2.0.5 / August 10, 2018
(4.6/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Storhamar håndball har tilbud fra håndballskolen og opp tilelitenivå. Klubben ønsker å skape begeistring, engasjement ogglede. Vårt motto er: «Flest mulig – lengst mulig».StorhamarHandball has offers from handball school and up to elite level. Theclub wants to create enthusiasm, commitment and joy. Our motto is:"As many as possible - as long as possible."

App Information Storhamar Håndball

 • App Name
  Storhamar Håndball
 • Package Name
  com.alphaentrance.storhamar.handball
 • Updated
  August 10, 2018
 • File Size
  7.1M
 • Requires Android
  Android 4.4 and up
 • Version
  2.0.5
 • Developer
  AlphaEntrance AS
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Sports
 • Developer
 • Google Play Link

AlphaEntrance AS Show More...

Mjøscharter 1.7.0 APK
Mjøscharter is a boat service between Gjøvik and Hamar. This appallows booking of seats between those cities.Mjøs Charter is a boatservice between Gjovik and Hamar. This app Allows booking of seatsbetween Reviews those cities.
HamKam 3.0.7 APK
Hamarkameratene (Ham-Kam, eller HamKam som er registrert varemerke,andre skrivemåter er avarter av dette merket) ble stiftet i 1918,og er Hamars fremste fotballklubb. Hovedtrener er Kevin Knappen.Laget spiller sine hjemmekamper på Briskeby gressbane, ogsupporterklubben har navnet Briskebybanden.I 1969 rykket klubbenfor første gang opp til norsk fotballs høyeste nivå, og oppnåddeåret etter sin hittil største sportslige prestasjon da lagetdebuterte med bronsemedalje i serien.Hamkam (HamKam or HamKamregistered trademark; other names are offspring of this brand) wasestablished in 1918 and is Hamar's foremost football. Head coachKevin button. The team plays its home games at Briskeby turf, andsupporters' club has the name Briskeby gang.In 1969 won promotionfor the first time up to the Norwegian football's highest level,and achieved the following year's biggest sporting achievement whenthe team debuted with the bronze medal in the series.
Pizzanini Hamar 1.12.0 APK
Online bestilling og betaling av pizza for å ta med hjemOnlinebooking and payment of pizza to take home
Elverum Håndball 1.1.3 APK
Elverum Håndball er en klubb med lange og stolte tradisjoner helttilbake til 1946. Elverum Håndball var tidlig en foregangsklubb påherresiden i Norge og har i mange år vært i de øverste divisjonene.Etter noen «mørke år», har tilbakekomsten til øverste nivå i norskherrehåndball satt skikkelig fart.Elverum Handball is a club with along and proud traditions dating back to 1946. Elverum Handball wasan early pioneer club in the men in Norway and has for many yearsbeen in the top leagues. After some "dark years", has the return tothe top level in the Norwegian men's handball set proper speed.
Storhamar Håndball 2.0.5 APK
Storhamar håndball har tilbud fra håndballskolen og opp tilelitenivå. Klubben ønsker å skape begeistring, engasjement ogglede. Vårt motto er: «Flest mulig – lengst mulig».StorhamarHandball has offers from handball school and up to elite level. Theclub wants to create enthusiasm, commitment and joy. Our motto is:"As many as possible - as long as possible."
Lillehammer Ishockey Elite 1.0.6 APK
Klubben fra Lillehammer ble stiftet i 1957. Ishallen i Kristinshall er klubbens hjemmearena. The club from Lillehammer was foundedin 1957. The hockey match in Kristin's hall is the club's homearena.
Sportsklubben Falk Håndball SR 1.0.7 APK
Falk Horten er hele byens stolthet og den mest attraktive klubbeniNorge for talentfulle spillere! Falk Horten entire city prideandthe most attractive club in Norway for talented players!
OKTOBERFESTHAMAR 1.0.5 APK
Oktoberfest 2017 var en dundrende suksess og allerede nå kanviinvitere til Oktoberfest, 28. og 29.september 2018. I år settesdetopp et palass telt med kapasitet til 2.500 personer hverkveld.Åpningstider begge dager er 17.00 - 02.00 Aldersgrense: 20 årIfjor var 70 prosent av billettene forhåndssolgt, og selv om detblelagt ut ekstra billetter på lørdag – ble flere personer, kleddioktoberfestutstyr, tatt på fersken da de prøvde å lure seg inn.Detble solgt 7.000 liter øl i løpet av arrangementet. Det erderforliten tvil om at det også i år vil lønne seg å være tidligute.Meld deg på arrangementet vårt for å holde deg oppdatertnårbilletter blir lagt ut for salg :-) Velkommen til Oktoberfest2018!Oktoberfest 2017 was a thriving success and already we caninviteto Oktoberfest, 28th and 29th of September 2018. This year apalacetent is set up with a capacity of 2,500 people eachevening.Opening hours both days are 17:00 - 02:00 Age limit: 20years Lastyear 70 percent of the tickets were pre-sold andalthoughadditional tickets were added on Saturday - more peopledressed inOctober party equipment were caught on the peek as theytried totrick in. There were sold 7,000 liters of beer during theevent.There is therefore little doubt that this year will pay offearly.Sign up for our event to stay up to date when tickets are putupfor sale :-) Welcome to Oktoberfest 2018!
Loading...