1.2 / February 27, 2019
(5.0/5) (2)
Loading...

Description

SPS Fan танд дэлхийн болон дотоодын спортын мэдээ, мэдээллийг нэгдороос цаг алдалгүй авах боломжийг өгч байна. Мэдээ мэдээллээсгадна NBA, Premier League болон дэлхийн бусад шилдэг лигүүдийнбичлэг, тоймыг үзээрэй. Мөн Монголын шилдэг спортын сэтгүүлч,тайлбарлагчдын бичсэн мэдээ, нийтлэлийг танд хүргэнэ. 
Түүнээсгадна та SPS HD ТВ-ын хөтөлбөрийг шууд хүлээн авч үзэх боломжтой.SPS Fan gives you the opportunity to get instant news andinformation on the world and local news from time to time. Inaddition to the news, see the NBA, Premier League and otherworld-class leagues. You will also get news and articles written byMongolian sports journalists and commentators. You can also viewthe SPS HD TV program directly.

App Information SPS Fan

Mongol iD Show More...

redpoint mongolia 3.0.1 APK
Mongol iD
РэдПойнт хамтарсан урамшуулалын хөтөлбөр гэж юу вэ? РэдПойнтурамшуулалт хөтөлбөр нь хамтран хэрэгжүүлж буй байгууллагуудынүнэнч хэрэглэгчээ урамшуулах зорилготой , үнийн дүнд суурилсанурамшуулалт оноо олгох хөтөлбөр юм. РэдПойнт оноог хаанаас хэрхэнцуглуулах вэ? Одоогийн байдлаар РэдПойнт лояалти хөтөлбөрийг дараахбайгууллагууд хамтран хэрэгжүүлж байна. Үүнд: Хасбанк - Хэрэглэгчта өөрийн Хасбанкны картаар Хасбанкны Пос терминалд заасангазаруудад худалдан авалт хийж картаа уншуулсан тохиолдолдгүйлгээний 100 төгрөг тутамд 1 РэдПойнт оноо автоматаар орох болно.PC mall - Pc mall дэлгүүрийн дурын салбар дээр хийгдсэн худалданавалтын 100 төгрөг тутам 1 РэдПойнт оноо Юнигаз - Юнигазын дурынсалбар дээр хийгдсэн худалдан авалтын 100 төгрөг тутам 4 РэдПойнтоноо (хувь хүн), 8 РэдПойнт оноо (байгууллага) МАS - МАS замынхажуугийн үйлчилгээг авснаар үнийн дүнгийн 100 төгрөг тутамд 1РэдПойнт оноо Nitro B коффе шоп - Нитро Б коффе шопоос худалданавалт хийж үнийн дүнгийн 100 төгрөг тутамд 1 оноо Петровис -Петровисийн дурын шатахуун түгээх станц дээр хийсэн худалданавалтын 100 төгрөг тутам 1 РэдПойнт оноо Петромарт - Петромартындурын салбар дээр хийсэн худалдан авалтын 100 төгрөг тутам 1РэдПойнт оноо Цуглуулсан РэдПойнтоо хэрхэн бүртгүүлэх вэ? РэдПойнтоноогоо хэрэглэгч зөвхөн аппликейшн ашиглан бүртгүүлэхболомжтой.РэдПойнт аппликейшн дээр бүртгүүлсэн төлбөрийн картаархудалдан авалт хийсэн тохиолдолд бэлэн бус гүйлгээний онооавтоматаар орох болно. Петромарт-н хувьд зөвхөн бэлэн бус буюутөлбөрийн картын гүйлгээнд оноо орно. Хасбанк-н хувьд Рэдпойнтолгох тэмдэглээ бүхий мерчант дээр хийсэн хэрэглэгчийн Рэдпойнтодбүртгэлтэй картаар гүйлгээ хийсэн үед ажлын 2-3 хоногийн дотор онооорно. Та РэдПойнтоороо хэрхэн үйлчилгээ авах вэ? ЦуглуулсанРэдПойнт оноогоороо онлайн дэлгүүрээр худалдан авалт хийх, үзвэрүйлчилгээний тасалбар авах зэрэг олон үйлчилгээг аппликейшн-рдамжуулан авахаас гадна бусад хамтрагч байгууллагуудаарүйлчлүүлэхдээ оногоо ашиглах боломжтой. Жишээ нь: Петромартаасбүртгэлтэй картаа ПОС терминалд уншуулан газар дээр нь оноогоозарцуулах боломжтой. ШИНЭ БОЛОМЖУУД RedPoint нь зөвхөн худалданавалт хийх хэсгээс гадна өөр олон сонирхолтой цэстэй болсон. Үүнд,шинэчлэгдсэн хайлт буюу байгууллага, хувь хүн, Hot Deal, аргахэмжээ, эдгээрийн байршил гэх мэт бүхий л мэдээллийг хайх боломжийголгосон хэсэг багтсан нь апп-ийг ашиглахад улам хялбар болсон.Түүнчлэн Maps цэсийг ашиглан газрын зургаас хайлт хийж аливаабайгууллагын хямдрал, урамшууллын мэдээлэл, цагийн хуваарь, холбообарих утас, зайн тооцоолол зэргийг харах боломжтой.
