3.0 / March 3, 2016
(4.7/5) (16)
Loading...

Description

A game clone. Purposes to learn Unity and Admob. Game playverysimple and funny. Feature: Tap to play, get high score,morebackground, more funny, change position button, new backgroundandremove some old background Contact: ATstudio, Ho Chi Minhcitymail: tuananh25111995@gmail.com

App Information Tap push Bee

 • App Name
  Tap push Bee
 • Package Name
  com.anhle.FalppyBirdDemo2016
 • Updated
  March 3, 2016
 • File Size
  20M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  3.0
 • Developer
  thanhquing
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
 • Google Play Link

thanhquing Show More...

Intro ITMC AR 1.3 APK
thanhquing
Đây là nhóm mà mỗi thành viên có thể đưa ra câu hỏi thắc mắc củamình để mọi thành viên có giúp đỡ. (Bao gồm các câu hỏi về họcthuật, thông tin sự kiện) Để nhóm có thể phát triển tốt, mọi thànhviên có thể chia sẻ những kiến thức mà mình biết được. Best regard.
Tap push Bee 3.0 APK
thanhquing
A game clone. Purposes to learn Unity and Admob. Game playverysimple and funny. Feature: Tap to play, get high score,morebackground, more funny, change position button, new backgroundandremove some old background Contact: ATstudio, Ho Chi Minhcitymail: tuananh25111995@gmail.com
Loading...