1.0 / April 28, 2016
(4.6/5) (42)
Loading...

Description

Stellar Asylum - a cosmic deathmatch for up to 4 players! Competewith your friends in local multiplayer game with dynamic,fast-paced rounds and diverse characters! Choose the Prisoner thatsuits your style and be the only one to escape the space prison forfreaks!We are in the year 2207. To prevent crime from happening inall of the galaxy Stellar Asylum was created. It's the prison whereinsane criminals are sent in hope to cure them from their madness.Unfortunately a mistake had taken place. Security systems failedand the cells opened. All the criminals escaped. To regain theirfreedom they need only one thing more. They need to get rid of eachother.Stellar Asylum is a multiplayer deathmatch. The rules aresimple - to win the round you have to be the last man standing inthe space station! Take advantage of the station's deadly securitysystems or kill your enemies with your special abilities.StellarAsylum is a local multiplayer, so experiencing joy of face-to-facerivarly with your friends is guaranteed! You can challange yourmates in two game modes: free-for-all and 2vs2. After choosing thePrisoner you want play and deciding how many points are required towin the battle begins! Now it is only your skill, smartness andexperience which will grant you the ultimate prize in StellarAsylum - freedom.Will you be the one to escape the Stellar Asylum?

App Information Stellar Asylum

 • App Name
  Stellar Asylum
 • Package Name
  com.stellarasylum.stellarasylum
 • Updated
  April 28, 2016
 • File Size
  37M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Wingtree
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
  Strzelców 7A / 5 31-422 Kraków
 • Google Play Link

Wingtree Show More...

Dlaczego?! Tajemnicze Zagadki 1.5 APK
Wingtree
Dlaczego?! to zbiór nigdzie dotąd niepublikowanych zagadeklateralnych, znanych również jako czarne historie. Zasady są proste- jeden z graczy zostaje Mistrzem Gry - czyta na głos treśćzagadki, a potem w ciszy poznaje jej rozwiązanie. Następniepozostali gracze zadają pytania, na które dozwolonymi odpowiedziamisą "tak" lub "nie". Gra kończy się w momencie, gdy gracze odgadnąprzebieg tajemniczej historii. Wszystkie zagadki są w oryginalepisane po polsku.Uwaga! Zagadki są podzielone na cztery stopnietrudności i kiedy najprostsze można rozwiązać w kilka minut,najtrudniejsze dostarczają zabawy nawet na kilka godzin licznejgrupie zgadujących!Od innych gier tego typu "Dlaczego?!" odróżniasię mechanizmem Punktów Kluczowych. Gracze nie muszą zgadywaćkażdego szczegółu zawartego w rozwiązaniu - często jest toniepotrzebne i budzi frustrację. Mistrz Gry od razu wie, co powinnizgadnąć gracze, by poznać całą historię - każda zagadka mawyszczególnione kilka Punktów Kluczowych, czyli faktów, którepołączone w całość dają zasadnicze rozwiązanie.Wariantwspółzawodnictwa - dzięki Punktom Kluczowym gracze mogą terazrównież zdecydować się na wzajemną rywalizację! Kto zgadnie ichnajwięcej, czyli najbardziej przyczyni się do rozwiązania zagadki,wygrywa!Podstawowa wersja gry zawiera aż dwadzieścia pięć zagadek,co wystarcza na wiele godzin niesamowitej zabawy! Od razu dostępnydo zakupienia jest również dodatkowy pakiet, w którym czeka drugietyle tajemniczych zagadek!
Stellar Asylum 1.0 APK
Wingtree
Stellar Asylum - a cosmic deathmatch for up to 4 players! Competewith your friends in local multiplayer game with dynamic,fast-paced rounds and diverse characters! Choose the Prisoner thatsuits your style and be the only one to escape the space prison forfreaks!We are in the year 2207. To prevent crime from happening inall of the galaxy Stellar Asylum was created. It's the prison whereinsane criminals are sent in hope to cure them from their madness.Unfortunately a mistake had taken place. Security systems failedand the cells opened. All the criminals escaped. To regain theirfreedom they need only one thing more. They need to get rid of eachother.Stellar Asylum is a multiplayer deathmatch. The rules aresimple - to win the round you have to be the last man standing inthe space station! Take advantage of the station's deadly securitysystems or kill your enemies with your special abilities.StellarAsylum is a local multiplayer, so experiencing joy of face-to-facerivarly with your friends is guaranteed! You can challange yourmates in two game modes: free-for-all and 2vs2. After choosing thePrisoner you want play and deciding how many points are required towin the battle begins! Now it is only your skill, smartness andexperience which will grant you the ultimate prize in StellarAsylum - freedom.Will you be the one to escape the Stellar Asylum?
Why?! Dark Mysteries 1.14 APK
Wingtree
Why?! is a set of orignal mysterious riddles, known also as blackstories. The rules are simple. One of the players becomes a GameMaster - he reads aloud riddle introduction and then silently readsthe answer. The rest of the players ask yes or no questions to theGame Master. The game ends when the players guess the mysteriouscourse of events.Warning! The mysteries are divided into fourdifficulty levels. The easiest ones can be solved in a matter ofminutes, while the hardest can give hours of fun to a large groupof players.Why?! introduces new mechanic - Key Points. Playersdon't need to guess every single detail of the answer. Game Masteris given a set of Key Points for every mystery, which summarize thewhole course of events. When players know all of them the gameends, and Game Master can read the answer aloud. The players canalso compete! The one who guesses most Key Points wins!
Loading...