1.0 / February 20, 2019
(5.0/5) (2)
Loading...

Description

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Müfredatına Uygun YardımcıDersUygulaması Öğrencilerin okul derslerine ek olarakçalışabileceklerive tekrar yapabilecekleri konu anlatımıuygulaması. UygulamamızİNTERNETSİZ çalışabilmektedir ve tamamenÜCRETSİZDİR! Uygulamamızıbeğendiğiniz takdirde bize yardımcı olmakamacıyladerecelendirebilir veya karşılaştığınız sorunlarıyorumlarınızyoluyla iletebilirsiniz. Uygulama İçerisindeki Konular:- SosyalBilgiler Öğreniyorum - Yeryüzünde Yaşam - İpek YolundaTürkler -Ülkemizin Kaynakları - Ülkemiz ve Dünya - DemokrasininSerüveni -Elektronik Yüzyıl 2018-2019 Academic Year SupplementaryCourseApplication Students can work in addition to school lessonsandrepeat the application of the subject. Our application is abletooperate without INTERNET and it is completely FREE! If you likeourapplication, you can rate it to help us, or you can reportyourproblems through your comments. Topics in Application: -I'mLearning Social Studies - Life on Earth - Turks on Silk Road-Resources of our country - Our country and world - The AdventureofDemocracy - Electronic Century

App Information Sosyal Bilgiler - 6.SINIF

 • App Name
  Sosyal Bilgiler - 6.SINIF
 • Package Name
  com.yaren_apps.SosyalBilgiler_6
 • Updated
  February 20, 2019
 • File Size
  5.5M
 • Requires Android
  Android 4.4 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  e-Ders
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

e-Ders Show More...

Türkçe - 4.SINIF 4.0 APK
e-Ders
KATKIDA BULUN Eğitim ile alakalı her türlü yazınızı, testsorularınızı ve ders notlarınızı [email protected] adresinegönderebilirsiniz. Editörlerimizin onayından geçen içeriklergönderenin bilgileri belirtilerek yayınlanacaktır. (Ad, Soyad,Sosyal Medya Hesapları, İnternet Sitesi vb.) 2018-2019Eğitim-Öğretim Yılı Müfredatına Uygun Yardımcı Ders UygulamasıÖğrencilerin okul derslerine ek olarak çalışabilecekleri ve tekraryapabilecekleri konu anlatımı uygulaması. Uygulamamız İNTERNETSİZçalışabilmektedir ve tamamen ÜCRETSİZDİR! Uygulamamızı beğendiğiniztakdirde bize yardımcı olmak amacıyla derecelendirebilir veyakarşılaştığınız sorunları yorumlarınız yoluyla iletebilirsiniz.Uygulama İçerisindeki Konular: - DEYİMLER VE ATASÖZLERİ - EŞANLAMLI KELİMLER - NOKTALAMA İŞARETLERİ - ZIT ANLAMLI KELİMELER -NEDEN-SONUÇ (SEBEP-SONUÇ) - KARŞILAŞTIRMA CÜMLELERİ - MECAZ ANLAM -TERİM ANLAM CONTRIBUTE You can send any type of writing, testquestions and lecture notes to [email protected] Content approved byour editors will be published with the information of the sender.(Name, Surname, Social Media Accounts, Website etc.) 2018-2019Academic Year Supplementary Course Application Students can work inaddition to school lessons and repeat the application of thesubject. Our application is able to operate without INTERNET and itis completely FREE! If you like our application, you can rate it tohelp us, or you can report your problems through your comments.Topics in Application: - ADMINISTRATIONS AND ATTACHMENTS -CONCURRENT BLINDS - POINT SIGNS - ANTONYMS WORDS - WHY-CONCLUSION(CAUSE-RESULT) - COMPARATIVE SENTENCES - METAPHORICAL MEANING -TERMINATION
Din Kültürü - 8.SINIF (LGS) 3.0 APK
e-Ders
