1.0.0 / February 16, 2012
(4.4/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Draw onscreen test1

App Information Tantimation Whiteboard

Tantimation Show More...

Skrivglädje varje dag 1.0.0 APK
Tantimation
Skrivglädje varje dag. En enkel app som sätter igång din skrivlustvarje dag. 3 minuter är allt som behövs. Du får "börjor" varje dagi slumpgeneratorn som värmer upp och sätter igång skrivlusten. Sombonus kan du prova 5 veckors skrivövningar ur Johanna Wistrandsnästa bok - "Skriv varje dag i 1 år!" som utkommer 2013.Avskrivcoach och författare Johanna Wistrand, Multimanus.seWrite Joyeach day. A simple app that gets your writing pleasure every day. 3minutes is all it takes.You get "börjor" every day in the randomnumber generator that heats up and get started writing urge. As abonus, you can try the 5-week writing exercises from JohannaWistrands next book - "Write every day for 1 year!" which ispublished in 2013.By writing coach and author Johanna Wistrand,Multimanus.se
Loading...