1.5 / March 7, 2019
(5.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

เป็นบริษัทที่บริการให้คำปรึกษา ISO และ BCMเน้นจัดทำและปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารงานของท่านให้มีประสิทธิภาพมีความเป็นสากล แบบ 360 องศา ในทุกด้านอย่างประสมประสานเพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน สเปลนดิด คอนซัลแทนท์ทีมงานมีความชำนาญและประสบการณ์การบริหารองค์กรขนาดใหญ่เป็นผู้บริหารระดับสูง เป็นที่ปรึกษา อาจารย์มหาวิทยาลัยและมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจ ซึ่งประสบการณ์แต่ละท่านที่สั่งสม ถึง30 ปี เคยผ่านปัญหาต่างๆที่ ท่านๆเจออยู่มากมายใช้หลักวิชาอย่างประสมประสาน ทุกด้าน จนเอาชนะปัญหาต่างๆ ได้เราเชื่อมั่นในทีมงานมืออาชีพของเราช่วยให้องค์กรท่านพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ ด้วยความมุ่งมั่นของผู้บริหารในการปฏิวัติแนวทางการให้คำปรึกษารูปแบบใหม่ที่เน้นการสร้างจิตสำนึกแห่งการพัฒนาให้กับพนักงานภายในองค์กรทุกระดับรวมไปถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการปรับปรุงองค์กรของลูกค้าด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการที่เราได้สร้างความร่วมมือกับสถาบันรับรองมาตรฐานสากลระดับนานาชาติ มีการนำเอาวิทยาการความรู้ใหม่ๆที่ ทันสมัยและการพัฒนา หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลภายในระยะเวลาไม่นาน เราจึงได้รับความไว้วางใจ จากบริษัทชั้นนำต่างๆในประเทศไทยให้เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำระบบคุณภาพและระบบบริหารตามมาตรฐานสากลอื่นๆรวมทั้งยังได้รับความไว้วางใจในการจัดฝึกอบรมสัมมนาให้กับ องค์กรต่างๆจำนวนมากมาย A company that provides consulting and ISO BCM focuseson the preparation and improvement of the management system to beeffective. There is a universal 360 in combination with all sides.To achieve a sustainable competitive advantage.     The Splendid Consultancy Servicesteam has the expertise and experience of a larger organization. Asenior executive As a consultant university professors Andexperience in the business. The experience gained through 30 yearseach had various problems. You meet so many Using a combination ofall sides to overcome the difficulties we have confidence in ourteam of professionals. It helps organizations create sustainabledevelopment.            Withthe commitment of the management. In a revolutionary approach toconsultation on the new model. Raising awareness of development foremployees at all levels within the organization, including theinvolvement of top management. To improve the culture of theorganization. Customer Self continued. As well as that, we haveestablished partnerships with accredited institutions.International standards Bringing modern science, new knowledge anddeveloping effective course. and effectiveness Within a short timeWe have been entrusted. From leading companies Counsel in thepreparation of quality systems and systems. Management standards,etc. It also has been entrusted to organize training seminars forthe organization of many.

App Information Splendid Consultant

 • App Name
  Splendid Consultant
 • Package Name
  com.keeate.app92dde9e82528be4c6e21646a7bb42bae23df121e
 • Updated
  March 7, 2019
 • File Size
  7.1M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.5
 • Developer
  Splendid Consultant
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
 • Google Play Link

Splendid Consultant Show More...

Splendid Consultant 1.5 APK
เป็นบริษัทที่บริการให้คำปรึกษา ISO และ BCMเน้นจัดทำและปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารงานของท่านให้มีประสิทธิภาพมีความเป็นสากล แบบ 360 องศา ในทุกด้านอย่างประสมประสานเพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน สเปลนดิด คอนซัลแทนท์ทีมงานมีความชำนาญและประสบการณ์การบริหารองค์กรขนาดใหญ่เป็นผู้บริหารระดับสูง เป็นที่ปรึกษา อาจารย์มหาวิทยาลัยและมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจ ซึ่งประสบการณ์แต่ละท่านที่สั่งสม ถึง30 ปี เคยผ่านปัญหาต่างๆที่ ท่านๆเจออยู่มากมายใช้หลักวิชาอย่างประสมประสาน ทุกด้าน จนเอาชนะปัญหาต่างๆ ได้เราเชื่อมั่นในทีมงานมืออาชีพของเราช่วยให้องค์กรท่านพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ ด้วยความมุ่งมั่นของผู้บริหารในการปฏิวัติแนวทางการให้คำปรึกษารูปแบบใหม่ที่เน้นการสร้างจิตสำนึกแห่งการพัฒนาให้กับพนักงานภายในองค์กรทุกระดับรวมไปถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการปรับปรุงองค์กรของลูกค้าด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการที่เราได้สร้างความร่วมมือกับสถาบันรับรองมาตรฐานสากลระดับนานาชาติ มีการนำเอาวิทยาการความรู้ใหม่ๆที่ ทันสมัยและการพัฒนา หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลภายในระยะเวลาไม่นาน เราจึงได้รับความไว้วางใจ จากบริษัทชั้นนำต่างๆในประเทศไทยให้เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำระบบคุณภาพและระบบบริหารตามมาตรฐานสากลอื่นๆรวมทั้งยังได้รับความไว้วางใจในการจัดฝึกอบรมสัมมนาให้กับ องค์กรต่างๆจำนวนมากมาย A company that provides consulting and ISO BCM focuseson the preparation and improvement of the management system to beeffective. There is a universal 360 in combination with all sides.To achieve a sustainable competitive advantage.     The Splendid Consultancy Servicesteam has the expertise and experience of a larger organization. Asenior executive As a consultant university professors Andexperience in the business. The experience gained through 30 yearseach had various problems. You meet so many Using a combination ofall sides to overcome the difficulties we have confidence in ourteam of professionals. It helps organizations create sustainabledevelopment.            Withthe commitment of the management. In a revolutionary approach toconsultation on the new model. Raising awareness of development foremployees at all levels within the organization, including theinvolvement of top management. To improve the culture of theorganization. Customer Self continued. As well as that, we haveestablished partnerships with accredited institutions.International standards Bringing modern science, new knowledge anddeveloping effective course. and effectiveness Within a short timeWe have been entrusted. From leading companies Counsel in thepreparation of quality systems and systems. Management standards,etc. It also has been entrusted to organize training seminars forthe organization of many.
Loading...