1.4 / March 7, 2015
(4.2/5) (26)
Loading...

Description

Wzory matematyczne przygotowane pod kątem nowej matury z matematykiw 2015 roku.20 działów:*Wartość bezwzględna liczby*Potęgi ipierwiastki*Logarytmy*Silnia, współczynnik dwumianowy*Wzórdwumianowy Newtona*Wzory skróconego mnożenia*Ciągi*Funkcjakwadratowa*Geometriaanalityczna*Planimetria*Trygonometria*Stereometria*Kombinatoryka*Rachunekprawdopodobieństwa *Parametry danych statystycznych*Tablicawartości funkcji trygonometrycznych*Granica ciągu*Pochodnafunkcji*Cechy podzielności liczby*Twierdzenia: Logarytmy Bazawzorów powstała na podstawie udostępnionych arkuszy przez CentralnąKomisję EgzaminacyjnąMathematical formulas prepared for the newexamination in mathematics in 2015.20 departments:* The absolutevalue of* Powers and roots* Logarithms* Factorial, binomialcoefficient* Newton's binomial formula* Designs condensedmultiplication* Strings* The square* Analytical Geometry*Planimetria* Trigonometry* Stereochemistry* Combinatorics*Probability* The statistical data* Table of trigonometricfunctions* Limit of a sequence* Derivative of a function* Featuresfor the number of* Theorem: LogarithmsDatabase design is based onthe sheets provided by the Central Examination

App Information Tablice Matematyczne | Wzory

 • App Name
  Tablice Matematyczne | Wzory
 • Package Name
  mapps.tablicematematyczne
 • Updated
  March 7, 2015
 • File Size
  2.6M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.4
 • Developer
  mApps
 • Installs
  5,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

Tablice Matematyczne | Wzory Version History

Select Tablice Matematyczne | Wzory Version :
 • 1.4 (6) - Latest Version
 • Tablice Matematyczne | Wzory 1.4 APK File

  Publish Date: 2016 /4/25
  Requires Android: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  File Size: 2.6 MB
  Tested on: Android 4.4 (KitKat, API: 19)
  File Sha1: 6dad5339dfd34ba8a17ed893499e5c2bd56dffbc
  APK Signature: 9cbbc3f9e88abb88834a92e3f6fcf57f802a18a0

mApps Show More...

