9.8.64 / December 30, 2020
(/5) ()
Loading...

Description

The official app for all member of study association INPUT!

App Information Study Association INPUT

Almanapp B.V. Show More...

Plato 7.5.0 APK
Almanapp B.V.
Dit is de officiële T.S.V. Plato app voorleden en oudleden. Via deze applicatie blijf je op de hoogte vanalle activiteiten, leden en acties. Ook als je niet-lid bent kuntje deze app downloaden voor informatie over T.S.V. Plato. Zo kun jehet programma van de TOP-week inzien, foto's bekijken en natuurlijkalles wat je verder wilt weten over T.S.V. Plato.This is the officialT.S.V. Plato app for members and former members. Through thisapplication you stay informed of all activities, members andactions. Even if you are not a member you can download this app forinformation on TSV Plato. So you can see the program of theTOP-week, view photos, and of course everything you want to knowmore about TSV Plato.
BOW 6.1.5-1-g5bccbed APK
Almanapp B.V.
Dit is de officiële app voor alle leden vanStudievereniging BOW. In deze app vind je alle informatie overactiviteiten, foto's en de rest van de vereniging.This is the official appfor all members of Student BOW. In this app you will findinformation about activities, photos and the rest of theassociation.
C.S. Veritas 7.5.0 APK
Almanapp B.V.
Dit is de officiële Veritas App voor leden,oud-leden en overige geïnteresseerden.This is the official appfor Veritas members, former members and other interestedparties.
SSR-W 7.5.0 APK
Almanapp B.V.
Download hier de verenigingsapplicatie vanSocietas Studiosorum Reformatorum Wageningen! StudentenverenigingSSR-W is een van de grootste studentengezelligheidsverenigingen vanWageningen en is dé plek om van jouw studententijd de beste tijdvan je leven te maken. SSR-W kent veel tradities, waaronderdisputen, jaarclubs, kroegmores en zusterverenigingen verspreiddoor heel Nederland. Leden vinden hier alles wat ze nodig hebben omop de hoogte blijven van de activiteiten op de kroeg. Alle openactiviteiten worden ook beschikbaar gemaakt op deze app, dus voorniet-leden ook erg handig!Download the applicationof association Societas Studiosorum Reformatorum Wageningen!Students' SSR-W is one of the largest student associations inWageningen and is the place to make the best time of your life fromyour student days. SSR-W has many traditions, includingfraternities, clubs year, pub mores and sister associationsthroughout the Netherlands. Members find everything they need tokeep abreast of the activities at the pub. All open activities arealso available on this app, so for non-members also veryconvenient!
Lustrum Q-app 5.0.0 APK
Almanapp B.V.
Op deze officiële Lustrum Q-app kan je alleinformatie vinden rondom het 40ste Lustrum van Vindicat atquePolit. Zie zowel de plattegrond van Quarantramaland, de line-up,openingstijden van het terrein en andere lustrale features.This official Jubilee Qapp you can find all the information on the 40th Anniversary ofVindicat atque Polit. See both the plan of Quarantramaland, theline-up, opening hours of the premises and other lustralefeatures.
NoNoMes 7.5.0 APK
Almanapp B.V.
Dit is de officiële app voor leden, reünistenen toekomstige leden van studentenvereniging NoNoMesThis is the official appfor members, alumni and future members of student NoNoMes
G.S.S.V. Tjas 6.3.6-1-g19e549b APK
Almanapp B.V.
Dit is de officiële app van de GroningerStudenten Schaatsvereniging Tjas. Ben je lid bij Tjas? Download deapp zodat je snel op de hoogte bent van het laatste nieuws,trainingen, borrels en wedstrijden.This is the official appof the Groningen Student Schaatsvereniging Tjas. Are you a memberin Tjas? Download the app so that you are quickly informed of thelatest news, trainings, meetings and competitions.
Veracles 7.5.0 APK
Almanapp B.V.
Dit is de officiële applicatie van G.S.V.V.Veracles voor leden, oud leden en andere geïnteresseerden. Veraclesis niet alleen de groenste studentenvolleybalvereniging vanGroningen, het is ook verreweg de gezelligste! We bieden je allemogelijkheden op velleybalgebied: van beginner tot Eerste Divisieniveau, doordeweeks of in het weekend. Ook buiten het volleybalveldhoudt Veracles je aardig bezig. Behalve de maandelijkse borrelsworden er regelmatig spetterende themafeesten georganiseerd.Verder biedt Veracles een vereniginsweekend, onze eigen toernooienVeracles Beach en Veracles Preseason, doen we jaarlijks mee aan deBatavierenrace en staan we ieder jaar op de KEI week.This is the officialapplication of G.S.V.V. Veracles for members, former members andother interested parties. Veracles is not only the greenest studentvolleyball Groningen, it is also by far the most enjoyable! Weoffer all possibilities velleybalgebied: beginner to First Divisionlevel, weekdays or weekends. Also outside the volleyball Veracleskeeps you very busy. In addition to the monthly drinks rousingtheme parties are organized regularly.Furthermore Veracles offers vereniginsweekend, our own tournamentsVeracles Beach Veracles Preseason, we annually participate in theBatavierenrace and we are every year on the KEI week.
Loading...