1.0.5 / February 27, 2015
(4.3/5) (62)
Loading...

Description

Tử vi Ất Mùi 2015- Tử vi 2015- Xem sao giải hạn- Xem hướng xuấthành- Chọn tuổi xông đất- Lịch vạn sựtu vi, tu vi at mui, tu vi vansu, lich van suLunar Hare Horoscope 2015- Horoscope 2015- See howthe term- A Look at Exodus- Choose the age of steam land- Calendarof thousands ofvi tu, tu vi at the fore, tu vi su van, van lich su

App Information Tử Vi Ất Mùi 2015

 • App Name
  Tử Vi Ất Mùi 2015
 • Package Name
  com.mobiletvi.tuvi2015
 • Updated
  February 27, 2015
 • File Size
  9.1M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.0.5
 • Developer
  Tinhvan Incubator
 • Installs
  5,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Lifestyle
 • Developer
 • Google Play Link

Tinhvan Incubator Show More...

Hari Stickman 1.0 APK
Hari is a normal person. In one day, he went into stickman by anevil witch. He will have to overcome many arduous journey.All theway, Hari will encounter many enemies and traps. If you pass all ofthem, he will meet witch, killing him and regain humanform.Features:- This game has 20 levels for players to overcome. -Each level has a lock. When a sufficient number of keyachievements, players can open the special level.- Black and whitegraphics, you can play all day without worrying about running outof power.
Tử vi vạn sự 1.0 APK
Các chức năng chính của ứng dụng:1. Lịch vạn sự: Với nội dung thiếtkế là một cuốn lịch, lịch vạn sự sẽ đưa ra mọi thông tin, mọi phântích tử vi cho ngày hôm nay. Với cuốn lịch này bạn có thể:- Xemthông tin tổng quan về ngày, chọn giờ tốt, việc tốt- Đổi ngày âmsang dương và ngược lại- Lịch giỗ chạp: tạo và nhắc lịch các sựkiện quan trọng theo lịch âmtin cá nhân”.2. Tử vi: Cung cấp các ứngdụng phổ dụng nhất của tử vi Phương Đông- Lập và bình giải lá số tửvi- Xem tử vi trọn đời- Xem tử vi trọn năm- Xem tuổi hợp xung- Xemsao giải hạn3. Phong thủy: Cung cấp các ứng dụng cơ bản nhất vềphong thủy- Xem hướng nhà hợp tuổi- Bố trí văn phòng hợp tuổi- Xemtuổi, chọn năm hợp tuổi xây nhà4. Cá nhân: Thông tin được tùy chọntương ứng với tên, tuổi, giới tính người xemThe main function ofthe application:1. Cricut Calendar: With content designed acalendar, the calendar will offer thousands of all information, anyanalysis horoscope for today. With this calendar you can:- Viewinformation about the date, pick a good time, good work- Change thedate negative to positive and vice versa- Calendar deathanniversary award: create and schedule of events prompted Lunarimportantpersonal information ".2. Horoscope: Provide universalapplication of Oriental horoscope- Prepare and commentaryhoroscopes- Watch Lifetime horoscope- Watch the full yearhoroscope- Watch the age of pulses- See how term solution3. FengShui: Provide the most basic application of feng shui- View towardsthe old house- Disposition of old office- View old, selected in theold building4. Individuals: The information corresponding to theoption name, age, gender viewers
Lịch Vạn Sự (Free) 1.6.2 APK
Lịch Vạn Sự Free - Tinh Van incubatorPhần mềm có nhiều tiện ích nhưxem thông tin ngày, giờ hoàng đạo, ngày tốt xấu, hướng xuất hành,tuổi xung... Chức năng chuyển đổi ngày trong phần mềm rất hữu dụngcho những người muốn tra cứu hay xem ngày cho người thân.Các TínhNăng Nổi Bật: Lịch Ngày - Xem lịch âm, dương - Xem can, chi củangày, tháng, năm - Xem giờ hoàng đạo trong ngày - Xem tuổi xung,tiết khí, hướng xuất hành trong ngày - Giao diện đẹp, bắt mắtLịchTháng - Xem ngày âm, dương theo Lịch Tháng - Xem giờ hoàng đạotrong ngày - Xem ngày hoàng đạo, hắc đạo trong tháng- Xem giờ hoàngđạo trong ngày - Xem việc nên làm, không nên làm theo ngàyĐổi NgàyÂm DươngLịch Vạn Sự Free - Lich Van Su - Lịch Vạn Niên - Lich VanNien - Lịch Việt - Lich VietThe Free