1.1.1 / May 13, 2019
(0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Tử vi toàn tập- là ứng dụng xem bói miễn phí hàng đầu, giúp bạntracứu lịch âm dương, lịch vạn niên, tử vi hàng ngày một cáchnhanhchóng và chính xác nhất. Đây là một ứng dụng tử vi toàn tậphàngđầu được nhiều người chọn lựa và tin dùng, sẽ không thể thiếutrongnhững chiếc điện thoại thông minh của mỗi người. Ứng dụng tửvitoàn tập giúp bạn tiếp cận với hàng loạt các tính năng đặc sắchữuích về bói, về tử vi, về các hoạt động đời sống tâm linh nhưkhấnbái, xem ngày hoàng đạo, ngày giờ tốt xấu,... chỉ có trong ứngdụngtử vi toàn tập của chúng tôi. Tử vi toàn tập bao gồm một khoứngdụng đồ sộ, nội dung phong phú đa dạng, giao diện đẹp mắt điềuđógiúp bạn dễ cảm nhận được những nét khác biệt và những tầng ýnghĩađặc sắc. Từ tử vi truyền thống đến tử vi hiện đại, từ bói dângianđến bói mới, từ bói phương đông đến tử vi phương tây, mọi thứđềucó trong tử vi toàn tập. Ứng dụng tử vi toàn tập với nhữngtínhnăng nổi bật: Lịch ngày: xem lịch âm dương, ngày hoàng đạo -hắcđạo, xem sao tốt xấu, xem bình xét nhị thập bát tú. Lịch tháng:xemngày âm dương theo tháng, dễ dàng đổi ngày tháng khác, xem sựkiệncủa những ngày năm xưa trong nước và quốc tế. Bói tổng hợp: tậphợpcác thể loại về bói, bói trong nhiều lĩnh vực, bói cho nhiềuchủđề. Tử vi hôm nay: Tiên đoán trong ngày theo 12 cung hoàng đạovềcác mức độ tâm trạng, tình yêu, tài chính, may mắn, công việccủabạn. Mở rộng: những tính năng bổ trợ hữu ích như văn khấntruyềnthống, đổi ngày âm dương, đo nhịp sinh học, xem lịch xuấthành. Đâylà một ứng dụng chỉ mang tính chất tham khảo mà Tử vi toàntập muốngửi tới cộng đồng , vì vậy bạn nên cân nhắc trước khi ápdụng nóvào thực tế. Hãy tải ngay ứng dụng tử vi toàn tập về máy đểcảmnhận, đừng quên để lại bình luận của bạn về ứng dụng tử vi toàntậpvà ủng hộ 5 sao để chúng tôi phát triển thêm những ứng dụngkháctrong tương lai nhé. Complete horoscope - is the topfreefortune-telling application, helps you look up thelunisolarcalendar, perpetual calendar, daily horoscope quicklyandaccurately. This is a top-rated horoscope application thatiswidely used and trusted by many people, and will beindispensablein every smartphone. The full horoscope applicationhelps youaccess a series of special features useful about fortunetelling,horoscopes, about spiritual life activities such asprayer,watching the zodiac day, good and bad times. .. only in ourfullhoroscopes app. Complete horoscope includes a huge app store,richcontent, beautiful interface that makes it easy to feelthedifferent features and special meaning layers. Fromtraditionalhoroscopes to modern horoscopes, from folk fortunetelling to newfortune telling, from divination to the westernhoroscope,everything is in the horoscope. Complete horoscopeapplication withoutstanding features: Calendar of the day: see thelunisolarcalendar, the zodiac day - black magic, see how good andbad, seethe bowl of the crucifix. Monthly calendar: see yin andyang daysby month, easily change dates, see events of the old daysin thecountry and internationally. Synthetic fortune telling:acollection of genres of fortune telling, fortune telling inmanyfields, fortune telling for many topics. Horoscope today:Predictthe day of the 12 signs of the zodiac about the levels ofmood,love, finance, luck, your work. Expand: useful add-on featuressuchas traditional vocation, changing the date of yin andyang,measuring the circadian rhythm, see the calendar of departure.Thisis an application for reference only that the CompleteHoroscopewants to send to the community, so you should consider itbeforeapplying it to practice. Please download the fullhoroscopesapplication on your device to feel, don't forget to leaveyourcomments on the whole horoscope application and support 5 starssothat we can develop more applications in the future.

