1.5 / May 3, 2020
(4.5/5) (86)

Description

Do you want to memorize, listen, or read the Surat al-Yasin-iSharif in our holy book, the heart of the Qur'an? Would you like toadjust the font size according to yourself while you are readingit? Our application provides all of these requests for you. If youwant to listen to it with a great tone of voice will be waiting foryou. In addition, the ability to fast forward, rewind, stop andrepeat repeatedly will make it easier to memorize and listen.Moreover, you can magnify fonts and font sizes by yourself withzoom buttons.

App Information Surah al Yasin -i Sharif

 • App Name
  Surah al Yasin -i Sharif
 • Package Name
  com.stillnewagain.yasin
 • Updated
  May 3, 2020
 • File Size
  7.8M
 • Requires Android
  Android 4.2 and up
 • Version
  1.5
 • Developer
  Still New Again
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Lifestyle
 • Developer
 • Google Play Link
Still New Again Show More...
Learn Quran voiced Elif Ba 2.7 APK
The Prophet Muhammed (sas) in a hadith; "The best among you is thatyou learn the Qur'an and teach." (Bukhari, Fezâilü'l-Qur'an 21) iscommanded. You can learn to read Quran to tejweed with thisapplication and you can teach your children. Very easy to use ourElif Ba application. Click the word and listen. If you want to seehow it write you clicks Turkish button. Training course in yourapplication form are separated, you can easily learn the QuranQuran reading by following the first course. In addition, you canfind our other applications whose name are Prayer Surah, HollyQuran and how you can pray .
Peygamber Efendimize Salavat Selam Dua Zikirmatik 1.5 APK
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa (SAV) için Salavat,salat, selam ve dua mı arıyorsunuz? Kandillerde özellikle Mevlidkandilinde mübarek günlerde bu salavatları tesbih ile çekmekzikirler mi yapmak istiyorsunuz? O halde doğru uygulamadasınız.Uygulamamız içerisinde onlarca farklı salavat sizleri bekliyor.Büyük alimlerin kullandığı salavatlar, mücedditlerin okuduğusalatlar ve pek çok evliyanın okuduğu duaları sizler için topladık.Ayrıca her salavatın altında bulunan basit bir zikirmatik ileistediğiniz kadar salavat çekebilirsiniz. Ayrıca uygulamamızdanamaz sureleri, Kuran meali, namaz hocası gibi diğerprogramlarımıza bağlantılar bulabilirsiniz. Uygulamamızdaki bazısalavatlar: Salat-ı Fatih Salat-ı Tefriciye Salat-ı Ümmiye Salat-ıİbrahimiyye Salat-ı Münciye Hasan Basrinin Salavatı Salavat-ıElfiyye Salavat-ı Azam Salavat-ı Yakutiyye vb. onlarca salat veselam sizleri bekliyor.
Günlük Dua Zikir ve Salatlar 1.5 APK
“En güzel isimler Allah’ındır. O halde O’na en güzel isimlerle duaedin.” (A’raf, 180) Her müminin günlük çektiği zikirleri, devamettiği edeceği duaları ve Peygamberimizden (SAV) Kuran’da geçenpeygamber dualarından takip ettiği duaları olmalıdır. Buuygulamamızda günlük okunması gereken 30 adet duayı , 10 farklızikiri, Peygamber Efendimizin (SAV) yapmış olduğu 40 adet duayı,Kuran’da mevcut olan 30 adet duayı sizler için derledik. Aynızamanda arapça ve türkçe okunuşları ile mealleri ve açıklamalarınıda ekledik. Bu sayede hem arapça okuyabilen hem de bilmeyen herkestüm duaları ve zikirleri okuyabilecek, anlamlarını öğrenecek veaçıklamaları ile nasıl dua ettiklerini neden bu dua ve zikirlerikullandıklarını bilecekler . Uygulamamızdaki bazı dualar: Esma'ülHüsna ile Dua Evden Çıkarken Okunacak Evlenemeyen Kadınlar İçinEvliliği ... Eve Girildiğinde Okunacak Dua Ezandan Sonra OkunacakDua Farabinin Duası - Fitneden Korunmak İçin Geçim SıkıntısındaOkunacak Dua Gıybet Etmenin Keffareti Hacet Duası Hacet NamazıHafızayı Kuvvetlendirmek Hamilelik Esnasında Çocuk İçin OkunacakHastalığın Sıhhate Dönüşmesi Hastanın Okuması Gereken Dua HastayaŞifa Namazı Uygulamamızdaki bazı peygamber duaları: Hz. Yunus’unduası Hz. Yusuf’un duası Hz. İbrahim’in duası, Efendimizin (SAV)duaları, Vb. pek çok peygamber duası. Efendimizin yapmış olduğudualardan seçmeler. Esmaül Hüsna, anlamları, ne için dua edileceğive zikir sayısı. Aynı zamanda her duanın, zikrin, salatın altındabulunan zikirmatikler sayesinde hem okuyup hem zikirleriniziuygulamamızı kullanarak yapabilirsiniz. Üstelik zikir adetinizkayıt altına alınarak daha sonra kaldığınız yerden devam etmenizisağlayacaktır. Uygulamamızda ayrıca, Kuran-ı Kerim ve Meali,Cevşen-i Kebir ve Meali, Elif Ba, Kuran