1.0 / June 25, 2015
(5.0/5) (1)
Loading...

Description

A legjobb túrajátékok és dalokkottagyűjteménye, amivel élménnyé válik a kirándulás! Különösenajánlott gyerekeknek és örök gyerekeknek.

Az alkalmazás az Európai Unió támogatásával, az EurópaiRegionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával készült.

The best tour games andmusic collection of songs, which is the fun trip! Suitable for kidsand kids forever.

The application of the European Union, supported by the EuropeanRegional Development Fund's financing products.

App Information Túrázók játék- és daloskönyve

 • App Name
  Túrázók játék- és daloskönyve
 • Package Name
  com.delightsolutions.mtszdaloskonyv
 • Updated
  June 25, 2015
 • File Size
  12M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Magyar Természetjáró Szövetség
 • Installs
  50 - 100
 • Price
  Free
 • Category
  Entertainment
 • Developer
 • Google Play Link

Magyar Természetjáró Szövetség Show More...

Elsősegély-kisokos 1.0 APK
Baleset esetén a legfontosabb, hogy gyorsan,nyugodtan, szakszerűen cselekedjünk. Az MTSZ Segélyhívó ésElsősegély-kisokos alkalmazása nem csupán a segítség minél gyorsabbmegérkezéséhez nyújt támogatást, de a túrák/kirándulások soránelőforduló kisebb balesetek, könnyebb sérülések ellátásához isszakszerű, szakmai lektorok által jóváhagyott tanácsokat is ad.Az alkalmazás az Európai Unió támogatásával, az EurópaiRegionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával készült.In case of accident isthe key to fast, calmly and act professionally. The use of HTAEmergency and First Aid smarties not only provides support for helpto arrive as quickly as possible, but occur during the tours /excursions minor accidents, injuries can easily perform ad-approvedexpert advice, professional assistants.The application of the European Union, supported by the EuropeanRegional Development Fund's financing products.
Turistaszállások az OKK mentén 1.0 APK
Semmi sem esik olyan jól egy kemény túra után,mint a pihenés egy hangulatos szálláson. Alkalmazásunkbanválogattunk neked párat a hazai vendégházak, kirándulóközpontok,kulcsos-, erdész-, vadász- és menedékházak kínálatából, amelyeklegfontosabb adatainak közlésével szeretnénk megkönnyíteni adolgodat.Az alkalmazás az Európai Unió támogatásával, az EurópaiRegionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával készült.Nothing is so good aftera hard hike as a vacation in a cozy hotel. In our application weselected for you a couple of domestic guest houses, touristcenters, kulcsos-, erdész-, and hunting lodges offer of which youwant your job to facilitate the communication of importantinformation.The application of the European Union, supported by the EuropeanRegional Development Fund's financing products.
Nemzeti parkok és erdészetek 1.0 APK
Szeretnél többet megtudni Magyarország nemzetiparkjairól és erdészeteiről és az azokat működtetőigazgatóságokról? A Magyar Természetjárók Szövetségénekalkalmazásával ezt könnyen megteheted! Fotókkal, térképekkel,működési területek megjelölésével és központi elérhetőségükmegadásával ismertetünk meg benneteket!Az alkalmazás az Európai Unió támogatásával, az EurópaiRegionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával készült.Do you want to learn moreabout national parks and Hungary erdészeteiről and which operate onthe Board? Hikers using the Hungarian Association can do thiseasily! With photos, maps, indicating the central and accessible byentering their areas of operation described by you!The application of the European Union, supported by the EuropeanRegional Development Fund's financing products.
Kékkör-játék 1.0 APK
