1.0.4 / July 18, 2018
(4.0/5) (13)
Loading...

Description

Uygulamayı ücretsiz inidirip deneyebilir, içeriğini görüpdilerseniz Yıllık Üye olarak tam sürüm kullanabilirsiniz.Uygulamaiçerisinde 40 temel kanun bulunmaktadır. Kanun maddeleri ileilişkilendirilmiş içtihatlara ulaşabilirsiniz.Kanun maddelerinidinleyebilirsiniz.Kanun Maddesine Not ekleyebilirsiniz.Sıkkullandığınız maddeleri İşaretleyerek işaretlediklerim listesindegörüntüleyebilirsiniz.İçerik:1982 ANAYASASIAMME ALACAKLARININTAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN AVUKATLIK KANUNUBASIN KANUNU BELEDİYEKANUNU BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNUBORÇLAR KANUNU CEZA MUHAKEMESİ KANUNUDANIŞTAY KANUNU DEVLET İHALEKANUNU DEVLET MEMURLARI KANUNU EMNİYET TEŞKİLAT KANUNU HARCIRAHKANUNU HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUİCRA VE İFLAS KANUNUİDARİ YARGILAMAUSULÜ KANUNUİŞ KANUNUİŞ KANUNU [MÜLGA][YÜRÜRLÜKTEKİ MADDELER) İŞMAHKEMELERİ KANUNU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞSİZLİKSİGORTASI KANUNUKABAHATLER KANUNU KADASTRO KANUNU KAMULAŞTIRMAKANUNU KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU KÖY KANUNU MEMURLAR VE DİĞER KAMUGÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN POLİS VAZİFE VESALAHİYET KANUNU SAYIŞTAY KANUNU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİKANUNU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU SOSYAL SİGORTALAR VE GENELSAĞLIK SİGORTASI KANUNU SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİHAKKINDA KANUN TEBLİGAT KANUNU TERÖRLE MÜCADELE KANUNU TÜKETİCİNİNKORUNMASI HAKKINDA KANUN TÜRK CEZA KANUNUTÜRK MEDENİ KANUNUTÜRKTİCARET KANUNUTÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU YARGITAYKANUNUYou can try the application free inidirip, you can use if youwish to see the full version of the Annual Members content.Thereare 40 basic laws in the application. You can reach jurisprudenceassociated with the legal provisions.You can listen to the Lawarticle.You can add a note to Law Article.You can view the list byMark'd mark the items you use frequently.Content:CONSTITUTION OF1982COLLECTION OF CLAIMS PROCEDURE LAW AMMERLAW ATTORNEYPRESSLAWMUNICIPAL LAWINDIVIDUAL RETIREMENT SAVINGS AND INVESTMENT LAWSYSTEMDUE TO LAWCRIMINAL LAWCOUNCIL OF STATE LAWGOVERNMENTPROCUREMENT LAWSTATE LAW OFFICERSLAW ON POLICELAW OF THEALLOWANCELAW LAW OF PROCEDUREEXECUTION AND BANKRUPTCYLAWADMINISTRATIVE PROCEDURE ACTBUSINESS RULESBUSINESS LAW[Repealed] [APPLICABLE ARTICLES)BUSINESS LAW COURTSOCCUPATIONALHEALTH AND SAFETY LAWUNEMPLOYMENT INSURANCE LAWLaw onMisdemeanorsLAW AND SURVEYLAW OF THE LAND ACQUISITIONHIGHWAYTRAFFIC LAWRURAL LAWLAW ABOUT TRIAL OF OFFICERS AND OTHER PUBLICOFFICIALSPolice Duties and Powers LAWLAW OF THE SUPREME AUDITUNIONSAND COLLECTIVE LABOR CONTRACT LAWSOCIAL SECURITY LAWSOCIAL SECURITYAND GENERAL HEALTH INSURANCE LAWACT ON PREVENTION OF LAUNDERINGPROCEEDS OF CRIMENOTICE LAWANTI-TERROR LAWABOUT CONSUMER PROTECTIONLAWTURKISH PENAL CODETURKISH CIVIL LAWTURKISH COMMERCIALCODEPENSION FUND LAW OF THE REPUBLIC OF TURKEYSUPREME COURT LAW

App Information TEMEL KANUNLAR

 • App Name
  TEMEL KANUNLAR
 • Package Name
  com.nevrayazilim.nevramevzuattemel
 • Updated
  July 18, 2018
 • File Size
  19M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.0.4
 • Developer
  Nevra Yazılım
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
  Bağcılar İstanbul Türkiye
 • Google Play Link

Nevra Yazılım Show More...

