1.0 / May 30, 2016
(4.5/5) (23)

Description

statue throwing a rock

App Information statue throwing a rock

 • App Name
  statue throwing a rock
 • Package Name
  com.put.yikmaca
 • Updated
  May 30, 2016
 • File Size
  15M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  EHLİ SÜNNET
 • Installs
  100 - 500
 • Price
  Free
 • Category
  Casual
 • Developer
 • Google Play Link

EHLİ SÜNNET Show More...

Emsile Kitabı 1.0 APK
EHLİ SÜNNET
Medrese Usulü Arapça okuyanların ilk açtığıkitaptır Emsile. Kesinlikle bir hocanın eğitimi altındaokunmalıdır. Yoksa hiçbirşey anlaşılamaz. Arapça'yı bu usulleokuyanların arap diline hakimiyeti daha fazla olur.Who read the book firststarted Arabic Madrasa Emsile Procedure. Definitely read under theinstruction of a teacher. If there is nothing to be understood.Readers of this procedure becomes more and more dominated by ArabicArabic language.
DUALAR - Dua aramaya son 1.0 APK
EHLİ SÜNNET
Dualar Programıyla karşınızdayız. İnşaAllah buprogram sayesinde internetten dua arama sorununu büyük ölçüdeazaltmış olacağız.Programımızda 5 ana başlıkta 50 dua bulunuyor.Günlük okunan dualar,İhtiyaç duaları,Mubarek gün ve geceler,Sığınma ve korunma duaları,Annelere özel dualar.Rızık genişliği ve zenginlik dualarından tutun da doğacakçocuğun ahlaklı olmasına kadar bir çok dua mevcut. İnanarakyaparsak kabul olacaktır.Dualar resim formatında eklenmiştir. Telefonunuzu geniş ekranaçevirdiğiniz zaman yazılar daha raat okunabilmektedir.Sizin de tavsiyeleriniz "bu dua olsa daha iyi olur" diyeceğinizdualar varsa yorum olarak yazın, güncellemeyle eklemeye çalışırızinşaAllah.Bizleri de dualarınızda eksik etmeyin.http://www.ihvanlar.net*Not: Program yüklerken istenen izinlerin bizimle alakasıyoktur...We are here with theprayer program. Insha Allah, this program will be reduced to alarge extent thanks to the prayer calls from the internet problem.Our program has 50 prayer in 5 main headings.Daily prayers areNeed prayers,Mubarek day and night,Asylum and protection prayers,Mother special prayers.   Hold the width of sustenance and wealthpraying to be a lot of prayer present morals of the child to beborn. Believing that we do will be accepted.Prayers have been added to the picture format. When you turnyour phone widescreen articles can be read more raat.You are also advised "Although this prayer is better" as thecomment if you say prayers, we try to add updating insha'Allah.  We also do not skimp on your prayer.http://www.ihvanlar.net* Note: There is nothing to do with us the required permissionswhen installing the program ...
İbretli Dini Hikayeler 1.0 APK
EHLİ SÜNNET
Dini hikaye ve kıssalar programımızı sizleresunuyoruz. Geliştirmeye çalışacağımız programımızda şimdilik 50yaşanmış hikaye bulunuyor. Programımızı geliştirerek yüzlercesiniekleyeceğiz inşaAllah...We offer you our programfor religious stories and parables. We try to improve our programnow has 50 experienced story. Insha'Allah we will add hundreds ofimproving our program ...
Hutbeler 1.0 APK
EHLİ SÜNNET
Hiç ummadığınız bir yerde hazırlıksızyakalandınız ve hutbeye çıkmak zorunda kaldınız. Endişelenmeyin,korkmayın. Hutbeler programı yanınızda.Diyanet ile yüzde yüz uyumlu, okuduğunuz zaman hiçbir problemyaşamayacağınız muhtelif konulardaki hutbeler elinizinaltında...Hutbeler programı ihvanlar.net sitemiz tarafındanhazırlanmıştır. Hızlı bir şekilde yaptığımız programgeliştirilecek, daha bir çok konu hakkında hutbelereklenecektir.Dualarınızı ve desteklerinizi esirgemeyiniz...Caught off guard in aplace you never thought possible, and you had to go Khutbah. Do notworry, do not be afraid. Sermons program with you.Religious hundred percent compatible with, you will not have anyproblems when you read sermons various issues at hand ...Ihvanlar.net program prepared by our sermons. Our program willbe developed quickly, a lot more will be added to sermons on thesubject.Esirgemeyiniz your prayers and your support ...
Mahmud Efendi Hazretleri 3.0 APK
EHLİ SÜNNET
Türkiye'nin Müslümanlar açısından en sancılızamanlarında yaptığı irşad faaliyetleri ve yetiştirdiği talebelerleİslamın, İlmin ve Ehli Sünnet Müslümanların yeniden canlanmasınavesile olan Mahmud Efendi Hazretlerini tanıyalım...Muslims in Turkey interms of its spiritual and moral activities and trained students ofthe most painful times of Islam, which is instrumental in therevival of knowledge and Sunni Muslims Mahmud Efendi BeatitudeGetting to know ...
Maksud Kitabı Arapça Türkçe 1.0 APK
EHLİ SÜNNET