App Information Tử vi toàn tập

 • App Name
  Tử vi toàn tập
 • Package Name
  comx.mailduyen.tuvitoantapfull
 • Updated
  May 13, 2019
 • File Size
  35M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.1.1
 • Developer
  Mail Duyên Store
 • Installs
  1+
 • Price
  Free
 • Category
  Entertainment
 • Developer
  Công ty cổ phần Games Sáng tạo Mai Duyên Liên hệ Em Duyên đẹp gái quê Yên Thành Nghệ An. Số 12B3, đường 13/21 khu đô thị Vinh VIP Tòa nhà Vinaconext Time City 9 XXX - MMO Quận Nghi Phú, Phường Quán Bàu, TP Vinh, Tỉnh Nghệ Tĩnh
 • Google Play Link

Mail Duyên Store Show More...

UFO Fly 4.1 APK
UFO FLY Super classic flying saucer game is back. Coming to UFOFLY,you will become superhuman aliens controlling your flyingsaucer toovercome obstacles. UFO FLY requires your dexterity andsharpness,the more obstacles you overcome, the more stars you willbe able toget more money to return to your planet. Come to UFOFLY, you alsohave wonderful moments of relaxation and stressrelief. Wish youhave a relaxing moment with the FLY UFO.
Cupid Fly 3.3 APK
Cupid Fly, the most sought after love game with easy gameplayandbeautiful character shaping. Cupid Fly helps youpracticeperseverance and acumen right while you play. In addition,CupidFly game also helps you relieve stress after tired workingandstudying hours. Cupid Fly game is also very useful in raisingyoungchildren, the game helps parents to train their children tobeskillful and patient. Because of the popularity and not limitedtothe scope of players, Cupid Fly game is very much chosenandsearched for by many people. Download Cupid Fly today to enjoythefun. Wish you all have fun playing games!
LINES 2019 3.3 APK
Game lines 2019 a classically powerful classic game that hasnotbeen forgotten over the years. Coming to game lines 2019playerswill be able to show their quick and clever skills. After ahardworking day or studying a lesson, let lines 2019 help yourelievestress and fatigue. game lines 2019 will give playersthesatisfaction that is not unexpected. Come to the game line youwillsee the interesting thing there. LINES game 2019 classic gamebutnot easy at all. Let's try the 2019 line game today. Wish youhavefun entertainment time on game lines 2019.
Cockroach Dam 1.2 APK
Cockroach beating game is the game that makes the mostsatisfyingfor players. Knowing your psychological fear ofcockroaches, hatingcockroaches, we created a cockroach game so thatplayers can handleit without fear. Smashing is a game that helps usrelieve stressmost effectively. Cockroaches also help us trainsharpness. Notonly that, the game of cockroach beating also helpsyou to relievestress and fatigue, and help us improve yourreflexes. Cockroachbeating game is easy to play and suitable forall ages. Come to thegame Crash you you will not be disappointedabout its level ofentertainment. We are happy to help you relievestress.
Rock Block Puzzle 1.0.1 APK
Rock Block Puzzle with easy gameplay and beautiful game designhasattracted a lot of play downloads. Rock Block Puzzle is also agamethat is not limited to age, you can let your children play tohelpthem train their flexibility quickly in the game. Also you canplaygames even without an internet connection. There aremanyinteresting things in Rock Block Puzzle waiting for youtodiscover. Wish you have relaxing moments with Rock Block Puzzle.
Tử vi toàn tập 1.1.1 APK
Tử vi toàn tập- là ứng dụng xem bói miễn phí hàng đầu, giúp bạntracứu lịch âm dương, lịch vạn niên, tử vi hàng ngày một cáchnhanhchóng và chính xác nhất. Đây là một ứng dụng tử vi toàn tậphàngđầu được nhiều người chọn lựa và tin dùng, sẽ không thể thiếutrongnhững chiếc điện thoại thông minh của mỗi người. Ứng dụng tửvitoàn tập giúp bạn tiếp cận với hàng loạt các tính năng đặc sắchữuích về bói, về tử vi, về các hoạt động đời sống tâm linh nhưkhấnbái, xem ngày hoàng đạo, ngày giờ tốt xấu,... chỉ có trong ứngdụngtử vi toàn tập của chúng tôi. Tử vi toàn tập bao gồm một khoứngdụng đồ sộ, nội dung phong phú đa dạng, giao diện đẹp mắt điềuđógiúp bạn dễ cảm nhận được những nét khác biệt và những tầng ýnghĩađặc sắc. Từ tử vi truyền thống đến tử vi hiện đại, từ bói dângianđến bói mới, từ bói phương đông đến tử vi phương tây, mọi thứđềucó trong tử vi toàn tập. Ứng dụng tử vi toàn tập với nhữngtínhnăng nổi bật: Lịch ngày: xem lịch âm dương, ngày hoàng đạo -hắcđạo, xem sao tốt xấu, xem bình xét nhị thập bát tú. Lịch tháng:xemngày âm dương theo tháng, dễ dàng đổi ngày tháng khác, xem sựkiệncủa những ngày năm xưa trong nước và quốc tế. Bói tổng hợp: tậphợpcác thể loại về bói, bói trong nhiều lĩnh vực, bói cho nhiềuchủđề. Tử vi hôm nay: Tiên đoán trong ngày theo 12 cung hoàng đạovềcác mức độ tâm trạng, tình yêu, tài chính, may mắn, công việccủabạn. Mở rộng: những tính năng bổ trợ hữu ích như văn khấntruyềnthống, đổi ngày âm dương, đo nhịp sinh học, xem lịch xuấthành. Đâylà một ứng dụng chỉ mang tính chất tham khảo mà Tử vi toàntập muốngửi tới cộng đồng , vì vậy bạn nên cân nhắc trước khi ápdụng nóvào thực tế. Hãy tải ngay ứng dụng tử vi toàn tập về máy đểcảmnhận, đừng quên để lại bình luận của bạn về ứng dụng tử vi toàntậpvà ủng hộ 5 sao để chúng tôi phát triển thêm những ứng dụngkháctrong tương lai nhé. Complete horoscope - is the topfreefortune-telling application, helps you look up thelunisolarcalendar, perpetual calendar, daily horoscope quicklyandaccurately. This is a top-rated horoscope application thatiswidely used and trusted by many people, and will beindispensablein every smartphone. The full horoscope applicationhelps youaccess a series of special features useful about fortunetelling,horoscopes, about spiritual life activities such asprayer,watching the zodiac day, good and bad times. .. only in ourfullhoroscopes app. Complete horoscope includes a huge app store,richcontent, beautiful interface that makes it easy to feelthedifferent features and special meaning layers. Fromtraditionalhoroscopes to modern horoscopes, from folk fortunetelling to newfortune telling, from divination to the westernhoroscope,everything is in the horoscope. Complete horoscopeapplication withoutstanding features: Calendar of the day: see thelunisolarcalendar, the zodiac day - black magic, see how good andbad, seethe bowl of the crucifix. Monthly calendar: see yin andyang daysby month, easily change dates, see events of the old daysin thecountry and internationally. Synthetic fortune telling:acollection of genres of fortune telling, fortune telling inmanyfields, fortune telling for many topics. Horoscope today:Predictthe day of the 12 signs of the zodiac about the levels ofmood,love, finance, luck, your work. Expand: useful add-on featuressuchas traditional vocation, changing the date of yin andyang,measuring the circadian rhythm, see the calendar of departure.Thisis an application for reference only that the CompleteHoroscopewants to send to the community, so you should consider itbeforeapplying it to practice. Please download the fullhoroscopesapplication on your device to feel, don't forget to leaveyourcomments on the whole horoscope application and support 5 starssothat we can develop more applications in the future.
Kĩ Năng Bà Bầu 1.0 APK
Kĩ Năng Bà Bầu ứng dụng chăm sóc mẹ và bé tốt nhất. Để có thaikỳhoàn hảo thì các mẹ nên quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏebảnthân ngay từ trước và suốt thai kỳ. Những việc làm đơn giảnnhưnglại có hiệu quả to lớn mà không phải mẹ nào cũng biết. NhưngKĩNăng Bà Bầu sẽ cho bạn biết những điều đó. Mang thai là mộthànhtrình khám phá có rủi ro và bất ngờ. Do đó bạn cần trang bịchomình những kiến thức căn bản nhất để không quá ngỡ ngàng. Chếđộdinh dưỡng khi mang thai rất quan trọng bởi nó là cơ sở cho sựpháttriển cuả thai nhi. Mẹ khoẻ mạnh sẽ giúp cho thai nhi dung nạpđủdưỡng chất cần thiết để phát triển trong suốt thai kỳ. Bạn cầnbiếtrằng tất cả những gì bạn ăn uống cũng đều được hấp thụ bởithainhi. Chính vì vậy, việc ăn uống đầy đủ khi mang thai là vô cùngcầnthiết. Vì vậy các bạn hãy trang bị ngay Kĩ Năng Bà Bầu để chúngtôiđồng hành cùng bạn trong suốt thai kỳ nhé. Kĩ Năng Bà Bầu tổnghợpđầy đủ từ A-Z những kiến thức cơ bản và cần thiết nhất. Đây làmộtứng dụng bổ ích và cần thiết không chỉ riêng cho bà bầu mà HoaChuStore muốn gửi tới tất cả mọi người. Chúc các mẹ có một thaikỳkhỏe mạnh và hạnh phúc và nhớ ủng hộ Hoa Chu Store ngày mộtpháttriển. Đừng quên Comments cảm xúc của bạn về ứng dụng Kĩ NăngBàBầu và ủng hộ 5 sao để chúng tôi phát triển nhiều App mớitrongtương lai nhé. Skills Ms. Gourd app to take care of the bestmotherand baby. To have a perfect pregnancy, mothers should takecare oftheir own health right from before and throughout pregnancy.Simplebut effective jobs that are not known to all mothers. But TheSkillShe Will Know will tell you those things. Pregnancy is a riskyandunexpected journey of discovery. So you need to equip yourselfwiththe most basic knowledge to not be too surprised. Nutritionduringpregnancy is important because it is the basis for thedevelopmentof the fetus. A healthy mother will help the fetus toget enough ofthe nutrients it needs to develop throughoutpregnancy. You need toknow that everything you eat is absorbed byyour baby. Therefore,eating well during pregnancy is extremelynecessary. So you shouldequip yourself with the skills of theVoters so that we canaccompany you throughout your pregnancy.Skills She elected tofully synthesize A-Z with the most basic andnecessary knowledge.This is a useful and necessary application notonly for pregnantwomen but Hoa Chu Store wants to send to everyone.Wish mothershave a healthy and happy pregnancy and remember tosupport thegrowing Chu Chu Store. Don't forget to comment on howyou feelabout applying the Voting Skills and supporting 5 stars sothat wecan develop many new App in the future.
