2.2 / October 10, 2018
(5.0/5) (3)
Loading...

Description

Heb je hulp nodig met slapen? Probeer dan de SlaapWijzer. Need helpwith sleep? Try Sleep Guide.

App Information SlaapWijzer

 • App Name
  SlaapWijzer
 • Package Name
  com.sicgames.SlaapWijzer
 • Updated
  October 10, 2018
 • File Size
  24M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  2.2
 • Developer
  SIC GameLab
 • Installs
  10+
 • Price
  Free
 • Category
  Health & Fitness
 • Developer
  SIC GameLab Eikenlaan 4, 3755 CP Eemnes Nederland
 • Google Play Link

SIC GameLab Show More...

BirdFlight Touch 0.2 APK
SIC GameLab
Een game voor jong en oud om werelden te ontdekken door simpeluitje luie stoel op je scherm te klikken en de wereld te ontdekken.Agame for young and old to discover worlds by simply clickingonyour screen from your lazy chair and discovering the world.
Fireworks 0.6 APK
SIC GameLab
A very easy game for everyone! You can simply tap the screenanywhere to get a display of several different kinds of fireworks,including firework-rockets. firecrackers or fire-fountains.
Snake Touch 0.1.0 APK
SIC GameLab
A simple classic Snake Game that is controllable through touch.
VoicePlay 1.0.1 APK
SIC GameLab
Als je je stem gebruikt of er wordt geluid gedetecteerd dan zie enhoor je een leuke reactie. Je krijgt een animatie te zien metbijbehorende geluid. If you use your voice or sound is detectedthen you can see and hear a nice reaction. You will see ananimation with accompanying sound.
KadoKlikker 1.1 APK
SIC GameLab
in deze applicatie klik je op de stoomboot van sinterklaas ompunten (kliks) te verzamelen, als je er genoeg bij elkaar hebtgeklikt kan je een kadootje kopen en laden. als je er genoeg hebtgeladen lever je de pakjes af bij de haven! in this application youclick on steamer sinterklaas to collect points (clicks), if youclicked enough together you can buy and load a gift. if you haveloaded enough you deliver the packages at the port!
SoundLight 5.2.0 APK
SIC GameLab
There is sound and light! Suitable for the very young or clientswith mental disabilities. Tap the screen and you'll get a niceresponse of circles and sounds. Tired of searching for a game thatis simple and fun for everyone? And without stuff that you shouldnot click on? This is the game for you! Just tap, to get a niceresponse of sounds and visuals. A very easy game for everyone! Youcan simply tap the screen anywhere to get a nice sound. To the leftthe pitch is low and to the right the pitch is high. You also get anice strong visual response, with a change in color and brightness(highly visible; even if you have reduced vision) and an image thatcorresponds to the sound. In this version you will find sixdifferent sounds: Piano, Ping, Cow, Horse, Dog and Goat. You canchange the sound by dragging the circles towards the middle of thescreen.
HupsRups 1.0.1 APK
SIC GameLab
HupsRups is een spel voor Mensen die het moeilijk vinden omgewonespellen te spelen. Zo kunnen de mensen toch een ervaringhebben datze een spel kunnen uitspelen. Bij HupsRups ben je eenrups dieappels moet verzamelen om uiteindelijk cocons te maken, enals jevervolgens genoeg cocons hebt verander je in een mooievlinder enga je een level omhoog. De moeilijkheidsgraad van ditspel is heelmakkelijk omdat je niet af kan gaan. Als je tegen demuur botstmoet je een paar seconden wachten. HupsRups is a game forpeoplewho find it difficult to play regular games. This way peoplecanstill have an experience that they can play a game. AtHupsRups,you are a caterpillar that has to collect apples to makecocoons,and if you then have enough cocoons, you turn into abeautifulbutterfly and you go up a level. The level of difficultyof thisgame is very easy because you can not go away. If you hitthe wallyou have to wait a few seconds.
Vang de Sneeuw 2.0.1 APK
SIC GameLab
Een winterlandschap met een rustige sneeuwbui. Je kan desneeuwvlokken proberen te vangen en dan spatten ze uit elkaar. Awinter landscape with a quiet snowfall. You can try to catchsnowflakes, and then they explode.
Loading...