Надад ойр (Nadad oir) 1.0.9 APK
Mongol iD
Надад ойрТаны өдөр тутмын хөтөчӨөрт ойрхон хэрэгцээт цэгүүдийнмэдээллийг хурдан олох боломжЭнэхүү аппликейшн нь Улаанбаатар хотынхэмжээнд үйл ажиллагаа идэвхитэй явуулж буй 17000 ААН-ыг ангиланхэрэглэгч таны өдөр тутмын хэрэгцээнд зориулан танд ойрбайгууллагын -Хаягын мэдээлэл -Ажиллах цагийн хуваарь -Үйлажиллагааны чиглэлийн мэдээллийг өгөх болно. Мөн цаг агаарын мэдээхарах, өөрийн сонгосон газартаа хүрэх замаа олоход туслах MINUMAP-дтулгуурлан хийсэн Надад ойр аппликейшн бэлэн боллоо.
SPS Fan 1.2 APK
Mongol iD
SPS Fan танд дэлхийн болон дотоодын спортын мэдээ, мэдээллийг нэгдороос цаг алдалгүй авах боломжийг өгч байна. Мэдээ мэдээллээсгадна NBA, Premier League болон дэлхийн бусад шилдэг лигүүдийнбичлэг, тоймыг үзээрэй. Мөн Монголын шилдэг спортын сэтгүүлч,тайлбарлагчдын бичсэн мэдээ, нийтлэлийг танд хүргэнэ. 
Түүнээсгадна та SPS HD ТВ-ын хөтөлбөрийг шууд хүлээн авч үзэх боломжтой.SPS Fan gives you the opportunity to get instant news andinformation on the world and local news from time to time. Inaddition to the news, see the NBA, Premier League and otherworld-class leagues. You will also get news and articles written byMongolian sports journalists and commentators. You can also viewthe SPS HD TV program directly.
ASEM11 1.0 APK
Mongol iD
What is ASEM?The Asia-Europe Meeting (ASEM) is an informal processof dialogue and cooperation bringing together the 28 European Unionmember states, 2 other European countries, and the European Unionwith 21 Asian countries and the ASEAN Secretariat. The ASEMdialogue addresses political, economic and cultural issues, withthe objective of strengthening the relationship between our tworegions, in a spirit of mutual respect and equal partnership.Whatis ASEM Summit?The ASEM Summit is a biennial meeting between theHeads of State and Government, the President of the EuropeanCouncil, the President of the European Commission, and theSecretary-General of the Association of Southeast Asian Nations(ASEAN).When is the 11th ASEM Summit going to be organized?The 11thASEM Summit is going to be organized in Ulaanbaatar, Mongolia onJuly 15-16, 2016.When did this international forum begin?Theinitial ASEM partnership in 1996 consisted of 15 EU member statesand 7 ASEAN member states plus China, Japan, Korea and the EuropeanCommission.ASEM saw the first enlargement in 2004 during the5thASEM Summit (ASEM5) in Hanoi (Viet Nam), where the 10 new EU MemberStates (Cyprus, the Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia,Lithuania, Malta, Poland, Slovakia, Slovenia) and 3 new ASEANcountries (Cambodia, Laos, Myanmar) became officially part of theASEM process. The second round of enlargement in 2008 during the7th ASEM Summit (ASEM7) in Beijing (China) brought in 6 newmembers: Bulgaria, India, Mongolia, Pakistan, Romania, and theASEAN Secretariat, increasing total ASEM membership to 45 partners.In October 