Sổ mơ lô đề 1.0 APK
Sổ mơ lô đề giúp bạn giải mã ý nghĩa hơn 1000 giấc mộng phổ biếnvớikết quả đầy đủ và chính xác nhất.Cuốn sách Sổ mơ lô đề này đượctổnghợp theo kinh nghiệm dân gian, chuyên dùng để giải mã giấc mơcủabạn, giúp bạn soi cầu, dự đoán và tính toán trước các con số lôđề,xổ số cực đẹp có xác suất trúng cao. Ứng dụng Sổ mơ lô đề dựatheocác hiện tượng bạn gặp phải trong giấc chiêm bao của mình như:gặpchó, gặp gà, rắn rết, tại nạn, người chết, đánh nhau … Bạn cóthể ápdụng Sổ mơ lô đề để đánh xổ số lô tô miền bắc, miền trung,miền namđều được. Bạn hay nằm mơ rồi băn khoăn và trăn trở vềnhững giấc mơcủa mình có liên quan tới các con số ,Không biết làhung dữ, maymắn, hay tổ tiên báo mộng thì ứng dụng Sổ mơ lô đềđược Mail DuyênStore cho ra đời nhằm giải đáp các thắc mắc của bạnvề những giấc mơđó. Ở nhiều xã hội cổ đại, giấc mơ đã được coi làmột thông tin liênlạc siêu nhiên hay một phương tiện can thiệp củathần thánh, màthông điệp của nó có thể được làm sáng tỏ bởi nhữngngười có quyềnnăng nhất định. Ứng dụng Sổ mơ lô đề hỗ trợ đắc lựccho các bạn muốntrở thành thần lô, thần đề hay vua bàn đề. Còn gìthú vị hơn khinhâm nhi tách cafe và cùng tra cứu những con sốthông qua ứng dụngSổ mơ lô đề với bạn bè vào buổi sáng và hồi họpchờ kết quả vào buổichiều. Hãy tải ứng dụng Sổ mơ lô đề của chúngtôi ngay chỉ đơn giảnbằng 1 nút ấn ' Cài Đặt '. Bạn sẽ có ngaycông cụ tuyệt vời để tracữu những giấc mơ và ủng hộ để Mail DuyênStore cho ra đời thêmnhiều ứng dụng hữu ích khác nhé ! TheDreambook helps you deciphermeaning more than 1000 popular dreamswith the most complete andaccurate results. This Dreambook book issynthesized according tofolk experience, used to decipher thedream of you, help you lookat, predict and calculate before thelottery numbers, beautifullottery with a high probability ofwinning. The Dreambookapplication is based on the phenomena youencounter in your dream,such as: meeting dogs, meeting chickens,snakes, victims, dead,fighting ... You can apply the Dreambook toLottery lottery in theNorth, Central and South You often dream andwonder and wonder aboutyour dreams related to the numbers, Do notknow is ferocious, lucky,or dreaming ancestors, then the Lotteryapplication is recommendedfor the Duyen Mail Store. was born toanswer your questions aboutthose dreams. In many ancientsocieties, the dream was considered asupernatural communication ora means of divine intervention, whosemessage could be clarified bythose with certain powers. TheDreambook application is aneffective support for those who want tobecome gods, gods or king.What's more interesting when sipping acup of coffee and looking upthe numbers through the Dreambookapplication with friends in themorning and meeting for the resultsin the afternoon. Download ourTitle Book app now simply by pressingthe 'Settings' button. Youwill have a great tool to search fordreams and support to MailDuyen Store to create more usefulapplications!
Loading...