3.0.35.91 / August 1, 2018
(4.3/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Språktidningen skriver om allt som har med alla språk att göra. Vigör det högt och lågt, kort och långt, roligt och provocerande. Ien och samma tidning ryms både avancerad populärvetenskap ochlättsamma reportage. Här finns kontroverser, kuriosa och konkretaskrivråd. Här hittar du flera sidor med frågor & svar om bådesvenska och engelska. Dessutom ger experter praktiska tips för allamöjliga och omöjliga skrivsituationer.Language Magazine writesabout everything associated with all languages ​​to do. We make ithigh and low, short and long, funny and provocative. In the samejournal contained both advanced popular science and lightheartedstories. There is controversy, curiosities and practical printline. Here you will find several pages of questions & answersabout both Swedish and English. In addition, experts Practical tipsfor all possible and impossible writing situations.

App Information Språktidningen

 • App Name
  Språktidningen
 • Package Name
  se.spraktidningen
 • Updated
  August 1, 2018
 • File Size
  68M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  3.0.35.91
 • Developer
  Vetenskapsmedia i Sverige AB
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
  Box 1191 111 91 Stockholm
 • Google Play Link

Vetenskapsmedia i Sverige AB Show More...

Språktidningen 3.0.35.91 APK
Språktidningen skriver om allt som har med alla språk att göra. Vigör det högt och lågt, kort och långt, roligt och provocerande. Ien och samma tidning ryms både avancerad populärvetenskap ochlättsamma reportage. Här finns kontroverser, kuriosa och konkretaskrivråd. Här hittar du flera sidor med frågor & svar om bådesvenska och engelska. Dessutom ger experter praktiska tips för allamöjliga och omöjliga skrivsituationer.Language Magazine writesabout everything associated with all languages ​​to do. We make ithigh and low, short and long, funny and provocative. In the samejournal contained both advanced popular science and lightheartedstories. There is controversy, curiosities and practical printline. Here you will find several pages of questions & answersabout both Swedish and English. In addition, experts Practical tipsfor all possible and impossible writing situations.
Modern Psykologi 3.0.148.110 APK
I Modern Psykologi kan du läsa om hur vi människor känner, tänkeroch beter oss. Du får de senaste rönen inom psykologi ochhjärnforskning, tillsammans med fördjupande reportage om forskning,kultur och samhälle. In modern psychology, you can read about howpeople feel, think and behave. You get the latest advances inpsychology and brain research, along with in-depth reports onresearch, culture and society.
Loading...