2.0 / November 12, 2016
(5.0/5) (3)
Loading...

Description

Kahramanımız Tastarakay, hortlaklarıavlıyor.Kurşunları bitmeden zombileri avlamak zorunda. Tam 15 ayrıbölümdenoluşan bu savaş oyununda Tastarakay’a yardımcıolabilirsiniz.

Oyunumuz tam 15 bölümden oluşuyor. Bölümleri geçtikçezorlaşıyor.İstediğiniz bölümden devam edebilirsiniz.

Zombilere, hortlaklara karşı Tastarakay'la birlikte sendemücadele ver!

Diğer Tastarakay oyunları ve çizgi filmleri için sitemiziziyaretedebilirsiniz.

Our heroTastarakay,hunting ghosts. You have to hunt zombies in the endlead. Fully 15consisting of separate sections Tastarakay you canhelp in this wargame.

Our game consists of exactly 15 chapters. Part ofdifficultpasses. You can continue to the section you want.

Zombie to, Tastarakay'l with you in the struggle againsttheghost!

You can visit our website for other Tastarakay games andcomicmovies.

App Information Tastarakay Hortlak Avcısı

 • App Name
  Tastarakay Hortlak Avcısı
 • Package Name
  com.tastarakay.hortlakavcisi
 • Updated
  November 12, 2016
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  2.0
 • Developer
  App Klik
 • Installs
  10 - 50
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
  Visit website Email hoguzturk@outlook.com
  P.K.147 Beyoğlu İstanbul Türkiye
 • Google Play Link

App Klik Show More...

