1.0.12 / October 13, 2020
(3.9/5) (1796)
Loading...

Description

The 112 app gives security to everyone living or staying in Sweden.With the 112 app you can: · Get ​​information in the event of anaccident or fire in your vicinity · Receive VMA (Important Noticeto the Public) and other similar crisis information. · Learn moreabout safety and security through crisis hints, instructional filmsand more. · Gain increased knowledge of other important socialnumbers. · Call 112 - your position is then sent to SOS Alarm,which makes it easier for help to arrive at the right placequickly. In order to fully use the 112 app and to take advantage ofall its features, it is important that you register your phonenumber and approve location services and permission to send pushnotifications etc.

App Information SOS Alarm

SOS Alarm Sverige AB Show More...

SOS Alarm 1.0.12 APK
The 112 app gives security to everyone living or staying in Sweden.With the 112 app you can: · Get ​​information in the event of anaccident or fire in your vicinity · Receive VMA (Important Noticeto the Public) and other similar crisis information. · Learn moreabout safety and security through crisis hints, instructional filmsand more. · Gain increased knowledge of other important socialnumbers. · Call 112 - your position is then sent to SOS Alarm,which makes it easier for help to arrive at the right placequickly. In order to fully use the 112 app and to take advantage ofall its features, it is important that you register your phonenumber and approve location services and permission to send pushnotifications etc.
SOS.larm 2.3.1 APK
SOS.larm är en app för enkel hantering av uppdrag och resurser somhjälper SOS Alarms kunder att på ett smart och smidigt sätt kallarätt resurs till rätt händelseplats. För att kunna använda appenbehöver din organisation vara kund hos SOS Alarm samt vara anslutnatill SOS.larm. SOS.larm möjliggör flera sätt att tilldela uppdragtill resurser samt möjlighet att skicka informationsutskick baseratpå en larmhändelse. I appen skickas notiser när det kommer nyauppdrag, informationsutskick eller uppdateringar av dem ochresurser kan snabbt ta ställning till aktuell larmhändelse. Notiserkan ställas in för att vara på, av eller komma som så kalladeviktiga varningar. Viktiga varningar innebär att notisen kommerfram även då stör ej- eller tyst läge är aktiverat i mobilen.
Loading...