1.0 / January 5, 2014
(3.5/5) (57)

Description

Modern looking Snake game remadeforAndroid.
Snake game was originally developed for Nokia phones inlate90s.
Our game is similar to classic nokia snake game.
There are 3 different options to move the snake. Choose the onethatyou like.
Achieve high scores and take your place in onlineleaderboard.

App Information Snake

 • App Name
  Snake
 • Package Name
  com.androbros.snake
 • Updated
  January 5, 2014
 • File Size
  877k
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Androbros
 • Installs
  1,000 - 5,000
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
 • Google Play Link

Androbros Show More...

Kelime Treni 1.1 APK
Androbros
Kelime Treni, 5x5'lik bir kare üzerindeoynanan bir kelime üretme oyunudur. 5x5'lik kare üzerinde bulunan25 harfi kullanarak kelimeler oluşturulur.Kelime oluşturmak için aşağıdaki kurallar kullanılır:1. Kelimeyi oluşturan ardışık harfler birbirine sağdan, soldan,üstten, alttan veya çaprazdan dokunmalıdır.2. Bir kelimeyi oluşturmak için 5x5'lik kare üzerindeki harflerdenherbiri en fazla bir kere kullanılabilir.3. Kelimeyi oluşturmak için parmağınızı harfler üzerindesürüklemeniz yeterlidir. Parmağınızı kaldırdığınızda oluşan kelimekontrol edilir.4. Kelime kontrol edildikten sonra 5x5'lik tahta ilk haline dönerve yeni kelimeler oluşturabilirsiniz.Eğer oluşan kelime sözlükte varsa, kelimeyi oluşturan harflerüzerindeki değerlerin toplamı ile kelime uzunluğu çarpılarak okelime için puanınız hesaplanır.İlk 10 yüksek skorunuzu öğrenmek için giriş ekranından YüksekSkorlar düğmesine basabilirsiniz.
поиск слова 1.1 APK
Androbros
поиск слова болельщиков! У нас есть хорошиеновости для вас! поиск слова сейчас находится на Google Play сонлайн-функции табло в Google+.Достижение самые высокие баллы и соревноваться с друзьями, атакже других поиск слова болельщиков!Есть 12 слов скрытые горизонтально, вертикально или по диагоналина головоломки 10x10. Ваша цель состоит, чтобы найти эти слова какможно быстрее.Оценка рассчитывается на основе длины найденных слов и истекшеевремя. Когда вы найдете все слова в загадке, счет отправляется наонлайн-табло в Google+. Вы можете ежедневно видеть лучших игроков,еженедельно или на все времена.Если вы не предпочитаете войти в систему с Google+, вы все ещеможете играть в игру в автономном режиме, но ваш счет не будетпредставлен онлайн табло в этом случае.Удачи всем!word search fans! We havegood news for you! word search is now on Google Play with onlinescoreboard features in Google+.Achieving the highest scores and compete with friends and otherfans search for words!There are 12 words hidden horizontally, vertically or diagonallyon a jigsaw puzzle 10x10. Your goal is to find these words asquickly as possible.The score is calculated based on the length of found words andelapsed time. When you find all the words in the puzzle, the billis sent to the online scoreboard in Google+. You can see the bestplayers daily, weekly, or at all times.If you prefer to sign in with Google+, you can still play thegame offline, but your score will not be submitted onlinescoreboard in this case.Good luck to all!
Aritmetik 1.0 APK
Androbros
