/ March 20, 2017
(3.4/5) (184)

Description

Du skal være TDC kunde for at kunne benytteTDC MobilSikkerhed.

TDC Privat:
Som mobilkunde har du fri adgang til at benytte app’en. Med TDCMobilSikkerhed får du fuld beskyttelse af din mobil mod tyveri ogvirus.
- Virusbeskyttelse: Scanner din smartphone og holder den fri forskadeligt indhold
- Antityveri: Lokaliserer hvor din telefon er henne, hvis du skullemiste den
- Browserbeskyttelse: Beskytter dig mod websteder, der forsøger atstjæle dine personlige oplysninger

TDC Erhverv:
Som mobilkunde hos TDC Erhverv kan du frit benytte app’en i enprøveperiode på 30 dage, hvorefter der skal bestilles ettillægsabonnement til et lavt månedligt beløb. Med TDCMobilSikkerhed får du fuld beskyttelse af din mobil mod tyveri ogvirus.
- Virusbeskyttelse: Scanner din smartphone og holder den fri forskadeligt indhold
- Antityveri: Lokaliserer hvor din telefon er henne, hvis du skullemiste den
- Browserbeskyttelse: Beskytter dig mod websteder, der forsøger atstjæle dine personlige oplysninger


Læs mere:
På tdc.dk/mobilsikkerhed eller TDC Forum(http://forum.tdc.dk/t5/Mit-TDC/TDC-MobilSikkerhed/td-p/111728) kandu finde flere informationer og hjælp til app’en.
You must be TDC customerto use TDC Mobile Security.

TDC Residential:
As mobile customer you have free access to use the app. With TDCMobile Security you get full protection for your mobile from theftand viruses.
- Virus Protection: Scans your smartphone and keeps it free fromharmful content
- Anti Theft: Locates where your phone is pregnant, if you were tolose the
- Browser Protection: Protects you against websites that attempt tosteal your personal information

TDC Business:
As mobile customer at TDC Business, you can freely use the app fora trial period of 30 days, after which you need to order a premiumsubscription for a low monthly fee. With TDC Mobile Security youget full protection for your mobile from theft and viruses.
- Virus Protection: Scans your smartphone and keeps it free fromharmful content
- Anti Theft: Locates where your phone is pregnant, if you were tolose the
- Browser Protection: Protects you against websites that attempt tosteal your personal information


Read more:
On tdc.dk / mobile security or TDC Forum(http://forum.tdc.dk/t5/Mit-TDC/TDC-MobilSikkerhed/td-p/111728) youcan find more information and help in the app.

App Information TDC MobilSikkerhed

 • App Name
  TDC MobilSikkerhed
 • Package Name
  com.fsecure.ms.tdcad
 • Updated
  March 20, 2017
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
 • Developer
  TDC
 • Installs
  10,000 - 50,000
 • Price
  Free
 • Category
  Tools
 • Developer
  Visit website Email PMMOBIL@tdc.dk
  Teglholmsgade 1-3, DK-0900 Copenhagen
 • Google Play Link
TDC Show More...
