2.0d / May 4, 2015
(3.9/5) (2445)

Description

Cats are stealthy, smart, fast, can jump tall objects, and mostpeople when they see a cat will pet it, not assume it’s a spy. Inthe game, you play as a spy cat which can equipped tons of guns andgrenade. Your mission are sweep other gangsters nice and clean.

Game feature:
- Stunning graphics.
- Cute animals.
- Rich story line across multi map region.
- Friendly UI.

How to play:
- Touch on enemy to shoot them, take them down before they did itto you.
- You can use grenade too, select and click on enemy.

App Information Super Spy Cat

 • App Name
  Super Spy Cat
 • Package Name
  com.dev.superskycat
 • Updated
  May 4, 2015
 • File Size
  45M
 • Requires Android
  Android 2.3.3 and up
 • Version
  2.0d
 • Developer
  ZGame Lab
 • Installs
  100,000 - 500,000
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
  Email nguyenquangvuongbeo@gmail.com
  101 Hoang Ngan, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam
 • Google Play Link

ZGame Lab Show More...

Taxi Vietnam - Grab Taxi Easy 1.7 APK
ZGame Lab
- Taxi Vietnam is FREE - Grab Taxi Easy- Taxi Meter helps you grab the fastest and most reliable.- Calculate the exact amount of the number Km hundreds Taxi companyin Vietnam.- The interface is simple and easy to use for all ages.- Taxi data is updated online, always ensure precise.- Please use Taxi Vietnam for your travel.
Penguin Flying - New Season 1.3 APK
ZGame Lab
Penguins wants to fly. Let's help Penguins achieve theirdreams.Running, sliding belly and flapping their tiny wings on the runway,you just hold your finger on the screen, move left or right to keepthe penguins from falling into the water.Penguin Fly is incredibly simple and highly addictive. All you needto know is how to drive.Who said penguins can't fly?! Make them flap their tiny wings andstay in the line!Drive your way out of danger, flap and slide through this Antarcticadventure today!
DHBC 2016 MOI NHAT 1.0 APK
ZGame Lab
Bạn thích chơi game giải đố ô chữ hay còn gọi là đuổi hình bắtchữvà muốn san bằng mọi kỷ lục và những câu hỏi hóc búa.Để đem đến cho các bạn những thử thách chưa từng có, chúng tôiđãnghiên cứu ra một cách chơi mới mà khi bạn giải được câu đố, cácsẽnghĩ mình như vừa phát mình ra một cái gì đó cho nhân loại.Vậy cách chơi mới là gì và game này khó đến mức nào thì xin mờicácbạn hãy cài và chơi thử nhé.DHBC 2016 xin được chính thức ra mắt và phục vụ mọi người.Do youlikecrossword puzzle game known as chasing image capture words andwantrazed every record and the hardest question.To bring you unprecedented challenges, we have studied anewgameplay as you solve the puzzle, and will think I just foundhisas something for humanity.So what is new and how to play this game difficult is to whatextentwe invite you to try this out, please install andplay.2016 DHBC pleased to officially launch and serve everyone.
Wifi Free VN 1.1 APK
ZGame Lab