Aritmetik oyunu dört işlemi ne kadar hızlı vedoğru yapabildiğinizi test eden Türkçe bir uygulamadır.Aritmetik oyununda toplam 24 seviye vardır. Her seviyedetoplama, çıkarma, çarpma ve bölme sorularının olduğu toplam 25 sorubulunur. Seviyelerde zaman kısıtı da bulunmaktadır. Size verilenzaman seviye arttıkça azalır. Kalan zaman alacağınız puanı daetkiler. Ayrıca seviye arttıkça soruların zorluğu daartmaktadır.Eğer belirli bir seviyede yeterli puan alırsanız bir, iki veyaüç yıldız alabilirsiniz. Yeterli puan aldığınızda bir sonrakiseviyeyi oynama hakkı kazanırsınız.İyi eğlenceler..
Word Search Polish 1.0 APK
Androbros
Word Search Puzzle is now in Polish! Word search game is on Androidphones and tablets with online scoreboard feature on Google+.Challenge your brain with this puzzle app and improve your brainpower!Features:- Online leaderboard- Compete with your friends- Almost infinite number of random puzzles- Supports tablets and all screen sizesAchieve the highest scores and compete with your friends andalso other Word Search Puzzle fans!There are 12 words hidden horizontally, vertically or diagonallyon a 10X10 puzzle. Your aim is to find these words as quickly aspossible.Score is calculated based on the length of the found words andthe elapsed time. When you find all the words in the puzzle, thescore is sent to the online scoreboard on Google+. You can see thebest players daily, weekly or for all times.If you do not prefer to sign in with Google+, you can still playthe game in offline mode but your score is not submitted to onlinescoreboard in this case.Have fun everyone!
Kinder Puzzle Deutsch 1.0 APK
Androbros
Kinder Puzzle ist ein kostenloses Puzzle-Spielfür Kinder. Es enthält viele schöne Bilder. Diese Bilder können in12 Stücke geteilt werden, um ein Puzzle zu bilden. Es bietet eineeinfache Schnittstelle für die Kinder. Pieces vertauscht in dieserArt von Puzzle bewegen. Es macht das Rätsel einfacher für Kinder zulösen. Es ist ein lustiges Spiel für Kinder. Viel Spaß!
Hafıza Oyunu 1.3 APK
Androbros
Hafızasına güvenenler buraya! Hafıza oyunu ilekartları eşleştir, puanları kazan, arkadaşlarınla ve diğeroyuncularla yarış.Hafıza Oyunu klasik kart eşleştirme oyununun Android'euyarlanmış versiyonudur. Oyun başladığında kartlar kapalı şekildedururlar. Her oyunda her karttan sadece 2 tane vardır. Kartlarıeşleştirdikçe kartlar açılmaya başlar. Bütün kartlar açıldığındaoyun biter.Kartları ne kadar hızlı eşleştirirseniz ve ne kadar az hatayaparak eşleştirirseniz o kadar fazla puan alırsınız.Hafıza Oyunu'nda 4x4, 5x5 ve 6x6 olmak üzere farklı kartsayılarını seçerek oyunun zorluk derecesini artırabilirsiniz.Ayrıca Tek Renk seçeneği ile oyunu daha da zor halegetirebilirsiniz. Oyun zorlaştıkça kazanacağınız puanlar daartacaktır.Bütün kartlar eşleştirildiğinde aldığınız puan sunucuyagönderilir. Bu puanlar Google Play'in sağladığı yüksek skorlarservisi kullanılarak sıralanır. Sıralamalar günlük, haftalık ve tümzamanlar olmak üzere ayrı ayrı tutulur.Oyunu hem online (çevrim içi) hem de offline (çevrim dışı)olarak oynayabilirsiniz. Online oynayabilmeniz için Google+hesabınızla oturum açmanız gerekir. Oturum açmadan offline olarakda oynayabilirsiniz. Ancak offline oyun sırasında kazandığınızpuanlar sıralamaya katılmaz. Bir başka deyişle offline moddaskorunuz sunucuya gönderilemediği için yüksek skor olarakdeğerlendirilemez.Herkese iyi eğlenceler...And relying on memoryhere! Matching memory game with cards, points earned, with yourfriends and compete with other players.Memory Game is an adapted version of the classic card matchinggame for Android. When the game