TDC Play Tv & Film 5.3.2 (build 4290) APK
TDC
Med TDC Play Tv & Film app’en løber dualdrig tør for underholdning, for du har altid TDCs tjenester ligeved hånden. App’en giver dig mulighed for at se tv, film og serieruanset hvor du er.App’en giver dig mulighed for at:TVSe seneste uges tv i TDC’s store TV ArkivTage tv-kanaler med på farten og se tv både ude og hjemmePlanlægge dine tv-optagelser på TDC TV-boksen derhjemmeFilm og serierFå fri adgang til hundredvis af film og serierMarkere dine favoritfilm og se dem når du har lystMasser af børneunderholdningFå adgang til timevis af børneunderholdning – alt samlet étstedSe live-programmer, serier og film - både gamle favoritter og nyelanceringer.TDC Play Tv og Film app’en er gratis at hente. App’en kan bruges afTDC kunder med et mobil, bredbånd eller TV abonnement fra TDC -visse tjenester kræver dog et TDC TV Plusabonnement eller TDC PlayFilm Seriepakken.With TDC Play TV &Movies app you never run out of entertainment that you have alwaysTDC's services at your fingertips. The app allows you to watch TV,movies and series wherever you are. The app allows you to: TVSee last week's TV in TDC's big TV ArchiveTake the TV channels on the go and watch TV at home andabroadSchedule your TV recordings on TDC TV box at home MoviesGet free access to hundreds of movies and seriesSelect your favorite movies and watch them whenever you want Lots of children's entertainmentAccess hours of children's entertainment - all in one placeWatch live shows, series and movies - both old favorites and newlaunches. TDC Play TV and Movies app is free to download. The app can be usedby TDC customers with a mobile, broadband or TV subscriptions fromTDC - some services require a TDC TV Plus subscription or TDC PlayMovies Series Package.
TDC Play Musik 2.1.9.56495 APK
TDC
Med TDC Play app’en kan du tage millioner afmusiknumre med i lommen. TDC Play kan bruges af TDC kunder med etmobil, bredbånd eller TV abonnement fra TDC.Med app’en får du:- Musik overalt. Adgang til at afspille musik uanset hvor du er.Både ude og hjemme.- Personlig musiksamling. Mulighed for at skabe din helt egensamling af favoritalbums, sange og playlister, vi gemmer det helefor dig, så du kan lytte til dine favoritter på tværs af alle dineskærme (smartphone, tablet. computer og TDC TV)- Inspiration. Vores redaktion laver hver uge tema-playlister,genreanbefalinger og præsenterer de officielle hitlister og nyeudgivelser.- Høj lydkvalitet. TDC Play bruger Dolby Pulse og streamer i(192 kbit/s).- Del musikken. TDC Play app’en giver mulighed for at du kandele musik med venner og familie via Facebook, Twitter og emailWith TDC Play app, youcan take millions of songs in your pocket. TDC Play can be used byTDC customers with mobile, broadband or TV subscriptions from TDC.With the app you get:- Music everywhere. Access to play music wherever you are. Both athome and abroad.- Personal music collection. Ability to create your very owncollection of favorite albums, songs and playlists, we save it allfor you, so you can listen to your favorites across all yourmonitors (smartphone, tablet. Computer and TDC TV)- Inspiration. Our editorial doing weekly themed playlists,genre, recommendations and presents the official charts and newreleases.- High quality sound. TDC Play using Dolby Pulse and streams in(192 kbit / s).- Share the music. TDC Play app allows you to share music withfriends and family via Facebook, Twitter and email
TDC CloudDisk APK
TDC
Med TDC CloudDisk sikrer du, at dine billeder, videoer, musik ogdokumenter aldrig går tabt. Med TDC CloudDisk app’en har du altiddine billeder, videoer og dokumenter lige ved hånden. Hvad enten deer uploadet fra din TDC HomeDisk, din telefon eller din tablet.TDC MobilSom TDC Mobilkunde har du adgang til 50GB i TDC CloudDisk. Du skalanvende dit TDC Login for at bruge denne app.TDC HomeDiskSom TDC HomeDisk kunde kan du med denne app tilgå din HomeDiskdirekte fra mobil eller tablet. Din TDC HomeDisk skal væreregistreret for at du kan logge ind i denne app.Funktioner:* Tilgå indhold på din TDC HomeDisk backup (Kræver TDCHomeDisk)* Automatisk sikkerhedskopiering af Billeder, Videoer ogkontaktpersoner på din telefon eller tablet til TDCCloudDisk.* Del billeder og videoer med venner og familie.* Adgang til alt dit indhold på tværs af enheder* Indhold du tilføjer til TDC CloudDisk bliver automatisk scannetfor virus.With TDCCloud Disk, you ensure that your photos, videos, music anddocuments are never lost. With TDC Cloud Disk app, you always haveyour photos, videos and documents at your fingertips. Whether theyare uploaded from your TDC Home Disk, your phone or your tablet.TDC MobileAs TDC Mobile Client, you can access 50GB of TDC Cloud Disk. Youmust use your TDC Log in to use this app.TDC Home DiskAs TDC Home Disk customer you can use this app to access yourHomeDisk directly from the phone or tablet. Your TDC Home Disk mustbe registered before you can log into this app.Features:* Access content on your TDC Home Disk backup (Requires TDC HomeDisk)* Automatic backup photos, videos and contacts on your phone ortablet to TDC Cloud Disk.* Share your photos and videos with friends and family.* Access to all your content across devices* Content you add to the TDC Cloud Disk is automatically scannedfor viruses.
