1.0 / April 6, 2016
(4.1/5) (99)
Loading...

Description

This is FPS game 3D on mobile. You mustcontrolcommando to attack enemies.
Features:
- Full AI control enemies
- Efficient weapon controls & movement
- Have multiple gun and armor
- Excellent forest, sea, military base environment
- 3D FPS (first person shooter game)
- Best sound effects and sound track
- Fully free to play

App Information Survival Combat

 • App Name
  Survival Combat
 • Package Name
  studio.turbo.work.survival.combat
 • Updated
  April 6, 2016
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.2 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Turbo Work
 • Installs
  10,000 - 50,000
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
  Visit website Email phamdinhdinh@gmail.com Privacy Policy
  P1734 - CT10A - KDT Dai Thanh - Ta Thanh Oai - Thanh Tri - Ha Noi - Viet Nam
 • Google Play Link

Turbo Work Show More...

Chiến Tranh Biên Giới 1979 1.0 APK
Turbo Work
Chiến tranh biên giới 1979, hay thường đượcgọilà Chiến tranh biên giới Việt - Trung năm 1979 là một cuộcchiếnngắn nhưng khốc liệt giữa Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Cộnghòa Xãhội Chủ nghĩa Việt Nam, nổ ra vào ngày 17 tháng 2 năm 1979khi TrungQuốc đưa quân tấn công Việt Nam trên toàn tuyến biên giớigiữa 2nướcBạn với vai trò là một người lính Việt Nam hãy vững tay súngđứnglên tiêu diệt quân thù giành lại chiến thắng vẻ vang chođấtnước.Chiến dịch huyền thoại này có thành công hay không là dobạnquyết định.Màn chơi được phân chia theo vị trí địa lý từ Hà Giang, CaoBằng,Lạng Sơn, Lai Châu và Quảng Ninh. Những nơi đó đã diễn ranhững trậnđánh khốc liệt nhưng cũng rất đỗi hào hùng của nhữngngười lính ViệtNam.Trong game còn có cả câu chuyện về trận thuỷ chiến của HảiquânViệt Nam trong trận tử chiến trên đảo Gạc Ma năm 1988.Hãy chơi game và cảm nhận!1979 border war, oroftencalled the Vietnam War frontier - China 1979 was a short butfiercewar between the People's Republic of China and theSocialistRepublic of Vietnam, which broke out on 17 February 1979when Chinaattacked Vietnam sent troops across the border betweenthe twocountriesYou as a soldier Vietnam to firmly stand up fighters destroytheenemy won a glorious victory for the country.This legendary campaign is successful or not is up to youtodecide.Game screen is divided according to geographical location fromHaGiang, Cao Bang, Lang Son and Lai Chau and Quang Ninh. Theplacewhere the battle was fierce, but also hugely heroicVietnamsoldiers.In the game also includes the story of the naval battle oftheVietnam Navy in battle to the death in 1988 Johnson SouthReef.Let's play the game and feel!
Commando: Uncharted Duty 1.0 APK
Turbo Work
Story: In the night of September 3,2017Terrorism State attacks to New York at Liberty EnlighteningtheWorld and beginning war with USA.President of USA signs the declaration of war againstTerrorismState on September 8, 2017. The Pentagon send 120,000commandos tofight Terrorism State in Syria, Iraq, Afghanistan andSouth EastAsia.Gameplay:Use joystick to control commando runs around map.Use lighter to attention to the enemy. Only fire whennecessarybecause enemies can find you.When one or more enemies die you can use smoke item to hide themandget bonus items.When you killed all terrorists in mission you must go tohelicopterto finish mission.Take to the frontline with assault rifles, sniperrifles,grenade, med kits, armour and more!Full AI control for all enemies.Have City, Mosque, village of Syria and village ofAfghanistanwith 48 missions in game
Chiến Cơ Anh Hùng 1.0 APK
Turbo Work
Kịch bản: Ngày 25 tháng 9 năm 2019 chiếntranhtrên biển Đông nổ ra. Các nước lớn trong khu vực thi nhau độcchiếmcác hòn đảo trên biển Đông. Trước tình thế hết sức nguy hiểmnày,ngày 28 tháng 9 năm 2019, Bộ tổng tham mưu họp tại thủ đô đưaraquyết định giải phóng các hòn đảo đang bị các nước lớn chiếmđóng.Quân chủng Phòng không không quân được giao nhiệm vụ tổng tấncôngđể giải phóng các hòn đảo trên biển Đông. Với lực lượng khítàiquân sự áp đảo, không quân đã giành được lợi thế rất lớn trướccácđối thủ của mình. Đóng vai trò chủ lực trong trận chiến này làcácmáy bay cường kích ném bom thế hệ mới nhất.Việc có giải phóng được toàn bộ các hòn đảo hay không phụthuộcvào chính bạn. Hãy mau xuất kích để giải phóng các hònđảo!Các tính năng chính:- Lái máy bay chiến đấu như thật- Hệ thống kiểm soát lái tối ưu- Có hệ thống rada phát hiện và khoá mục tiêu từ xa- Có hệ thống vũ khí đầy đủ bao gồm súng máy, tên lửa thông minhtựdò tìm mục tiêu, tên lửa không đối không- Đối thủ có nhiều loại khí tài quân sự mạnh như máy bay tiêmkíchtấn công, máy bay trực thăng tấn công v.v..