1.4 / March 28, 2019
(4.4/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Dette er et hjelpemiddel fra Politihøgskolen i arbeidet med åregistrere og vurdere tegn og symptomer på ruspåvirkning. Brukenforutsetter at du behersker arbeidsteknikken Tegn og symptom.Registrer observasjonene dine først, og gå så til Vurder. Du kanbytte mellom vinduene uten å miste registreringene du har gjort.Registreringene slettes når du lukker appen. Tegn og symptom (N) erlaget for bruk på nettbrett. Den fungerer også på telefoner, menfor telefoner anbefaler vi å bruke Tegn og symptom (M). This is atool from the Police Academy in efforts to detect and assess signsand symptoms of intoxication. The use assumes that you havemastered the technique works signs and symptoms. Register yourobservations first, and then go to consider. You can switch betweenwindows without losing the recordings you made. The records aredeleted when you close the app. Signs and symptoms (N) is designedfor use on tablets. It also works on phones, but phones werecommend using signs and symptoms (M).

App Information net.hjernespinn.tegnogsymptom

 • App Name
  net.hjernespinn.tegnogsymptom
 • Package Name
  net.hjernespinn.tegnogsymptom
 • Updated
  March 28, 2019
 • File Size
  5.9M
 • Requires Android
  Android 2.3.3 and up
 • Version
  1.4
 • Developer
  Atle Schaathun
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
 • Developer
 • Google Play Link

Atle Schaathun Show More...

net.hjernespinn.tegnogsymptom 1.4 APK
Dette er et hjelpemiddel fra Politihøgskolen i arbeidet med åregistrere og vurdere tegn og symptomer på ruspåvirkning. Brukenforutsetter at du behersker arbeidsteknikken Tegn og symptom.Registrer observasjonene dine først, og gå så til Vurder. Du kanbytte mellom vinduene uten å miste registreringene du har gjort.Registreringene slettes når du lukker appen. Tegn og symptom (N) erlaget for bruk på nettbrett. Den fungerer også på telefoner, menfor telefoner anbefaler vi å bruke Tegn og symptom (M). This is atool from the Police Academy in efforts to detect and assess signsand symptoms of intoxication. The use assumes that you havemastered the technique works signs and symptoms. Register yourobservations first, and then go to consider. You can switch betweenwindows without losing the recordings you made. The records aredeleted when you close the app. Signs and symptoms (N) is designedfor use on tablets. It also works on phones, but phones werecommend using signs and symptoms (M).
Tegn og symptom (M) 1.3.1 APK
Dette er et hjelpemiddel fra Politihøgskolen i arbeidet med åregistrere og vurdere tegn og symptomer på ruspåvirkning.Brukenforutsetter at du behersker arbeidsteknikken Tegn ogsymptom.Registrer observasjonene dine først, og gå så til Vurder.Du kan bytte mellom vinduene uten å miste registreringene du hargjort.Registreringene slettes når du lukker appen.Tegn og symptom(M) er laget for bruk på telefoner. Den fungerer også på nettbrett,men for nettbrett anbefaler vi å bruke Tegn og symptom (N).This isa tool from the Police Academy in efforts to detect and assesssigns and symptoms of intoxication.The use assumes that you havemastered the technique works signs and symptoms.Register yourobservations first, and then go to consider. You can switch betweenwindows without losing the recordings you made.The records aredeleted when you close the app.Signs and symptoms (M) is designedfor use on phones. It also works on tablets, but tablet werecommend using signs and symptoms (N).
Loading...