Maksud Kitabı ile karşınızdayız.Emsile,https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_ismailaga_info.EmsileBinahttps://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_ismailaga_info.BinaKitabından sonra Maksud kitabını sizlere sunuyoruz.Orjinal Arapça ve Türkçe açıklamaları...UYARI: Türkçe ders bölümünde yaklaştırmak için ikiparmağınızlazoom yapıp tekrar geri bırakın. Geniş ekrandabakarsanız daha iyiistifade edersiniz...Desteklerinizi esirgemeyin...Here we are withMaksudbook.Emsilto,https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_ismailaga_info.emsiltoBuildinghttps://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_ismailaga_info.btoWe offer you the Maksud book after book.The original Arabic and Turkish releases ...WARNING: make two finger zoom to zoom in Turkish section ofthecourse leave again. You will better benefit if you look at thewidescreen ...Withhold your support ...
İhvanlar.net Pro 1.3.5.247 APK
EHLİ SÜNNET
İsmailağa Cemaatinem mensub ihvanlarının hizmet verdiğiwww.ihvanlar.net Sitemiz bu uygulama ile İsmailağa Cemaatihaberlerini ve Ehli Sünnet müdafaasını android platformunataşıyor...Bildiğiniz gibi milyonlarca insanın kullandığı ve her angelişerek genişleyen bir platform var. Ve bu platformda maalesefbiz yokuz. Bu bizim ayıbımızdır, kusurumuzdur…Biz ihvanlar.net ekibi olarak bu açığı kapatmaya karar verdik veçok profesyonelce de olmasa bilgi aktaracak seviyede programgeliştirmeye başladık. Böylelikle Cemaatimizin üzerine düşen buvebali de kaldırmış olacağız…Program kusursuz çalışmaktadır. Online olduğu için yüklenmesiinternet hızı ile ile alakalıdır. Ancak bazen sitemize saldırılaryapılmakta ve erişim engellenmektedir. Böyle bir durumdayapacağımız çok da bir şey yoktur.VİDEO BÖLÜMÜVideo veya sohbet açarken telefonu geniş ekrana çevirmeniz videoyudaha iyi izleminizi sağlayacaktır.Sohbetler bölümünde "menu" tuşundan kategorilere ulaşabilir,Ehli sünnet hocalara ve konulara göre videolarılisteleyebilirsiniz.SİTEYE GİRİŞSiteye giriş kısmında son yazılara ve önemli kategorilereulaşabilirsiniz...Daha sonraki projelerimizden bazıları şöyle:- İnternete ihtiyaç duymadan çalışan EHLİ SÜNNET TEMEL AKAİDDERSLERİ- İnternetsiz çalışan MAHMUD EFENDİ HAZRETLERİ TANITMAPROGRAMI- İnternetsiz çalışan DELİLLERİ İLE TASAVVUF VE TARİKAT- İnternetsiz çalışan DUALAR- İnternetsiz çalışan Azəricə, English, Fransızca ve Arapçadillerinde EHLİ SÜNNET İTİKAT KONULARI- Online Cübbeli Hoca Sohbetleri, sohbetlere kolay erişim ve soneklenen sohbeti izleyebilme…- Online Ehli Sünnet Hocalardan sohbetler (sohbet.ihvanlar.net)Bunlarla birlikte daha bir çok projemiz var. Ama ilk etaptabunları gerçkeleştirmek istiyoruz…İsmailağaCemaatine ihvan those of my men be served with this applicationwww.ihvanlar.net our site İsmailağa Congregation news and Sunnidefense is carrying the android platform ...   As you know, millions of people use everymoment, and have developed an expanding platform. Andunfortunately, we are not on this platform. This is our our ayıbı,defection is our ...   Ihvanlar.net team as we have decided to closethis gap and also not very unprofessional programs began to developat the level of knowledge transfer. Thus, our parish will have alsoremoves the blame falling on it ...   The program is working perfectly. Onlineinternet with the speed to be loaded is associated with. Butsometimes denied access to our website and are made attacks. Insuch a case too there is nothing we can do.VIDEO SECTION   Video chat or dial while turning the phone on alarge screen lets you watch your video will be better.   Chat in the section "menu" button reach thecategory, according to the People of the Sunnah and issues videosteacher can list.SITE INTRODUCTION    In the introduction to the site can accessthe latest articles and important category ...Some of our subsequent projects as follows:- Internet without the need for employees Sunni Beliefs BASICCOURSES- The internets Mahmud Efendi employees NIBS PROMOTIONPROGRAM- The internets WITH EVIDENCE Sufism and employees- The internets working PRAYERS- The internets Azəricə employees, İngilizce, French and ArabicSunnah PEOPLE ISSUES- Online robes Hodja Chat, chat, chat easy access to and the lastone to watch ...- Online Ahl Sunnah of teacher chats (sohbet.ihvanlar.net)Along with these we have a lot more projects. But to fulfillthis want them in the first place ...
Zina Belası 1.0 APK
EHLİ SÜNNET
En büyük haramlardan olduğu halde Çağın en kolay düşülen fiili olanZİNA hakkında gençlerimizi ve nesillerimizi şuurlandırmak amacıylayapılmış bir program... Ayet ve hadisler ışığında bu fuhşiyyatıngerçek yüzünü görelim..Even though it is forbidden largest of theAge of the Fall in the easiest and the actual generation of ouryoung ones about adultery şuurlandır been made to our program ...in the light of verses and hadiths Let's see the true face of thisfuhşiyyat ..