starts, stops cards are way off.There are only 2 units each card in each game. Cards eşleştirdik ofcards begins to open. The game ends when all the cards areopened.If you match the cards and how fast you get more points if youmatch it up by how few mistakes.Memory game in 4x4, 5x5 and 6x6, including selecting a differentnumber of cards you can increase the difficulty of the game. Youcan also make the game more difficult with a single color options.Game Points you earn will increase tougher.All cards are sent to the server, you receive points whenpaired. These points are ranked using a high score on servicesprovided by Google Play. Ranking daily, weekly and kept separate inorder to separate all the time.Game both online (online) and offline (offline) can play. Toplay online, you must log in with your Google+ account. You canplay it offline without login. However, offline points earnedduring the game are not included in the rankings. In other words,your score can not be considered as an offline mode for high scorescan not be sent to the server.Everybody have fun ...
Renk Cümbüşü 1.0 APK
Androbros
Renk Cümbüşü ile rengarenk desenlerparmaklarınızın ucunda... Bir kaç dokunuşla göze hitap edenrengarenk görseller oluşturabilir ve bunu yaparken eğlenceli vakitgeçirebilirsiniz.Bir tek kare veya yuvarlağı bir kaç parmak hareketi ile bir andayüzlerce parçaya ayırabilir ve rengarenk desenler eldeedebilirsiniz.Seçtiğiniz şekil her dokunuşta farklı renkli dört parçaya bölünür.İsterseniz parmağınızı kaldırmadan çok daha hızlı bir şekilderastgele desenler de oluşturabilirsiniz..İyi eğlenceler...
Bilge Kral 1.8 APK
Androbros
Startup Weekend birincisi Bilge Kraluygulamasıkarşınızda.Bilgi yarışmalarına yeni bir soluk getiren Bilge Kral sizlereçokdaha heyecanlı, çekişmeli ve zevkli bir yarışma deneyimisunuyor.Gerçek oyuncularla aynı anda online olarak yarışın,herkesi eleyinve Bilge Kral siz olun!Bilge Kral, eleme usulüne dayalı, online ve multiplayer birbilgiyarışması oyunudur.Belirli aralıklarla açılan oyunlara katılan oyuncularlabaşlayanbilgi yarışmasındaher oyuncuya aynı anda aynı sorular sorulur. Soruyu bilenler birüsttura çıkar. Bilemeyenler iseelenirler. Elenenler bir sonraki oyuna katılabilirler. Buyarışmatek kişi kalıncaya kadar devam eder.Bütün soruları bilen ve diğer oyuncuları eleyen oyuncubirinciolur.Bilge Kral'a Facebook hesabınızla giriş yapabileceğinizgibimisafir olarak da katılabilirsiniz.Şu ana kadar aldığınız en yüksek puana göre sıralamadayerinizbelirlenir.Startup Weekend infrontof the first application of the wise king.Information competitions wise king brought a new breath youmuchmore exciting, hotly contested and enjoyablecompetitionexperience. Compete with real players online at the sametime,everyone Eliminate and wise king Be the first!Wise King, the screening procedure, based on the quiz onlineandmultiplayer game.From the drop-down at certain intervals quiz playersparticipatingin the gameseach player will be asked the same questions at the sametime.Remove those who question the next round. If, did noteliminated. IVa participate in the next game. This contestwillcontinue until only one person.The first is a player who knows all the questions andeliminatingother players.Like wise, you can log in as guests can also join the kingwithyour Facebook account.So far, the highest score you receive is determined by thesequencespace.

