1.0 / August 16, 2018
(5.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Met de StudyStartWeek app kun je altijd en overalbelangrijkeinformatie van de StudyStartWeek van NHL Stendenbekijken. DeStudyStartWeek app vertelt je onder andere wat hetprogramma peropleiding is, wat voor activiteiten je gaat doen, waaren wanneerje aanwezig moet zijn, waar je belangrijke informatiekunt vindenbinnen NHL Stenden, contactgegevens van coördinatorenvan deStudyStartWeek en wat er allemaal in de omgeving te doenis.Features: - Toont per dag het programma. - Alle activiteitenzijnaan te klikken, hierdoor wordt er meer informatie overdeactiviteit zichtbaar. - Slaat alle informatie lokaal op, duswerktook zonder internet. - Handige informatie pagina metallerelevantie informatie van NHL Stenden. - Bevat contactgegevensvancoördinatoren van de StudyStartWeek. With the StudyStartWeekappyou can view important information from NHLStenden'sStudyStartWeek anytime, anywhere. The StudyStartWeek apptells youwhat the program is for each program, what kind ofactivities youwill do, where and when you need to be present, whereyou can findimportant information within NHL Stenden, contactdetails ofcoordinators of the StudyStartWeek and what's in it.theenvironment. Features: - Shows the program per day. -Allactivities can be clicked on, this will show more informationaboutthe activity. - Stores all information locally, so it workswithoutinternet. - Useful information page with all relevantinformationfrom NHL Stenden. - Contains contact details ofcoordinators fromthe StudyStartWeek.

App Information StudyStartWeek

 • App Name
  StudyStartWeek
 • Package Name
  nl.ftdn.stenden
 • Updated
  August 16, 2018
 • File Size
  33M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  FiftyTwoDegreesNorth
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
  FiftyTwoDegreesNorth Roomweg 63 7523 BL Enschede The Netherlands
 • Google Play Link

FiftyTwoDegreesNorth Show More...

Jelle Bijlsma 93 APK
In uw organisatie zijn mensen en materieel de belangrijksteresources. Dan is het efficiënt inzetten zeer belangrijk voor hetsucces van uw bedrijf. De grip app biedt u de mogelijkheid voor hetoptimaliseren en digitaliseren van zowel de urenregistratie als debrandstofverbruik registratie processen. Met grip heeft u grip opuw ‘belangrijkste resources’ door de beschikbaarheid van real-timeinformatie waar u ook bent. In your organization, people andequipment are the most important resources. Then the efficientdeployment very important to the success of your business. The gripapp gives you the ability to optimize and digitize both thetimesheets as the fuel registration processes. Grip has a grip onyour "key resources" through the availability of real-timeinformation wherever you are.
DEMCON Opening 1.0.5 APK
Dit bijzondere moment willen wij graag met u vieren! DEMCON heeftals system supplier de afgelopen jaren een enorme groeidoorgemaakt, met als meest actuele ontwikkeling de realisatie vande productiehal.Tijdens de feestelijke netwerkborrel heeft u demogelijkheid om verschillende demonstraties bij te wonen.Informatie over deze demonstraties, het programma en DEMCON vindt uin deze app.This particular time, we would like to celebrate withyou! DEMCON is a system supplier in recent years undergone atremendous growth, with the most recent development, therealization of the production.During the festive networkingreception you have the opportunity to attend. Variousdemonstrations Information about these demonstrations, the programand DEMCON will find in this app.
StudyStartWeek 1.0 APK
Met de StudyStartWeek app kun je altijd en overalbelangrijkeinformatie van de StudyStartWeek van NHL Stendenbekijken. DeStudyStartWeek app vertelt je onder andere wat hetprogramma peropleiding is, wat voor activiteiten je gaat doen, waaren wanneerje aanwezig moet zijn, waar je belangrijke informatiekunt vindenbinnen NHL Stenden, contactgegevens van coördinatorenvan deStudyStartWeek en wat er allemaal in de omgeving te doenis.Features: - Toont per dag het programma. - Alle activiteitenzijnaan te klikken, hierdoor wordt er meer informatie overdeactiviteit zichtbaar. - Slaat alle informatie lokaal op, duswerktook zonder internet. - Handige informatie pagina metallerelevantie informatie van NHL Stenden. - Bevat contactgegevensvancoördinatoren van de StudyStartWeek. With the StudyStartWeekappyou can view important information from NHLStenden'sStudyStartWeek anytime, anywhere. The StudyStartWeek apptells youwhat the program is for each program, what kind ofactivities youwill do, where and when you need to be present, whereyou can findimportant information within NHL Stenden, contactdetails ofcoordinators of the StudyStartWeek and what's in it.theenvironment. Features: - Shows the program per day. -Allactivities can be clicked on, this will show more informationaboutthe activity. - Stores all information locally, so it workswithoutinternet. - Useful information page with all relevantinformationfrom NHL Stenden. - Contains contact details ofcoordinators fromthe StudyStartWeek.
Loading...