Wall Calendar - UnknownincubatorThe software has many facilities such as information days,hours zodiac, good and bad days, user exodus, old clock ... dateconversion functions in software is very useful for those who wantto look and see the day relatives.Prominent Features:Calendar Date-Watch the lunar calendar, the positive- View cans, spent the day,month, year- Watch now in day zodiac- View old clock, cusps, userexodus of the day- Friendly interface, eye-catchingMonth- View daymusic, melodious Month- Watch now in day zodiac- View zodiac dates,black director in January- Watch now in day zodiac- View job to do,should not do in daysChange Date Yin and YangThe Free Wall Calendar- Lich Van Su - perpetual calendar - perpetual calendar - CalendarVietnam - Lich Viet
Lá số tử vi (Bình Giải) 1.7.3 APK
Ứng dụng tạo lá số tử vi đầu tiên trên Android.Cho phép lưu giữthông tin cá nhân, lưu các lá số khác nhau. Có thêm chức năng giảinghĩa các sao khi xem từng cung trên lá số.Tích hợp phần gợi ý bìnhgiải sơ lược lá số.Chức năng đăng bài và chia sẻ trên Facebook.-Bản mới cập nhật đã chỉnh sửa:Giao diện hoàn toàn mới. + Lỗi an saosai + thêm chức năng share ảnh lá số lên FacebookApplicationscreated horoscopes first on Android.Allows storage of personalinformation, save different leaves.There are more functionalinterpretation of the stars while watching the leaves of eachoffer.Integrating the clue leaves some brief commentary.Functionspost and share on Facebook.- A new update has been modified:Wholenew interface. + How wrong an error + Add functionalityto share photos on Facebook of leaves
Lịch Vạn Sự - Nhắc việc, giỗ 1.4.5 APK
Lịch Vạn Sự Free - Tinh Van incubatorLịch Vạn Sự 2014 mobile app làmột ứng dụng trong chuỗi sản phẩm về tử vi tâm linh của Tinh VânIncubator. Với sứ mệnh mang những ứng dụng về Lịch Vạn Sự đến gầnhơn với người dùng, sản phẩm Lịch Vạn Sự 2014 mobile app chính làmột ứng dụng thông minh dành cho bạn.Lịch Vạn Sự 2014 bao gồm tổnghợp các chức năng về xem thông tin ngày/ giờ âm lịch, xem ngày/ giờtốt xấu, đổi ngày âm và dương lịch… Đặc biệt hơn, ứng dụng đượctích hợp với các chức năng mang tính cá nhân hóa cao như tính năngnhắc lịch Giỗ, chạp, nhắc lịch cá nhân, xem ngày giờ hoàng đạo… tạonên sự khác biệt cho ứng dụng. Khác với các ứng dụng về tử vi tâmlinh nói chung và ứng dụng lịch vạn sự nói riêng khác, Lịch Vạn Sự2014 nằm trong chuỗi sản phẩm được phát triển bởi Tinh VanIncubator, mong muốn đưa đến người dùng những ứng dụng mang tínhtương tác cao nhất, phục vụ thiết thực nhất những yêu cầu của ngườidùng. Lịch Vạn Sự 2014 sẽ là một trải nghiệm khác biệt về sự kếtnối giữa người dùng và các ứng dụng nền tảng di động.Với những tínhnăng tích hợp đầy đủ và tiện ích nhất, kết hợp với giao diện bắtmắt, Lịch Vạn Sự 2014 là một trong những ứng dụng đi đầu về lịch âmdương tích hợp với những tiện ích nhắc lịch. Ứng dụng được pháttriển trên nền tảng Android thích hợp với nhiều loại di động thôngminh hiện nay.Các tính năng nổi bật:1) XEM NGÀY - Xem lịch âm,dương- Xem can, chi của ngày, tháng, năm - Xem giờ hoàng đạo trongngày - Xem tuổi xung, tiết khí, hướng xuất hành trong ngày - Xemchi tiết2) CHỌN NGÀY- Xem ngày Hoàng Đạo, Hắc Đạo- Xem giờ HoàngĐạo, Hắc Đạo- Chọn xem việc nên làm, không nên làm trong ngày- Xemgiờ báo- Tạo lịch giỗ (tính năng cá nhân)3) ĐỔI NGÀY- Đổi ngày âmlịch sang dương lịch- Đổi ngày dương lịch sang âm lịch4) Cá nhân-Thông tin cá nhân- Chỉnh sửa thông tin cá nhân- Thông tin cá nhântheo ngày- Lịch Giỗ, Chạp của cá nhân- Lịch làm việc của cá nhânTheFree Wall Calendar - Unknown incubatorThe 2014 Wall Calendar app isa mobile application in the chain of spiritual astrology TinhvanIncubator. Our mission is to bring The Wall Calendar app on closerto users, the Wall Calendar