öğrenme, Namaz Sureleri,Namaz Hocası, Rüya Tabirleri gibi pek çok uygulamamıza bağlantılarda bulabilirsiniz. "The most beautiful names belong to Allah. Praywith the most beautiful name case to Him. "(Al-Araf, 180) Everybeliever's daily checks of the remembrance, he will continue topray and our Prophet (saas) prayers should be followed by theprayers of the prophets in the Qur'an. This application has 30prayer to be read daily, 10 different remembrance of the Prophet(SAW) has made 40 prayer, prayer that is present in the Qur'an 30have compiled for you. At the same time, we also add Arabic andTurkish reading of the meal and descriptions. Thus, not only canread both prayers and remembrance of all who do not know anyone whocan read Arabic, learn the meaning and why they will know how topray with descriptions use these prayers and remembrance. some prayin our Application: Pray with Esma'ül Husna Remember that when youleave the house Marriage for women who can not get married ...Remember the time she entered to pray After the call to prayer tobe read prayers Prayers of Farabi - To protected from strife Prayerto be read in the living Distress Factors gossip of the AtonementHacet Prayer Hacet Prayer Memory To Amplify During pregnancy to beread to children Transformation of the health Disease RequiredReading Patient's Prayer Patient Healing Prayer Some prophetsprayed in our application: Hz. Jonah's prayer Hz. Joseph's prayerHz. Abraham's prayer, Our Lord (SAV) prayers, Etc. many prophetsprayer. A selection of prayers that the Lord has made. EsmaülHusna, meaning the number of prayer and remembrance for what willbe. At the same time, every prayer, remembrance of thankszikirmatik available under the blessings you can use ourapplications to both read and remembrance. Moreover, your adsremembrance will allow you to continue where you left off later berecorded. Application has also Koran and Meali, amulet-i Kebir andMeal, Elif Ba, Quran learning, prayer Sure, Prayer teacher of manyapplications to our links like a dream Tabirleri find it.
Short Surahs in Quran 1.7 APK
Do you want to memorize short surahs in the Qur'an? Or just want tolisten? Or just read it? There are 23 short surah and 9 prayers forprayers (namaz) in our application. You can read, memorize andlisten all of them. You can move voices forward and backward twobuttons. So, You can memorize them very easyly. And There two zoombuttons. You can enlarge the text.
Günlük Dua Zikir ve Salatlar 1.6 APK
“En güzel isimler Allah’ındır. O halde O’na en güzel isimlerle duaedin.” (A’raf, 180) Her müminin günlük çektiği zikirleri, devamettiği edeceği duaları ve Peygamberimizden (SAV) Kuran’da geçenpeygamber dualarından takip ettiği duaları olmalıdır. Buuygulamamızda günlük okunması gereken 30 adet duayı , 10 farklızikiri, Peygamber Efendimizin (SAV) yapmış olduğu 40 adet duayı,Kuran’da mevcut olan 30 adet duayı sizler için derledik. Aynızamanda arapça ve türkçe okunuşları ile mealleri ve açıklamalarınıda ekledik. Bu sayede hem arapça okuyabilen hem de bilmeyen herkestüm duaları ve zikirleri okuyabilecek, anlamlarını öğrenecek veaçıklamaları ile nasıl dua ettiklerini neden bu dua ve zikirlerikullandıklarını bilecekler . Uygulamamızdaki bazı dualar: Esma'ülHüsna ile Dua Evden Çıkarken Okunacak Evlenemeyen Kadınlar İçinEvliliği ... Eve Girildiğinde Okunacak Dua Ezandan Sonra OkunacakDua Farabinin Duası - Fitneden Korunmak İçin Geçim SıkıntısındaOkunacak Dua Gıybet Etmenin Keffareti Hacet Duası Hacet NamazıHafızayı Kuvvetlendirmek Hamilelik Esnasında Çocuk İçin OkunacakHastalığın Sıhhate Dönüşmesi Hastanın Okuması Gereken Dua HastayaŞifa Namazı Uygulamamızdaki bazı peygamber duaları: Hz. Yunus’unduası Hz. Yusuf’un duası Hz. İbrahim’in duası, Efendimizin (SAV)duaları, Vb. pek çok peygamber duası. Efendimizin yapmış olduğudualardan seçmeler. Esmaül Hüsna, anlamları, ne için dua edileceğive zikir sayısı. Aynı zamanda her duanın, zikrin, salatın altındabulunan zikirmatikler sayesinde hem okuyup hem zikirleriniziuygulamamızı kullanarak yapabilirsiniz. Üstelik zikir adetinizkayıt altına alınarak daha sonra kaldığınız yerden devam etmenizisağlayacaktır. Uygulamamızda ayrıca, Kuran-ı Kerim ve Meali,Cevşen-i Kebir ve Meali, Elif Ba, Kuran öğrenme, Namaz Sureleri,Namaz Hocası, Rüya Tabirleri gibi pek çok uygulamamıza bağlantılarda bulabilirsiniz.