Akár elhivatott túrázó vagy, akár a foteledkényelméből szereted inkább megcsodálni a természet szépségeit, ígymég biztos nem teljesítetted a Kék Túrát. Bizonyítsdrátermettségedet 42 egymást követő szakaszon, légy Te a legjobb! Azegyes kirakók képe az adott túraszakaszhoz kapcsolódónevezetességet ábrázolja, a 42 sorrendben teljesítendő szakaszratagolva. Ahogy a valóságban, úgy a játékban is: csak akkor mehetsztovább, ha az adott szakaszt teljesíteni tudod. Hajrá!Az alkalmazás az Európai Unió támogatásával, az EurópaiRegionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával készült.Whether or dedicatedhiker or prefer the comfort of your couch you like to admire thebeauty of nature, so it certainly did not meet the Blue Tour. Proverátermettségedet 42 consecutive stretch, you become the best! Eachpicture puzzles linked to the tour section depicts the sights,divided into 42 stages in order to be fulfilled. As in reality, thegame is: you can only go further if the region can meet. Bring ItOn!The application of the European Union, supported by the EuropeanRegional Development Fund's financing products.
Túrázók játék- és daloskönyve 1.0 APK
A legjobb túrajátékok és dalokkottagyűjteménye, amivel élménnyé válik a kirándulás! Különösenajánlott gyerekeknek és örök gyerekeknek.Az alkalmazás az Európai Unió támogatásával, az EurópaiRegionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával készült.The best tour games andmusic collection of songs, which is the fun trip! Suitable for kidsand kids forever.The application of the European Union, supported by the EuropeanRegional Development Fund's financing products.
Természetjáró kedvezménykártya 1.0 APK
Természetjáró-kártyabirtokosok, figyelem!Valamennyi igénybe vehető kedvezmény egy alkalmazásban. Töltsd leés tájékozódj a kedvezményeket kínáló helyekről, elérhetőségükről!Az adatbázis folyamatos frissítésre kerül majd, érdemes keresni akövetkező verziót is!Az alkalmazás az Európai Unió támogatásával, az EurópaiRegionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával készült.Tourist card holders,take note! All the discount available in an application. Downloadand ask sites offering discounts, their contact details! Thedatabase will be continuously updated, you may want to look for thenext version as well!The application of the European Union, supported by the EuropeanRegional Development Fund's financing products.
Természetjáró túracsoportok 1.0 APK
A Magyar Természetjáró Szövetség(MTSZ)közösségi alkalmazása, ami megmutatja a felhasználóknak aközelébenlévő más túrázók pozícióját.Szeretnéd megtudni, merre járnak a barátaid? Valakiészrevétlenüllemaradt a csoporttól? Alkalmazásunk segítségévelmindig naprakészinformációkkal rendelkezhetsz arról, hol tartanaka túránismerőseid, de akár új barátokat is szerezhetsz.Az alkalmazás az Európai Unió támogatásával, azEurópaiRegionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásávalkészült.Community use oftheHungarian tourist Association (HTA), which shows theuser'sposition in other hikers nearby.Do you want to know where your friends are? Someone missedthegroup unnoticed? Our application can help provide up todateinformation on where to hold the tour friends, or even earnnewfriends.The application of the European Union, supported by theEuropeanRegional Development Fund's financing products.
Védett természeti kincseink 1.0 APK
Tudj meg mindent Magyarország védett állat- ésnövényvilágáról a Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ)alkalmazásának segítségével! Megismerheted a cigányréceszárnyfesztávolságát, a mocsári teknős ismertetőjeleit, és azt,vajon a Tornai vértő növény-e vagy állat? Megsaccolhatod, mennyi azapplikáció összes szereplőjének védett természeti értéke összesen…mennyi is?Az alkalmazás az Európai Unió támogatásával, az EurópaiRegionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával készült.Find out everything aboutHungary protected flora and fauna of the Hungarian touristAssociation (HTA) application with the help! Learn about theferruginous wingspan, the bog turtle guide signs, and whether thetournament to plant or animal Vert? Megsaccolhatod total amount ofapplications for all players ... how is it protected?The application of the European Union, supported by the EuropeanRegional Development Fund's financing products.
Loading...