Mesailerim 3.0.12 APK
Günlük Fazla Mesai saatlerinizi takvime üzerinde gün seçerek kayıtederek, aylık rapor alabilirsiniz.Ücretli (Yıllık) izin, Ücretsizizin(Eksik Gün), Saatlik İzin ve Raporlu günlerinizi takipedebilirsiniz.Mesai Ücretinizi; Maaşınızı girerek yada Fazla mesaisaat ücretini girerek hesaplayabilirsiniz.Ayarlar menüsündekikatsayı seçeneklerini kendinize göre değiştirebilirsiniz. Ayarlarmenüsündeki Hatırlatıcı alarmını aktif yaparsanız hergünbelirlediğiniz bir saatte Mesai-İzin girişi yapmadıysanız uyarıverir.Mesai Girişi : Takvimden mesai yaptığınız günü seçip, Mesaigirişi düğmesine basın. açılan pencerede Süre kutusuna mesaisürenizi yazarak Kaydet düğmesine basın. Yanlış girdiğiniz mesaiyisilmek için Süre kutusuna sıfır yazarak kaydedin.İzin Girişi :Takvimden işe gitmediğiniz günü seçip İzin Girişi düğmesine basın.İzin Türünü seçerek Kaydet düğmesine basınRapor : Kayıt girişiyaptığınız aylardaki Mesaileri ve İzinlerinizi Yıllık, Aylık veGünlük olarak görebilirsiniz. Detaylı Rapor seçeneğini PDF dosyasıolarak whatsapp yada mail ile gönderebilirsiniz.Aylık Kayıtları sildüğmesi bastığınızda seçili ayda girilen izin ve mesai kayıtlarıtemizlenir.Güncel Asgari Ücret Tarifesi ve Asgari Geçim İndirimibilgilerini uygulamada görebilirsiniz.Uygulama içindeki reklamlarGoogle Admob Reklamlarıdır.By registering on the calendar byselecting Daily Overtime hours of your day, you can get monthlyreports.Paid (annual) leave, unpaid leave (Missing Day) HoursPermit and you can follow your reporting day.Your hours Fee; Youcan calculate the overtime hourly rate or by entering by enteringyour salary.You can change it by yourself coefficient options inthe Settings menu.If you have enabled the reminder alarms alert inthe Settings menu gives you hours every day to do an hour-entryPermits you specify.Hours Input: Select the day you work overtimein the calendar, press the input button hours. Time box by typingyour working hours in the popup window, press the Save button. Savetime by typing zero in the box to delete any incorrectovertime.Allow Input: Press the Allow Access button, select the dayyou go to work on the calendar. Press the Save button by selectingthe Allow TypeReport: Register your entry you make in the monthsand hours allowed annual, monthly and you can see on a daily basis.Detailed Report option as a PDF file or send it via e-mailWhatsApp.When you press the delete button is selected QuarterlyRecords entered permission month and overtime records arecleared.You will find current tariff of minimum wage and theminimum subsistence allowance application information.Google AdMobads are ads within the application.
