1.0.0 / October 16, 2017
(5.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

SmarttAr Dünyasına Hoş Geldiniz.Firmamız uygulama geliştirme vearttırılmış gerçeklik içeriği konusunda uzmanlaşmıştır.Smarttar,dünyaya farklı bir pencereden bakmanızı sağlamak için tasarlanmışarttırılmış gerçeklik ve imaj tanıma platformudur. Smarttar, ileyapabileceklerimiz sadece hayal gücünüzle sinirli.Smarttar, akillitelefonunuz veya tablet kamera aracıyla arttırılmış Gerçekliksağlayan ücretsiz bir uygulamadır. Fotoğraf albümleri, düğündavetiyeleri, kartpostallar, kataloglar, yayınlar ve herhangi birbasili malzeme için Smarttar ile ekstra içerikgörüntüleyebilirsiniz.Sadece odak ve sihirli zevk.Yapmanizgereken;1. Smarttar uygulamasini cep telefonunuza indirin. 2.Uygulamayi açin ve Smarttar logosunu gördügünüz ürünü veya tümilani taratin. 3. Heyecan verici 3 boyutlu dünyanin içine girin vekeyfini çikarin.* Smarttar ile yasadiginiz deneyiminizi Facebook,Twitter gibi sosyal aglarda tüm sevdiklerinizle anindapaylasabilir, * Sanal ortamlarda fotograf çekilebilir ya daçekebilir,* Tanitim kampanyalarini takip edebilir, * QR kod okumaözelligi ile ek programa gerek kalmadan QR kodlari kolaycaokutabilirsiniz.Güncellenen içerikler cep telefonunuza mesaj olarakgelir. Böylece yenilikleri kolayca takip edebilirsiniz.Sorularınızı ve önerilerinizi [email protected] adresinden lütfenbize iletin.Welcome to the world of SmarTT.Our company specializesin application development and augmented reality content.Smartt is,augmented reality and image recognition platform is designed toenable you to look at the world from a different window. Smartt is,WILL limited only by your imagination can do.Smartt is, smart phoneor tablet is a free application that provides enhanced realitymeans the camera. Photo albums, wedding invitations, postcards,catalogs, publications, and view extra content with Smartt for anyprinted material.Just focus and enjoy the magic.You should do;1.Download Smartt apply to your mobile phone.2. Open the applicationand you are seeing the logo Smartt, scan the product or to all.3.Enter into an exciting 3D and enjoy the world.* Your home townSmartt experience with Facebook, you can share all your loved onesinstantly on social networks like Twitter,* Can be drawn orphotographs in virtual environments might be,* You can follow thecampaign of object,* QR code reading feature with QR codes can beeasily read without additional software.Updated content comes as amessage to your mobile phone. Thus innovations can easilyfollow.Please send us your questions and suggestions [email protected] address.

App Information SmarttAR

Smartt Studio Show More...

SmarttAR 1.0.0 APK
Smartt Studio
SmarttAr Dünyasına Hoş Geldiniz.Firmamız uygulama geliştirme ve artırılmış gerçeklikiçeriğikonusunda uzmanlaşmıştır.Smarttar, dünyaya farklı bir pencereden bakmanızı sağlamakiçintasarlanmış artırılmış gerçeklik ve imaj tanımaplatformudur.Smarttar, ile yapabileceklerimiz sadece hayalgücünüzlesınırlı.Smarttar, akıllı telefonunuz veya tablet kameraaracılığıylaArttırılmış Gerçeklik sağlayan ücretsiz biruygulamadır. Fotoğrafalbümleri, düğün davetiyeleri, kartpostallar,kataloglar, yayınlarve herhangi bir basılı malzeme için Smarttarile ekstra içerikgörüntüleyebilirsiniz.Sadece odak ve sihirli zevk.Yapmanız gereken;1. Smarttar uygulamasını cep telefonunuza indirin.2. Uygulamayı açın ve Smarttar logosunu gördüğünüz ürünü veyatümilanı taratın.3. Heyecan verici 3 boyutlu dünyanın içine girin vekeyfiniçıkarın.* Smarttar ile yaşadığınız deneyiminizi Facebook, Twittergibisosyal ağlarda tüm sevdiklerinizle anında paylaşabilir,* Sanal ortamlarda fotoğraf çekilebilir ya da çekebilir,* Tanıtım kampanyalarını takip edebilir,* QR kod okuma özelliği ile ek programa gerek kalmadan QRkodlarıkolayca okutabilirsiniz.Güncellenen içerikler cep telefonunuza mesaj olarak gelir.Böyleceyenilikleri kolayca takip edebilirsiniz.Sorularınız ve önerilerinizi [email protected] adresindenlütfenbize iletin.Welcome to the worldofSmarTT.Our company specializes in application development andaugmentedreality content.Smartt is, augmented reality and image recognition platformisdesigned to enable you to look at the world from adifferentwindow. Smartt is, with may WILL limited only byyourimagination.Smartt is, your smartphone or tablet is a free applicationthatenables Enhanced Reality through camera. Photo albums,weddinginvitations, postcards, catalogs, publications, and viewextracontent for Smartt with any printed material.Just focus and enjoy the magic.you need to do;Smartt 1. Download the application to your mobile phone.2. Open the application and the products you see advertisedallSmartt logo or scan.3. Enter the exciting world of 3D into and enjoy.* Smartt your experience I've had with Facebook in socialnetworkssuch as Twitter can instantly share all your lovedones,* May be photographed or in virtual environments might be,* You can follow their promotional campaigns,* QR code reading capability and can easily read QR codeswithoutthe need for additional software.Updated content comes as a message to your mobile phone.Thusinnovations can easily [email protected] address the questions and suggestions, pleaseletus know.
