1.1.4 / March 25, 2014
(3.8/5) (56)
Loading...

Description

Go back to ancient Sparta and try to findthepaired symbols to help your clan win this clash of clans.Trainyour mind skills to be the best warrior in this spartan war!Thisamazing memory game has a great graphics, challenging gameplayandunlimited amount of levels.

App Information Spartan Memory: Clash of Clans

 • App Name
  Spartan Memory: Clash of Clans
 • Package Name
  air.com.wiener.ClashOfMemories
 • Updated
  March 25, 2014
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.1.4
 • Developer
  Atom Games
 • Installs
  1,000 - 5,000
 • Price
  Free
 • Category
  Puzzle
 • Developer
 • Google Play Link

Atom Games Show More...

ASTMA 1.0.1 APK
Atom Games
Aplikacijo ASTMA je pripravilo podjetje MSD. Namenjena je vsemastmatikom, zdravnikom in zdravstvenim delavcem. Omogoča preprostobeleženje simptomov astme in vnašanje PEF meritev, hkrati pa ponujaodgovore na nekaj najbolj pogostih vprašanj v povezavi z astmo,njenimi simptomi in možnostmi zdravljenja.S pomočjo aplikacijeASTMA boste lažje sledili zdravljenju in jemanju zdravil, saj vasbo opomnik dnevno spominjal na vaša zdravila in vnašanje PEFmeritev. Enkrat tedensko pa vas bo lahko opozoril tudi opomnik zabeleženje vaših simptomov.V prihodnje načrtujemo aplikacijo ASTMArazvijati še naprej in jo nadgraditi z odsekom ALERGIJE.Aplikacijane zagotavlja in ne nadomešča medicinske stokovne pomoči. Za vsedodatne informacije o astmi in možnostih zdravljenja se posvetujtez vašim zdravnikom ali farmacevtom.Aplikacija ASTMA vsebuje:•Dnevnik beleženja simptomov s pomočjo vprašalnika o urejenostiastme in njegov tedenski opomnik• Graf za vnašanje PEF meritev innjegov opomnik (do 2x dnevno)• Informacije o astmi in zdravljenju•Odgovore na pogosta vprašanja• Opomnik prejemanja zdravil (večzdravil do 3x dnevno)Asthma is an application prepared by MSD. Itis intended for all people with asthma, physicians and health careprofessionals. Makes it easy to record asthma symptoms and enteringthe PEF measurements, but provides answers to some common questionsin relation to asthma, its symptoms and treatment options.With thehelp of applications ASTHMA help you keep track treatment andmedication, as you will remember on a daily reminder of yourmedicine and entering the PEF measurements. Once a week you will beable to alert a reminder to record your symptoms.In the future, weplan to develop an application ASTHMA continue and upgrade it witha section of allergies.The application does not guarantee and isnot a substitute 'professional medical assistance. For additionalinformation about asthma and treatment options, consult your doctoror pharmacist.ASTHMA The application shall include:• The audit logof symptoms using a questionnaire on the control of asthma and itsweekly reminder• Graph for entering PEF measurements and hisreminder (up to 2x daily)• Information about asthma and treatment•Answers to frequently asked questions• Reminder to receivemedication (multiple medications to 3x daily)
Spartan Memory: Clash of Clans 1.1.4 APK
Atom Games
Go back to ancient Sparta and try to findthepaired symbols to help your clan win this clash of clans.Trainyour mind skills to be the best warrior in this spartan war!Thisamazing memory game has a great graphics, challenging gameplayandunlimited amount of levels.
Loading...