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
This app can create a shortcut to an application from the list ofactivities which are installed on your phone.Even if so manyapplications are installed, you can choose an activity smoothly.Youcan also use the QuickShortcutMaker for searching the app which youwant to launch.If you want to use the app which you don't usefrequently, maybe you have no shortcuts for it. So, you may have tosearch the app from a list of many apps. Even if you know the nameof the app, it's hard to find it.In this situation, theQuickShortcutMaker will help you finding the app. Please try!Thismay be useful. But please use it at your own risk!You can makeshortcuts to hidden setting screens which are usually notaccessible.Even if you encountered any problems using this app orshortcuts created by this app, I don't have any responsibilityabout that. Please be sure to use this app at your own risk.AboutInternet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapidimprovement of the app, you will be requested an additionalpermission to access network so that the app can send a detailederror report to developer.The app uses network only to send errorreports.And when it communicates, a confirmation message will bedisplayed, so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIfyou cannot create shortcut, please try the following steps:1.Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities"which has the QuickShortcutMaker's icon.4. Drag it to somewhere onthe screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select anactivity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be createdon the home screen.Follow theupdatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecentupdates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adaptedto AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that theshortcut for Google Play cannot be opened.- Added function to askyou to rate this app. (Forgive me if you don't like such athing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français,Español, Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)-Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Addedseveral other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operatemultiple items from the activity list by long-tapping the items.You can add them to favorites or share.- Changed the text format inwhich to share the application information. - Added the types ofthemes that can be selected icon (ADW / Nova / Apex / LauncherPro /GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.-Changed the UI of shortcut editing screen.- Added Germantranslation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added supportfor tablet devices.- Added function to share app information astext.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)-Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug andUI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at acertain condition.(v2.0.1)- Added error report function to senddetailed information when the app crashes or when you see "Failedto load" message.- Reduced consumption of the memory so that themodels which have low-memory not to crash.- Search results can besorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug onsetting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when youuse the app on tablets.(v2.0.0)- Added history and favoritefeatures.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is nowgrouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker,create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.4.6 APK
**Devices WITHOUT root permissions and with Android >= 5.0(Lollipop), can connect with this app but they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android< 5.0 (Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOTview the WEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app thatyou need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with manyalgorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBoxArcadyan-Arris And others default PIN of MANY Access Point.Then NOTALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINSBRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTED DEVICES )WhySMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits ofWPS PIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, appallows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NO ROOT ).NOOTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is astate when Access Point, for security reasons, does not allow nomore PINs. THEN is USELESS to try others PINs. App needs rootpermissions for devices with Android version < 5.0 ( LOLLIPOP).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs withthis app and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP )PASSWORD WITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your ownAP for do not go against the law.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress 5.3 APK
WordPress for Android puts the power of publishing in your hands,making it easy to create and consume content. Write, edit, andpublish posts to your site, check stats, and get inspired withgreat posts in the Reader. What’s more? It’s open source.WordPressfor Android supports WordPress.com and self-hosted WordPress.orgsites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get helpwith the app: http://android.forums.wordpress.org
Blog APK