ANAYASA (1982) 3.0.4 APK
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Maddeleri Liste ve Detaylı görünümolarak uygulamada yer almaktadır. - Maddeler ile ilgili içtihatlaraulaşabilirsiniz. - Madde numarasına yazarak maddeyeulaşabilirsiniz. - Madde içeriğinde kelime arayabilirsiniz. -İlgili Mevzuat bölümüne 1924,1961 anayasaları, Olağanüstü HalKanunu ,Seçimler ve siyasi partiler ile ilgili kanunlar, TBBMiçtüzüğü ve AYM içtüzüğü eklenmiştir. - İnternet bağlantısı olmadankullanabilirsiniz NOT : İlgili mevzuat üyelerimize özeldir.Uygulama içerisinden üyelik seçeneklerini inceleyebilir. Yıllık 4TLye üye olabilirsiniz. Uygulama içindeki reklamlar Google AdmobReklamlarıdır. Görüş, istek ve talepleriniz için mail adresimiz :[email protected] Article Constitution of Turkey is locatedpractically in the list and detailed view. - You can reachcase-related materials. - You can access the article by writing thearticle number. - Search for words in the article content. -Legislation section 1924.1961 constitution, the Emergency Law, lawson elections and political parties, TBBM AYM Statute and Rules ofProcedure has been added. - You can use it without an Internetconnection NOTE: The relevant legislation is exclusive to ourmembers. Examine options in the membership application. Annual 4TLmember you can eat. Google Admob ads are ads within theapplication. Opinions, wishes and requests to our e-mail address: [email protected]
Hukuk Muhakemeleri Kanunu 3.0.14 APK
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Maddeleri Liste ve Detaylı görünüm olarakuygulamada yer almaktadır. - Kanun maddeleri ile ilgili içtihatlarave madde gerekçelerini okuyabilirsiniz. - İlgili mevzuat bölümündekanun ile ilgili yönetmelik ve mevzuatları okuyabilirsiniz. - Kanuniçeriğinde kelime arayabilirsiniz. - Maddelere İşaret koyarak,İşaretlediklerim listesi ile hızlı erişim sağlayabilirsiniz. -Maddelere Not ekleyebilirsiniz. - İnternet bağlantısı olmadankullanabilirsiniz İlgli Mevzuat bölümündeki mevzuatlar ve reklamsıztüm özellikleri kullanmak için üye olabilirsiniz. İlgili Mevzuatiçeriği : - Aile Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve YargılamaUsullerine Dair Kanun - Bilirkişilik Kanunu - Bölge İdareMahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu veGörevleri Hakkında Kanun - Harçlar Kanunu - Hukuk UyuşmazlıklarındaArabuluculuk Kanunu - Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun- MilletlerArası Tahkim Kanunu - Milletlerarası Özel Hukuk ve UsulHukuku Hakkında Kanun - Tebligat Kanunu - Hukuku MuhakemeleriKanunu Yönetmeliği - Hukuk Uyuşmazlıklarında ArabuluculukYönetmeliği - MilletlerArası Tahkim Ücret Tarifesi - TebligatKanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik - Avukatlık Asgari ÜcretTarifesi - Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi - Bilirkişi ÜcretTarifesi - Gider Avansı Tarifesi - Hakem Ücret Tarifesi - TanıkÜcret Tarifesi - MilletlerArası TahkimÜcret Tarifesi HakkındaTebliğ Uygulama içindeki reklamlar Google Admob Reklamlarıdır.Görüş, istek ve talepleriniz için mail adresimiz :[email protected] Civil Procedure Code Article are included inthe list and detailed view of the application. - You can read aboutthe reasons for the case-law and Article agents. - You can read therelevant legislation, regulations and legislation relating to thelaw department. - Search for words in the content of the law. -Marking on putting substance, with Mark'd list can provide quickaccess. - You can add notes to Article. - You can use it without anInternet connection Legislation section of the legislation incontrol of everything and you can sign up to use all the featuresad-free. Legislation includes: - Law on the Establishment, Dutiesand Trial Procedures of Family Courts - Expertise Law - DistrictCourts, the Law on the Establishment and Duties of theAdministrative Court and the Tax Court - Fees Act - Law onMediation in Legal Dispute - Law on Legal Interest and DefaultInterest - International Arbitration Law - Law on PrivateInternational Law and Procedural Law - Notification Law - LawProcedure Law Regulation - Regulation of mediation in civildisputes - International Arbitration Fee Schedule - NotificationRegulation on the Implementation of the Law - Advocacy Minimum WageTariff - Mediation Minimum Wage Tariff - Expert Fee Schedule -Expenses Advance Tariff - Referee Fee Schedule - Witness FeeSchedule - About international tahkimücret Tariff NotificationGoogle Admob ads are ads within the application. Opinions, wishesand requests to our e-mail address: I [email protected]