Bạn đang muốn truy cập mạng tốc độ cao và lại miễn phí?Chắc chắn bạn sẽ nghĩ ngay đến dùng Wifi chùa rồi, cái gì free,miễn phí cũng thích bạn nhỉ, mình cũng thế.Vậy bạn hãy tắt 3G đi và bật wifi lên và tìm wifi xung quanh bạn màdùng thôi, chúc các bạn lướt web vui.Ah quên, tôi giới thiệu với bạn ứng dụng này hay lắm, nó sẽ giúpbạn trong những tình huống bạn không có mật khẩu các wifi xungquanh, hàng nghìn wifi đã được chia sẽ và cập nhật hàng ngày đểgiúp bạn không phải lo mất mạng.Free everywhere. Bạn hãy cài đặt và dùng wifi chùa ngay đi, đừngchần chừ nữa.You're ahigh-speed network access and free?Surely you would think of using Wifi temple then, something free,like you eh free, I too.So you just go and turn off 3G wifi up and look around you but usewifi only, wish you happy web surfing.Ah forget, I introduce to you this very good app, it will help youin situations where you do not have a password for wifi around,thousands wifi was shared and updated daily to help you not toworry killed.Free everywhere. Please install and use wifi temple right away, donot hesitate anymore.
Super Spy Cat 2.0d APK
ZGame Lab
Cats are stealthy, smart, fast, can jump tall objects, and mostpeople when they see a cat will pet it, not assume it’s a spy. Inthe game, you play as a spy cat which can equipped tons of guns andgrenade. Your mission are sweep other gangsters nice and clean.Game feature:- Stunning graphics.- Cute animals.- Rich story line across multi map region.- Friendly UI.How to play:- Touch on enemy to shoot them, take them down before they did itto you.- You can use grenade too, select and click on enemy.
Bat chu 5 - Cau hoi moi toanh 1.6 APK
ZGame Lab
BAT CHU 5 - Cau hoi moi nhaY nghia dac sac an trong moi hinh anhThat hung khoi khi tu minh kham pha nhung tang y nghia dac sachai huoc vui nhon bat ngo thu vi moi la cua cac cau chu an dang saunhung hinh anh quen thuocBan co the se khong nhin duoc cuoi khi mo ra cac dap an nhungkhuon anh tuong chung nhu khong lien quan nhung khi ghep lai voinhau lai tao thanh nhung cau chu ky thuBat Chu kho ma de de ma kho De vuot qua het cac cau hoi ban canco cac kien thuc ca ve tieng Viet Han Viet tham chi ca tieng AnhDai tri thuc trai rong tu cac do vat thuong dung den dia ly thethao danh nhan lo deSo voi mot so game cung the loai duoi hinh bat chu khac da vadang ton tai ban game Bat Chu 3 moi nay co gi dac sac va khac bietDau tien do la cach choi cuc ky don gian ke thua kieu thao tac cuagame 4 pics 1 word noi tieng khong can mo ta goi y khong can mo banphim nhap chu khong can han che thoi gian Thu hai do la bo hinh anhduoc cham chut ruc ro sinh dong ban chac chan se khong tim ra motgame nao tuong tu co bo du lieu dep honGame la mien phi Khi gap mot tu ma khong co trong kho tri thuccua ban ban co the dung diem thuong trong game de mo tu nayHay tan huong niem vui su sang khoai va nhung bat ngo thu vi voiBat Chu
Penguin Flying Pro 1.0 APK
ZGame Lab
Penguins wants to fly. Let's help Penguins achievetheirdreams.Running, sliding belly and flapping their tiny wings on therunway,you just hold your finger on the screen, move left or rightto keepthe penguins from falling into the water.Penguin Fly is incredibly simple and highly addictive. All youneedto know is how to drive.Who said penguins can't fly?! Make them flap their tiny wingsandstay in the line!Drive your way out of danger, flap and slide through thisAntarcticadventure today!