TDC Communicator 22.6.7.4.0 APK
TDC
TDC Communicator til TDC Scale & TDC Erhverv One giver brugerenen ensartet oplevelse uanset om den benyttes på mobilen (IOS ellerAndroid) eller desktop pc’en (Windows eller Mac). TDC Communicatorintegrerer dine brugeroplysninger fra TDC Scale eller TDC ErhvervOne i app’en og samler tale, video, chat, statusvisning ogkonference i 1 applikation. Vigtigste funktioner: • Du bestemmer,hvordan du vil kommunikere – Du kan frit vælge imellem alle enhederPC, Mac, Android tablet, IOS tablet, Android smartphone, IOSsmartphone eller bordtelefon. • Skift enhed - Flyt et igangværendeopkald fra en enhed til en anden med et tryk. • High-DefinitionVoice og Video • Synkronisering af eksisterede virksomhedskontakterfra TDC Scale eller TDC Erhverv One. • Kalender og statusvisning pådine udvalgte kontakter • Adgang til personligt konferencerum udenindtastning af lange koder og mødenumre. VIGTIGT! Denne softwarekræver licens i TDC Scale eller TDC Erhverv One, ellers fungererden ikke. TDC Communicator benytter din dataadgang ved brug iudlandet opkræves almindelige roaming mobildata takster. TDCCommunicator to TDC Scale & TDC Business One gives the user aconsistent experience regardless of whether it is used on mobile(IOS or Android) or desktop PC (Windows or Mac). TDC Communicatorintegrates your user information from TDC Scale or TDC Business Onein the app and brings together voice, video, chat, status displayand conference in one application. Key features: • You decide howyou want to communicate - You can choose between all devices PC,Mac, Android tablet, IOS tablet, Android smartphone IOS smartphoneor desktop phone. • Change unit - Move a call in progress from onedevice to another with the press. • High-Definition Voice and Video• Synchronization of existing business contacts from TDC Scale orTDC Business One. • Calendar and status display on your selectedcontacts • Access to personal conference room without entering longcodes and meeting numbers. IMPORTANT! This software requireslicense in TDC Scale or TDC Business One, otherwise it will notfunction. TDC Communicator uses your data access using abroadcharged normal roaming mobile data tariffs.