The 2014 mobile app is a smartapplication for you.The 2014 Wall Calendar includes generalinformation about the function of the date / time lunar calendarview date / time good and bad, positive and negative change datecalendar ... More specifically, the application is integrated withthe functional nature highly personalized calendar as reminderAnniversary, chipping, prompt personal calendar, date and timezodiac ... make a difference to the application.Other applicationsof spirituality in general horoscope and calendar applicationsEverything is different in particular, the 2014 Wall Calendar inthe product chain is developed by Unknown Incubator, wants to giveusers the critical applications most interactive, the mostpractical to serve the needs of the user. The 2014 Wall Calendar isa different experience of the connection between users and mobileapplication platforms.With fully integrated features and utility,combined with eye-catching interface, the 2014 Wall Calendar is apioneer in the application of yin and yang calendar integrated withthe calendar utility prompts. Applications developed on the Androidplatform suitable for many kinds of intelligent mobile now.Thesalient features:1) SEE THE DAY- Watch the lunar calendar, thepositive- View cans, spent the day, month, year- Watch now in dayzodiac- View old clock, cusps, user exodus of the day- Details2)CHOOSE DAY- Watch Day Zodiac, Black Dao- Watch now Zodiac, BlackDao- Choose whether to do, not to do during the day- View thereport now- Create a calendar anniversaries (individual features)3)DATE CHANGE- Change the date to the lunar calendar- Change the dateto the lunar calendar4) Individuals- Personal information- ModifyPersonal Information- Personal Information by date- CalendarAnniversary, Chap personal- Calendar of individual work
Speedy Voca: Sổ tay từ vựng 1.0.2 APK
Speedy Vocab- Học từ vựng Flashcard.Flashcard mang lại hiệu quả tốiưu cho việc học từ vựng Tiếng Anh nhờ áp dụng thủ thuật Hỏi- Trảlời kích thích bộ não hoạt động mạnh mẽ, tạo ra những nếp nhăn ghinhớ. Speedy Vocab là phần mềm cung cấp kiểm tra từ thường xuyên.Xóa bỏ những bất tiện của người dùng bằng cách thêm từ nhanh. Quảnlý từ vựng TOIEC theo chủ đề tận dụng ưu điểm của sơ đồ tư duytrong ghi nhớ.Chức năng chính:- Tự tạo nhanh Flashcard hình ảnh:thêm từ mới cùng hình ảnh minh họa được chọn nhanh từ google/camera.- Nhắc nhở học bài theo cài đặt- Bài kiểm tra học từ vựngtheo chủ đề đầy chất lượng- Tích hợp sẵn bộ từ vựng- từ điển TOIECđược quản lý theo chủ đề- Đồng bộ dữ liệu đám mây, xem lại dễ dàngmọi nơiSpeedy Vocab như một cuốn sổ tay Flashcard, là tất cả điềubạn cần để có thể nắm gọn những tối ưu của Flashcard và hình ảnh đểhọc tiếng anh. Hình ảnh, google, từ điển, bài kiểm tra tiếng anh –Speedy Voca cung cấp đầy đủ những gì giúp bạn học tiếng anh hiệuquả.Speedy Vocab- Learn vocabulary flashcard.Flashcard optimallyeffective for learning English vocabulary by introducing ask, tipsReplies stimulate brain activity strongly, creating wrinklesmemo.Speedy Vocab is a software provider from regular check. Removethe inconvenience of users by adding the word fast. Managevocabulary TOIEC themed take advantage of thinking diagram inmemory.Key Features:- Create quick Flashcard image: new words andillustrations are selected quickly from google / camera.- Remindstudying under installation- Test themed vocabulary full ofquality- Built-in sets from Region- Dictionary TOIEC is managed bytopic- Data synchronization cloud, easy review EverywhereSpeedyVocab Flashcard as a handbook, is all you need to be able to graspthe optimal compact flashcard and images to learn English. Image,google, dictionary, tests English - Voca provides full Speedy whathelp you learn English effectively.
