1.0 / April 9, 2015
(4.6/5) (168)
Loading...

Description

Kuran dan Sure ve AyetlerBu programda Kuranı Kerimden en çokdinlenilen on adet ayet ve sure bulunmaktadır. Programı indirdiktensonra internet bağlantısına ihtiyaç duyulmamaktadır.Surelerinolduğu sayfalarda ekrandaki yazıya tıklandığında sayfanın altındakontrol paneli açılmaktadır.Programın içeriği ayet ve sureleraşağıdaki gibidir1. Fatiha Suresi 2. Ayetel Kürsi 3. Amenerrasulü4.Yasin Suresi5. Huvallahüllezi Hasr Suresi 6. Tebareke Mülk Suresi7. Tin Suresi8. Alak Suresi İkra9. Kadir Suresi Kadr10. CumaSuresiQuran Verses from Surat andThis program includes mostlistened ten verses from the Holy Quran and time.After downloadingthe program does not require an internet connection.The controlpanel at the bottom of the page when clicked, the page where thetext on the screen is opened Surat.Content and duration of theprogram are as follows verses1. Al-Fatiha2. Ayetel Kursi3.Amenerrasul the4. Surah5. Has Huvallahüllez in Surat6. Tebarek inSurat al-Mulk7. Surah Ta8. Al-Alaq İkra9. Surah Qadr Women'sFriday10th Surah

App Information Sureler ve Ayetler

 • App Name
  Sureler ve Ayetler
 • Package Name
  com.mtt.surelerveayetler
 • Updated
  April 9, 2015
 • File Size
  8.2M
 • Requires Android
  Android 3.0 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  MTT
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

MTT Show More...