TDC NetPerform 8.1 APK
TDC
En lille smart app der gør det muligt for dig at holde øje meddatabrug, WiFi brug og mobildækning. App’en giver dig mulighed forat teste din hastighed med den indbyggede hastighedsmåler.Testresultaterne gemmes og vises på et kort, så du kan få etoverblik over, hvor du har den bedste dækning. Du kan se, hvormeget data dine app’s bruger, og hvilke app’s der bruger mest datapå din telefon. App’en muliggør, at du kan holde øje med, hvormeget data du har brugt indtil nu, på såvel WiFi som over detmobile netværk. Du kan også se din mobildækning, og forbindelse tilinternettet. De vigtigste funktioner: * viser hvor meget data dineapplikationer bruger * monitorerer hvor meget data du bruger påmobile netværk og på WiFi * gemmer din netværksdækning ogsignalstyrke * muliggør og gemmer speedtests på netværket TDCNetPerform vil samtidig hjælpe TDC til at kunne forbedre voresnetværk og services. Ved at indsamle anonymiserede data fra dig ogandre brugere over hele landet, får vi et større billede af, hvorgodt vores netværket fungerer rundt i Danmark. Vi bruger data tilløbende at forbedre netværket. Du kan til en hver tid deaktivereeller afinstallere denne app. For vilkår og en komplet liste overindsamlet data, samt for yderligere information om hvordan dataanonymiseres, henviser vi til:https://tdcgroup.com/da/netperform/vilkaar A small smart app thatallows you to keep an eye on data usage, WiFi usage and mobilecoverage. The app allows you to test your speed with the built-inspeedometer. The test results are stored and displayed on a map soyou can get an overview of where you have the best coverage. Youcan see how much data your app's user and which apps use the mostdata on your phone. The app allows you to keep track of how muchdata you've used so far on both WiFi and mobile networks. You canalso view your mobile coverage and connect to the Internet. KeyFeatures: * Shows how much data your applications use * monitorshow much data you use on mobile networks and on WiFi * saves yournetwork coverage and signal strength * enables and saves speedtestson the network TDC NetPerform will also help TDC to improve ournetworks and services. By collecting anonymized data from you andother users across the country, we get a bigger picture of how wellour network works around in Denmark. We use data to continuouslyimprove the network. You can disable or uninstall this app at anytime. For terms and a complete list of collected data, as well asfor further information on how data is anonymised, please refer to:https://tdcgroup.com/en/netperform/vilkaar
TDC Erhverv P.A 3.0.8 APK
TDC
TDC Erhverv P.A - Personal Assistant er dit personlige værktøj tilprofessionelt at styre dine opkald. Du har mulighed for atviderestille til en sekretær, kollegaer eller beskedsvar, elleranvende vil ikke forstyrres funktionen. Derudover har du numulighed for, vha. Statusvisning og Kalenderintegration at se omden/dem du vil omstille/viderestille til er ledig eller optaget.App’en har desuden en ny intelligent omstillingsfunktion, der giverdig mulighed for at ekspedere dine opkald professionelt selvom duer på farten. Du kan endda viderestille alle opkald til en lokaltelefon både hjemme og i udlandet med funktionen fjernkontor. TDCErhverv P.A giver dig mulighed for at tjekke opkaldshistorik tildin brugerprofil, også selvom det er mistede kald på din fastnettelefon, mens du var på farten. Du kan nemt dirigere dine indgåendeog udgående opkald, så du kun modtager opkald, når det passer dig.Har du tilkøbt Job/Privat zone kan du professionelt styre dineopkald, alt efter om du er på arbejde eller holder fri, så dinekunder og kollegaer altid får den rette behandling. Du får nemadgang til din virksomheds telefonliste og du kan bruge TDC ErhvervP.A til at ringe op, sende sms eller e-mails til dine kolleger. Somnoget nyt tilbydes Visuel Voicemail i appen, hvor du herigennem haret nem oversigt over alle dine voicemails. Ydermere kan du slette,aflytte, spole frem og tilbage, ringe tilbage eller dele dinevoicemails igennem appen.
