1.0.9 / November 26, 2014
(4.8/5) (16)

Description

Demo demo

App Information Strada

Leavingstone Show More...

Rustaveli 1.0.1 APK
Leavingstone
Bank Constanta presents epic medieval poem "the Knight in thePanther's Skin" by Shota Rustaveliბანკი კონსტანტა წარმოგიდგენთ შოთარუსთაველის სწორუპოვარ "ვეფხისტყაოსანს"
Joker | ჯოკერი 3.2 APK
Leavingstone
...როდესაც იმედის ბოლო სხივი წყვდიადმა შთანთქა, როდესაც გული აღარგულობს და ქადა შეუჭმელი ხმება, როდესაც ქაღალდის ნასახიც არმოგეპოვება და მელნის უკანასკნელი წვეთიც დიდი ხნის წინ დააშროუსასრულო მოლოდინმა, როდესაც უკან დასახევი გზა ასჯერ არისდედაბუდიანად გაზომილი და ერთხელ ძირფესვიანად მოჭრილი - თამაში უნდაგაგრძელდეს!აღრიცხე ჯოკერის თამაშის ყოველი სვლა, დიადი მიღწევა დათბილი მოგონება შენს ძვირფას სმარტფონში.► ამ აპლიკაციით ძალგიძს:•გააოგნო შენი მეგობრები, რომ ფლობ ასეთ აპლიკაციას.• ზედმიწევნითაღრიცხო ჯოკერის ყოველი ხელი - თვალი თვალის წილ, პასი პასის წილ!•მარტივად განასხვავო სიტყვა და საქმე - ვინ რამდენი თქვა და ვინრამდენი აიღო.• დაივიწყო ტვინის ჭყლეტა და ოდესღაც ნასწავლიარითმეტიკა - ყველა გამოთვლა სრულდება პირნათლად.• გახდე განგებისმარჯვენა და განსაზღვრო ხიშტის ოდენობა.• გადაარჩინო რამდენიმეთავმომწონე ხე და მელანი რისგანაც მზადდება, ეგ.► გზამკვლევი ჯოკერისწიაღში:1. ატუზე თამამად!2. შეიყვანე მოთამაშეების სახელები რიგისმიხედვით.3. აირჩიე ხიშტის ოდენობა ერთ სულ მოსახლეზე.4. ითამაშე,როგორც გენებოს - ცხრიანებით ან მამაპაპურად.5. მოშლა, არ მოშლა?! -თუ დიდსულოვნების გამოჩენა გწყურია, პრემიის ზენიტში ყოფნისას დაინდეუბრალო მოკვდავები.6. მოისაზრე, ეულად შეერკინებით ერთმანეთს თუწყვილად აილესავთ კბილებს - მოწმეები არ დაიშვებიან!7. ცხრილის პირველგრაფაში წერ რამდენი თქვა მოთამაშემ და მომდევნო გრაფაში - რამდენიაიღო.8. ხიშტის აღსანიშნავად უბრალოდ დააჭირე " - "9. თუ ბედმაგაგიღიმა და ნათქვამი პირწმინდად აღასრულე, აპლიკაცია ჯილდოს თავადდაგითვლის. აგრეთვე პრემიები თავისით დაგიჯამდება.10. თამაშიგრძელდება იმდენ ხანს, რამდენიც საჭიროა!11. იმრუშე გემოვნებით!
აცრები 1.5 APK
Leavingstone
პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრის მობილური და ტაბლეტაპლიკაცია შეიქმნა მშობლებისთვის დაავადებათა კონტროლისა დასაზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ინიციატივით და გაეროსბავშვთა ფონდის (UNICEF) ფინანსური დახმარებით.აპლიკაციის საშუალებითმიიღებთ ინფორმაციას ქვეყანაში მოქმედი პროფილაქტიკური აცრებისკალენდრის, ვაქცინების, ვაქცინაციის უკუჩვენებების და ცრუუკუჩვენებების, გაფრთხილებების, აცრების ჩატარების რეკომენდებულიასაკებისა და ვაქცინაციით მართვადი დაავადებების შესახებ. აპლიკაციისერთ-ერთი ფუნქციაა ჩასატარებელი აცრების ვადების შეხსენება. ამისთვისსაჭიროა, თქვენს მობილურ ტელეფონში ჩამოტვირთულ აპლიკაციაში შეიყვანოთბავშვის, ბავშვების - სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი და მონიშნოთუკვე ჩატარებული აცრები. მომდევნო აცრის თარიღის მოახლოებისთანავემიიღებთ შეტყობინებას ჩასატარებელი აცრების სახეობისა და თარიღისშეხსენების შესახებ.პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრისაპლიკაციაში განთავსებული ინფორმაცია დაგეხმარებათ:✓ მაქსიმალურადჩაერთოთ თქვენი შვილების იმუნიზაციის პროცესში;✓ დროულად მიმართოთსამედიცინო დაწესებულებას აცრისთვის;✓ აცრების სრული კურსი ჩაუტაროთთქვენს შვილებს;✓ ფლობდეთ ინფორმაციას თქვენი შვილების დაცულობისშესახებ.აპლიკაცია დამზადებულია ციფრული სააგენტო „ლივინგსტონის“მიერ.Preventive vaccination national calendar and tablet version ofthe application was designed for parents for Disease Control andPrevention National Center for the initiative and the UnitedNations Children's Fund (UNICEF), with financial support.Theapplication provides information on the current calendar ofpreventive vaccination, vaccines, vaccination contraindications andfalse contraindications, warnings, immunization andvaccine-preventable diseases is on the recommended asakebisa.Application one of the functions to be done in terms of vaccinationreminder. This requires that your mobile phone application andenter the child, the children - first name, last name, date ofbirth and select the previous vaccination. The next vaccinationdate approached, the vaccination to be carried out will be notifiedof the date and type of reminder.Preventive vaccination nationalcalendar application information can help you:✓ to be involved inyour children's immunization process;✓ to hospitals in time for thevaccination;✓ conduct a full course of vaccination for yourchildren;✓ to have information about your children's safety.AppDeveloped by digital agency "Livingston" by.
