1.1.1 / September 22, 2014
(4.2/5) (130)
Loading...

Description

Året är 2014 och ett ödesval närmar sig...Alliansen har sålt ut vårgemensamma välfärd för underpris till riskkapitalister, som genomkryphål skickar våra skattepengar från skola, vård och omsorg tillsina egna fickor, via skatteparadis.Privatiseringsivern har gåttför långt och det är dags att sätta stopp för galenskapen och setill att skattepengarna används till det de är till för -utbildning, vård och omsorg - inte vinst!Spela som en av deröd-gröna partiledarna och sparka ut riskkapitalisterna ur skolan,äldrevården och apoteken. Ta samtidigt tillbaka de stulnaskattemiljarderna till välfärden, där de hör hemma.Spelet ärutvecklat av Folkets Kulturbyrå, en partipolitiskt obunden ideellförening som verkar för ett mer gemensamt samhälle.The year is2014, and a ödesval approaching ...The Alliance has sold out ourcommon welfare to undervalue to venture capitalists, who throughloopholes send our tax money from the education, health and care oftheir own pockets through tax havens.Privatization eagerness hasgone too far and it is time to stop the madness and ensure that taxmoney is used for what they are for - education, health and socialcare - not profit!Play as one of the red-green party leaders andkick out the venture capitalists from school, elderly care andpharmacies. Take while back the stolen treasure billion to welfare,where they belong.The game is developed by the People's CulturalBureau, an independent non-profit organization working for a moreshared society.

App Information Spelet om Välfärden

 • App Name
  Spelet om Välfärden
 • Package Name
  org.folketskulturbyra.speletomvalfarden
 • Updated
  September 22, 2014
 • File Size
  21M
 • Requires Android
  Android 2.0 and up
 • Version
  1.1.1
 • Developer
  Folkets Kulturbyrå
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
 • Google Play Link

Folkets Kulturbyrå Show More...

Spelet om Välfärden 1.1.1 APK
Året är 2014 och ett ödesval närmar sig...Alliansen har sålt ut vårgemensamma välfärd för underpris till riskkapitalister, som genomkryphål skickar våra skattepengar från skola, vård och omsorg tillsina egna fickor, via skatteparadis.Privatiseringsivern har gåttför långt och det är dags att sätta stopp för galenskapen och setill att skattepengarna används till det de är till för -utbildning, vård och omsorg - inte vinst!Spela som en av deröd-gröna partiledarna och sparka ut riskkapitalisterna ur skolan,äldrevården och apoteken. Ta samtidigt tillbaka de stulnaskattemiljarderna till välfärden, där de hör hemma.Spelet ärutvecklat av Folkets Kulturbyrå, en partipolitiskt obunden ideellförening som verkar för ett mer gemensamt samhälle.The year is2014, and a ödesval approaching ...The Alliance has sold out ourcommon welfare to undervalue to venture capitalists, who throughloopholes send our tax money from the education, health and care oftheir own pockets through tax havens.Privatization eagerness hasgone too far and it is time to stop the madness and ensure that taxmoney is used for what they are for - education, health and socialcare - not profit!Play as one of the red-green party leaders andkick out the venture capitalists from school, elderly care andpharmacies. Take while back the stolen treasure billion to welfare,where they belong.The game is developed by the People's CulturalBureau, an independent non-profit organization working for a moreshared society.
Loading...