Our blog posts include experiment results of online marketing, howto articles, tools and tips for running your business, businessideas, online selling, entrepreneurship, start ups, successstories, interviews and reviews of relevant books.You can visit theweb version of our app: http://technotip.orgFeatures1. Has a listof 8 recent articles on the homepage and user can navigate to olderblog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarks section.4. Cache the recently viewed article for offlinereading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based onCategory.8. List posts by author/contributor.9. Invite others toour app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facilityto directly share the posts and pages with others from inside theapp via popular social sharing applications.
WPS Connect APK
With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am notresponsible for any misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS:http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect isfocused on verifying if your router is vulnerable to a default PIN.Many routers that companies install own vulnerabilities in thisaspect. With this application you can check if your router isvulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, aswell as algorithms such Zhao Chesung (ComputePIN) or StefanViehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung GalaxyS3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer APK
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What isXPOSED Framework then do not try this application (it wont work)HiGuys,I read about the Xposed framework in xda and otherwebsites.some websites have really good tutorials about it.So whatI understand is that we can modify a function and its return valuesusing the Xposed Framework.I have created and Xposed Module ForChanging (MASKING) the IMEI No of the PhoneChange Means How OtherApplication gets the IMEI No of the device using below codeAs youall know,The Value is not permanent as it is an Xposed Module:)XDA-DevelopersThreadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Proversion :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall app Enable module in xposed framework Come back to app andenter new value Press Apply Go to xposed module Open framework pageDo a soft reboot Open the app And you can see new valuecheck thevalue by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule APK
We all have a voice. Find yours. Use audio effects and videofilters while singing your favorite karaoke songs. Solo privately,karaoke with friends, connect with singers around the world, orduet with stars like Nick Jonas and Ed Sheeran. Choose frommillions of songs, create music videos and share them with our 50M+musically minded, supportive community. It’s just like karaoke,only better. Sing free today and become a karaoke star! Featured onEntertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s Best Apps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music andlyrics. Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studiopolish with our amazing audio effects will make you sound like astar• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback onyour singing• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share your karaoke on our global platform toget discovered. Love, comment and share other videos• Upload yoursong to the Sing! Songbook for other singers to perform• Connectwith Facebook to find and karaoke with friends on Sing! By Smule.Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, JamesArthur, Jessie J, Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, XAmbassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth, Silento and manymore stars• Beat your personal score and become a karaoke star Withnew songs added daily, you can find your favorite songs and karaokehits all in one place. Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore karaoke songs! Popular on Sing!: POP HITS & KARAOKEBALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* TreatYou Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur*Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham*Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do -Ellie Goulding* All of Me - John Legend NEW CLASSICS & KARAOKEESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive -Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - PharrellWilliams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody -QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty andthe Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid(Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups(When I’m Gone) - Anna Kendrick Don’t see your must-sing karaokejam? Upload to the Sing! by SmuleSongbook:https://www.smule.com/support/upload#songbook CONNECTINGTHE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more thanjust listening— it's about creating, sharing, discovering,participating, and connecting with people. Always dreamed ofbecoming a star? Lots of talents get discovered through our Sing!platform. Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, showoff your talent, and get fans! LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONomatter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Sing! by Smule’s voice enhancement technology. Like beingin a recording studio, use special voice effects and video filtersto change the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated. FOLLOW US and keep up with new majorartists and featured singers onSing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHavequestions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has beenSuperpowered
Administrator APK
Simple app that lets you control your wireless connections ANDROIDdevice. Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices within reach.-Multi-language: Spanish and English.