IPN • Interpressnews 1.12.4 APK
Leavingstone
Read the latest stories, important facts, discover our photos andwatch video reports from our journalists. In the same App -business and economy news from bpn.ge and live streaming ofPalitranews TV Key features: - Push notifications for breaking newsstories; - Push notifications for the category you are interestedin; - Read the news in three languages – Georgian, English andRussian; - Personalize the App (text size and distance between thelines); - Easy slide navigation through categories and stories(swipe); - Arrange the categories according to your interests orswitch some of them off; - Save your favorite stories to readlater, even when offline; - Comfortable viewing of photo and videostories; - Watch Palitranews TV live from anywhere; - Share storiesto your social networks, or email/SMS to a friend; - Find thearchived stories by date or keywords. About the agency:Interpressnews offers non-biased and full information about theevents taking place in Georgia and internationally. The mainprinciples of the agency are: accuracy, efficiency, spreading ofbalanced and objective information.
HELP 1.0.2 APK
Leavingstone
About The App (v 1.0): This is an application for EMERGENCY SERVICE#112 for Georgia, EU Countries, United Kingdom, Ireland, Singapore,Hong Kong, Australia and New Zealand. The app helps you call 112easier, faster and silently in 2 clicks that could be of vitalimportance in case your life is in DANGER. Copyright © 2012LeavingStone. All Rights Reserved. About LeavingStone: LeavingStoneis a Georgia based social media marketing and applicationdevelopment company operating since 2008. Company provides SocialMedia Marketing and Branding Consultancy as a service. Besides thatLeavingStone specializes in developing Web based Software Solutionsthat are integrated with different mobile and online platformslike: iOS, Android, Facebook, Twitter etc.
რადიო შოკოლადი Radio Shokoladi 1.2 APK
Leavingstone
„რადიო შოკოლადი“ ხელს გიწვდით სამეგობროდ კიდევ ერთ განზომილებაში,დაგვიმეგობერდით აპლიკაციისმეშვეობით და გვისმინეთ ყველგან სადაცხელმიოსაწვდომია ინტერნეტი.რადიო შოკოლადი – ვიმეგობროთ ყველაგანზომილებაში.რადიო „შოკოლადის“ აპლიკაციით შეგეძლებათ:* მოუსმინოთრადიოს პირდაპირ ეთერში ყველა ადგილას, სადაც კი ინტერნეტთან წვდომაგექნებათ;* თუ რომელიმე სიმღერა მოგეწონათ რადიოში და გსურთ, გაიგოთშემსრულებული და სიმღერის სახელი, შეგიძლიათ, აპლიკაციიდანვეგააქტიუროთ Shazam ან SoundHound;* საყვარელი გადაცემების არჩევაღილაკით „გადაცემები“;* აირჩიოთ თქვენი სასურველი გადაცემის ჩანაწერიდა მოუსმინოთ;* ჩანაწერის მოსმენისას გადაახვიოთ ჩანაწერი, წაიკითხოთგადაცემის შინაარსი და სურვილის შემთხვევაში გააზიაროთ მეგობრებთან ანსაყოველთაოდ;* რადიოს და ჩანაწერების მოსმენა აპლიკაციის ჩახურვისშემდეგაც და მაშინაც, როცა ეკრანი დაბლოკილია."Radio Chocolate" willextend feat with another dimension, applicationdagvimegoberditThrough the Internet and listen to us everywherewhere khelmiosatsvdomia.Radio Chocolate - befriend alldimensions.Radio "Chocolate" application will be able to:* Listento the radio broadcast live on all the locations where they willhave access to the Internet;* If you like any of the songs on theradio, and you want to know the actuating and song name, you canactivate aplikatsiidanve Shazam or SoundHound;* Choose yourfavorite programs by pressing "programs";* Choose your desiredtransfer of records and listen to;* Record while listening to wrapthe record, read the content of the program and if you wish toshare with friends or internationally;* Record the radio andhearing the application chakhurvis and even when the screen islocked.
AdBlackSea 4.1 APK
Leavingstone
International advertising festival Ad Black Sea will be held onSeptember 20-22. For three days, the participants of the festivalwill have an opportunity to share experiences and socialize withthe top creative minds of advertising and marketing industries. Thefestival program includes seminars, workshops, networking events,entertainment, parties and many more. The culmination of thefestival, as usual, is the Awards Ceremony, where the winners ofthe festival will be awarded with prizes, created from the recycledplastic gathered on the shores of the black sea.
Loading...