1.0 / March 10, 2014
(3.9/5) (28)
Loading...

Description

This is an example project for sms forwarding. Received sms will beforwarded to declared receiver phone number. You can find sourcecodes at github:https://github.com/KAPLANDROID/SmsForwarderForAndroid

App Information SMS Forwarder

KAPLANDROID Show More...

Vücut Kitle Endeksi 1.1 APK
KAPLANDROID
Bilimadamları artık sağlıklı ve uzun yaşamın sırlarını verirkenideal kiloyu korumanın önemini özellikle vurguluyor. Özellikle ortayaşlardan itibaren ideal kiloyu korumak ve sabit tutmak pek çoksağlık problemini de önlemeyi sağlıyor.Düzenli spor yapmak,sigaradan uzak durmak, stresten kaçınmak ve ideal kilonuzu korumakçok önemli. Her insanın vücut yapısı farklı olduğundan, ideal kilohakkında kesin önerilerde bulunmak mümkün değil. Ancak kilonuzunboyunuza uygun olup olmadığı konusunda bir fikir sahibiolabilirsiniz. Vücut Kütle Endeksi (VKE) adı verilen bir ölçümtablosuna göre, kilonuzun sağlıklı aralıkta bulunup bulunmadığınıöğrenmek mümkün.Bu uygulama sayesinde ideal kilonuzdan yağsız vücutağırlığınıza kadar sağlığınızla ilgili önemli bilgileredineceksiniz.
SMS Forwarder 1.0 APK
KAPLANDROID
This is an example project for sms forwarding. Received sms will beforwarded to declared receiver phone number. You can find sourcecodes at github:https://github.com/KAPLANDROID/SmsForwarderForAndroid
Torch - El Feneri 1.2 APK
KAPLANDROID
This is the fastest and simplest torch application for your Androidphone!Just tap on the button to get a light. You can use yourcamera flash as torch.It works with Most android devices.*This appjust does its work.*Localized to: English and TurkishNOTE: Requiredpermissions are used for only running flash light of camera.Additional network permission added for bug reportingonly.-----Android cihazınız için üretilmiş en hızlı ve en kolay elfeneri uygulaması. El fenerinin üzerindeki açma düğmesine tıklayınve kameranızın Flash'ını el fenerine çevirin.Hemen hemen bütünAndroid cihazlar ile uyumlu çalışmaktadır. *Uygulamayı şu dillerdekullanabilirsiniz: Türkçe, İngilizceNOT: Kullanılan izinler sadecekamera üzerinden flaş ışığının kullanımını kapsamakta. Ek olarakistenilen internet izni sadece uygulamada hata oluşması durumundaçözüm üretebilmemiz için hatayı bize bildirmekte.
Game Of Life - Conway 1.0 APK
KAPLANDROID
The Game of Life, also known simply as Life, is a cellularautomatondevised by the British mathematician John Horton Conwayin1970.>RulesAny live cell with fewer than two liveneighboursdies, as if caused by under-population.Any live cell withtwo orthree live neighbours lives on to the next generation.Anylive cellwith more than three live neighbours dies, as ifbyover-population.Any dead cell with exactly three liveneighboursbecomes a live cell, as if by reproduction.>FormoreinformationSee the wikipedia article on Conway's Game ofLife:https://en.wikipedia.org/wiki/Conway%27s_Game_of_Life>HowtoplayThe game comes with randomly generated game table. Also youcanclear and draw your own patterns too. This applicationsupportsboth landscape and portraitorientations.>DevelopmentThis gameincludes one activity and onebackgorund service."LocalBroadcastManager" is used forcommonicaiton between activityand backgroud service(GameService.java)There is a singleton class"GameData.java" thatholds game settings.Observer Pattern is usedfor interactions ofcells. When a cell changes its state itsneighbour cells willobserve this status change and keeps for nextgeneration.>SourceCodeThis is a demo application of my opensource project on Github.You can checkout source codes atgithub.https://github.com/KAPLANDROID/Game-Of-Life
