1.0.0 / November 20, 2017
(4.5/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

SoStudent informativna je aplikacija namijenjena prvenstvenobrucošima i studentima Sveučilišta u Zagrebu. Aplikacija sažimaglavne informacije vezane za akademski život te pomaže usvakodnevnim studentskim brigama. Osim sadržaja o fakultetima,menzama, knjižnicama i institucijama, aplikacija sadrži informacijeo javnom prijevozu, sportskim i kulturnim objektima, bolnicama,ljekarnama te vjerskim zajednicama.SoStudent information is anapplication designed primarily freshmen and students of theUniversity of Zagreb. The application summarizes the maininformation related to academic life and helps in everyday studentconcerns.In addition to content about colleges, canteens, librariesand institutions, the application contains information about publictransport, sports and cultural facilities, hospitals, pharmaciesand religious communities.

App Information SoStudent

krikstudio d.o.o. Show More...

SoStudent 1.0.0 APK
SoStudent informativna je aplikacija namijenjena prvenstvenobrucošima i studentima Sveučilišta u Zagrebu. Aplikacija sažimaglavne informacije vezane za akademski život te pomaže usvakodnevnim studentskim brigama. Osim sadržaja o fakultetima,menzama, knjižnicama i institucijama, aplikacija sadrži informacijeo javnom prijevozu, sportskim i kulturnim objektima, bolnicama,ljekarnama te vjerskim zajednicama.SoStudent information is anapplication designed primarily freshmen and students of theUniversity of Zagreb. The application summarizes the maininformation related to academic life and helps in everyday studentconcerns.In addition to content about colleges, canteens, librariesand institutions, the application contains information about publictransport, sports and cultural facilities, hospitals, pharmaciesand religious communities.
Loading...