- Thiết kế đồ hoạ 3D chân thực sống động, hiệu ứng cháy nổđẹpmắt- Ứng dụng hệ thống AI mạnh mẽ đẹm lại những trải nghiệm vôcùngkhốc liệt trên chiến trườngHướng dẫn chơi:- Ở màn chọn nhiệm vụ. Mỗi nhiệm vụ ứng với việc giải phóng mộthònđảo. Hãy chọn các nhiệm vụ đã được mở khoá.- Trong màn hình chơi game được chia thành 2 nửa. Vuốt vào nửamànhình bên trái để chuyển hướng di chuyển của máy bay, vuốt vàonửamàn hình bên phải để thay đổi góc nhìn.- Có 2 nút tấn công là nút nhả đạn và nút phóng tên lửa. Khimụctiêu đã bị khoá thì sử dụng nút phóng tên lửa. Khi đó tên lửa sẽtựdò tìm để tiêu diệt mục tiêu.- Có thể thiết lập được âm lượng âm thanh cũng như độ nhạy củamànhình cảm ứng ở phần thiết lập.Scenario: September25,2019 war broke out on the East Coast. The major countries intheregion compete to monopolize the island in the East Sea.Facingthis highly dangerous, September 28, 2019, the Joint Chiefsmeetingin the capital to make a decision freeing the island beingoccupiedby major countries. Air Force Air Defence is tasked toliberate thetotal attack on the South China Sea islands. Withforcesoverwhelming military weaponry, Air Force has won hugeadvantageahead of his opponent. Key role in this battle is theattackaircraft bombed the latest generation.Having liberated the whole of the island depends on you. Bequicksorties to liberate the island!Main function:- Drive as real fighter- Control the optimal driving- There radar target detection and remote key- There is a full weapons systems including machine guns,rocketintelligent auto detection target air-to-air missile- Opponents have many types of military weaponry such asfighterstrong attack, attack helicopters and more ..- Design realistic 3D graphics vivid, spectacular fireeffects- Application powerful AI system brings experience extremelyfiercein battleGuide play:- On the screen select tasks. Each task with freeing theisland.Select the tasks have been unlocked.- The game screen is divided into 2 half. Swipe to the left halfofthe screen to move the navigation of the aircraft, swipe totheright half of the screen to change the viewing angle.- There are 2 button is the button attack and fired rocketlauncherbutton. When the target is locked then use the rocketlauncher.Meanwhile automatically detect missiles to destroytargets.- You can set the sound volume as well as the sensitivity ofthetouch screen in the setup.
Survival Combat 1.0 APK
Turbo Work
This is FPS game 3D on mobile. You mustcontrolcommando to attack enemies.Features:- Full AI control enemies- Efficient weapon controls & movement- Have multiple gun and armor- Excellent forest, sea, military base environment- 3D FPS (first person shooter game)- Best sound effects and sound track- Fully free to play
Bomber Go 1.0 APK
Turbo Work
Bomber Go is an interesting 3D game andamodern bomb game of mobile.Players go to the mysterious labyrinth, and explore it. In themazehas many pitfalls, monsters guarding. Equipped with onlyanexplosive bombs, the player must find the key to exit themaze.Step into the maze of players facing the pitfalls, andthedangerous beast, you must avoid the pitfalls, kill enemy. Pickupthe items when the brick broken for more weapons.- Tactical reasonable- Use appropriate weapons- Logical ThinkingYou'll love this game, with individuals I also took the timetoexplore, even the share for advice from these forums,socialnetworking sites. I hope everyone is interested in exploringthemaze in the game.Game support zoom in, zoom out and rotate to view all map 3D.Are you ready with Bomber Go?
Clash of Shooters 1.0 APK
Turbo Work
Story about commando against terrorism.Youmust use all of your specialized skills to survive the onslaughtofthe enemy forces and avenge your fallen soldiers.Feature:- Upgrade item as rifle, armor and decorator for character- Free control character in 3D view- Have 2 mode attack are shoot and melee- Have 48 mission in map- Have multiple map
Monster World Adventure 1.0.0 APK
Turbo Work
A platform game style. Very fun and easytoplay. With one your hand, you can play it everywhere. You onlyjumpup to earn item and gold. Throw balls to kill enemy. Havemultipleobstacles on road challenge you!FEATURES:- 5-way control- Beautiful 3D character- 5 different world themes- 12 challenging enemies- 8 style obstacles on road
Loading...