2010, the 8th ASEM Summit (ASEM8) of Heads of Governmentand State in Brussels (Belgium) welcomed 3 new member states to theASEM process. (Australia, New Zealand, and Russia). This thirdround of enlargement increased total ASEM membership to 48partners. In November 2012, during the 9th ASEM Summit (ASEM9) ofHeads of Government and State in Vientiane (Lao PDR), Bangladesh,Norway, and Switzerland officially joined. This round ofenlargement brought total ASEM membership to 51 partners. Thelatest round of enlargement during the 10th ASEM Summit (ASEM10) inOctober 2014 in Milan (Italy) welcomed Croatia to the Europeanside, and Kazakhstan to the Asian side. This brings the total ASEMmembership to 53 partners.
Ѳглѳѳний сонин 1.0 APK
Mongol iD
Өглөөний сонин монголын өдөр тутмын сонин.Нийгмийн бүхий лсалбарынүнэн зөв, тэнцвэртэй мэдээ, сэтгүүл зүйн эрэн сурвалжлахтөрлөөрбичсэн мэдээллүүдийг хамгийн түрүүнд олж авах болно.
MEForum 2017 1.0 APK
Mongol iD
Монгол Улс 13 дугаар зууны тэртээгээс эхлэн хууль, дүрэмбатлах,бодлогын асуудлуудаа шийдэхдээ нээлттэй хуралдаанаархэлэлцэж ирсэнуламжлалтай бөгөөд Британи улсын Магна Карта-гаас 9жилийн өмнөтүүхэнд тэмдэглэгдсэн анхны Хуралдай буюу чуулгауулзалтыгхуралдуулж анхны Их Засаг Үндсэн хуулийг баталж, Их МонголУлсынхаанаар Чингис хааныг өргөмжилж байсан билээ. Энэ цаг үеэсхойш улсорны өмнө тулгарсан аливаа асуудлыг бодлогоболовсруулагчдын дунднээлттэй хурлаар хэлэлцүүлэг явуулах замаарзохион байгуулдагболсон юм. Эдийн засгийн чуулга уулзалтыг МонголУлсад зохионбайгуулах нь Монгол Улсын хувьд ч, гадаад дотоодынбизнесэрхлэгчдэд ч чухал ач холбогдолтой үйл ажиллагаа болж байгааюм.Хөгжлийн асуудлаар бодлого боловсруулагчид, бизнес эрхлэгчнар,эрдэмтэн судлаачдын дунд хэлэлцүүлэг зохион байгуулж,бодлогынзөвлөмж гаргаж байгаагаар онцлогтой. Чуулга уулзалтадүндэснийбодлого боловсруулагчид буюу Засгийн газар, УИХ,Ерөнхийлөгчийнтамгын газрын төлөөлөл, аймаг, нийслэлийн Засаг дарганар,бизнесийн төлөөлөл, эрдэмтэн судлаачид, иргэний нийгэм,хэвлэлмэдээллийнхэн оролцох юм. Чуулга уулзалт нь ил тод,нээлттэйхэлэлцүүлгийг зохион байгуулахад ихээхэн анхаарч, чуулгауулзалтынтухай мэдээллийг телевиз, интернэт болон хэвлэлмэдээллийнхэрэгслээр өргөнөөр нэвтрүүлж олон нийтэд хүргэх юм. Мөннэр хүндбүхий зочдыг оролцуулсан хэвлэлийн бага хурал зохионбайгуулахынзэрэгцээ олон улсын болон Монголын томоохон хэвлэлмэдээллээрЧуулга уулзалтын талаархи мэдээллийг дамжуулна. Чуулгауулзалт ньнэгдсэн хуралдаан, салбар хуралдаан, компаниудынтанилцуулга,компаниудын зөвлөлдөх уулзалт, хөрөнгө оруулагчдынтөслийн илтгэл,Ажлын хэсгийн хуралдаан, хоёр талын уулзалт зэрэголон хэлбэрээрявагдана. Чуулга уулзалт нь бодлогын гол асуудлаарнэгдсэн дүгнэлт,бодлогын зөвлөмж гаргах бөгөөд цаашид жил бүрийн 2дугаар сард“Монголын Эдийн засгийн форум" Төрийн бус байгууллага угаргахэмжээг зохион байгуулдаг болно. “Монголын Эдийн засгийнфорум"Төрийн бус байгууллага нь жил бүрийн чуулга уулзалтыгболоннээлттэй хэлэлцүүлэгийг бүх түвшинд зохион байгуулж байхүүрэгбүхий олон талын оролцоог хангасан улс төрийн аливаа хүчнээсхараатбус бие даасан төрийн бус байгууллага байх юм.
Petrovis card 1.0 APK
Mongol iD
Петровис карт
Loading...