Gök-Türk Alfabesi 5.0 APK
App Klik
Göktürk alfabesi, Türklerin kullandığı ilkyazı sistemi olan ve Göktürkler'e ait Orhun Yazıtları'ndakullanılmasından ötürü bu adla da Orhun alfabesi olarak da anılanalfabedir.Orhun alfabesi'nde 38 tamga vardır. Orhun tamgalarının ön çalışmasıolarak görülenYenisey yazı sisteminde 150'den fazla işaret vardır.Bu işaretlerin elenerek Orhun alfabesi'nde 38'e indirildiğigörülüyor. Tamgaların 4 tanesi ünlü,geriye kalan 34 tanesi ünsüz işaretleridir.Uygulama dahilinde, Gök-Türk harflerini tanımanız, alıştırmalaryaparak okur-yazarlarığınızı geliştirmeniz hedeflenmiştir.Göktürk alphabet, thefirst writing system used by the Turks and Göktürks of the OrkhonInscriptions inas the Orkhon alphabet is also known by this name because of theuse of the alphabet.Orhan alphabet has 38 full-time on. Seen as a preliminary study ofthe Orkhon tamgaIn the Yenisei writing system has more than 150 mark.These signs seem to download 38 in eliminating the Orkhonalphabet. Tamga 4 of them famous,the remaining 34 of them are consonant signs.Within the application, Gok-Turks to recognize the letters,aimed improve your literacy yazarlarığı doing exercises.
Türk Takvimi 2.0 APK
App Klik
12 yılın 5 katı olan 60 yıllık devreleri ileGöktürkler, Uygur Türkleri, Tuna Bulgarları, İdil Bulgarları dakullanmış ve Hiung-nu'lar da Çin'in hemen kuzeyinde bulunduklarıiçin büyük ihtimalle Hun Türkleri’nde de kullanmıştır. GöktürkYazıtları, Uygur kitap ve hukuk belgeleri, Tuna Bulgarları'nınyazıtları, Bulgar Hakanları Listesi ve Manas Destanı'ndaki bazıolaylar da bu takvim ile tarihlendirilmiştir.Uygulamayı kullanarak Miladi Takvimi, 12 Hayvanlı Türk tarihineçevirebilir, günlük tarihi öğrenebilir ve Türk Takvimi hakkındageniş içerikli bilgi sahibi olabilirsiniz.Geliştirme sürecinde yeni özellikler eklenecektir.Ayrıca içeriğinde Göktürk Alfabesi hakkında bilgiler de yeralmaktadır.12 years 5 times the60-year period with Göktürks, Uyghur Turks, the Danube Bulgars, theVolga Bulgars were use and Hiung-nu was also used in the Turksprobably Hunan they found just north of China. GöktürkInscriptions, Uighur books and legal documents, the Danube Bulgarsinscriptions, some events in the Bulgarian Rights' List and datedby the Manas epic in this calendar.Applications using the Gregorian Calendar, the 12 Earthly cantranslate into Turkish history, you can learn the history log andyou can have wide ranging knowledge about Turkish calendar.New features will be added in the development process.There is also information about the Göktürk alphabet in thecontent.
Orkhon 2048 3.0 APK
App Klik
Birbirinin aynısı olan harflerieşleştirerekpuan kazanacaksınız ve her eşleştirmeden sonra birsonraki harfegeçeceksiniz. Harfleri yönlendirmek için ekranısürükleyerek sağa,sola, yukarı ve aşağıya yönlendirmeniz gerekiyor.Tüm bulmacaekranı dolmadan 11. seviyedeki harfe ulaşırsanızoyunukazanırsınız.11. seviyedeki harfin değeri 2048.Gök-Türk Alfabesi uygulamamızdan sonra, eğlenereköğrenmenizisağlayan ilk uygulamamız.Öneri ve isteklerinizi ulaştırmayı unutmayınız.Kısa süre içerisinde tüm uygulamalarımız güncellenecek veyepyeniuygulamalar ile atalarımızın bizlere en büyük mirasıGöktürkAlfabesini yaşatacağız.You will earn pointsbymatching of identical letters and you will be taken to thenextletter after each match. Drag the screen to steer the lettersleft,right, up and down you need to redirect. If you reach level11before the end of the entire letter in the puzzle screen, youwinthe game.11. The value of the letter on the 2048 level.After our application Gok-Turk alphabet, learning ourfirstapplication that allows you amused.Do not forget to transport your suggestions and requests.All of our applications will be updated soon and we arethegreatest legacy of our ancestors with the new applicationswillexperience the Göktürks alphabet.
Red Fish Children Game 1.0 APK
App Klik
Catch all stars while listening Red Fish Song.Funny game for kids.
Tastarakay Hortlak Avcısı 2.0 APK
App Klik
Kahramanımız Tastarakay, hortlaklarıavlıyor.Kurşunları bitmeden zombileri avlamak zorunda. Tam 15 ayrıbölümdenoluşan bu savaş oyununda Tastarakay’a yardımcıolabilirsiniz.Oyunumuz tam 15 bölümden oluşuyor. Bölümleri geçtikçezorlaşıyor.İstediğiniz bölümden devam edebilirsiniz.Zombilere, hortlaklara karşı Tastarakay'la birlikte sendemücadele ver!Diğer Tastarakay oyunları ve çizgi filmleri için sitemiziziyaretedebilirsiniz.Our heroTastarakay,hunting ghosts. You have to hunt zombies in the endlead. Fully 15consisting of separate sections Tastarakay you canhelp in this wargame.Our game consists of exactly 15 chapters. Part ofdifficultpasses. You can continue to the section you want.Zombie to, Tastarakay'l with you in the struggle againsttheghost!You can visit our website for other Tastarakay games andcomicmovies.
Genbilik TV 1.0 APK
App Klik
En eğlenceli ve en eğitici çocukoyunları,çizgi filmler ve animasyonlar, yarışmalar, çocukşarkıları, bebekninnileri Genbilik'te. Süper kahramanlar, müthişmasallar veöyküler ve çok daha fazlası. Uygulama olarak ceptelefonu vetabletinize de indirebilirsiniz. Sadece, neşeliçocuklariçin...Most fun andeducationalchildren's games, cartoons and animation, contests,children'ssongs, lullabies in Genbilik baby. Superhero, awesometales andstories and much more. You can also download theapplication toyour mobile phone and tablet. Only cheerful children...
Loading...