2.0 / August 28, 2013
(4.2/5) (21)
Loading...

Description

Berekeningen aan stoom, condensaat,warmte-wisselaar en condenspot, inclusief stoomtabel.

Ter voorkoming van te grote snelheden, erosie en waterslag inhet condensaat retoursysteem na de condenspot(ten) moet dezeleiding een minimale doorsnede hebben.
Immers condensaat van een hogere druk vóór de condenspot komt ineen lagere druk na de condenspot waardoor een deel van ditcondensaat verdampt en dus stoom wordt.
Grote snelheden van een mengsel van stoom en condensaat veroorzakensnelle slijtage van het condensaat retourleidingnet en soms zelfswaterslag.
Met deze app kan onder andere de minimum diameter wordenberekend

Calculations on steam,condensate trap and heat exchanger, including steam table.

To avoid excessive speeds, erosion and water hammer in thecondensate return system after the trap (s) must have a minimumdiameter pipe.
After all, condensate from a higher pressure upstream of the steamtrap is at a lower pressure after the steam trap through which apart of the condensate evaporates and steam is thus.
High speeds of a mixture of steam and condensate cause rapid wearof the condensate return pipe and sometimes even waterhammer.
This app can include the minimum diameter shall be calculated

App Information SteamTrApp

Blok Gouda Show More...

SteamTrApp 2.0 APK
Blok Gouda
Berekeningen aan stoom, condensaat,warmte-wisselaar en condenspot, inclusief stoomtabel.Ter voorkoming van te grote snelheden, erosie en waterslag inhet condensaat retoursysteem na de condenspot(ten) moet dezeleiding een minimale doorsnede hebben.Immers condensaat van een hogere druk vóór de condenspot komt ineen lagere druk na de condenspot waardoor een deel van ditcondensaat verdampt en dus stoom wordt.Grote snelheden van een mengsel van stoom en condensaat veroorzakensnelle slijtage van het condensaat retourleidingnet en soms zelfswaterslag.Met deze app kan onder andere de minimum diameter wordenberekendCalculations on steam,condensate trap and heat exchanger, including steam table.To avoid excessive speeds, erosion and water hammer in thecondensate return system after the trap (s) must have a minimumdiameter pipe.After all, condensate from a higher pressure upstream of the steamtrap is at a lower pressure after the steam trap through which apart of the condensate evaporates and steam is thus.High speeds of a mixture of steam and condensate cause rapid wearof the condensate return pipe and sometimes even waterhammer.This app can include the minimum diameter shall be calculated
Loading...