Cyan Screen 1.0 APK
KAPLANDROID
Cyan Screen Cyan Screen
Başlık Parası 1.0.1 APK
KAPLANDROID
Başlık Param Ne Kadar? Başlık uygulaması kadının satın alınmasıgibigörülmekte ise de, aslında tarafların kendi aralarındahaklarınaktarılması ile ilgili bir anlaşmadır. Ekonomilerigeleneksel türtarım ve hayvancılığa bağlı kültürlerde, ailebireylerinin tümüüretime katılmak zorundadır. Evlenecek ergen kız,kendi üretimbiriminden ayrılıp erkeğin üretim biriminekatıldığından, kıztarafında bir işgücü kaybı sözkonusu olur.Başlık, bu işgücü kaybınıkarşılamak üzere erkek tarafının verdiğipara, taşınır ya dataşınmaz malları -ender olarak da hizmet-kapsar. Başlık verme, çoğudurumda ekonomik olduğu kadar toplumsalve simgesel bir ilişkibiçimidir. Eğer zaten akraba değillerse,birbirlerinden kız alıpveren iki ailenin karşılıklı ilişkilerininbir parçası olarakaralarındaki dostluğu pekiştirir. Hem geline iyidavranılacağıkonusunda bir güvence, hem de bir anlamda, onunyokluğuna karşıailesine ödenen bir tazminattır. Başlığın türü vemiktarı, evlenecekkızın özelliklerine, ailevi durumuna ve erkektarafının ekonomikgücüne göre değişir. Ödeme mal ya da enderolarak hizmet biçimindeolabileceği gibi, bir seferde ya da uzunbir zaman boyunca düzenliaralıklarla da yapılabilir. Verilenmallar belirli miktardanhayvandan silaha, kumaş, içki, yiyecek,para ve hatta kadına kadarçeşitlilik gösterir. Uygulamayı daharahat kullanabilmeniz içinuygulama içerisideki reklamlarıkaldırdık. Böylece gereksizizinleride kabul etmek zorundadeğilsiniz. Tamamen ücretsiz vereklamsız olarak kullanmaya devamedebilirsiniz. keywords: Baslik,Baslik Parasi, Damat, Gelin, Baba,Kibar Feyzo, Kemal Sunal, SenerSen, BaslikParam, baslik, parasi,başlık parası, Baslik Parasi,Baslik Parasi Hesaplama, Baslik,Başlık, Başlık Parası, Hesap, Para,Türkiye, Turkiye, Eglence,Komik, Evlilik, Damat, Gelin Title ParamHow Much? The purchase isseen as women's title application, it isactually an agreement onthe parties' rights to be transferredbetween them. Economies inculture based on traditional types ofagriculture and animalhusbandry, all family members mustparticipate in the production.Adolescent girls to marry, she joinedthe men to leave theproduction unit from its own production units,the loss of a laborparty is the daughter said. The title, whichgave the male side ofthis labor force to meet the loss of money,movable or immovableproperty will also include the Service--end.not the title, is inmost cases a symbolic as well as economic andsocial relationship.If they are not already relatives, itreinforces the friendshipbetween the two families as part of areciprocal relationship thatgirls receive from each other. Bothwill be treated to a goodassurance that point, both in a sense, isthe compensation paid tothe family against her absence. The typeand quantity of the title,married to the daughter of propertiesvaries depending on thefamily situation and the economic power ofthe male side. As thepayment of goods or services may be rare form,it can also be madeat regular intervals along a time or a longtime. Given a certainamount of goods from the animal weapons,fabrics, drink, food,money, and even vary as much as women. Weremoved ads within theapplication in order to use the applicationmore comfortable. Inthis way you do not have to accept unnecessarypermissions. You cancontinue to use completely free of charge andad-free. keywords:Headline, bride price, groom, bride, father,Polite Feyzo, KemalSunal, Sener Sen, baslikpara I, title, alimony,dowry, bride price,bride price calculation, Title, Title, TitleMoney, Account, Money,Turkey , Turkey, Fun, Funny, Marriage,Wedding, Bride
Loading...