1.3.6 / July 11, 2019
(2.9/5) (1)

Description

A small app for displaying current, average and maximum speed, aswell as current compass direction and G-forces. Current and averagespeed are also shown with different colors on an 'eco' bar. Speedunit (km/h, mph, knot) can be selected in this settings page.

App Information TaEcoSpeedoMeter

 • App Name
  TaEcoSpeedoMeter
 • Package Name
  ahman.timo.taspeedometer
 • Updated
  July 11, 2019
 • File Size
  181k
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.3.6
 • Developer
  t_ahman
 • Installs
  10+
 • Price
  Free
 • Category
  Tools
 • Developer
 • Google Play Link

t_ahman Show More...

ahman.timo.rajapyykit 1.1.12 APK
t_ahman
Shows the location of the selected target, e.g. a landmark (green),and the device (blue) on a map and the distance from the target.The target point may be entered in either ETRS-TM35FIN (P, E) orETRS89 (WGS84) (latitude, longitude) coordinates. The target pointand current location (cyan) can be saved with a name for subsequentopening. Alternatively, the app shows all targets whose name is notstarting with hyphen, and additionally the targets can be joined inalphabetical order. Privacy policy This application uses yourlocation information only to display the location on the map andshow distance and direction to the target landmark points.
TaNotes 1.0.11 APK
t_ahman
Simple app to create, view and edit short notes with timestamp.
Ilmanlaatu 1.1.16 APK
t_ahman
Sovellus näyttää viimeisimmän ilmanlaadun ja taustasäteilyn tasonSuomessa. Symbolia napauttamalla saa mittausasemasta lisätietoja.Jos GPS on käytössä näytetään yhteenvetotiedot lähimmältämittausasemalta, muuten valitulta mittausasemalta. Ilmanlaatu- jasäteilytiedot saadaan Ilmatieteenlaitoksen ja säteilyturvakeskuksenavoimesta datasta. Yksityisyyden suoja Sovellus käyttääsijaintitietoa ainoastaan havainnollistamaan etäisyys ja suuntamittauspisteisiin. Privacy policy This application uses yourlocation information only to display distance and direction to themeasurement stations.
ahman.timo.tanopeuskamerat 1.0.23 APK
t_ahman
Sovellus näyttää Suomen nopeuskameroiden sekä käyttäjänGPS-sijainnin kartalla. Kameran ollessa alle 1000 metrinetäisyydellä, sovellus vaihtaa etäisyystekstin värin ensinkeltaiseksi, sitten oranssiksi ja lopulta punaiseksi sekä antaatoistuvia äänimerkkejä etäisyyden ollessa alle 500 m. Kun lähinkamera on yli 15 km päässä, etäisyystekstiä ei näytetä. Kamerankuvaketta klikkaamalla näytetään lisätietoja sekä kameran etäisyyskäyttäjästä. Kameroiden tiedot perustuvat avoimeen dataan, jokalöytyy osoitteesta: http://www.gps-waypoints.net/gps/?language=fi.Jos kamerasta ei ole suuntatietoa, ilmoitus annetaan kaikistasuunnista lähestyttäessä. Näytettävien kameroiden määrä onrajoitettu 50 km säteelle kartan keskipisteestä. Kun 'seuraa omaasijaintia' -valinta on käytössä oma sijainti pidetään kartankeskellä. Sovellusta voi käyttää myös ilman internet-liityntää,jolloin näytetään vain nopeus-, etäisyys- ja suuntatiedot. Sovelluskäyttää sijaintitietoasi ainoastaan sijainnin näyttämiseen jakameroiden etäisyyden määrittämiseen. The application displays theFinnish-speed cameras, as well as the user's GPS location on a map.The camera is less than 1000 meters, the application will changethe color of the text within the first yellow, then orange andfinally red and provide repetitive beeps at a distance of 500 m.With the nearest camera is more than 15 km away, the distance thetext is not displayed. click on the camera icon will be displayed,as well as additional information about the distance of the camera.Camera information is based on open data, which can be found at:http://www.gps-waypoints.net/gps/?language=fi. If the camera is notthe direction information, the notice is given when approachingfrom all directions. The number of displayed cameras is limited to50 km radius of the center of the map. When 'followed by yourlocation' option is enabled your location will be held in themiddle of the map. The application can also be used without aninternet interface to be displayed only on speed, distance anddirection information. The app uses your location to show only thelocation of the cameras and determine the distance.
TaOttoAutomaatit 1.2.49 APK
t_ahman
Sovellus näyttää nosto-, otto- ja talletusautomaattien sekäkäyttäjän GPS-pohjaisen sijainnin kartalla. Kuvakkeen sisällänäytetään lisätietoina: N = Nosto, EP = esteetön ja puhetuettuOtto, P = puhetuettu Otto, T = TalletusOtto, 24 = auki 24h/vrk.Automaatin kuvaketta klikkaamalla näytetään lisätietoja sekäautomaatin etäisyys käyttäjästä, jos GPS-sijainti on käytettävissä.Ottopisteiden osoitteet ja koordinaatit perustuvat AutomatiaPankkiautomaatit Oy:n avoimeen dataan, joka löytyy osoitteesta:https://otto.fi/. Nostopisteiden osoitteet ja koordinaatitperustuvat Nokas CMS Oy:n verkkosivuston dataan, joka löytyyosoitteesta: https://nostoautomaatti.fi/. Näytettävien automaattienmäärä on rajoitettu 100 km säteelle kartan keskipisteestä jaenintään 1000 laiteeseen. Sovellus käyttää sijaintitietoasi vainsijainnin näyttämiseen ja automaattien etäisyyden määrittämiseen.
TaWeatherInfo 3.3.43 APK
t_ahman
Application to display local weather info in Finland. Location canbe selected by GPS, from list of weather stations or by entering aplace name. The information includes both history and forecastvalues of selectable period and it is shown in tabular and trendformat (by tapping the item name). In GPS mode, the weatherstations' data is shown also in list and on map. The weather datais based on open data of the Finnish Meteorological Institute. Inaddition to the weather data, the application displays sun rise andset time, daytime length and its change from the day before.
TaPing 1.1.4 APK
t_ahman
A ping utility for Wifi or mobile networks. Additionally, shows thedevice's own ip address.
TaNfcTasker 1.0.6 APK
t_ahman
Simple app for writing and processing NFC tags. App supportswriting simple tasks to change phone settings and open a Uri link.
Loading...