Tử Vi Tình Duyên 1.2.1 APK
AI NÓI TÌNH YÊU KHÔNG THỂ ĐO LƯỜNG ĐƯỢC?Tình yêu muôn thuở là mộtphạm trù khó nắm bắt, không thể đong đếm được. Đồng ý, nhưng đó làvì bạn chưa biết tới sản phẩm ứng dụng “TỬ VI TÌNH DUYÊN” của chúngtôi. Mang đến một cách tiếp cận rất mới và khoa học về tình duyêntheo quan niệm tử vi tâm linh, “TỬ VI TÌNH DUYÊN” cam kết mang đếncho bạn những trải nghiệm tuyệt vời về tình yêu. Dựa trên quan điểmkhoa học huyền bí phương Đông về cách tính lá số tử vi để lấy cung,mệnh hợp, đồng thời tính toán mức độ hợp – xung dựa trên can chingũ hành và 12 con giáp, TỬ VI TÌNH DUYÊN chính là câu trả lời đángtin cậy cho bài toán tình cảm đau đầu của bạn.Ứng dụng được pháttriển trên nền tảng Adroid thích hợp cho nhiều loại điện thoạithông minh. Chỉ cần nhập thông tin của bạn và người đó, thầy bói“TỬ VI TÌNH DUYÊN” sẽ trả lại cho bạn chiếc chìa khóa dẫn lối vàotình yêu.Các chức năng nổi bật:1, Gieo quẻNhập thông tin về ngàygiờ năm sinh. Máy sẽ lập lá số tử vi và trả lại kết quả dựa trênviệc bình giải lá số Tử vi của bạn về Tình duyên, hôn nhân.2, Chấmđiểm cặp đôiNhập thông tin về đối phương. Máy sẽ trả lại kết quảdựa trên so sánh can chi của 2 bạn.3, Bói tênHình thức luận giải độtương hợp giữa 2 bạn thông qua bí ẩn tên của bạn.4, Máy đo tìnhyêuĐây là chức năng đặc biệt chỉ có ở TỬ VI TÌNH DUYÊN. Nhập thôngtin ngày tháng năm sinh của bạn và người ấy. Máy sẽ trả về kết quảđo mức độ tình yêu của bạn dựa trên tính toán về nhịp sinh học của2 người.Vậy bạn có dám thử “yêu” cùng TỪ VI TÌNH DUYÊN?Who sayslove can not be measured?Love is forever an elusive category, isimmeasurable. Agreed, but that's because you do not know theproduct application "Astrology conditionality" of us. Bring to avery new approach and the science of hanging on to the notion ofspiritual death, "Astrology conditionality" committed to bringingyou the wonderful experience of love.Based on scientific opinionabout the mysterious oriental calculated horoscopes for providingpar with, and calculate the degree of - pulse based on the fiveelements and can spend 12 zodiac horoscope conditionality isreliable answer to the problem of your emotionalheadache.Applications developed on the Android platform suitablefor many types of smart phones. Just enter your information andthat person, fortune tellers "Astrology conditionality" will returnyou the key entrances love.The outstanding features:1, SowinghexagramEnter the information about the date and time of birth.Machine will make horoscopes and return results based on thecommentary of your horoscopes on The Coast, marriage.2, the pairscoringEnter information about the enemy. The machine will returnresults based on comparison of the 2 you can spend.3, because thenameForm interpretation of correspondence between the 2 you throughthe mystery of your name.4, Love MeterThis is the only function inparticular conditionality horoscope. Enter your birth date and theperson. The machine will return results that measure your love isbased on calculations of circadian rhythm of 2 people.So you daretry "love" VI FROM THE COAST same?
Tử vi hoàng đạo 1.6 APK
Tử vi hoàng đạoChiêm tinh, 12 cung hoàng đạo,Cung hoàng đạo của bạn nói lên điều gì? Hãy khám phá tính cách,tiền bạc, sự nghiệp, tình yêu của bạn với ứng dụng “Tử vi hoàngđạo” Ứng dụng hỗ trợ:Xem tử vi theo 12 cung hoàng đạo.Xem sự hòa hợp giữa các cung về tình yêu, sự nghiệp.Xem nhịp sinh học của bạn.Chia sẻ với bạn bè qua facebook.
Loading...