1.1 / November 17, 2014
(5.0/5) (2)
Loading...

Description

Stem SURE ofera pacientilor din Romania servicii de recoltare,procesare si stocare a celulelor stem hematopoietice simezenchimale, in cadrul bancii noastre din Danemarca, cea mai maresi mai experimentata banca din Scandinavia. Aducem in Romaniaexperienta de peste 12 ani a serviciilor medicale daneze inprocesarea si stocarea sangelui placentar si a cordonuluiombilical, setand astfel noi standarde de calitate pentru piataromaneasca de profil. Inovatii, precum stocarea celulelor stem inrecipient bi-compartimentat asimetric sau inventarea primeiasigurari medicale in domeniu, pe care Stem SURE le oferagravidelor, in calitatea ei de prima companie vestica de profilprezenta la noi in tara, fac din aceasta companie o alegereinteleapta si sigura a mii de parinti. De aceea Stem SURE secalifica ca prima alegere pentru viitoarele mamici si ca optiuneade suflet si inima pentru parintii ce cauta servicii de procesare acelulelor stem de calitate si de viitor.Stem SURE provides patientsin Romania Harvesting, processing and storage of hematopoietic stemcells and mesenchymal within our bank in Denmark, the largest andmost experienced bank in Scandinavia. We bring in Romania over12 years experience of Danish medical services in processing andstoring cord blood and umbilical cord, setting new standards ofquality for the Romanian market. Innovations such as stem cellstorage container bi-divided asymmetrically or invention in thefield of medical insurance premium, which gives SURE Stem pregnant,as her first western company profile presence in our country, makethis company a wise choice and safe for thousands ofparents. Therefore Stem SURE qualify as the first choice formoms and the heart and soul option for parents seeking stem cellprocessing services quality and future.

App Information Stem SURE

Bogdan Ivanescu Show More...

