3.7 / January 8, 2019
(4.4/5) (555)
Loading...

Description

- Learn Arabic by Speaking for travelers and beginners, LearningArabic could never be easier! - Over 1000+ Common Phrase verbs,vocabularies and sentences with native Pronunciation. - Extremelyuseful and Easy to Use. - Many everyday subjects with carefullycategorized. - Recorded and Compare your pronunciation. - Instantsearch for Phrases by English and Arabic. - Bookmark and manageyour favorites. - No Internet connection required, use it anytime,anywhere. - This app is a perfect travel companion when visitingArabic speaking countries and you don’t speak the language – andnobody understands yours.

App Information Speak Arabic

Speak Arabic Version History

Select Speak Arabic Version :
 • 1.0 (1)
 • Speak Arabic 1.0 APK File

  Publish Date: 2017 /2/8
  Requires Android: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  File Size: 13.3 MB
  Tested on: Android 4.3 (Jelly Bean, API: 18)
  File Sha1: af3e24457f57c4afdd042f57ab7c63f1bab32480
  APK Signature: a8786f19632e1a9d1b7c449755e034cb6c031162

59App Show More...

Learn Korean 3.6 APK
59App
- Learn Korean by Speaking for travelers and beginners, LearningKorean could never be easier! - Over 1000+ Common Phrase verbs,vocabularies and sentences with native Pronunciation. - Extremelyuseful and Easy to Use. - Many everyday subjects with carefullycategorized. - Recorded and Compare your pronunciation. - Instantsearch for Phrases by English and Korean. - Bookmark and manageyour favorites. - No Internet connection required, use it anytime,anywhere. - This app is a perfect travel companion when visitingKorean speaking countries and you don’t speak the language – andnobody understands yours.
Speak Arabic 3.7 APK
59App
- Learn Arabic by Speaking for travelers and beginners, LearningArabic could never be easier! - Over 1000+ Common Phrase verbs,vocabularies and sentences with native Pronunciation. - Extremelyuseful and Easy to Use. - Many everyday subjects with carefullycategorized. - Recorded and Compare your pronunciation. - Instantsearch for Phrases by English and Arabic. - Bookmark and manageyour favorites. - No Internet connection required, use it anytime,anywhere. - This app is a perfect travel companion when visitingArabic speaking countries and you don’t speak the language – andnobody understands yours.
Speak Cantonese HongKong Macao 3.7 APK
59App
- Learn Cantonese ( HongKong and Macao language) by Speaking fortravelers and beginners, Learning Cantonese could never be easier!- Over 2000+ Common Phrase verbs, vocabularies and sentences withnative Pronunciation. - Extremely useful and Easy to Use. - Manyeveryday subjects with carefully categorized. - Recorded andCompare your pronunciation. - Instant search for Phrases by Englishand Cantonese. - Bookmark and manage your favorites. - No Internetconnection required, use it anytime, anywhere. - This app is aperfect travel companion when visiting Cantonese speaking countriesand you don’t speak the language – and nobody understands yours.
Speak Thai 3.6 APK
59App
- Learn Thai by Speaking for travelers and beginners, Learning Thaicould never be easier! - Over 1000+ Common Phrase verbs,vocabularies and sentences with native Pronunciation. - Extremelyuseful and Easy to Use. - Many everyday subjects with carefullycategorized. - Recorded and Compare your pronunciation. - Instantsearch for Phrases by English and Thai. - Bookmark and manage yourfavorites. - No Internet connection required, use it anytime,anywhere. - This app is a perfect travel companion when visitingThai speaking countries and you don’t speak the language – andnobody understands yours.
Speak Spanish 3.6 APK
59App