İSG Mevzuatı 2.0.30 APK
İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Mevzuat uygulamada yeralmaktadır. - 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu - 4857sayılı İş Kanunu - İlgili kanunlar - Yönetmelikler - Tebliğler -Gerekli Bilgiler (Asgari Ücret, AGİ, İdari para cezaları vb.) -Kanun maddeleri ile ilgili içtihatları okuyabilirsiniz. - İlgilimevzuat bölümünde kanun ile ilgili yönetmelik ve mevzuatlarıokuyabilirsiniz. - Madde numarasına yazarak maddeyeulaşabilirsiniz. - Mevzuat içeriğinde kelime arayabilirsiniz. -İnternet bağlantısı olmadan kullanabilirsiniz Uygulama içindekireklamlar Google Admob Reklamlarıdır. Görüş, istek ve talepleriniziçin mail adresimiz : [email protected] Occupational Health andSafety Regulations relating to the application is located. - No.6331 Occupational Health and Safety Law - 4857 of - Applicable law- Regulations - Communications - Required Information (MinimumWage, AGI, administrative fines, etc.). - You can read about thelaw jurisprudence agents. - You can read the relevant legislation,regulations and legislation relating to the law department. - Youcan access the article by writing the article number. - Search forwords in the content of legislation. - You can use it without anInternet connection Google Admob ads are ads within theapplication. Opinions, wishes and requests to our e-mail address: [email protected]
Ceza Muhakemesi Kanunu 3.3.4 APK
Ceza Muhakemesi Kanunu Maddeleri Liste ve Detaylı görünüm olarakuygulamada yer almaktadır. - Kanun maddeleri ile ilgili içtihatlarave madde gerekçelerini okuyabilirsiniz. - İlgili mevzuat bölümündeilgili yönetmelik ve kanunları okuyabilirsiniz. - Madde numarasınayazarak maddeye ulaşabilirsiniz. - Kanun içeriğinde kelimearayabilirsiniz. - İnternet bağlantısı olmadan kullanabilirsinizİlgli Mevzuat bölümündeki mevzuatlar ve reklamsız tüm özelliklerikullanmak için üye olabilirsiniz. içerik : ADLİ SİCİL KANUNU CEZAMUHAKEMESİ KANUNU CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMAŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMAŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN" DENETİMLİSERBESTLİK HİZMETLERİ KANUNU KOLLUK GÖZETİM KOMİSYONU KURULMASIHAKKINDA KANUN POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU TANIK KORUMA KANUNUTERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI HAKKINDAKANUN TERÖRLE MÜCADELE KANUNU ÇOCUK KORUMA KANUNU ADLÎ KOLLUKYÖNETMELİĞİ ADLİ VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMELİĞİ CEZA MUHAKEMESİKANUNU GEREĞİNCE MÜDAFİ VE VEKİLLERİN GÖREVLENDİRİLMELERİ İLEYAPILACAK ÖDEMELERİN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK CEZAMUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE TERCÜMAN LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİHAKKINDA YÖNETMELİK CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE UZLAŞTIRMANINUYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE İLADLÎ YARGI ADALET KOMİSYONLARINCA BİLİRKİŞİ LİSTELERİNİNDÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNDAÖNGÖRÜLEN TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ,GİZLİ SORUŞTURMACI VE TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME TEDBİRLERİNİNUYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK CEZA MUHAKEMESİNDE BEDENMUAYENESİ, GENETİK İNCELEMELER VE FİZİK KİMLİĞİN TESPİTİ HAKKINDAYÖNETMELİK CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİNKULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK CMK GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLENMÜDAFİ VE VEKİLLER İÇİN BAROLARCA YAPILACAK CARİ GİDERLER İLE BUHİZMET İÇİN ÇALIŞTIRILACAK PERSONELE İLİŞKİN YÖNETMELİK SUÇ EŞYASIYÖNETMELİĞİ SUÇ EŞYASI YÖNETMELİĞİ [MÜLGA] YAKALAMA, GÖZALTINA ALMAVE İFADE ALMA YÖNETMELİĞİ 2017 YILI TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ CEZAMUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLEREYAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN 2017 YILI TARİFESİ Olağanüstü hal KHKleri Uygulama içindeki reklamlar Google Admob Reklamlarıdır. Görüş,istek ve talepleriniz için mail adresimiz : [email protected] of Criminal Procedure Article are included in the applicationas List and Detail view. - You can read the case law on the groundsof the Law and Article agents. - You can read the regulations andlaws of the relevant legislation section. - Item number can befound by typing in the article. - You can search for words in thecontent of the law. - You can use it without an Internet connectionLegislation section of the legislation on control of everything andyou can sign up to use all the features ad-free. content: FORENSICREGISTRY LAW CRIMINAL LAW CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AND APPLICATIONof LAW CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AND APPLICATION of LAW AMENDING THELAW " PROBATION SERVICE LAW ABOUT THE LAW ENFORCEMENT LAWCOMMISSION ON THE ESTABLISHMENT OF SURVEILLANCE Police Duties andPowers LAW WITNESS PROTECTION LAW TERRORISM AND THE FIGHT AGAINSTTERRORISM MEETING OF DAMAGES ARISING FROM LAW ABOUT ANTI-TERROR LAWCHILD PROTECTION LAW POLICE FORENSIC REGULATION FORENSIC CALLS ANDPREVENTION REGULATIONS PURSUANT TO REGULATIONS RELATING TO CRIMINALLAW AND DEPUTY counsel of their ASSIGNED be PAYMENTS MADE WITH THEPRINCIPLES AND PROCEDURES LAW ON CRIMINAL PROCEDURE ACT ACCORDINGTO THE ORGANIZATION OF TRANSLATOR LIST PENAL REGULATIONS REGARDINGTHE IMPLEMENTATION OF THE SETTLEMENT PROCEDURE ACCORDING TO THE LAWCRIMINAL JUSTICE JUDGMENT ABOUT THE ORGANIZATION PROVINCE OFFORENSIC EXPERTS LIST commissions PROCEDURE BY LAW REGULATIONSCRIMINAL PROCEDURE PRESCRIBED BY THE COMMUNICATIONTELECOMMUNICATIONS CONTROL in the LAW, REGULATION FOR THEIMPLEMENTATION OF VEHICLE MONITORING AND TECHNICAL CONSIDERATIONSwith an undercover investigator In CRIMINAL PHYSICAL EXAMINATION,AND PHYSICS REVIEW LAW ON GENETIC IDENTITY VERIFICATION REGULATIONON USING THE AUDIO AND VIDEO INFORMATION SYSTEMS IN CRIMINALPROCEDURE CMK AND PROXY FOR PURSUANT TO BE HELD case the lawyerappointed by the Bar Associations will STARTING WITH CURRENTEXPENSES RELATED TO THIS SERVICE STAFF REGULATIONS CRIME ITEMSREGULATIONS CRIME ITEMS REGULATIONS [Repealed] Apprehension,Detention and Statement Taking REGULATION 2017 YEAR OF TESTIMONY ONFEES TARIFF CRIMINAL LAW AND ATTORNEYS FOR PURSUANT case the lawyerappointed to PAYMENT WILL BE THE YEAR 2017 TARIFF S emergency KHKGoogle AdMob ads are ads within the application. Feedback, requestsand requests to our e-mail address: I [email protected]
Borçlar Kanunu 3.3 APK
Türk Borçlar Kanunu Maddeleri Liste ve Detaylı görünüm olarakuygulamada yer almaktadır.- Kanun maddeleri, madde gerekçeleri vemadde ile ilgili içtihatlara ulaşabilirsiniz.- İlgili mevzuatbölümünde kanun ile ilgili yönetmelik ve mevzuatlarıokuyabilirsiniz.- Madde numarasına yazarak maddeyeulaşabilirsiniz.- Kanun içeriğinde kelime arayabilirsiniz.-İnternet bağlantısı olmadan kullanabilirsinizNOT : İlgili mevzuatüyelerimize özeldir. Uygulama içerisinden üyelik seçenekleriniinceleyebilir. Yıllık 3TL ye üye olabilirsiniz.İçerik- Türk BorçlarKanunu- Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine ilişkin kanun- KarayollarıTrafik Kanunu - Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uygulamaiçindeki reklamlar Google Admob Reklamlarıdır. Görüş, istek vetalepleriniz için mail adresimiz : [email protected] Code of Obligations are included in the list and detailedview of the application.- Law substances, substances can be foundin the case law relating to the grounds and substance.- You canread the relevant legislation, regulations and legislation relatingto the law department.- You can access the article by writing thearticle number.- Search for words in the content of the law.- Youcan use it without an Internet connectionNOTE: The relevantlegislation is exclusive to our members. Examine options in themembership application. Annual 3TL member you can eat.Content-Turkish Code of Obligations- Law on the Legal Interest and DefaultInterest- Road Traffic Law- Law on Consumer ProtectionGoogle Admobads are ads within the application.Opinions, wishes and requests toour e-mail address: I [email protected]