Doctor MIT 1.0 APK
Urmărește cel mai nou episod din emisiunea Doctor MIT!.Doctor MIT aluat ființă pentru a răspunde, în mod rațional, miturilor medicalepe care am fost învățati să le credem.Conceptul este creat șiprezentat de către mine, doctor Bogdan Ivanescu, plecând de laoriginala idee că “ceea ce știm ne-ar putea face rău”. Dacă, pevremuri, un iepure îți tăia calea, știai că te afli în mareprimejdie și la fel de bine, astăzi, știm că trebuie să bei minimumdoi litri de apă pe zi pentru a-ți păstra sănătatea.Care esteadevărul? Cum au luat naștere aceste credințe? În ce fel neinfluențează viața?Pentru a răspunde tuturor acestor întrebări,disec fiecare mit aducând în fața ta toate argumentele medicale proși contra. În timpul emisiunii, ai sansa de a alege răspunsurilecorecte și astfel, împreună, decidem dacă mitul aflat pe masa deoperație este adevarat sau fals.Watch the newest episode of theshow Doctor MIT !.Doctor MIT was founded to respond rationally,medical myths that we have been taught to believe.The concept iscreated and presented by me, Dr. Bogdan photographic poem based onthe original idea that "what we know we could do worse." If once,you cut a rabbit the way, did you know that you are in great dangerand as well, today we know we should drink at least two liters ofwater a day to keep your health.What is the truth? How do thesebeliefs arose? How does influence our lives?To answer all thesequestions, dissect every myth bringing health to you all thearguments for and against. During the show, you have the chance tochoose the correct answers and thus, together, decide whether outon the table myth is true or false.
Stem SURE 1.1 APK
Stem SURE ofera pacientilor din Romania servicii de recoltare,procesare si stocare a celulelor stem hematopoietice simezenchimale, in cadrul bancii noastre din Danemarca, cea mai maresi mai experimentata banca din Scandinavia. Aducem in Romaniaexperienta de peste 12 ani a serviciilor medicale daneze inprocesarea si stocarea sangelui placentar si a cordonuluiombilical, setand astfel noi standarde de calitate pentru piataromaneasca de profil. Inovatii, precum stocarea celulelor stem inrecipient bi-compartimentat asimetric sau inventarea primeiasigurari medicale in domeniu, pe care Stem SURE le oferagravidelor, in calitatea ei de prima companie vestica de profilprezenta la noi in tara, fac din aceasta companie o alegereinteleapta si sigura a mii de parinti. De aceea Stem SURE secalifica ca prima alegere pentru viitoarele mamici si ca optiuneade suflet si inima pentru parintii ce cauta servicii de procesare acelulelor stem de calitate si de viitor.Stem SURE provides patientsin Romania Harvesting, processing and storage of hematopoietic stemcells and mesenchymal within our bank in Denmark, the largest andmost experienced bank in Scandinavia. We bring in Romania over12 years experience of Danish medical services in processing andstoring cord blood and umbilical cord, setting new standards ofquality for the Romanian market. Innovations such as stem cellstorage container bi-divided asymmetrically or invention in thefield of medical insurance premium, which gives SURE Stem pregnant,as her first western company profile presence in our country, makethis company a wise choice and safe for thousands ofparents. Therefore Stem SURE qualify as the first choice formoms and the heart and soul option for parents seeking stem cellprocessing services quality and future.
Pet Friendly 1.0 APK
Iubim animalele și știm că pentru cei mai mulți dintre voi, eleși-au câștigat locul de membru al familiei cu drepturi depline.Deaceea ne străduim să le avem alaturi de noi cât se poate de des.Însă, într-o societate care învață încet-încet atât despredrepturile animalelor cât și despre cele ale oamenilor de lângăele, avem nevoie de o unealtă care să ne ajute în a găsi o cazarecare să accepte în mod real animalele de companie, câini, pisici,papagali sau cine știe ce or fi acestea și care să ne facilitezeșederea printr-o atitudine de gazdă grijulie ce se gandește labinele lor și al nostru.De aceea, pe acest site veți găsi doarlocații pet-friendly, adică iubitoare de animale. În contractulnostru cu locațiile promovate am agreat ca, în situația în care oanumită locație declarată pet-friendly se dovedește a nu fi cuadevarat pet-friendly, să fie exclusă din site după 3 plângeriformale făcute de către proprietarii de animale ce s-au simțitlezați de serviciile respectivei locații.Astfel, încercăm săpăstrăm caracterul autentic pet-friendly al site-ului în sine,adică dacă alegi să te cazezi la un hotel sau o pensiune promovatede acest site să fii cât mai sigur că este o locație cu adevaratpet-friendly.Cu alte cuvinte acesta este aportul nostru lafericirea voastră și a prietenului vostru necuvântător!Cumfuncționează?- Selectează orașul în care vrei să te cazezi- Poțialege hotelul/pensiunea potrivită pentru tine utilizând filtrele-Rezervă utilizând datele de contact ale hotelului/pensiunii-Navighează în pagina orașului ales pentru a vedea restaurantelepet-friendly, clinicile veterinare, pet-shop-uri sau dog-walker-iiautorizați- Adu-ți aportul revenind pe site și acordând uncalificativ locației alese- Recomandă acest site și altor prietenice au animale de companieWe love animals and we know that for mostof you, they have earned their place fledged family member.That iswhy we strive to have with us as often as possible. But in asociety that teaches slowly both animal rights and about those ofpeople around them, we need a tool to help us to find anaccommodation that actually accept pets, dogs , cats, parrots, orwho knows what they have to facilitate them and stay with a hostcaring attitude that thinks their sake and ours.Therefore, on thissite you will find only pet-friendly locations, ie animal lover. Inour contract we agreed that promoted sites, where a certainlocation stated pet-friendly turns out to not really bepet-friendly, be excluded from the site after three formalcomplaints made by pet owners what ' felt aggrieved that serviceslocations.So try to keep the authenticity of pet-friendly siteitself, ie if you choose to check into a hotel or hostel promotedby this website to be as secure as it is a truly pet-friendlylocation.In other words this is our contribution to your happinessand your friend dumb!How it works?- Select the city where you wantto accommodate- You can choose the hotel / guesthouse right for youusing filters- Book hotel using the contact details / guesthouse-Navigate the chosen city page to see pet-friendly restaurants,veterinary clinics, pet shops or dog-walker, he authorized- Bringback your intake sites and giving a grade chosen location-Recommend this site to other friends who have pets
Loading...