TDC MobilSikkerhed APK
TDC
Du skal være TDC kunde for at kunne benytteTDC MobilSikkerhed.TDC Privat:Som mobilkunde har du fri adgang til at benytte app’en. Med TDCMobilSikkerhed får du fuld beskyttelse af din mobil mod tyveri ogvirus.- Virusbeskyttelse: Scanner din smartphone og holder den fri forskadeligt indhold- Antityveri: Lokaliserer hvor din telefon er henne, hvis du skullemiste den- Browserbeskyttelse: Beskytter dig mod websteder, der forsøger atstjæle dine personlige oplysningerTDC Erhverv:Som mobilkunde hos TDC Erhverv kan du frit benytte app’en i enprøveperiode på 30 dage, hvorefter der skal bestilles ettillægsabonnement til et lavt månedligt beløb. Med TDCMobilSikkerhed får du fuld beskyttelse af din mobil mod tyveri ogvirus.- Virusbeskyttelse: Scanner din smartphone og holder den fri forskadeligt indhold- Antityveri: Lokaliserer hvor din telefon er henne, hvis du skullemiste den- Browserbeskyttelse: Beskytter dig mod websteder, der forsøger atstjæle dine personlige oplysningerLæs mere:På tdc.dk/mobilsikkerhed eller TDC Forum(http://forum.tdc.dk/t5/Mit-TDC/TDC-MobilSikkerhed/td-p/111728) kandu finde flere informationer og hjælp til app’en.You must be TDC customerto use TDC Mobile Security.TDC Residential:As mobile customer you have free access to use the app. With TDCMobile Security you get full protection for your mobile from theftand viruses.- Virus Protection: Scans your smartphone and keeps it free fromharmful content- Anti Theft: Locates where your phone is pregnant, if you were tolose the- Browser Protection: Protects you against websites that attempt tosteal your personal informationTDC Business:As mobile customer at TDC Business, you can freely use the app fora trial period of 30 days, after which you need to order a premiumsubscription for a low monthly fee. With TDC Mobile Security youget full protection for your mobile from theft and viruses.- Virus Protection: Scans your smartphone and keeps it free fromharmful content- Anti Theft: Locates where your phone is pregnant, if you were tolose the- Browser Protection: Protects you against websites that attempt tosteal your personal informationRead more:On tdc.dk / mobile security or TDC Forum(http://forum.tdc.dk/t5/Mit-TDC/TDC-MobilSikkerhed/td-p/111728) youcan find more information and help in the app.
TDC Erhverv Guard 17.7.0014604 APK
TDC
TDC Erhverv Guard giver dig adgang til følgendesikkerhedsfunktioner: • Antivirus • Find telefonen hvis denbortkommer • Datafortrolighed • Forældrekontrol på mobiltelefonen •Browserbeskyttelse Du skal være TDC Erhverv kunde for at kunnebruge TDC Erhverv Guard. Antivirus: Virusbeskyttelse beskytter digmod malware, som kan indsamle og distribuere personligeoplysninger. Funktionen forhindrer infektioner ved automatisk atscanne alle filer og programmer. Hvis der bliver fundet vira, fårdu straks en meddelelse herom og bliver instrueret i at fjerne demeller sætte dem i karantæne. Find telefonen hvis den bortkommer:Med denne funktion kan du finde en bortkommen enhed (telefon) ogafspille en alarm på den. Datafortrolighed for programmer: Dennefunktion scanner andre app’s på din mobiltelefon og giver dig enoversigt over hvilke tilladelser, som app’en kræver. Funktionengiver ligeledes en kategorisering af hvor mange tilladelser, som deenkelte app’s kræver. Der gives desuden en teknisk beskrivelse afde enkelte tilladelser. Forældrekontrol på mobiltelefonen: Giverdig mulighed for at blokere for surftrafik til irrelevantekategorier af websider. Det er muligt at indstille tidsgrænser for,hvornår forældrekontrollen skal benyttes. Browserbeskyttelse:Sørger for din sikkerhed og beskytter personlige oplysninger ved atholde dig væk fra websteder, der spreder skadeligt indhold ellerindsamler personlige oplysninger. Hvis du for eksempel har enubeskyttet browser, kan du komme til at åbne et link, der senderdig til et falsk bankwebsted. Funktionen indeholder ogsånetbankbeskyttelse, der fortæller dig, at det er et sikkertbankwebsted, og sikrer din forbindelse til webstedet. Kræver at dubenytter den specifikke browser. SEPARATE ‘SAFE BROWSER’ ICON INLAUNCHER Safe browsing works only when you are browsing theInternet with Safe Browser. To easily allow you to set Safe Browseras default browser, we install this as an additional icon in thelauncher. This also