNÍ KINO NA DVOŘE MDBnaLidické ulici v Brně. To odstartuje své projekce 29. června abudeprobíhat denně, po celou dobu letních prázdnin.Aplikaci vytvořila společnost Reinto - mobilní a webovéaplikace(www.reinto.cz).Program open-air cinemainthe courtyard MdB your mobile! Now wherever you see whatiscurrently playing and go to interesting movie news and best hits.For the fifth year, you can visit your favorite cinema onDVOŘEMDB Lidická Street in Brno. It starts its projection on June29 andwill run daily throughout the summer holidays.An application created by Reint - mobile and webapplications(www.reinto.cz).
Barcamp Bratislava 1.0 APK
Reinto s.r.o.
Aplikácia je určená pre návštevníkov BarCamp Bratislava 2015.Obsahuje zoznam prednášok s popisom a predstavuje tohtoročnýchrečníkov. Nájdete v nej rozvrh prednášok aj kontakt s navigáciou namiesto konania.BarCamp je sieť otvorených konferencií po celomsvete. Je to nekonferencia pre ľudí, ktorí majú chuť zdieľať a učiťsa nové veci v otvorenom prostredí. Vypočuješ si zaujímavéprednášky, zapojíš sa do diskusie a získaš veľa novýchkontaktov.The app is designed for visitors to Bratislava BarCamp2015. It contains a list of lectures with caption and this year'sis of speakers. See the best schedule of lectures and contact withnavigating the venue.BarCamp is a network of open conferencesworldwide. It's nekonferencia for people who have a desire to shareand learn new things in an open environment. Vypočuješ tointeresting lectures, by engaging into a debate and you will getmany new contacts.
Třídění odpadu v Brně 1.1 APK
Reinto s.r.o.
Aplikace poskytuje kompletní informace o třídění odpadu v Brně. Vaplikaci naleznete:• seznam všech kontejnerů• možnost nahlásit plnýkontejner• seznam sběrných středisek• informace o třídění odpadu•důležité kontaktySvoz a druhotné zpracování odpadů zajišťujebrněnský magistrát a společnost SAKO Brno.The application providescomplete information about waste sorting in Brno. In theapplication you will find:• List of all containers• the opportunityto report full container• a list of collection centers• Informationon waste sorting• Important ContactsCollection and secondary wastetreatment ensures the Brno Municipality and the company SAKO Brno.
[email protected] 1.0 APK
Reinto s.r.o.
Prostřednictvím aplikace [email protected] můžetespravovat veškeré své produkty a obchodní místa v mobilnímtelefonu. Aplikace je propojena s portálem [email protected] a webemeBIOneta, přes který můžete své produkty nabízet k prodeji koncovýmzákazníkům.Ukažte zákazníkům zaručený původ vašich potravin!V aplikaci si vytvoříte veškeré produkty, které chcete prodávat.Každý produkt aplikace opatří unikátním QR kódem, díky němuž jezaznamenán původ potraviny a celý tzv. timeline, tedy veškerézáznamy o putování potraviny. QR kód lze i vytisknout a umístit naobal potravinyKromě vytvoření produktu lze vytvořit a dále spravovat iobchodní místa, kde nabízíte svoje potraviny ke koupizákazníkům.Pro používání aplikace je nutné být členem odbytového družstvaeBIOneta. Zažádat o členství je možné na webu www.ebioneta.czprostřednictvím registrace.Through the applicationof Net @ TRACE, you can manage all of their products, and retailoutlets in the mobile phone. The application is linked with theportal Net @ TRACE eBIOneta a website through which you can offerits products for sale to end customers.Show customers guarantee the origin of your food!The application can create all the products you want to sell.Each product applications provided with a unique QR code that makesit recorded origin of the food and the whole so-called. Timeline,ie all records of wandering food. QR code can be printed out andplaced on a food packageIn addition to creating a product can create and manage abusiness place where you offer your food to buy customers.To use the application, you must be a member of the sales teameBIOneta. Apply for membership is possible on site www.ebioneta.czthrough registration.
Loading...