Ayetel Kürsi Amenerrasulü 1.0 APK
MTT
Ayet El Kürsi ve Amenerrasulü Sesli Dinle Meali Tefsir ve FaziletiOkuProgramda Ayetel Kürsi ve Amenerrasulünün sesli hali ile mealitefsiri ve fazileti yazılı olarak bulunmaktadır. Bu ayetler BakaraSuresi nin ayetleridir. Allah kabul etsin.Programı indirdiktensonra internet bağlantısına ihtiyaç duyulmamaktadır.Ayetel Kürsi veAmenerrasulünün olduğu birinci ve altıncı sayfalarda ekrandakiyazıya tıklandığında sayfanın altında kontrol paneliaçılmaktadır.Programın İçeriğiAyetelkürsi Sesli AyetelkürsiTürkçeAyetelkürsi Meali Ayetelkürsi Tefsiri Elmalılı HamdiYazırAyetelkürsi FaziletiAmenerrasulü Sesli Amenerrasulü TürkçeAmenerrasulü MealiAmenerrasulü Tefsiri Elmalılı HamdiYazırAmenerrasulü FaziletiAl Kursi verse Voice and Amenerrasul MealInterpretation Listen and Read VirtueInterpretation of the meaningof the audio version of Ayetel Kursi and Amenerrasul virtue of theprogram and are in writing. These verses are the verses of Suratal-Baqara. May Allah accept.After downloading the program does notrequire an internet connection.Ayetel Kursi and the control panelof the bottom of the page when clicked Amenerrasul font on thescreen in the first and sixth page is opened.Content of theprogramAyetelkürs VoiceAyetelkürs the TurkishAyetelkürsMealiInterpretation of Ayetelkürs Elmalılı Hamdi text isAyetelkürsof VirtuesAmenerrasul VoiceAmenerrasul the TurkishAmenerrasulMealiInterpretation of Amenerrasul Elmalılı Hamdi textisAmenerrasul of Virtues
Komik Fıkralar Komik Bilmece 1.0 APK
MTT
Çok Komik SözlerBu programda bol miktarda komedi ve espiribulunmaktadır. İğrenç espri olarak bilinen soğuk espiriler komik veeğlenceli bilmeceler çok komik fıkralar ve futbol fıkraları adamınbiri diye başlayan esnaf yalanları öğrenci yalanları ve öğrencibahaneleri klasik öğretmen sözleri bulunmaktadır.Very funnylyricsThere are plenty of comedy and humor in this program. Coldjokes are funny and entertaining puzzle known as disgusting jokesare very funny jokes and anecdotes he began football trades lies aman lie with students and student teachers excuses are classicwords.
Damar Sözler Kapak Sözler 1.0 APK
MTT
Hazır Kısa Mesajlar SMSBu uygulamada damar sözler kapak sözler lafsokan sözler havalı sözler ve karizma sözlerden oluşan hazır kısamesajlar bulunmaktadır. Bu mesajları facebook whatsapp mail gibisosyal paylaşım ağalarında paylaşabilirsinizReady Text MessagingSMSThis application has blood vessel lid words words words wordscool and ready to put words consisting of charisma words textmessages. You can share this post on social networking likefacebook WhatsApp mail network
Nazar Duası Şifa Duası 1.0 APK
MTT
Nazar Duaları ve Şifa DuasıHalk arasında nazar değmesine gözdeğmesi de denilmektedir. Bu uygulamada İslam da nazar ve nazardeğmesi yada göz değmesi ile ilgili ayrıntıları bulabilirsiniz.Kalem Suresi 51 ve 52 ayet ile Hümeze Suresi nin yanı sıra ayrıcaşifa duaları da bulunmaktadır.Nazar Prayer and Healing PrayerAmongthe people the evil eye is also called the worth consideration. Inthis application, you can find details about the evil of Islam andthe evil eye or touch the eye. Pen with Humaza Surat Surat verses51 and 52 as well as the further healing prayers are alsoavailable.
Felak Suresi Nas Suresi 1.0 APK
MTT
Felak Suresi ve Nas Suresi Sesli Dinle Meali Tefsir ve FaziletiOkuProgramda Felak Suresi ve Nas Suresi nin sesli hali ile mealitefsiri ve fazileti yazılı olarak bulunmaktadır. Allah kabuletsin.Programı indirdikten sonra internet bağlantısına ihtiyaçduyulmamaktadır.Felak Suresi ve Nas Suresi nin olduğu birinci vealtıncı sayfalarda ekrandaki yazıya tıklandığında sayfanın altındakontrol paneli açılmaktadır.Programın İçeriğiFelak Suresi SesliFelak Suresi TürkçeFelak Suresi Meali Felak Suresi Tefsiri FelakFaziletiNas Suresi Sesli Nas Suresi Türkçe Nas Suresi MealiNasSuresi Tefsiri Nas Suresi FaziletiSurah Al-Falaq and Nas AudioListen Read Meal Interpretation and VirtueSurah Al-Falaq and Nascommentary and virtue of the meaning of the audio version of theprogram are in writing. May Allah accept.After downloading theprogram does not require an internet connection.Surah Al-Falaq andNas bottom of the page when the control panel is clicked in thefirst and sixth page of text on the screen is opened.Content of theprogramAl-Falaq VoiceAl-Falaq TurkishAl-Falaq MealiAl-FalaqCommentaryFela VirtuesSurah Nasr VoiceSurah Nasr TurkishMeal ofSurat an-NasTafsir of Surat an-NasVirtues of Surah Nasr
Çok Komik Sözler 1.0 APK
MTT
Programda bulunan başlıklar şöyledirÖLMEDEN ÖNCE SON SÖZLERKLASİKTÜRK YALANLARIKELLERİN TESELLİLERİKOMİK KAMYON ARKASI YAZILARKOMİKÖĞRENCİ SÖZLÜĞÜSİGARA İÇEN ÇOCUK VE BABANIN KOMİK DİYALOGLARIGARİPTÜRK HUYLARIKOMİK ÖĞRETMEN SÖZLERİKOMİK ÖĞRENCİ BAHANELERİKOMİKESNAF YALANLARIHeader included in the program are as followsLASTWORDS BEFORE YOU DIECLASSICAL TURKISH LIESKEL of consolationFUNNYTRUCK BEHIND YAZILARFUNNY STUDENT DICTIONARYCHILD AND FATHERhilarious dialogue and smokerSTRANGE Turkish habitFUNNY WORDS OFTEACHERSFUNNY STUDENT excusesFUNNY trades LIES
Haşr Suresi Huvallahüllezi 1.0 APK
MTT
Haşr Suresi Lev enzelna Huvallahullezi Programda Haşr Suresininsesli hali ile meali tefsiri ve fazileti yazılı olarakbulunmaktadır. Keşfül Esrar isimli eserde geçtiğine göre,Resulullah Sallallahü Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: Kim HaşrSuresini okursa, cennet cehennem Arş Kürsi Hicab gökler ve yerlerhaşerat kuşlar rüzgar ağaç hayvan dağ güneş ay ve melekler ne varsahiç biri geri kalmadan hepsi onun için dua ve istiğfar ederler. Ogün yada gece vefat edecek olursa, şehit olarak ölür diyebuyurmuştur.Hasr Suresindeki son dört ayet Lev enzelnaHuvallahullezi olarak ta bilinmektedir.Hasr Suresi nin olduğubirinci sayfada ekrandaki yazıya tıklandığında sayfanın altındakontrol paneli açılmaktadır.Programın İçeriğiHaşr Suresi Sesli HaşrSuresi TürkçeHaşr Suresi Meali Haşr Suresi Tefsiri Haşr SuresiFaziletiLevi Enzela Huvallahullez of Surat al-HashrInterpretationof the meaning of the voice version of Surat al-Hashr merits of theprogram and are in writing. According to Keşfül marijuana is now inthe works, the Messenger of Allah sallallahu has said against himand I Sellem: Whoever read Surat al-Hashr, paradise and hell ResKürsi Hijab heavens and the earth are insects birds wind treeanimal mountain sun, the moon and angels nor without back none Ifall pray and ask forgiveness for her they are. If he will die theday or night, he has commanded die as martyrs.The last four versesof Surat al-Hasan has also been known as Levi EnzelaHuvallahullez.When has the Surat where clicked on the first page oftext on-screen control panel bottom of the page is opened.Contentof the programSurat al-Hashr VoiceSurat al-Hashr TurkishSuratal-Hashr MealiSurat al-Hashr CommentaryVirtues of Surah Al-Hashr
Kamet ve Tesbihat 1.0 APK
MTT
Kamet Getirme ve Namaz TesbihatıBu programda farz namazlardan öncemüezzin tarafından okunan namazın başladığını bildiren kamet venamazdan sonra tesbih çekilirken okunan dua ayet ve ayetel kürsisesli ve yazılı olarak bulunmaktadır.Supply and residence of PrayerTesbihatThis program is located in the residence and after theobligatory prayer before the prayer by the muezzin began statingthat the prayer of the rosary is being towed read verses andprayers ayetel kürsi voice and writing.
Loading...