1.0 / May 27, 2015
(4.3/5) (3)
Loading...

Description

Uygulaması boş zamanlarında uğraş arayanlariçin yüksek skorla uğraşarak zaman geçirebileceğiniz biruygulamadır.
Application is anapplication that you can spend time looking for the high scoreagonizing struggle in his spare time.

App Information Stress Bird

ZaGo Show More...

Stress Bird 1.0 APK
ZaGo
Uygulaması boş zamanlarında uğraş arayanlariçin yüksek skorla uğraşarak zaman geçirebileceğiniz biruygulamadır.Application is anapplication that you can spend time looking for the high scoreagonizing struggle in his spare time.
Yön Keşfedici 1.0 APK
ZaGo
Yön KeşfediciExploratoryDirection
Tahmin Et ! 2.0.0 APK
ZaGo
Aklından belirlediğiniz aralıkta kisayıyıtutan bir makinenin hangi sayıyı tuttuğunu tahmin edin.The machine keeps countofthe number of interval you set your mind guess what hewasholding.
PİYANO ÇAL 1.0 APK
ZaGo
Boş zamanlarınızda piyano ileilgilenmekisterseniz buyrunIf you want to takecareof your free time with piano buyrun
Cihaz Sekreteri 1.0 APK
ZaGo
Bu uygulama bir görev yöneticisiuygulamasıdır.Bu uygulama ile arka planda, servis olarak ve ya önplandaçalışmakta olan uygulamaları kolaycasonlandırabilirsiniz.Böylelikle cihazın ram kullanımını azaltarakyavaşlama sorunlarıortadan kaldırılabilir. Uygulamanın diğeruygulamalardan farkı iseprogramların zamanlayıcı kullanılaraksonlandırılabilmesidir.This application is ataskmanager application. With this application in the backgroundas aservice and can easily terminate or applications running intheforeground. Thus slowing down the problem by reducing the useof ramdevice removed. The difference from other applications,theapplication can be terminated using the program timer.
MiniklerOgreniyor 1.0 APK
ZaGo
Uygulama çocuklar için hem eğitici hem deeğlendirici bir uygulamadır.Sayılar, alfabemiz, hayvanlar, meyveler ve videolarbulunmaktadır.Kullanıcıların bu menülerden hem Türkçe hem de İngilizce olmaküzere iki dildeseslendirmesini dinleme imkanı sunmaktadır.Application is anapplication for both educational and entertaining children.Numbers, our alphabet, animals, fruit and videos.Users of this menu including both Turkish and Englishbilingual It offers the possibility of listening to audio.
SafeNote 1.0 APK
ZaGo
Güvenli not tutma uygulaması.Securenote-takingapplication.
Loading...