KATKIDA BULUN Eğitim ile alakalı her türlü yazınızı, testsorularınızı ve ders notlarınızı [email protected] adresinegönderebilirsiniz. Editörlerimizin onayından geçen içeriklergönderenin bilgileri belirtilerek yayınlanacaktır. (Ad, Soyad,Sosyal Medya Hesapları, İnternet Sitesi vb.) 2018-2019Eğitim-Öğretim Yılı Müfredatına Uygun Yardımcı Ders UygulamasıÖğrencilerin okul derslerine ek olarak çalışabilecekleri ve tekraryapabilecekleri konu anlatımı uygulaması. Uygulamamız İNTERNETSİZçalışabilmektedir ve tamamen ÜCRETSİZDİR! Uygulamamızı beğendiğiniztakdirde bize yardımcı olmak amacıyla derecelendirebilir veyakarşılaştığınız sorunları yorumlarınız yoluyla iletebilirsiniz.Uygulama İçerisindeki Konular: - Kaza Ve Kader - Zekât Hac VeKurban İbadeti - Hz. Muhammed'in Hayatından Örnek Davranışlar -Kur'ân'da Akıl Ve Bilgi - İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar -Dinler Ve Evrensel Öğütleri CONTRIBUTE You can send any type ofwriting, test questions and lecture notes to [email protected] approved by our editors will be published with theinformation of the sender. (Name, Surname, Social Media Accounts,Website etc.) 2018-2019 Academic Year Supplementary CourseApplication Students can work in addition to school lessons andrepeat the application of the subject. Our application is able tooperate without INTERNET and it is completely FREE! If you like ourapplication, you can rate it to help us, or you can report yourproblems through your comments. Topics in Application: - AccidentAnd Destiny - Zahâat Hajj And Victory Worship - Hz. SampleBehaviors of Muhammad's Life - Knowledge and Reason in the Qur'an -Bad Habits by Islamic Religion - Religions and Universal Advice
Sosyal Bilgiler - 7.SINIF 4.0 APK
e-Ders
KATKIDA BULUN Eğitim ile alakalı her türlü yazınızı, testsorularınızı ve ders notlarınızı [email protected] adresinegönderebilirsiniz. Editörlerimizin onayından geçen içeriklergönderenin bilgileri belirtilerek yayınlanacaktır. (Ad, Soyad,Sosyal Medya Hesapları, İnternet Sitesi vb.) 2018-2019Eğitim-Öğretim Yılı Müfredatına Uygun Yardımcı Ders UygulamasıÖğrencilerin okul derslerine ek olarak çalışabilecekleri ve tekraryapabilecekleri konu anlatımı uygulaması. Uygulamamız İNTERNETSİZçalışabilmektedir ve tamamen ÜCRETSİZDİR! Uygulamamızı beğendiğiniztakdirde bize yardımcı olmak amacıyla derecelendirebilir veyakarşılaştığınız sorunları yorumlarınız yoluyla iletebilirsiniz.Uygulama İçerisindeki Konular: - İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ -ÜLKEMİZDE NÜFUS - TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK - EKONOMİK VE SOSYALHAYAT - YAŞAYAN DEMOKRASİ - ZAMAN İÇİNDE BİLİM CONTRIBUTE You cansend any type of writing, test questions and lecture notes [email protected] Content approved by our editors will be publishedwith the information of the sender. (Name, Surname, Social MediaAccounts, Website etc.) 2018-2019 Academic Year SupplementaryCourse Application Students can work in addition to school lessonsand repeat the application of the subject. Our application is ableto operate without INTERNET and it is completely FREE! If you likeour application, you can rate it to help us, or you can report yourproblems through your comments. Topics in Application: -COMMUNICATION AND HUMAN RELATIONS - POPULATION IN OUR COUNTRY -JOURNEY IN TURKISH HISTORY - ECONOMIC AND SOCIAL LIFE - LIVINGDEMOCRACY - SCIENCE IN TIME
Din Kültürü - 7.SINIF 3.0 APK
e-Ders
