1.1.2 / March 16, 2018
(5.0/5) (2)
Loading...

Description

Aplikace na zobrazení soutěží uložených na serveru csts.cz.Zpřehledňuje informace o jednotlivých soutěžích s možností přidatkonkrétní soutěž do kalendáře na Vašem zařízení.Je možné sijednotlivé soutěže ukládat do lokálního kalendáře, zobrazovat siúčastníky a jejich podrobné informace, které jsou dostupné nastránkách csts.cz.Jedná se o neoficiální aplikaci a zobrazuje jensoutěže, které mají propozice dostupné na stránkách www.csts.cz©Zdeněk Vídeňský - TVB Software2017Application to view events storedon the server csts.cz. Clarifies information about the individualcompetitions with the possibility to add more competition to thecalendar on your device.It is possible to store the individualcompetition in the local calendar to show the participants andtheir details, which are available on the website csts.cz.This isan unofficial application and displays only competitions that havepropositions available on www.csts.cz© Zdeněk Vienna - TVBSoftware2017

App Information Taneční soutěže

 • App Name
  Taneční soutěže
 • Package Name
  com.tvbsoftware.tanecnisouteze
 • Updated
  March 16, 2018
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 5.0 and up
 • Version
  1.1.2
 • Developer
  TVB Software
 • Installs
  10+
 • Price
  Free
 • Category
  Sports
 • Developer
 • Google Play Link

TVB Software Show More...

Klášter na kraji lesa Mobile 1.1 APK
TVB Software
Příběh se točí okolo lenocha a povaleče Jeníka z Hnojníku, kterýpokaždé svoji výplatu roztočí v místní hospodě. Jeho život vypadá,že nemá žádný cíl a smysl. Jednoho dne, když ho už po zavíračcevyhodí z hospody, se mu zjeví anděl a odkáže ho na místo, kde bymohl najít onen smysl života. Zde začíná Jeníkova cesta za nápravoua nalezením smyslu života a vy mu na té cestě budete pomáhat.Dlouhovyvíjená mobilní verze kreslené adventury Klášter na kraji lesa zroku 2011 pro mobilní zařízení se systémem Android s výbornýmčeským dabingem od Fénix ProDabing a zcela zdarma. Vyvinuto pomocíXamarin a CocosSharp.© TVB Software 2015 - 2017The story revolvesaround a lazy loafers Jeník of Hnojník, make your payment to spinat the local pub. His life seems to have no purpose and meaning.One day, when he had after hours thrown out of the pub, he appearsan angel and refer him to a place where he might find that themeaning of life. Here begins the journey to Jeníkova axle andfinding meaning in life and you do it on the way to help you.Longdeveloped a mobile version of the cartoon adventure monastery onthe edge of the forest in 2011 for mobile devices running Androidwith excellent Czech dubbing from Phoenix ProDabing and free.Developed using Xamarin and CocosSharp.© TVB Software 2015 - 2017
Taneční soutěže 1.1.2 APK
TVB Software
Aplikace na zobrazení soutěží uložených na serveru csts.cz.Zpřehledňuje informace o jednotlivých soutěžích s možností přidatkonkrétní soutěž do kalendáře na Vašem zařízení.Je možné sijednotlivé soutěže ukládat do lokálního kalendáře, zobrazovat siúčastníky a jejich podrobné informace, které jsou dostupné nastránkách csts.cz.Jedná se o neoficiální aplikaci a zobrazuje jensoutěže, které mají propozice dostupné na stránkách www.csts.cz©Zdeněk Vídeňský - TVB Software2017Application to view events storedon the server csts.cz. Clarifies information about the individualcompetitions with the possibility to add more competition to thecalendar on your device.It is possible to store the individualcompetition in the local calendar to show the participants andtheir details, which are available on the website csts.cz.This isan unofficial application and displays only competitions that havepropositions available on www.csts.cz© Zdeněk Vienna - TVBSoftware2017
Loading...