1.0.0 / June 3, 2017
(4.5/5) (50)

Description

Tam Quoc - Game tam quoc soai ca, đề tàichiếnquốc bối cảnh tam quoc dien nghia, hàng trăm tướng đầu quân,hội tụtinh hoa dòng game chiến thuật thẻ bài, với nhiều tính nănghấpdẫn

- Hơn 300 võ tướng tam quoc Ngụy, Thục, Ngô đang chờ bạn
- Cướp bảo, cưỡi ngựa xích thố
- Bói toán cát hung
- Quân đoàn đại chiến
- Quá quan trảm tướng
- Đua top đấu trường
- Thất Tinh Đàn
- Bạch Hổ Động
...

Hãy chơi tam quoc, hãy viết nên câu chuyện truyền thuyết tamquocchi, đánh khắp thiên hạ không địch thủ.
Chiến Quan Vũ, phục Triệu Vân, bình định thiên hạ 3q

Trong quá trình chơi game Tam Quoc, nếu gặp sự cố gì xin vuilònginbox fanpage hoặc post lên group để được hỗ trợ nhé
Fan Page: https://www.facebook.com/khongminhmobile
Cộng Đồng: https://www.facebook.com/groups/khongminh
Three Kingdoms -ThreeKingdoms Game Soai cases, subjects warring context China'sThreeKingdoms, hundreds of beginning military generals,eliteconvergence line card strategy game, with manyattractivefeatures

- More than 300 martial Three Kingdoms Wei, Shu, Wu awaitsyou
- Pirates of protection, horse riding bowl chain
- Tarot sand hung
- Corps War
- The agency beheaded Minister
- top racing arena
- Seven-Star Forum
- White Tiger Cave
...

Play Three Kingdoms, write up the fabled Three Kingdoms, beatrivalsacross the galaxy not.
War Guan Yu, Zhao Yun Apparel, galaxy pacify 3Q

In the Three Kingdoms game, if gasp please inbox fanpage or posttothe group for support nhé
Fan Page: https://www.facebook.com/khongminhmobile
Community: https://www.facebook.com/groups/khongminh

App Information Tam Quoc

TamQuoc Show More...
Tam Quoc 1.0.0 APK
TamQuoc
Tam Quoc - Game tam quoc soai ca, đề tàichiếnquốc bối cảnh tam quoc dien nghia, hàng trăm tướng đầu quân,hội tụtinh hoa dòng game chiến thuật thẻ bài, với nhiều tính nănghấpdẫn- Hơn 300 võ tướng tam quoc Ngụy, Thục, Ngô đang chờ bạn- Cướp bảo, cưỡi ngựa xích thố- Bói toán cát hung- Quân đoàn đại chiến- Quá quan trảm tướng- Đua top đấu trường- Thất Tinh Đàn- Bạch Hổ Động...Hãy chơi tam quoc, hãy viết nên câu chuyện truyền thuyết tamquocchi, đánh khắp thiên hạ không địch thủ.Chiến Quan Vũ, phục Triệu Vân, bình định thiên hạ 3qTrong quá trình chơi game Tam Quoc, nếu gặp sự cố gì xin vuilònginbox fanpage hoặc post lên group để được hỗ trợ nhéFan Page: https://www.facebook.com/khongminhmobileCộng Đồng: https://www.facebook.com/groups/khongminhThree Kingdoms -ThreeKingdoms Game Soai cases, subjects warring context China'sThreeKingdoms, hundreds of beginning military generals,eliteconvergence line card strategy game, with manyattractivefeatures- More than 300 martial Three Kingdoms Wei, Shu, Wu awaitsyou- Pirates of protection, horse riding bowl chain- Tarot sand hung- Corps War- The agency beheaded Minister- top racing arena- Seven-Star Forum- White Tiger Cave...Play Three Kingdoms, write up the fabled Three Kingdoms, beatrivalsacross the galaxy not.War Guan Yu, Zhao Yun Apparel, galaxy pacify 3QIn the Three Kingdoms game, if gasp please inbox fanpage or posttothe group for support nhéFan Page: https://www.facebook.com/khongminhmobileCommunity: https://www.facebook.com/groups/khongminh
Loading...