KATKIDA BULUN Eğitim ile alakalı her türlü yazınızı, testsorularınızı ve ders notlarınızı [email protected] adresinegönderebilirsiniz. Editörlerimizin onayından geçen içeriklergönderenin bilgileri belirtilerek yayınlanacaktır. (Ad, Soyad,Sosyal Medya Hesapları, İnternet Sitesi vb.) 2018-2019Eğitim-Öğretim Yılı Müfredatına Uygun Yardımcı Ders UygulamasıÖğrencilerin okul derslerine ek olarak çalışabilecekleri ve tekraryapabilecekleri konu anlatımı uygulaması. Uygulamamız İNTERNETSİZçalışabilmektedir ve tamamen ÜCRETSİZDİR! Uygulamamızı beğendiğiniztakdirde bize yardımcı olmak amacıyla derecelendirebilir veyakarşılaştığınız sorunları yorumlarınız yoluyla iletebilirsiniz.Uygulama İçerisindeki Konular: - Melek Ve Ahiret İnancı - Oruçİbadeti - Bir İnsan Ve Peygamber Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.) -İslam Düşüncesinde Yorumlar - Din Ve Güzel Ahlak - Kültürümüz VeDin CONTRIBUTE You can send any type of writing, test questions andlecture notes to [email protected] Content approved by our editorswill be published with the information of the sender. (Name,Surname, Social Media Accounts, Website etc.) 2018-2019 AcademicYear Supplementary Course Application Students can work in additionto school lessons and repeat the application of the subject. Ourapplication is able to operate without INTERNET and it iscompletely FREE! If you like our application, you can rate it tohelp us, or you can report your problems through your comments.Topics in Application: - Faith in the Angel and the Hereafter -Fasting - Hz. Muhammed (s.a.v.) - Comments on Islamic Thought -Religion And Good Morals - Our Culture And Religion
Din Kültürü - 5.SINIF 4.0 APK
e-Ders
KATKIDA BULUN Eğitim ile alakalı her türlü yazınızı, testsorularınızı ve ders notlarınızı [email protected] adresinegönderebilirsiniz. Editörlerimizin onayından geçen içeriklergönderenin bilgileri belirtilerek yayınlanacaktır. (Ad, Soyad,Sosyal Medya Hesapları, İnternet Sitesi vb.) 2018-2019Eğitim-Öğretim Yılı Müfredatına Uygun Yardımcı Ders UygulamasıÖğrencilerin okul derslerine ek olarak çalışabilecekleri ve tekraryapabilecekleri konu anlatımı uygulaması. Uygulamamız İNTERNETSİZçalışabilmektedir ve tamamen ÜCRETSİZDİR! Uygulamamızı beğendiğiniztakdirde bize yardımcı olmak amacıyla derecelendirebilir veyakarşılaştığınız sorunları yorumlarınız yoluyla iletebilirsiniz.Uygulama İçerisindeki Konular: - ALLAH İNANCI - İBADET KONUSUNDABİLGİLENELİM - HZ. MUHAMMED VE AİLE HAYATI - KUR’AN-I KERİM’İNTEMEL EĞİTİCİ NİTELİKLERİ - SEVİNÇ VE ÜZÜNTÜLERİMİZİ PAYLAŞALIM -VATANIMIZI VE MİLLETİMİZİ SEVİYORUZ CONTRIBUTE You can send anytype of writing, test questions and lecture notes [email protected] Content approved by our editors will be publishedwith the information of the sender. (Name, Surname, Social MediaAccounts, Website etc.) 2018-2019 Academic Year SupplementaryCourse Application Students can work in addition to school lessonsand repeat the application of the subject. Our application is ableto operate without INTERNET and it is completely FREE! If you likeour application, you can rate it to help us, or you can report yourproblems through your comments. Topics in Application: - ALLAHFAMILY - KNOWLEDGE ABOUT - HZ. MUHAMMAD AND FAMILY LIFE - BASICTRAINING QUALIFICATIONS OF QURAN-I KERIM - SHARE OUR JOY AND LOVE -WE LOVE OUR CITIZENS AND NATION
Sosyal Bilgiler - 6.SINIF 1.0 APK
e-Ders