SmarttAR 1.0.0 APK
Smartt Studio
SmarttAr Dünyasına Hoş Geldiniz.Firmamız uygulama geliştirme vearttırılmış gerçeklik içeriği konusunda uzmanlaşmıştır.Smarttar,dünyaya farklı bir pencereden bakmanızı sağlamak için tasarlanmışarttırılmış gerçeklik ve imaj tanıma platformudur. Smarttar, ileyapabileceklerimiz sadece hayal gücünüzle sinirli.Smarttar, akillitelefonunuz veya tablet kamera aracıyla arttırılmış Gerçekliksağlayan ücretsiz bir uygulamadır. Fotoğraf albümleri, düğündavetiyeleri, kartpostallar, kataloglar, yayınlar ve herhangi birbasili malzeme için Smarttar ile ekstra içerikgörüntüleyebilirsiniz.Sadece odak ve sihirli zevk.Yapmanizgereken;1. Smarttar uygulamasini cep telefonunuza indirin. 2.Uygulamayi açin ve Smarttar logosunu gördügünüz ürünü veya tümilani taratin. 3. Heyecan verici 3 boyutlu dünyanin içine girin vekeyfini çikarin.* Smarttar ile yasadiginiz deneyiminizi Facebook,Twitter gibi sosyal aglarda tüm sevdiklerinizle anindapaylasabilir, * Sanal ortamlarda fotograf çekilebilir ya daçekebilir,* Tanitim kampanyalarini takip edebilir, * QR kod okumaözelligi ile ek programa gerek kalmadan QR kodlari kolaycaokutabilirsiniz.Güncellenen içerikler cep telefonunuza mesaj olarakgelir. Böylece yenilikleri kolayca takip edebilirsiniz.Sorularınızı ve önerilerinizi [email protected] adresinden lütfenbize iletin.Welcome to the world of SmarTT.Our company specializesin application development and augmented reality content.Smartt is,augmented reality and image recognition platform is designed toenable you to look at the world from a different window. Smartt is,WILL limited only by your imagination can do.Smartt is, smart phoneor tablet is a free application that provides enhanced realitymeans the camera. Photo albums, wedding invitations, postcards,catalogs, publications, and view extra content with Smartt for anyprinted material.Just focus and enjoy the magic.You should do;1.Download Smartt apply to your mobile phone.2. Open the applicationand you are seeing the logo Smartt, scan the product or to all.3.Enter into an exciting 3D and enjoy the world.* Your home townSmartt experience with Facebook, you can share all your loved onesinstantly on social networks like Twitter,* Can be drawn orphotographs in virtual environments might be,* You can follow thecampaign of object,* QR code reading feature with QR codes can beeasily read without additional software.Updated content comes as amessage to your mobile phone. Thus innovations can easilyfollow.Please send us your questions and suggestions [email protected] address.
