1.2 / September 22, 2017
(5.0/5) (3)

Description

Soldier vs Enemy!!!Control soldier kill enemy, score willincreasewhen you kill enemys. Some enemy will give you coin, whichneed tochange character and gun.There are 5 levels and in the lastlevel,enemy will appear unrestricted until you are destroyed.

App Information Soldier vs Enemy

 • App Name
  Soldier vs Enemy
 • Package Name
  com.truongnguyen.soldiervsenemyn
 • Updated
  September 22, 2017
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.2
 • Developer
  Truong Nguyen Hoanh
 • Installs
  10+
 • Price
  Free
 • Category
  Adventure
 • Developer
 • Google Play Link
Truong Nguyen Hoanh Show More...
Soldier vs Enemy 1.2 APK
Soldier vs Enemy!!!Control soldier kill enemy, score willincreasewhen you kill enemys. Some enemy will give you coin, whichneed tochange character and gun.There are 5 levels and in the lastlevel,enemy will appear unrestricted until you are destroyed.
Nhật Ký Chi Tiêu 2.2 APK
Mỗi ngày bạn có rất nhiều việc cần phải chi tiêu trong cuộc sống.Mua cái này mua cái kia. Có những thứ lớn những thứ lặt vặt. Có baogiờ bạn cảm thấy ví tiền của mình mỏng dần, hay đôi khi ban pháthiện ví tiền của mình đã hết mà không hiểu tại sao? Có bao giờ bạnphải cố gắng suy nghĩ xem mình đã tiêu nhứng gì mà tại sao ví tiềnlại hết nhanh vậy? Không dễ dàng gì để nhớ tất cả mọi thứ. Ứng dụngNhật ký chi tiêu giúp bạn ghi lại tất cả những hoạt động chi tiêucủa mình. Bạn cũng có thể thông qua đó để có kế hoạch chi tiêu mộtcách hợp lý. Chúc các bạn tiền đầy túi và vạn sự như ý ^^ Every dayyou have a lot of work needs to spend in your life. Buy this buythat. There are big things petty things. Have you ever felt yourwallet thinner, or sometimes board discovered his wallet hasexpired without understanding why? Have you ever tried to thinkabout what you have spent what why wallet back out fast? Not easyto remember everything. Diary app helps you spend record allactivities of your spending. You can also through which to plan tospend sensibly. I wish you full of pocket money and thousands oflike mind ^^
Loading...