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
This app can create a shortcut to an application from the list ofactivities which are installed on your phone.Even if so manyapplications are installed, you can choose an activity smoothly.Youcan also use the QuickShortcutMaker for searching the app which youwant to launch.If you want to use the app which you don't usefrequently, maybe you have no shortcuts for it. So, you may have tosearch the app from a list of many apps. Even if you know the nameof the app, it's hard to find it.In this situation, theQuickShortcutMaker will help you finding the app. Please try!Thismay be useful. But please use it at your own risk!You can makeshortcuts to hidden setting screens which are usually notaccessible.Even if you encountered any problems using this app orshortcuts created by this app, I don't have any responsibilityabout that. Please be sure to use this app at your own risk.AboutInternet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapidimprovement of the app, you will be requested an additionalpermission to access network so that the app can send a detailederror report to developer.The app uses network only to send errorreports.And when it communicates, a confirmation message will bedisplayed, so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIfyou cannot create shortcut, please try the following steps:1.Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities"which has the QuickShortcutMaker's icon.4. Drag it to somewhere onthe screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select anactivity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be createdon the home screen.Follow theupdatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecentupdates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adaptedto AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that theshortcut for Google Play cannot be opened.- Added function to askyou to rate this app. (Forgive me if you don't like such athing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français,Español, Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)-Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Addedseveral other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operatemultiple items from the activity list by long-tapping the items.You can add them to favorites or share.- Changed the text format inwhich to share the application information. - Added the types ofthemes that can be selected icon (ADW / Nova / Apex / LauncherPro /GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.-Changed the UI of shortcut editing screen.- Added Germantranslation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added supportfor tablet devices.- Added function to share app information astext.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)-Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug andUI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at acertain condition.(v2.0.1)- Added error report function to senddetailed information when the app crashes or when you see "Failedto load" message.- Reduced consumption of the memory so that themodels which have low-memory not to crash.- Search results can besorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug onsetting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when youuse the app on tablets.(v2.0.0)- Added history and favoritefeatures.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is nowgrouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker,create
WIFI WPS WPA TESTER APK
**Devices WITHOUT root permissions and with Android >= 5.0(Lollipop), can connect with this app but they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android< 5.0 (Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOTview the WEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app thatyou need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with manyalgorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBoxArcadyan-Arris And others default PIN of MANY Access Point.Then NOTALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINSBRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTED DEVICES )WhySMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits ofWPS PIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, appallows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NO ROOT ).NOOTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is astate when Access Point, for security reasons, does not allow nomore PINs. THEN is USELESS to try others PINs. App needs rootpermissions for devices with Android version < 5.0 ( LOLLIPOP).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs withthis app and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP )PASSWORD WITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your ownAP for do not go against the law.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power of publishing in your hands,making it easy to create and consume content. Write, edit, andpublish posts to your site, check stats, and get inspired withgreat posts in the Reader. What’s more? It’s open source.WordPressfor Android supports WordPress.com and self-hosted WordPress.orgsites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get helpwith the app: http://android.forums.wordpress.org
Blog APK
Our blog posts include experiment results of online marketing, howto articles, tools and tips for running your business, businessideas, online selling, entrepreneurship, start ups, successstories, interviews and reviews of relevant books.You can visit theweb version of our app: http://technotip.orgFeatures1. Has a listof 8 recent articles on the homepage and user can navigate to olderblog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarks section.4. Cache the recently viewed article for offlinereading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based onCategory.8. List posts by author/contributor.9. Invite others toour app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facilityto directly share the posts and pages with others from inside theapp via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am notresponsible for any misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS:http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect isfocused on verifying if your router is vulnerable to a default PIN.Many routers that companies install own vulnerabilities in thisaspect. With this application you can check if your router isvulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, aswell as algorithms such Zhao Chesung (ComputePIN) or StefanViehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung GalaxyS3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer APK
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What isXPOSED Framework then do not try this application (it wont work)HiGuys,I read about the Xposed framework in xda and otherwebsites.some websites have really good tutorials about it.So whatI understand is that we can modify a function and its return valuesusing the Xposed Framework.I have created and Xposed Module ForChanging (MASKING) the IMEI No of the PhoneChange Means How OtherApplication gets the IMEI No of the device using below codeAs youall know,The Value is not permanent as it is an Xposed Module:)XDA-DevelopersThreadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Proversion :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall app Enable module in xposed framework Come back to app andenter new value Press Apply Go to xposed module Open framework pageDo a soft reboot Open the app And you can see new valuecheck thevalue by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule APK
We all have a voice. Find yours. Use audio effects and videofilters while singing your favorite karaoke songs. Solo privately,karaoke with friends, connect with singers around the world, orduet with stars like Nick Jonas and Ed Sheeran. Choose frommillions of songs, create music videos and share them with our 50M+musically minded, supportive community. It’s just like karaoke,only better. Sing free today and become a karaoke star! Featured onEntertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s Best Apps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music andlyrics. Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studiopolish with our amazing audio effects will make you sound like astar• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback onyour singing• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share your karaoke on our global platform toget discovered. Love, comment and share other videos• Upload yoursong to the Sing! Songbook for other singers to perform• Connectwith Facebook to find and karaoke with friends on Sing! By Smule.Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, JamesArthur, Jessie J, Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, XAmbassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth, Silento and manymore stars• Beat your personal score and become a karaoke star Withnew songs added daily, you can find your favorite songs and karaokehits all in one place. Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore karaoke songs! Popular on Sing!: POP HITS & KARAOKEBALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* TreatYou Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur*Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham*Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do -Ellie Goulding* All of Me - John Legend NEW CLASSICS & KARAOKEESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive -Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - PharrellWilliams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody -QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty andthe Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid(Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups(When I’m Gone) - Anna Kendrick Don’t see your must-sing karaokejam? Upload to the Sing! by SmuleSongbook:https://www.smule.com/support/upload#songbook CONNECTINGTHE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more thanjust listening— it's about creating, sharing, discovering,participating, and connecting with people. Always dreamed ofbecoming a star? Lots of talents get discovered through our Sing!platform. Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, showoff your talent, and get fans! LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONomatter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Sing! by Smule’s voice enhancement technology. Like beingin a recording studio, use special voice effects and video filtersto change the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated. FOLLOW US and keep up with new majorartists and featured singers onSing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHavequestions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has beenSuperpowered
Administrator APK
Simple app that lets you control your wireless connections ANDROIDdevice. Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices within reach.-Multi-language: Spanish and English.