2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Müfredatına Uygun YardımcıDersUygulaması Öğrencilerin okul derslerine ek olarakçalışabileceklerive tekrar yapabilecekleri konu anlatımıuygulaması. UygulamamızİNTERNETSİZ çalışabilmektedir ve tamamenÜCRETSİZDİR! Uygulamamızıbeğendiğiniz takdirde bize yardımcı olmakamacıyladerecelendirebilir veya karşılaştığınız sorunlarıyorumlarınızyoluyla iletebilirsiniz. Uygulama İçerisindeki Konular:- SosyalBilgiler Öğreniyorum - Yeryüzünde Yaşam - İpek YolundaTürkler -Ülkemizin Kaynakları - Ülkemiz ve Dünya - DemokrasininSerüveni -Elektronik Yüzyıl 2018-2019 Academic Year SupplementaryCourseApplication Students can work in addition to school lessonsandrepeat the application of the subject. Our application is abletooperate without INTERNET and it is completely FREE! If you likeourapplication, you can rate it to help us, or you can reportyourproblems through your comments. Topics in Application: -I'mLearning Social Studies - Life on Earth - Turks on Silk Road-Resources of our country - Our country and world - The AdventureofDemocracy - Electronic Century
Matematik - 10.SINIF 2.0 APK
e-Ders
2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Müfredatına Uygun YardımcıDersUygulaması Öğrencilerin okul derslerine ek olarakçalışabileceklerive tekrar yapabilecekleri konu anlatımıuygulaması. UygulamamızİNTERNETSİZ çalışabilmektedir ve tamamenÜCRETSİZDİR! Uygulamamızıbeğendiğiniz takdirde bize yardımcı olmakamacıyladerecelendirebilir veya karşılaştığınız sorunlarıyorumlarınızyoluyla iletebilirsiniz. Uygulama İçerisindeki Konular:- SAYMA -OLASILIK - FONKSİYONLARLA İŞLEMLER VE UYGULAMALARI -ANALİTİKGEOMETRİ - DÖRTGENELER VE ÇOKGENLER - İKİNCİ DERECEDENDENKLEMLER -POLİNOMLAR - ÇEMBER VE DAİRE - GEOMETRİK CİSİMLER2018-2019Academic Year Supplementary Course Application Studentscan work inaddition to school lessons and repeat the application ofthesubject. Our application is able to operate without INTERNET anditis completely FREE! If you like our application, you can rate ittohelp us, or you can report your problems through yourcomments.Topics in Application: - COUNTING - POSSIBILITY -OPERATIONS ANDAPPLICATIONS WITH FUNCTIONS - ANALYTICAL GEOMETRY -FOURS ANDCOLLECTIONS - SECONDARY EQUATIONS - POLINOMS - CIRCLE ANDAPARTMENT- GEOMETRIC BODIES
Animals Sounds - 2019 1.0 APK
e-Ders
→ ✔️ANIMAL SOUNDS 🔊: 🐶 🐱 🐭 🐹 🐰 🦊 🐻 🐼🐨 🐯 🦁 🐮 🐷 🐸 🐵 🙈 🙉 🙊 🐒 🐔 🐧 🐦 🐤🐣🐥 🦆🦅 🦉🦇 🐺 🐗 🐴 🦄 🐝 🐛 🦋 🐌 🐚 🐞 🐜 🦗 🕷 🦂 🐢 🐍 🦎 🦖 🦕 🐙 🦑 🦐 🦀 🐡 🐠 🐟 🐬 🐳 🐋🦈🐊 🐅 🐆 🦓 🦍 🐘 🦏🐪 🐫🦒 🐃 🐂 🐄 🐎 🐖 🐏 🐑 🐐 🦌 🐕 🐩 🐈 🐓 🦃 🕊 🐇 🐁 🐀 🐿 🦔🐉🐲🌳◕‿◕🌳◕‿◕🌳◕‿◕🌳◕‿◕🌳◕‿◕🌳 ★ A great educational app thatwillcontribute to the development of children (👦🏻 👧🏻). ★ ✔ Weoffersimple interface and ease of use with very small dimensions.👍Tedir Young children encounter new stimuli and experiencedifferentexperiences positively affect brain development andimprove theirintelligence. The images, sounds and names of theanimals theydon't know are like a fun game for them to learn. Inthis way, theydevelop the ability to relate images, sounds andnames and becomemore successful in perceiving their surroundings.Through ourapplication to teach the animal sounds and names andchildren touse the information of the animal to recognize the nameof theanimal and gives them the ability to recognize the name. 💯 ✔Theapplication is suitable for children and does not requireanypermission. It does not want to access your information(gallery,phone book, etc.) and does not use this information. ⛔️ ✔In Themain purpose of this practice, which makes greatcontributions tochild development, is to eliminate the curiosity ofindividuals whoare away from animals and have the opportunity toknow them and toreflect the sounds in nature directly to them. Indoing so, we arewith an app that appeals to both adults andchildren. (👨🏻👶🏻👩🏻) ✔Please send us your comments via email ore-mail address. (★★★★★)If you find our application useful, you cancontribute to us.
Loading...