Polskie Youtubery | Sounds OLD 1.16 APK
mApps
UWAGA:Aplikacja nie jest już wspierana - nowa wersja:https://play.google.com/store/apps/details?id=mapps.polscyyoutuberzyAplikacjazawiera dźwięki i częste powiedzonka Twoich ulubionych twórców zYoutube takich jak:GimperIsamuIzakRockRojoTheNitroZyniakGrupaFilmowa DarwinNRGeekKolega IgnacyMiszorTivolt5 Sposobówna...VertezZ DupyWiesław Wszywka - Kopsnij Drina *Każdy z twórcówposiada szereg częstych powiedzonek, które stały się już ichikonami. Teraz możesz miec je zawsze przy sobie i cieszyć się nimiw każdym miejscu. Możesz ustawić wszystkie teksty jako dzwonek,powiadomienie lub budzik :) Brakuje Ci jakiś tekstów? Pisz na emailsixweb[at]o2.plAplikacja powstała wyłącznie w celach rekreacyjnychi ma na celu promowanie twórców :) *- wyłączone reklamyKontakt FB:https://www.facebook.com/andrzej.andrzej.319452WARNING:Theapplication is no longer supported - new version:https://play.google.com/store/apps/details?id=mapps.polscyyoutuberzyTheapplication includes sounds and frequent sayings of your favoriteartists from YouTube, suchas:GimperIsamuIzakRockRojoTheNitroZyniakGroup FilmDarwinNRGeekcolleague IgnatiusMiszorTivolt5 Ways to ...VertezWithAssWieslaw insert - Kopsnij Drina *Each of the authors has a numberof common sayings that have become their icons. Now you can have italways with you and enjoy them anywhere.You can set all texts as aringtone, notification or alarm clock :)Are you missing some texts?Write on e-mail sixweb [at] o2.plThe application was createdexclusively for recreational purposes, and aims to promote artists:)* - Off advertisingContact FB:https://www.facebook.com/andrzej.andrzej.319452
RichFly 0.7 APK
mApps
W grze możesz wcieliśc się w:*Gimpera*Isamu*TheNitroZyniaka*Mandzia*Roja*Izaka*Kolęgę IgnacegoKażda z postaci ma specjalną umiejętnośćZadanie jest proste, omijaj kolce, zbieraj suby,ulepszajpostacie.Tak, to prosty klon znanej gryIn the game youcanwcieliśc in:* Gimpera* Isamu* TheNitroZyniaka* Mandzia* Roja* Izak* Colleague IgnatiusEach character has a special abilityThe task is simple, avoid spikes, collect subs,upgradecharacters.Yes, it is a simple clone of the famous game
Polscy Youtuberzy | Sounds 1.7 APK
mApps
Aplikacja zawiera dźwięki i częste powiedzonka Twoich ulubionychtwórców z Youtube takichjak:GimperIsamuIzakRockRojoTheNitroZyniakGrupa FilmowaDarwinNRGeekKolega IgnacyMiszorTivolt5 Sposobów na...VertezZDupyWiesław Wszywka - Kopsnij DrinaSexmasterkaTata GimperaMarcinMalczyńskiGargamelAbstrachujeKażdy z twórców posiada szeregczęstych powiedzonek, które stały się już ich ikonami. Teraz możeszmiec je zawsze przy sobie i cieszyć się nimi w każdym miejscu.Możesz ustawić wszystkie teksty jako dzwonek, powiadomienie lubbudzik a także podzielić sie ze znajomymi :) Brakuje Ci jakiśtekstów? Pisz na email sixweb[at]o2.plAplikacja powstała wyłączniew celach rekreacyjnych i ma na celu promowanie twórców :) *-wyłączone reklamyKontakt FB:https://www.facebook.com/andrzej.andrzej.319452The applicationincludes sounds and frequent sayings of your favorite artists fromYouTube, such as:GimperIsamuIzakRockRojoTheNitroZyniakGroup FilmDarwinNRGeekcolleague IgnatiusMiszorTivolt5 Ways to ...VertezWithAssWieslaw insert - Kopsnij DrinaSexmasterkaTata GimperaMarcinMalczyńskiGargamelAbstrachujeEach of the authors has a number ofcommon sayings that have become their icons. Now you can have italways with you and enjoy them anywhere.You can set all texts as aringtone, notification or alarm as well as share with friends :)Areyou missing some texts? Write on e-mail sixweb [at] o2.plTheapplication was created exclusively for recreational purposes, andaims to promote artists :)* - Off advertisingContact FB:https://www.facebook.com/andrzej.andrzej.319452
Tablice Matematyczne | Wzory 1.4 APK
mApps
Wzory matematyczne przygotowane pod kątem nowej matury z matematykiw 2015 roku.20 działów:*Wartość bezwzględna liczby*Potęgi ipierwiastki*Logarytmy*Silnia, współczynnik dwumianowy*Wzórdwumianowy Newtona*Wzory skróconego mnożenia*Ciągi*Funkcjakwadratowa*Geometriaanalityczna*Planimetria*Trygonometria*Stereometria*Kombinatoryka*Rachunekprawdopodobieństwa *Parametry danych statystycznych*Tablicawartości funkcji trygonometrycznych*Granica ciągu*Pochodnafunkcji*Cechy podzielności liczby*Twierdzenia: Logarytmy Bazawzorów powstała na podstawie udostępnionych arkuszy przez CentralnąKomisję EgzaminacyjnąMathematical formulas prepared for the newexamination in mathematics in 2015.20 departments:* The absolutevalue of* Powers and roots* Logarithms* Factorial, binomialcoefficient* Newton's binomial formula* Designs condensedmultiplication* Strings* The square* Analytical Geometry*Planimetria* Trigonometry* Stereochemistry* Combinatorics*Probability* The statistical data* Table of trigonometricfunctions* Limit of a sequence* Derivative of a function* Featuresfor the number of* Theorem: LogarithmsDatabase design is based onthe sheets provided by the Central Examination
Your Concentration 1.0 APK
mApps
How much can you concentrate on road ? Our game lets you test yourbrain. In game you will find:* Increasing levels of difficulty* 11sprites of cars* Simple, non-dispersible graphics* 2 nice musicComment with your result.How much can you concentrate on road? Ourgame lets you test your brain.In game you will find:* Increasinglevels of difficulty* 11 sprites of cars* Simple, non-dispersiblegraphics* 2 nice musicComment with your result.
Loading...