helps a child launch the Safe Browser moreintuitively. DATA PRIVACY COMPLIANCE TDC always applies strictsecurity measures to protect the confidentiality and integrity ofyour personal data. See the full privacy policy here:https://www.f-secure.com/da/web/legal/privacy/services THIS APPUSES THE DEVICE ADMINISTRATOR PERMISSION Device Administratorrights are required for the application to perform and TDC is usingthe respective permissions in full accordance to Google Playpolicies and with active consent by the end-user. The DeviceAdministrator permissions are used for Finder and Parental Controlfeatures, in particular: • Remote alarm, wipe and locatefunctionalities used in Finder feature • Preventing children fromremoving the application without parental guidance • BrowsingProtection THIS APP USES ACCESSIBILITY SERVICES This app usesAccessibility services. TDC is using the respective permissionswith active consent by the end-user. The Accessibility permissionsare used for Family Rules feature, in particular: • Allowing aparent to protect child from unsuitable web content • Allowing aparent to apply device and apps usage restrictions for a child.With the Accessibility service applications usage can be monitoredand restricted. TDC Business Guard gives you access to thefollowing security features: • Antivirus • Find the phone if itgets lost • Data Privacy • Parental control on the mobile phone •Browser Protection You must be TDC Business customer in order touse TDC Business Guard. antivirus: Virus protection protects youfrom malware that can collect and distribute personal information.This feature prevents infections by automatically scanning allfiles and programs. If viruses are found, you immediately receive anotice and are instructed to remove them or quarantine them. Findyour phone if it's lost: With this feature you can find a lostdevice (phone) and play an alarm on it. Program confidentiality forprograms: This feature scans other apps on your mobile phone andgives you an overview of which permissions the app requires. Thefunction also provides a categorization of how many permissions theindividual app requires. A technical description of the individualpermits is also given. Parental control on mobile phone: Allows youto block surf traffic to irrelevant categories of web pages. It ispossible to set time limits for when parental control is to beused. Browser Protection: Provides your security and protectspersonal information by keeping you away from sites that spreadmalicious content or collect personal information. For example, ifyou have an unprotected browser, you can open a link that sends youto a fake bank site. The feature also includes online banking thattells you it's a secure bank site and secures your connection tothe site. Requires you to use the specific browser. SEPARATE "SAFEBROWSER" ICON IN LAUNCHER Safe browsing works only when you arebrowsing the Internet with Safe Browser. To easily allow you to setSafe Browser as default browser, we install this as an additionalicon in the launcher. This also helps to launch the Safe Browsermore intuitively. DATA PRIVACY COMPLIANCE TDC always applies strictsecurity measures to protect the confidentiality and integrity ofyour personal data. See the full privacy policy here:https://www.f-secure.com/en/web/legal/privacy/services THIS APPUSES THE DEVICE ADMINISTRATOR PERMISSION Device Administratorrights are required for the application to perform and TDC is usingthe respective permissions in full compliance with Google Playpolicies and with active consent by the end user. The DeviceAdministrator permissions are used for Finder and Parental Controlfeatures, in particular: • Remote alarm, wipe and locatefunctionalities used in Finder feature • Preventing children fromremoving the application without parental guidance • BrowsingProtection THIS APP USES ACCESSIBILITY SERVICES This app usesaccessibility services. TDC is using the respective permissionswith active consent by the end-user. The Accessibility permissionsare used for Family Rules feature, in particular: • Allowing inparent to protect child from unsuitable web content • Allowing aparent to apply device and apps usage restrictions for a child.With the accessibility service applications usage can be monitoredand restricted.
Loading...