Learning Arabic voice lessons 1.11 APK
Learning Arabic is now easy. Our application will teach you Arabiceasily. You can improve your pronunciation with the basic Arabicalphabet. With Voice Dialogue you can improve your speech practicein social life. You can improve your linguistic and vocabularyknowledge with spoken language knowledge. You can improve yourvocabulary by speaking and practicing. Now you can understand theKoran. You will read and understand the Prayer Surahs. In ourpractice, daily dialogues such as voice dialogues, voice wordpronunciations, pronouns, adjectives, greeting, questioning, askingand speaking can be seen in voice, arabic, latin letters andarabic. In addition, we will increase the usefulness of featuressuch as the ability to recall vocabulary and sentences, and theability to listen to voices again. So, download our application andlearn Arabic very quickly.
Osmanlıca Öğreniyorum Dersleri 1.4 APK
Bir milletin vazgeçilmez hazinelerinden birisi alfabesi ve dilidir.Şanlı millerimiz binlerce yılda onlarca devlet kurmuş kültürünügeliştirerek günümüze kadar gelmiştir. Kurduğumuz ve dünyanın gıptaile baktığı devlet olan Osmanlı Devleti ise kültürümüzün zirveyaptığı zamanlardır. İşte bu zirve devletin kullandığı alfabe isebulunduğumuz coğrafyada yüzyıllarca kullanılmıştır. İşteuygulamamız sayesinde şanlı ecdadımızın yüzyıllarca kullandığıOsmanlı Türkçesini okuyabilir ve yazıyor olacaksınız. UygulamamızOsmanlıca yı hiç bilmeyenlere öğrenme, bilenlere ise geliştirmekonusunda büyük yardımı olacaktır. Osmanlıca Öğrenelim ile Kur’an-ıKerim bilen bir kişi birkaç saat içinde uygulamamızı kullanarakörnekleri çözerek çok rahat bir şekilde öğrenebilir. Kuran okumayıbilmeyenler de endişelenmesin. Çünkü anlatımlar tamamen latinharflerle yapıldığı ve her örnek kelimenin altında Türkiye Türkçeside yazdığı için onlar da kolaylıkla derslerde ilerleyeceklerdir.Unutmayın Osmanlıca yabancı dil değildir. Elinizdeki bu çalışma,Osmanlıcayı hem kolay öğrenmeye vesile olmak hem de öğrenmenin nekadar kolay olduğunu uygulamalarıyla göstermek için hazırlanmıştır.İçerisinde yüzlerce örnek kelime ve onlarca örnek metinlerbulacaksınız. Ayrıca her kelimenin ve metnin Türkiye Türkçesikarşılığı tek tuşla karşınıza çıkacak istediğiniz an yanlış ya dadoğrularınızı kontrol edebileceksiniz. Uygulamamızda tüm harflertek tek incelenmiş, her harf için onlarca örnek kelimeler verilmiş,Türkçede kullandığımız ekler, ismin halleri, bağlaçlar, yapım veçekim ekleri kısaca dilbilgisi konuları detaylıca anlatılıpörnekler verilmiştir. Osmanlıca Öğreniyorum programımızıniçerisinde ayrıca, Kuran Elif Ba sı, Namaz Sureleri, Esmaül Hüsna,Dualar, Salavatlar gibi pek çok uygulamamıza da bağlantılarbulabilirsiniz. “Elif” harfinden başladığınızda siz de göreceksinizki arkası ‘çorap söküğü’ gibi gelecektir. Uygulamamızdaki 22 dersitamamladığınızda siz de Osmanlıca metinleri okuyan ve anlayanbirisi olacaksınız.
Salah Surahs In Quran 1.9 APK
Do you want to memorize Salah surahs in the Qur'an? Or just want tolisten? Or just read it? There are 23 short surah and 9 prayers forprayers (namaz) in our application. You can read, memorize andlisten all of them. You can move voices forward and backward twobuttons. So, You can memorize them very easyly. And There two zoombuttons. You can enlarge the text.
Loading...