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
This app can create a shortcut to an application from the list ofactivities which are installed on your phone.Even if so manyapplications are installed, you can choose an activity smoothly.Youcan also use the QuickShortcutMaker for searching the app which youwant to launch.If you want to use the app which you don't usefrequently, maybe you have no shortcuts for it. So, you may have tosearch the app from a list of many apps. Even if you know the nameof the app, it's hard to find it.In this situation, theQuickShortcutMaker will help you finding the app. Please try!Thismay be useful. But please use it at your own risk!You can makeshortcuts to hidden setting screens which are usually notaccessible.Even if you encountered any problems using this app orshortcuts created by this app, I don't have any responsibilityabout that. Please be sure to use this app at your own risk.AboutInternet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapidimprovement of the app, you will be requested an additionalpermission to access network so that the app can send a detailederror report to developer.The app uses network only to send errorreports.And when it communicates, a confirmation message will bedisplayed, so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIfyou cannot create shortcut, please try the following steps:1.Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities"which has the QuickShortcutMaker's icon.4. Drag it to somewhere onthe screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select anactivity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be createdon the home screen.Follow theupdatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecentupdates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adaptedto AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that theshortcut for Google Play cannot be opened.- Added function to askyou to rate this app. (Forgive me if you don't like such athing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français,Español, Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)-Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Addedseveral other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operatemultiple items from the activity list by long-tapping the items.You can add them to favorites or share.- Changed the text format inwhich to share the application information. - Added the types ofthemes that can be selected icon (ADW / Nova / Apex / LauncherPro /GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.-Changed the UI of shortcut editing screen.- Added Germantranslation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added supportfor tablet devices.- Added function to share app information astext.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)-Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug andUI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at acertain condition.(v2.0.1)- Added error report function to senddetailed information when the app crashes or when you see "Failedto load" message.- Reduced consumption of the memory so that themodels which have low-memory not to crash.- Search results can besorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug onsetting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when youuse the app on tablets.(v2.0.0)- Added history and favoritefeatures.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is nowgrouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker,create
WIFI WPS WPA TESTER APK
**Devices WITHOUT root permissions and with Android >= 5.0(Lollipop), can connect with this app but they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android< 5.0 (Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOTview the WEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app thatyou need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with manyalgorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBoxArcadyan-Arris And others default PIN of MANY Access Point.Then NOTALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINSBRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTED DEVICES )WhySMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits ofWPS PIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, appallows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NO ROOT ).NOOTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is astate when Access Point, for security reasons, does not allow nomore PINs. THEN is USELESS to try others PINs. App needs rootpermissions for devices with Android version < 5.0 ( LOLLIPOP).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs withthis app and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP )PASSWORD WITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your ownAP for do not go against the law.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress 5.3 APK
WordPress for Android puts the power of publishing in your hands,making it easy to create and consume content. Write, edit, andpublish posts to your site, check stats, and get inspired withgreat posts in the Reader. What’s more? It’s open source.WordPressfor Android supports WordPress.com and self-hosted WordPress.orgsites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get helpwith the app: http://android.forums.wordpress.org
Blog APK
Our blog posts include experiment results of online marketing, howto articles, tools and tips for running your business, businessideas, online selling, entrepreneurship, start ups, successstories, interviews and reviews of relevant books.You can visit theweb version of our app: http://technotip.orgFeatures1. Has a listof 8 recent articles on the homepage and user can navigate to olderblog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarks section.4. Cache the recently viewed article for offlinereading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based onCategory.8. List posts by author/contributor.9. Invite others toour app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facilityto directly share the posts and pages with others from inside theapp via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am notresponsible for any misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS:http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect isfocused on verifying if your router is vulnerable to a default PIN.Many routers that companies install own vulnerabilities in thisaspect. With this application you can check if your router isvulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, aswell as algorithms such Zhao Chesung (ComputePIN) or StefanViehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung GalaxyS3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer APK
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What isXPOSED Framework then do not try this application (it wont work)HiGuys,I read about the Xposed framework in xda and otherwebsites.some websites have really good tutorials about it.So whatI understand is that we can modify a function and its return valuesusing the Xposed Framework.I have created and Xposed Module ForChanging (MASKING) the IMEI No of the PhoneChange Means How OtherApplication gets the IMEI No of the device using below codeAs youall know,The Value is not permanent as it is an Xposed Module:)XDA-DevelopersThreadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Proversion :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall app Enable module in xposed framework Come back to app andenter new value Press Apply Go to xposed module Open framework pageDo a soft reboot Open the app And you can see new valuecheck thevalue by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule APK
We all have a voice. Find yours. Use audio effects and videofilters while singing your favorite karaoke songs. Solo privately,karaoke with friends, connect with singers around the world, orduet with stars like Nick Jonas and Ed Sheeran. Choose frommillions of songs, create music videos and share them with our 50M+musically minded, supportive community. It’s just like karaoke,only better. Sing free today and become a karaoke star! Featured onEntertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s Best Apps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music andlyrics. Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studiopolish with our amazing audio effects will make you sound like astar• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback onyour singing• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share your karaoke on our global platform toget discovered. Love, comment and share other videos• Upload yoursong to the Sing! Songbook for other singers to perform• Connectwith Facebook to find and karaoke with friends on Sing! By Smule.Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, JamesArthur, Jessie J, Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, XAmbassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth, Silento and manymore stars• Beat your personal score and become a karaoke star Withnew songs added daily, you can find your favorite songs and karaokehits all in one place. Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore karaoke songs! Popular on Sing!: POP HITS & KARAOKEBALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* TreatYou Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur*Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham*Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do -Ellie Goulding* All of Me - John Legend NEW CLASSICS & KARAOKEESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive -Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - PharrellWilliams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody -QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty andthe Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid(Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups(When I’m Gone) - Anna Kendrick Don’t see your must-sing karaokejam? Upload to the Sing! by SmuleSongbook:https://www.smule.com/support/upload#songbook CONNECTINGTHE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more thanjust listening— it's about creating, sharing, discovering,participating, and connecting with people. Always dreamed ofbecoming a star? Lots of talents get discovered through our Sing!platform. Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, showoff your talent, and get fans! LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONomatter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Sing! by Smule’s voice enhancement technology. Like beingin a recording studio, use special voice effects and video filtersto change the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated. FOLLOW US and keep up with new majorartists and featured singers onSing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHavequestions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has beenSuperpowered
Administrator APK
Simple app that lets you control your wireless connections ANDROIDdevice. Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices within reach.-Multi-language: Spanish and English.