- Learn Spanish by Speaking for travelers and beginners, LearningSpanish could never be easier! - Over 1000+ Common Phrase verbs,vocabularies and sentences with native Pronunciation. - Extremelyuseful and Easy to Use. - Many everyday subjects with carefullycategorized. - Recorded and Compare your pronunciation. - Instantsearch for Phrases by English and Spanish. - Bookmark and manageyour favorites. - No Internet connection required, use it anytime,anywhere. - This app is a perfect travel companion when visitingSpanish speaking countries and you don’t speak the language – andnobody understands yours.
Filipino Food Recipes 1.2 APK
59App
► Start cooking at home! Our apps helped many people to livehealthier and discover the taste of real food! ► Looking for themost famous and delicious Filipino Food Recipes? they are all herewith step by step instructions. ► Tons of recipe categories areready for you: including kids recipes, healthy recipes, dessertrecipes, main dishes, baking, cheese, chicken, appetizers, sidedishes, desserts, ethnic recipes, stews, soups, pasta, and desertdiet recipes. ► Features: • The most famous delicious recipes Withdetail information and instruction. • Incredibly simple to use, yetpowerful and attractive. • Organize your meals for special eventsby adding menus and recipes to the schedule. • Bookmark and manageyour favourite foods. • Share your favorite recipes with friendsand family.
Truyện Cổ Tích Audio Cây Khế 1.0 APK
59App
►Truyện với giọng đọc truyền cảm và những hình ảnh cổ tích từ cáccâu chuyện cổ thế giới vô cùng thân quen, sẽ giúp các bé tìm thấyniềm vui và học hỏi được nhiều bài học bổ ích giúp nuôi dưỡng tâmhồn bé bỏng của các bé. ►Với giọng kể ngọt ngào, êm đềm như lời rucủa bà, của mẹ, các nhân vật cổ tích thân quen như Bạch Tuyết vàBảy Chú Lùn, Cô Bé Choàng Khăn Đỏ.. bước ra và đi vào trong giấcngủ tuyệt vời của bé đấy! Ngủ ngoan, ngoan nhé bé yêu! ►Đây làAudio Application được biên tập công phu dành riêng cho các béthiếu nhi, như một thế giới cổ tích thần tiên thu nhỏ ngay trêniPhone, iPad, iPod, giúp cho ba mẹ và bé có những phút giây thưgiãn cùng nhau – “bé vui vẻ, cả nhà hạnh phúc”►Chức Năng • Đọctruyện cố tích cho bé, ru bé ngủ • Tự động đọc truyện, bé khám phácâu chuyện • Giao diện đơn giản, trực quan, bé có thể tự mình khámphá thế giới thần tiên.► inspiring stories with voices and imagesfrom the fairy tale world extremely familiar, will help kids findfun and learned many useful lessons to help nourish baby's soul thebaby.► With a sweet voice telling, gentle as lullabies her mother,the fairy familiar characters like Snow White and the Seven Dwarfs,Red scarf girl .. step out and go to sleep in that baby's awesome!Sleep good, good girl baby!► This is the Audio Applicationmeticulously edited specifically for young children, like a fairyworld right thumbnail on iPhone, iPad, iPod, help for parents andbaby relaxed moments together - "happy baby, happy family"►Leaders• Read fairy baby, lull baby to sleep• Automatic reading,exploring little story• Simple interface, intuitive, she canexplore on their own fantasy world.
Sự Tích 12 Con Giáp 1.0 APK
59App
►Truyện với giọng đọc truyền cảm và nhữnghìnhảnh cổ tích từ các câu chuyện cổ thế giới vô cùng thân quen,sẽgiúp các bé tìm thấy niềm vui và học hỏi được nhiều bài học bổíchgiúp nuôi dưỡng tâm hồn bé bỏng của các bé.►Với giọng kể ngọt ngào, êm đềm như lời ru của bà, của mẹ, cácnhânvật cổ tích thân quen như Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn, Cô BéChoàngKhăn Đỏ.. bước ra và đi vào trong giấc ngủ tuyệt vời của béđấy!Ngủ ngoan, ngoan nhé bé yêu!►Đây là Audio Application được biên tập công phu dành riêng chocácbé thiếu nhi, như một thế giới cổ tích thần tiên thu nhỏ ngaytrêniPhone, iPad, iPod, giúp cho ba mẹ và bé có những phút giâythưgiãn cùng nhau – “bé vui vẻ, cả nhà hạnh phúc”►Chức Năng• Đọc truyện cố tích cho bé, ru bé ngủ• Tự động đọc truyện, bé khám phá câu chuyện• Giao diện đơn giản, trực quan, bé có thể tự mình khám phá thếgiớithần tiên.
Loading...