1.3 / June 1, 2017
(4.8/5) ()
Loading...

Description

Met de T.C. Volkel ClubApp blijf je op dehoogte van alles wat er gebeurt op jouw tennisclub. Daarnaast kunje banen afhangen, speelmaatjes vinden, jouw persoonlijkespelersprofiel bekijken en nog veel meer.
With the T.C. VolkelClubApp you stay up to date on everything happening at your tennisclub. Additionally, you can depend on jobs, find playmates, viewyour personal player profile and much more.

App Information T.C. Volkel

Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond Show More...

MijnKNLTB 5.0 APK
MijnKNLTB is de officiële KNLTB-app waarmee je toegang krijgt totje actuele rating en die van je vrienden en favorieten.---Departijresultaten en verenigingsinformatie bij het zoeken van eenspeler zijn WEER BESCHIKBAAR!---Vul je een bondsnummer in, dan zieje gelijk een overzicht met rating, speelsterkte, eindejaarsratingen alle resultaten van competitie- en toernooiwedstrijden van hetlopende jaar.Vul je alleen een achternaam in, dan krijg je eenlijst met namen van personen die hebben deelgenomen aanKNLTB-toernooien. Hieruit kan je de speler selecteren die jezoekt.FavorietenIn Favorieten zie je direct de actuele rating voorhet enkel- en dubbelspel van je gekozen favorieten. Klik op eenfavoriet voor meer details over speelsterkte, eindejaarsrating enalle resultaten van alle competitie- en toernooiwedstrijden van hetlopende jaar.Even geen internetverbinding? Geen probleem, delaatste actuele ratings worden steeds opgeslagen, zodat ze nogsteeds zichtbaar zijn in je favorieten.Competitie en kalenderJekunt je eigen competitieteams toevoegen via de App.MijnKNLTB KNLTBis the official app gives you access to your current credit ratingand those of your friends and favorites.---The party results andassociation information in the search for a player availableagain!---Enter your number in a league, you will see a similar listwith rating, skill, year-end rating and all results of league andtournament matches of the current year.Enter your last name only,you will get a list of names of persons who participated in KNLTBtournaments. Here you can select the player you want.FavoritesInFavorites you can immediately see the current rating for thesingles and doubles your chosen favorites. Click on a favorite formore details on playing strength rating and year-end results of allleague and tournament matches of the current year.Not justInternet? No problem, the last current ratings are always saved, sothey are still visible in your Favorites.Competition andcalendarYou can add your own league teams through the App.
L.T.C. Festina 1.3 APK
Met de L.T.C. Festina ClubApp blijf je op dehoogte van alles wat er gebeurt op jouw tennisclub. Daarnaast kunje banen afhangen, speelmaatjes vinden, jouw persoonlijkespelersprofiel bekijken en nog veel meer.With the L.T.C. FestinaClubApp you stay up to date on everything happening at your tennisclub. Additionally, you can depend on jobs, find playmates, viewyour personal player profile and much more.
TVMalden 1.3 APK
Met de TV Malden ClubApp blijf je op de hoogtevan alles wat er gebeurt op jouw tennisclub. Daarnaast kun je banenafhangen, speelmaatjes vinden, jouw persoonlijke spelersprofielbekijken en nog veel meer.The TV Malden ClubAppkeep you up to date on everything happening at your tennis club.Additionally, you can depend on jobs, find playmates, view yourpersonal player profile and much more.
KNLTB ClubApp 1.6.1 APK
Met de KNLTB ClubApp blijf je op de hoogte van alles wat er gebeurtop jouw tennisclub. Daarnaast kun je banen afhangen, speelmaatjesvinden, jouw persoonlijke spelersprofiel bekijken en nog veelmeer.De app is alleen te gebruiken voor leden van de clubs die deapp in gebruik hebben genomen. Kun je na het inloggen je club nietvinden? Neem dan contact op met je club om de app aan te vragen.TheKNLTB ClubApp you stay informed of everything that happens on yourtennis. Additionally, you can depend on jobs, find playmates, viewyour personal player profile and much more.The app can only be usedfor members of the club who have taken the app in use. Can you postthe log not find your club? Please contact with your club to applyfor the app.
TV Wapenveld 1.3 APK
Met de T.V. Wapenveld App blijf je op dehoogte van alles wat er gebeurt op jouw tennisclub. Daarnaast kunje banen afhangen, speelmaatjes vinden, jouw persoonlijkespelersprofiel bekijken en nog veel meer.With the T.V. WapenveldApp keeps you up to date on everything happening at your tennisclub. Additionally, you can depend on jobs, find playmates, viewyour personal player profile and much more.
Tie-Break 1.3 APK
Met de C.T. Tie-Break App blijf je op dehoogte van alles wat er gebeurt op jouw tennisclub. Daarnaast kunje banen afhangen, speelmaatjes vinden, jouw persoonlijkespelersprofiel bekijken en nog veel meer.With the C.T. Tie-BreakApp you stay up to date on everything happening at your tennisclub. Additionally, you can depend on jobs, find playmates, viewyour personal player profile and much more.
Drachtster LTC 1.3 APK
Met de Drachtster LTC ClubApp blijf je op dehoogte van alles wat er gebeurt op jouw tennisclub. Daarnaast kunje banen afhangen, speelmaatjes vinden, jouw persoonlijkespelersprofiel bekijken en nog veel meer.The Drachtster LTCClubApp you stay up to date on everything happening at your tennisclub. Additionally, you can depend on jobs, find playmates, viewyour personal player profile and much more.
T.C. Volkel 1.3 APK
Met de T.C. Volkel ClubApp blijf je op dehoogte van alles wat er gebeurt op jouw tennisclub. Daarnaast kunje banen afhangen, speelmaatjes vinden, jouw persoonlijkespelersprofiel bekijken en nog veel meer.With the T.C. VolkelClubApp you stay up to date on everything happening at your tennisclub. Additionally, you can depend on jobs, find playmates, viewyour personal player profile and much more.
Loading...