Türk Ceza Kanunu 3.2.4 APK
Türk Ceza Kanunu Maddeleri Liste ve Detaylı görünüm olarakuygulamada yer almaktadır. - Kanun maddeleri ile ilgili içtihatlarave madde gerekçelerini okuyabilirsiniz. - İlgili mevzuat bölümündekanun ile ilgili yönetmelik ve mevzuatları okuyabilirsiniz. - Maddenumarasına yazarak maddeye ulaşabilirsiniz. - Kanun içeriğindekelime arayabilirsiniz. - İnternet bağlantısı olmadankullanabilirsiniz İlgli Mevzuat bölümündeki mevzuatlar ve reklamsıztüm özellikleri kullanmak için üye olabilirsiniz. İlgili Mevzuatiçeriği : - Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hk. Kanun- Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hk.K - Cezai KonulardaUluslararası Adli İşbirliği Kanunu - Çocuk Koruma Kanunu -Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu - Kabahatler Kanunu -Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu - Suç Gelirlerinin AklanmasınınÖnlenmesine Dair Kanun - Terör ve Terörle Mücadeleden DoğanZararların Karşılanması Hk. Kanun - Terörle Mücadele Kanunu - TürkCeza Kanunun Yürürlük ve Uygulanma Şekli Hk. Kanun - TütünÜrünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hk. Kanun -Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun - Uyuşturucu MaddelerinMurakabesi Hk. Kanun -Açık Ceza İnfaz Kurumlarına AyrılmaYönetmeliği -5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Muhbirve El Koyanlara İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik -OlağanÜstüHal Kapsamında çıkarılan KHK lar Uygulama içindeki reklamlar GoogleAdmob Reklamlarıdır. Görüş, istek ve talepleriniz için mailadresimiz : [email protected] Turkish Penal Code Article areincluded in the application as List and Detail view. - You can readthe case law on the grounds of the Law and Article agents. - Youcan read the relevant legislation, regulations and legislationrelating to the law department. - Item number can be found bytyping in the article. - You can search for words in the content ofthe law. - You can use it without an Internet connectionLegislation section of the legislation on control of everything andyou can sign up to use all the features ad-free. LegislationRelated content: - Firearms, Knives and Other Tools with HK. Law -Execution of Sentences and Security Measures hk.k - InternationalJudicial Cooperation in Criminal Matters Act - Child Protection Act- Probation Services Act - Law on Misdemeanors - Anti-Smuggling Law- Law on Prevention of Laundering Proceeds of Crime - Regarding theFight Against Terrorism and Compensation for Damage Arising fromTerror. Law - Anti-Terror Law - Enforcement and Implementation ofthe Turkish Penal Code Regarding the shape. Law - RegardingPrevention and Control of Harmful Effects of Tobacco Products. Law- Related to Drug Law - Regarding the Control of Narcotics. Law -Onleaving the Prisons Regulation Göre into -5607 informant Numberedsmuggling Law and Regulation Payment of About Jackpot ConfiscatorsExtraordinary State issued Decree Scope s Google AdMob ads are adswithin the application. Feedback, requests and requests to oure-mail address: I [email protected]
Nevra Hukuk Pratik 2.3 APK
Hukukçular için Faiz Hesabı, Dava HarcıHesabı(Yargılama Gideri), Vekalet Ücreti hesabı, İcra Kapak Hesabı,İcraTakip Masrafı Hesabı ve Serbest Meslek Makbuzu hesabıyapanuygulama.Uygulama içinde güncel Vekalet Ücretleri, Yargı Harçları veFaizOranları gibi gerekli bilgileri görebilirsiniz.Interest CalculatorforLawyers, Litigation Funding Account (Trial Expense),Attorneys'Fees account, Cover Account Executive, AccountMaintenanceEnforcement and Self-Employed Receipt accountthatapplication.Attorneys' Fees in the current application, you can seethenecessary information such as the Judicial Fees andInterestRates.
Loading...