Animal 3D 1.0 APK
Smartt Studio
Artık öğrenmek çocuklar için çok eğlenceli…Animal 3D Alfabe ,Smartt Studio tarafından hazırlanmış , basılı hayvan kartlarınınuygulama ile taratılarak hayvanların ekranınızda canlanmasınısağlar.- Diller: İngilizce, Türkçe, - İnteraktif Sınav- SesliTelaffuz-Hayvanların orijinal Sesleri- PerformansOptimizasyonuAnimal 3D Alphabet uygulaması çocuklara hayvanlarıArtırılmış Gerçeklik teknolojisi ile görmelerini ve tanımalarınınyenilikçi bir yolunu sunuyor. Bu çocuklar için unutulmaz birdeneyim olacağı gibi yetişkinlerinde yüzünde bir gülümsemebırakacak.Animal 3D Alphabet, A’dan Z’ye alfabenin tümharflerindeki harflerle başlayan Fil, Zebra, Aslan, Iguana gibi birçok hayvan hakkındaki pek çok ilginç bilgiyi de verir.3D AnimalAlphabet kartlarını ve uygulamayı kullanarak hayvanlarıcanlandırın… Avucunuzda bir Aslan mı? Yoksa bir Fil olmasını mıtercih edersiniz? Ya da birkaç kartı aynı anda taratarak birhayvanat bahçesi oluşturun…Kullanım : Uygulamayı ilk açtığınızdaistenen şifreyi, satın aldığınız 3D Alphabet Card yada 3D AnimalExtra Card Series paketlerinde bulabilirsiniz. Şifre olmadan sadece2 hayvanı canlandırabilirsiniz. uygulama açıldıktan sonraistediğiniz kartı uygulama kamerasına taratarak hayvanlarındünyasına girebilirsiniz...Now a lot of fun for the kids to learn...3D Animal Alphabet, prepared by Studio Smartt, then scanned andprinted with the animals on your display card application allowsthe recovery of the animals.- Languages: English, Turkish,-Interactive Quiz- Voice pronunciation-Animals those originalsounds- Performance OptimizationApplication of 3D Animal Alphabetanimals for children to see the Augmented Reality technology andrecognition by offering an innovative way. This will leave a smileon his face as adults will be a memorable experience for thechildren.Animal Alphabet 3D, starting with letters from A to Z inall the letters of the alphabet elephants, zebras, lions, manyinteresting information about the many animals such as data deIguana.3D Animal Alphabet practice of using cards and revive animal... Does a lion in your palm? Or would you prefer to be anelephant? Or create several cards simultaneously by scanning a zoo...Usage: When you first open the application for the requestedpassword, you can find 3D or 3D Animal Alphabet Card Series ExtremeCard in the package you purchase. only 2 animals can revive withouta password. After opening the card you want the application to thecamera application, scan the animal to enter the world ...
Dark World Wars AR 3D Card Game 1.3 APK
Smartt Studio
Karanlık evrenin mücadelesine sende katıl.Bir çok internetvefiziksel mağazalardan satın aldığınız canavar kartlarıileçalışmaktadır.Dark World Wars 3D karakterleri ileArtırılmışgerçeklik dünyasında canavarların mücadelesinin sürdüğüevrenikeşfetmeye hazır mısınız ?.-Diller : Türkçe /Ingilizce-ArtırılmışTeknoloji özelliği-Birbirinden farklı 40 Özelkarakter ve artmayadevam ediyor.-Karakterlere özel Efektler-Offlineve Online Oynamaözelliği-Online ile arkadaşlarınla mücadeet.-Karakterlerinigüçlendir.Artık onların zamanı, karanlık dünyanınhükümdalarısavaşmak için kılıçlarını kınlarından çıkardılar.Karanlık dünyanınhakimiyetini ele geçirmek için birbirleriyleverecekleri uzun birmücadele onları bekliyor.Yer altı ve yer yüzüdünyasının krallarıve onların askerleri ölüme aç bir şekildebirbirlerinibekliyorlar.Sende bu karanlık dünyaya hakim olmakistiyorsantarafını seç ve uzun sürecek olan ezeli mücadeleyekatıl.Kullanım :Mağazalardan almış olduğunu kart paketleriiçerisinden 2 Adetfarklı Canavar kartı çıkacaktır. bu kartlarınarkasında bulunan QRkod ve diğer kod ile kartlarınızı uygulamaüzerinde ki Add Card ile2 farklı yollada ekleyebilirsiniz.Eklediğiniz Canavarları Monstersbölümü üzerinde görüntüleyebilir veOffline & Online moddakaranlık dünyanın savaşınakatılabilirsiniz.Dark universe cents tojoin the fight.A lot of thephysical store where you purchased theinternet and is working withthe monster cards.Augmented reality 3Dworld with the Dark WorldWars Are you ready to explore theuniverse in which the characterstake the fight against themonsters?.-language are: Turkish /English-Extended TechnologyfeatureSpecial characters from 40different -Animals and continuesto increase.-Karakter specialeffects-Offl and online playfeature-Online meat on saddle with yourfriends.strengthen-Karakter.Now their time, they took the swordfrom the scabbard tofight the darkness of the world's hükümda. toseize the dominanceof dark kings of the earth of a long fight thembekliyor.y isunderground and face the world, they give each otherand theirsoldiers to death opens a way to each other bekliyorlar.scareerchoose if you want side to dominate this dark world andparticipatein the eternal struggle that will last long.Use: in cardpacks thatwill be received from 2 Piece Stores different monstercard. Youcan add this card on the back of your cards with QR codesand othercodes in different ways with the Add Card 2 on theapplication.Monsters Monsters section you add can be viewed on andoffline& online mode in a dark world can join in the war.
Loading...